Totalitarisme – Hannah Arendt actueel boek over macht omwille van de macht

In ‘Totalitarisme’ beschrijft Hannah Arendt oorsprong en dynamiek van totalitaire systemen. Al een paar jaar na de Tweede Wereldoorlog analyseerde zij hoe en waarom nazi-Duitsland en de stalinistische Sovjet-Unie konden opkomen als uitingen van het ultieme politieke kwaad. Met het huidige veranderende politieke landschap in de westerse wereld is dit boek meer dan een historische analyse. Het is een waarschuwing: Arendts beschrijving van de huidige opkomst van autocratische regimes en de rol van massa’s is schrikbarend actueel.
Lees meer

Kerstverhaal anno 2021

Hoezeer het kerstverhaal ook is bedolven onder tal van romantische interpretaties, het vertelt het verhaal van nieuw leven in tijden van nood. In deze soms moedeloos makende tijd is het een krachtig verhaal van hoop, betoogt predikant Ad van Nieuwpoort.

Ad van Nieuwpoort

Nog niet zo lang geleden waanden we ons meesters van ons lot. We dachten alles te kunnen plannen. Hielden rekening met onzekerheden in de marges, maar dachten toch wel grosso modo uit te kunnen gaan van wat wij van de toekomst verwachtten. We dachten dat ons leven maakbaar was, zo schreef ook Ilja Leonard Pfeijffer in zijn dagelijkse aantekeningen in NRC Handelsblad vanuit Genua tijdens de eerste coronagolf. Hij schreef: ‘Het leven was maakbaar, lijden was achterhaald en geluk op bestelling leverbaar. We temden de grilligheid van toeval, elimineerden risico’s en streefden naar totale controle over alles. Eén lullig microscopisch klein virus sloeg onze illusie van controle aan diggelen. We probeerden de controle te herwinnen door alles wat we maar konden bedenken onder draconische controle te brengen. We moesten en zouden laten zien dat we de baas waren.’

Maar toch zitten we voor de tweede keer met kerst thuis in kleine kring. Zo anders dan we gedacht en gehoopt hadden. ‘Veel tunnel, weinig licht’, zo wordt alom geroepen.

Natuurlijk wist een kamer in ons brein wel dat we kwetsbaar waren. Helemaal als we het ongeluk van nabij meemaakten. Maar onze agenda, onze targets en onze sociale omgeving gaven ons dan vaak nauwelijks de kans om hierbij stil te staan. Om even stil te staan en te resetten. Want het devies was: we moeten door. Je kunt niet achterblijven. Voor je het weet zijn ze je vergeten en doe je er niet meer toe. En daarom gingen we maar door. ‘Groei’ noemden we dat. Sociaal en economisch.

En toen het allemaal weer een beetje ging en de vaccins ons de hoop boden dat we het aankonden, bleek er maar weinig veranderd. De gedachte van sommigen dat er door deze crisis echt iets zou gaan veranderen werd gelogenstraft. ‘Never waste a good crisis’, bleek een wassen neus. En nu we opnieuw in een moedeloos makende lockdown zitten, dringt het besef langzaam door dat we ermee moeten leren leven.

Troost vinden in oude bronnen

Heeft dat aloude verhaal van kerst nog iets aan troost en hoop te bieden? In zijn laatste boek Troost, als licht in donkere tijden vertelt Michael Ignatieff over zijn zoektocht naar troost in oude bronnen, zoals de Bijbel. Je hoeft niet gelovig te zijn om ook in die verhalen en gedichten troost te vinden. ‘Waarom zouden wij een geloofstest moeten doorstaan voordat wij troost putten uit religieuze teksten?’ Ze leren ons dat troost vinden vooral betekent: vasthouden aan de liefde voor het leven zoals het is, in het hier en nu, aldus Ignatieff.

Ook het kerstverhaal verbindt ons met een eeuwenoude traditie waarin onze voorouders zochten naar taal om staande te kunnen blijven in tijden van crises. Hoezeer het kerstverhaal ook is bedolven onder tal van romantische interpretaties, het vertelt het verhaal van nieuw leven in tijden van nood. In dit verhaal wordt in een wereld die wordt gedomineerd door tal van machten die heel het leven lijken te bepalen, gesproken over de geboorte van een kind als begin van een nieuw leven en een nieuwe toekomst.

Hannah Arendt ontleende aan dit kerstverhaal haar begrip ‘nataliteit’. De mens is niet alleen maar sterfelijk, zo ontdekte ze, maar vooral ook ‘geboortelijk’. De mens is namelijk in staat om steeds weer opnieuw te beginnen. Het werd het uitgangspunt voor haar filosofie.

Anders naar de wereld kijken

Dit besef is krachtiger dan de berusting. Berusting is je overgeven, elke hoop opgeven dat het anders kan, maar het besef van nataliteit, van geboortelijkheid, geeft hoop. Zo ook in het kerstverhaal waarin uiteindelijk niet de spierballen van de keizer het laatste woord hebben, maar een kwetsbaar kind dat ergens in een stal op de velden van Bethlehem wordt geboren.

In dat kind wordt niet ons geloof in de maakbaarheid bevestigd, maar wordt stem gegeven aan het geloof dat de ‘zachte krachten zullen winnen’ (Henriette Roland Holst). Dat kind laat ons anders naar deze wereld kijken. Niet vanuit het perspectief van de onmogelijkheden, maar vanuit de gedachte dat ten diepste niets onmogelijk is. Die gedachte houdt het zelfs niet voor onmogelijk dat wij nog weleens telkens opnieuw zouden kunnen veranderen van vermoeide consumenten tot mensen en medemensen.

Ad van Nieuwpoort is predikant van de protestantse Duinzichtkerk in Den Haag.

Ik zie uitsluiting net als in de jaren 30

zei Rabbijn Tamarah Benima, maar wat er toen gebeurde…

Note: in de uitzending staat Rabbijn per abuis met één B geschreven, bij de naamtitel van Tamarah Benima.

“Speel niet met vuur door ongevaccineerden weg te zetten als gevaar voor de volksgezondheid, zoals minister de jonge met regelmaat doet”, sprak Rabbijn Tamarah Benima op 28 oktober de menigte toe tijdens de jaarlijkse prestigieuze Rede van Fryslân. De vraag die bekent staat om haar scherpe maar altijd intellectuele tong, kaartte de totalitaire tendensen aan, zoals de aanval op de waarheid, Woke, de macht van big tech, de toenemende censuur. Grote ophef volgde nadat Benima de corona-maatregelen – die zorgen voor een wereldwijde demonisering van bepaalde groepen mensen – met de jaren 30 vergeleek. In de Q&A die volgde waar mensen vragen konden stellen aan de spreker, ontstond commotie toe aanwezig Burgemeester van Friesland, Sybrand Haersma Buma zijn ongenoegen uitte.

“ Ik vind het een stuitende vergelijking. We proberen een samenleving te maken waarin het virus weggaat. Daar past geen vergelijking met de wijze waarop de joden in de oorlog zijn vermoord. Nederland is een democratie. Ik wil de vergelijking met Nazi-Duitlsand niet zien. Het emotioneert me”, aldus Buna.

4 grote Joodse organisaties waaronder het CIDI maar ook het het Nieuw Israëlitisch Weekblad – het oudste opinieblad van Nederland, waar ze nota bene zelf jarenlang columnist was – opende een heksenjacht op de vrouw die bij BLCKBX aan tafel zit en haar functie als Rabbijn onlangs beëindigde vanwege de grote ophef in de progressief Joodse gemeente Noord Nederland. Zo was op de site van Nieuw Israëlitisch Weekblad te lezen;

“Nog geen zes weken nadat vijf vooraanstaande Joodse organisaties de Tweede Kamer opriepen geen vergelijkingen te maken tussen de coronacrisis en het naziregime, deed rabbijn Tamarah Benima precies dat. Hoe staat haar progressieve kehila, Beit Ha’Chidush, tegenover die uitspraken?”

Programmamaker Flavio Pasquino neemt ruim de tijd voor Rabbijn Tamarah Benima en praat met haar over De Rede van Fryslân, over Woke, over totalitarisme en de vergelijk met de jaren 30 die kennelijk niet gemaakt mag worden.

De volledige Rede van Fryslân is hieronder te zien

Enemies of Freedom

In de uitzending refereert Tamarah Benima aan auteurs en denkers als Hannah Arendt, Giorgio Agamben maar ook Aldous Huxlex die in 1958 een profetisch interview gaf over het totalitarisme dat bijna letterlijk nu plaatsvind in de vorm zoals hij het beschrijft in een essay “Enemies of Freedom”. Onderstaande video is meer dan de moeite waard en feitelijk tijdloos.

Wil

Poppenkast, een interactieve Thriller, maar dan echt!

In deze een beschouwing van de persconferentie links naar films. Je kunt genieten van deze poppenkast.

Poppenkast persconferentie 2-11-2021 Rutte/de Jonge: Jacht op niet gevaccineerden is geopend!

Pepijn van Houwelingen (FvD) heeft tevergeefs aan Hugo de Jonge, Ernst Kuipers gevraagd naar de werkelijke cijfers van gevaccineerden/niet gevaccineerden in ziekenhuizen en IC’s, maar krijgt die cijfers niet. De slachtoffers van Cofid zijn vooral de 70+ en 80+ jarigen. Uit diverse bronnen blijkt het aantal gevaccineerden in het ziekenhuis en in de IC’s veel hoger dan wat steeds door de overheid wordt beweerd. Een aantal Nederlandse ziekenhuizen meldt dit. Dit blijkt ook uit Belgisch onderzoek en uit de cijfers van Maurice de Hond. M. de Hond (minuut 24.40) toont aan dat in ziekenhuizen de corona zieken vooral gevaccineerden (80%) zijn.  In debat met Hugo de Jonge zegt Pepijn het RIVM te wantrouwen. Vervolgens speelt Hugo de Jonge hoog op en reageert kleinerend en verontwaardigd. Terwijl Hugo herhaalt dat hij zich baseert op cijfers, maar de werkelijke cijfers niet wil geven!? Pepijn doet wat hij moet doen en je kunt je afvragen waar de controle is van die andere 149 kamerleden en media en onderzoeksjournalisten? Nu hebben IC-verpleegkundigen zich uitgesproken en een manifest opgesteld waarin zij nadat 2 jaar lang er geen structurele maatregelen zijn genomen, vinden zij dat er actie moet komen door minder te focussen op management, (corona) regels en te zorgen voor meer handen aan het bed en verpleegkundigen die blijven!

De leugen van Hugo krijgt een baard, Mark een lange neus en …..

Waarom liegt, jokt Hugo de Jonge en kleineert hij kamerleden als van Houwelinge, van Meijeren, van Haga, Baudet die hem ter verantwoording roepen? Het gedraai, gelieg krijgt een baard waarvan Hugo de drager is net als Mark rondloopt met een reuze Pinokkioneus. Ik heb medelijden met ze en het is zo triest om deze rol te moeten spelen. Kun je daar mee thuiskomen? En schat heb je vandaag weer wat leuke grappen uitgehaald? De overheid luistert niet naar de wetenschappelijke adviezen van de werkelijke experts en het Red Team. Daarentegen heeft de overheid het RIVM als de enige expert gekozen. Handig om je altijd achter dit verhaal, dit narratief te verschuilen. Want je zou toch eens met voortschrijdend inzicht tot ander beleid moeten besluiten. Je vraagt je af waarom de kamerleden de RIVM en het spel van de regering niet onderzoekt en bevraagt? Kom op dames en heren dat is jullie taak! De meeste mensen deugen, maar niet allemaal.

Lees meer

Hugo STAP op!   

Hugo STAP op!

Ben je nu helemaal gek geworden? Je spreekt het volk toe als de bovenmeester die het onwillige volk dreigt om nu dan toch de betaalde test te gaan invoeren. Je vindt dat het nu eens afgelopen moet zijn met het weigeren. Laat je testen! De ziekenhuizen kunnen het niet aan. We kunnen de verpleegkundigen en gevaccineerden niet opzadelen met het gevaar van besmetting. Nee Hugo kijk je beloften na. Je wilt geen verplichting afdwingen, maar je kiest nu voor chantage en drang. Het woord Drang zit tussen ‘vrijlaten en verplichten’ in en je kunt er alle kanten mee op. Door jouw beleid heb je van een muggennest een olifantenmars gemaakt Hugo. Nee Hugo goed dat je mensen vrij laat en hen zelf de keuze laat. Dit betekent Hugo dat je de consequenties van dit beleid ook moet aanvaarden. Ja er zullen mensen ziek worden en wellicht met Corona op de IC komen. Wist je dat er meer mensen ziek worden van de angst die constant vanuit jouw naam en beweging wordt verspreid dan vanuit het corona virus? Stop met deze misdadige angst en mediaterreur. Laat onze terreurexpert hier eens naar kijken! Waarom spreek je niet over gezondheid en wat we maar beter wel kunnen eten, bewegen en doen. Maar overdrijf toch niet zo, Hugo. Alsof er een tsunami van niet gevaccineerden in 1 keer alle IC-bedden gaan innemen. Na 2 jaar dagelijks op alle TV-netten en alle media mensen bang te hebben gemaakt, blijken de vaccins niet zo goed te werken. Wees eerlijk vele mensen krijgen toch weer het virus of een variant. Ook de gevaccineerden. Wees niet teleurgesteld want ook elders is dit het geval zoals bv in Israel. Natuurlijk wordt er weer een nieuwe variant uit de hoge hoed getoverd en voorzien van een angstaanjagende formulering de media ingeslingerd om mensen de stuipen op het lijf te jagen. Luister eens naar de andere 95% wetenschappers, die nooit naar hun expertise wordt gevraagd om uitleg te geven en interessante invalshoeken te duiden. Met deze geluiden haal je de druk van de ketel, zorg je dat het gigaprobleem naar de juiste proporties wordt terug gebracht. Want diverse experts laten spreken dat is wetenschap. Jij HUGO wilt alleen dat ene narratief van jou en RIVM horen.

Lees meer