De doodlopende weg van windenergie

De doodlopende weg van windenergie

Over het boek ‘Windhandel’ van Bert Weteringe

Laatst bijgewerkt:

De snelle opkomst van zonne- en windenergie lijkt voorbij te gaan aan een aantal serieuze problemen die deze vorm van energie-opwekking voor onze economie en milieu veroorzaken. Landschappen veranderen in industrieparken, nieuwe vormen van plundering van Afrikaanse landen, energiearmoede en een sluimerende milieuramp zijn onderdeel van deze duurzaamheidsindustrie. Vliegtuigbouwkundig ingenieur Bert Weteringe schreef hierover een stevig gedocumenteerd boek: ‘Windhandel’.

Foto: Fragment van omslag boek

‘Ook windenergie is zwaarvervuilende industrie’

Het streven naar ‘duurzame’ energie-opwekking beheerst al decennia een groot deel van de Westerse wereld. Daaraan ligt de veronderstelling ten grondslag dat ‘het klimaat’, zeg maar het stelsel van weersystemen over een langere termijn, lijdt onder de huidige opwekking met fossiele brandstoffen. CO2 zou daarbij de bron van wereldwijde opwarming van de aarde zijn. Waar in de jaren tachtig van de vorige eeuw een kleine ijstijd werd voorspeld, veranderde dit in de jaren negentig in global warming, om nu weer ombenoemd te zijn naar ‘klimaatverandering’, in welke richting dan ook.

Projectie van een in aanbouw zijnde windturbinepark in Reinhardswald Duitsland.

Het voorwoord van het boek is van luchtvaartingenieur Coen Vermeeren. Hij hekelt hier de miljardenverslindende maatregelen die minister Jetten heeft aangekondigd om zeggen en schrijven 0,00036 graden verschil te maken. In de academische wereld heette dat vroeger trouwens gewoon ‘nul’, aldus Vermeere die doceerde aan de TU Delft. Vermeeren spreekt van een “planetaire suïcidale technologie“. De vervuiling veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen moet volgens hem zeker worden aangepakt, maar dan moet windenergie ook tot de zwaar vervuilende industrie worden gerekend.

Het klimaat redden door het milieu te schaden

In het boek gaat Weteringe in op uiteenlopende aspecten van energieopwekking door wind. Hij schetst de historie, maar ook de politieke context dat sterk met dit onderwerp is verweven. Onderwerpen als Agenda 21, Agenda 2030, de Europese Green Deal geven aan dat de snelle opkomst van windenergie niet uit de lucht komt vallen.

De veronderstelling dat de mens verantwoordelijk is voor de verandering van lange termijn weerpatronen, oftewel het ‘klimaat’, is niet overtuigend aangetoond. De opvolging van tegenstrijdige voorspellingen van ‘er komt een kleine ijstijd’ in de jaren tachtig, gevolgd door ‘global warming’ en, bij uitblijvende waarneembare stijging van de globale temperaturen, nu weer geframed als ‘klimaatverandering’. Met de laatste term kan elke verandering in weerpatronen nu als ‘klimaatprobleem’ worden geduid.

IJsberenpopulatie groter dan ooit

Ons geheugen laat ons in de steek, maar veel van de apocalyptische voorspellingen zijn niet uitgekomen.

Zo schreef De Leeuwarder Courant op 28 januari 1974:
“Vooraanstaande weerkundigen uit alle delen van de wereld zijn ervan overtuigd dat de aarde langzaam naar een nieuwe ijstijd toegaat.”

IJsberenpopulatie op de Noordpool verdubbeld. Foto: Pixabay

Weteringe beschrijft de klimaatgoeroe Al Gore die met zijn boek en latere filmversie ‘The inconvenient truth’ in 2006 voorspelde dat de Noordpool in 2015 “absoluut ijsvrij” zou zijn. Inmiddels blijkt de scheepvaart momenteel juist te klagen over vroeg invallende bevriezing van de wateren ten noorden van Rusland.
Ook de waarschuwingsborden bij de entree van het Amerikaanse Glacier National Park zijn weggehaald. Op de borden stond te lezen dat vanwege de opwarming van de aarde u, de bezoeker, wel eens de laatste zou zijn die de gletsjers zouden kunnen aanschouwen. De gletsjers zijn er nog.

Effecten op het milieu zijn zorgelijk

In het 137 pagina’s tellende boek besteedt Weteringe veel aandacht aan de effecten van de opwekking van windenergie voor omgeving en de natuur, samengevat met de term ‘milieu’. Alle schadelijke effecten op het milieu gaan deze boekbespreking te boven. De lijst is lang en veelal niet nog bekend of genegeerd.

De hypocrisie over een einde brengen aan het delven van fossiele brandstoffen wordt duidelijk als je je realiseert dat voor één flinke windturbine (sommigen reiken met de rotorbladen meegeteld al boven de 250 meter) maar liefst 220 ton kolen nodig is. De mast van de windturbine is immers van staal. Voor een gemiddelde windturbine (niet de grootste) is 900.000 kg staal nodig, 2,5 miljoen kg beton (met uitstoot CO2, voor zover dat belangrijk is) en 45.000 kg met vezelversterkte kunststof.

De cijfers worden duizelingwekkend wetende dat de Noordzeelanden nog 30.000 windturbines op zee willen plaatsen.

De gigantische kaalslag voor de plaatsing van één windturbine. Foto: Reinhardswald.

Wie in de buurt, en dat kan soms meer dan een kilometer zijn, van een windturbine woont kan te maken krijgen met slagschaduw (een ‘knipperende’ zon door het raam) en met laagfrequent geluid. Dat laatste is vaak onhoorbaar, alleen in onderbewustzijn voelbaar. Het drijft mensen tot waanzin, slapeloze nachten of in de auto verderop de nacht doorbrengen.

De bomenkap voor de windturbines is een ander zorgelijk probleem. Voor de plaatsing van windturbines moeten toevoerwegen worden aangelegd en een plek waar de tonnen zware vrachtwagens kunnen parkeren. De bodem ter plekke wordt zo verhard, dat alle bodemleven sterft en herstel onwaarschijnlijk is. Voor de noodzakelijke wegen en parkeer- en productieplek wordt veel bos gekapt.

Er zit echter ook veel hout in de rotorbladen. De grotere turbines met rotorbladen tot wel 100 meter lengte, bevatten 150 m3 balsahout. Een stevige maar lichte houtsoort die veelal uit het Amazonegebied komt. Veel komt van plantages, maar door de exploderende vraag vindt er ook illegale kap in het toch al kwetsbare gebied plaats.

Dan hebben we het nog niet over de slachting dat plaatsvindt in de fauna. Vogels, vleermuizen, maar op zee ook talrijke grote vissoorten, overleven de windturbineparken niet. Door de grote oppervlakten die de windturbineparken inmiddels beslaan worden steeds meer vogeltrekroutes doorsneden. In de VS loopt de vleermuizenstand gevaar, maar niet door het klimaat. Naar schatting sterven jaarlijks 600.000 – 880.000 vleermuizen door de windturbines, alleen al in de Verenigde Staten.

Dat in veel gebieden de insectenpopulatie afneemt is mede te wijten aan de windturbines. Met een rotatiesnelheid van 250-290 km/u veroorzaken de turbines luchtstromingen waarop insecten zich laten meevoeren. Echter de luchtstroom voert ze naar de dodelijke rotorbladen. Foto’s van met insecten beklede rotorbladen spreken boekdelen. Bovendien verandert de grote hoeveelheid gedode insecten ook de luchtstroom langs de rotorbladen en daarmee daalt het rendement van de turbine.

Economisch, technisch en in de tijd onhaalbaar

Weteringe toont overtuigend aan dat een volledige energie-opwekking met wind (dan wel zon) economisch, technisch en in de tijd niet haalbaar is. Investeerders zijn terughoudender geworden vanwege de oplopende kosten. Vooral de enorme noodzakelijke kosten voor aanpassing van het electriciteitsnetwerk lopen snel op. Het in Arnhem gevestigde TenneT heeft er de handen vol aan, zeker omdat voldoende financiële middelen en technisch personeel ontbreken.

Dezelfde organisatie moet alle zeilen bijzetten om met het onvoorspelbare aanbod van windenergie (en zon) het net stabiel te houden. Bij het plotseling wegvallen van wind moeten conventionele centrales, die op kolen, gas of olie worden gestookt, direct het werk kunnen overnemen. Deze centrales kunnen dus niet dicht, ook niet bij de onhaalbare 100% ‘duurzame’ energie-opwekking.

Volgens Weteringe kost het plannen en bouwen van windturbines zoveel tijd, dat we nog jaren nodig hebben voordat alle energie op deze wijze kan worden opgewekt. Uitgaande van de benodigde aantallen windturbines in de VS, gerelateerd aan de huidige bouwproductie van 3.000 – 5.000 windturbines per jaar, moeten de Amerikanen nog 175 tot 300 jaar wachten op de gewenste eindsituatie van all-electric.

Beluister het interview van Niels Lunsing met Bert Weteringe.

Planetaire suïcidale technologie

Zoals in de inleiding gezegd spreekt Coen Vermeeren in het voorwoord van het boek van “planetaire suïcidale technologie“. En wie dit goed gedocumenteerde boek van Bert Weteringe leest zal moeten toegeven dat met wind voor opwekking van energie voor een heel land, de verkeerde afslag hebben genomen. Weliswaar geschikt voor lokale opwekking, waarbij een backup minder relevant is, is deze vorm van energie-opwekking voor een heel land een illusie, een financiële en ecologische ramp. Het zal de grootste denkfout van onze generatie blijken.

Ondertussen worden nog miljarden verdiend, betaald met belastinggelden. De bouw van nieuwe, steeds grotere windturbines, zal nog wel even doorgaan. Als de eerste grootonderhouds- en vervangingsslag komt, zal duidelijk worden hoeveel schade wij aan ons milieu hebben aangericht en hoe kostbaar, lees onbetaalbaar, deze ‘duurzaamheidsdroom’ is geworden.

Boektitel: Windhandel
Auteur: Bert Weteringe
Uitgever: Obelisk
Bestellen via deze website.

Zie ook onderstaande documentaire ‘Headwind’ van Marijn Poels.

Zie ook de protesten tegen de bouw van windturbines in het Duitse Reinhardswald.

Lees ook: Windturbinepark op de Noordzee €40 miljard duurder dan verwacht.

De documentaire ‘Headwind’ van Marijn Poels.

Klimaatzaak-Shell | Strijd dierenwelzijn Oostvaardersplassen | Versnelde uitrol CBDC?

Climate, the movie

Wetenschappers kritisch over de ideeën over klimaat veranderingen

Op dit moment is het extreem koud als je het bekijkt over een periode van 500 miljoen jaar geleden. We leven eigenlijk nog in een Ice-age!

Groot verschil tussen temperaturen van grote steden (Londen, Parij, Shanghai, Bejing enz) en temperaturen van het platteland, die veel lager zijn. Ook de temperaturen van de oceanen lijken op de temperaturen van het laagland.

 

Veel belangrijker zijn wolken en het effect van wolken!

Supernova, exploderende sterren produceren kleine particles die wolken veroorzaken op aarde

Ook heeft de solar wind effect

In de jaren 30 meer hittegolven die ook veel heter waren!

CO2 was in het verleden veel veel hoger. Perioden 6, 7 keer hoger

Met te weinig CO2 gaan planten en leven dood

Uit onderzoek blijk dat in historie eerst temperatuur steeg en veel later de CO2

Ook aantal bosbranden zijn gedaald

Ook hurricanes namen niet toe over lange periode en wereldwijd

In 1980 Al Gore startte een propgaganda  en kreeg steeds meer geld om dit uit te werken

Klimaat change is een storm van studies en processen geworden. Propaganda

De wetenschap werd gecorrumpeerd. Je moest het probleem klimaat verandering adresseren en een oorzaak/oplossing vinden. De hoeveelheid geld die je kon krijgen corrrumpeerde het geloof en veroorzaakte een gebrek aan kritisch nadenken, schrijven

Het is een prachtig business opportunity: heel veel nieuwe banen rond CO2 officers, green bla bla enz enz. Nieuwe studies als Climate Finance, Climate geology etc

Laatste IPCCC 70.000 bezoekers. En dan nog miljoenen mensen in de thuislanden, organisaties

Veel onderzoek gedaan in PR, communicatie om het alarm maar te laten afgaan

Heel veel organisaties hebben geen bestaansrecht als je ziet dat er geen alarm van klimaat is!

Als je als wetenschapper het narrative niet steunde werd je gecanceld

Politiek got involved. Oorzaak waren de mensen en de overheid moest op allerlei terreinen invloed uitoefenen. Wetenschappers werden geweigerd en er uit gewerkt. Verloren hun banen, rechten, studenten enz. Niet meer kunnen publiceren

Als je geen (nieuwe) ideeen mag onderzoeken, bevragen, kom je aan het eind van wetenschap

Het klimaatprobleem is het juiste probleem voor overheden om hun macht te vergroten

China doet niet mee aan verlaging uitstoot, minder energie enz

Gewone mensen, blue color workers, begrijpen dat het klimaatbeleid tegen hen is gericht

 

 

Vermeende Kremlin-propaganda | Misstanden gesloten jeugdzorg | Vredesdemo Amsterdam

Media-offensief vaccinatieplicht | Oliver Stone’s Nuclear Now | Wanorde uitspraken RvS

De geheime notulen van het Duitse OMT

De geheime notulen van het Duitse OMT - 70943
Samenvatting van het artikel

Een longread met de geheime notulen van het Duitse OMT. Het betreft de Omikron-periode en laat goed zien hoe vreemd de experts achter de schermen opereerden. In Nederland zal dat niet veel anders zijn geweest, hoewel in Nederland de maatregelen eerder werden losgelaten dan in Duitsland.

Lees volledig artikel: De geheime notulen van het Duitse OMT

Leestijd: 37 minuten

Documentaire

Onlangs is er een documentaire verschenen die gemaakt is door Aya Velázquez over de vrijgekomen geheime notulen van het Duitse “OMT”. Die is gebaseerd op de notulen van 25 vergaderingen tussen december 2021 en juli 2022.

Die documentaire is gebaseerd op het grote artikel dat ze over dit onderwerp 8 maanden geleden heeft geschreven. Hieronder de Nederlandse vertaling van dat artikel. Dit zijn de originele notulen. 

De documentaire is ontluisterend als je leest wat ze achter de schermen met elkaar bespraken en in het openbaar in die tijd zeiden. Besef dat de periode waarover dit gaat de Omikron-periode was!!

Het opvragen van de documenten

Op 16 juni 2023, bereikte de arts Christian Haffner een sensatie: na een jarenlange juridische strijd met de Duitse Bondskanselarij, verkreeg hij met succes de protocollen van de zogenaamde “Corona Expert Council” op basis van de Freedom of Information Act (FOIA). Het panel was van december 2021 tot april 2023 bijeengekomen onder de voorwaarde van uiterste vertrouwelijkheid.

Het was samengesteld uit in de media bekende hoofdrolspelers van het Duitse Corona-tijdperk, zoals WHO-protegé-viroloog Christian Drosten. De Duitse Minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach en andere regeringsfunctionarissen woonden de kring regelmatig bij. Wat het materiaal zo explosief maakt, is het feit dat de Corona-expertraad de interne meningsvorming van de regeringscoalitie begeleidde naar haar wetsvoorstel voor een algemene vaccinatieplicht, dat uiteindelijk op 07 april 2022 door het Duitse parlement werd verworpen. Dat blijkt uit de vrijgegeven protocollen:

De deskundigenraad had de algemene vaccinatieplicht en de voortzetting van de Corona-maatregelen in het najaar van 2022 aanbevolen – hoewel het panel zich er terdege van bewust was dat vaccinatie geen bescherming biedt tegen overdracht, de bevolking de maatregelen al lang zat was en Omicron in opkomst was. De explosieve documenten geven een huiveringwekkende inkijk in het gesloten wereldbeeld van “experts” die bereid zijn om hun wetenschappelijke ideologie boven het welzijn van burgers te stellen.

De protocollen van de Corona Expert Council en de begeleidende brief van het kantoor van de rector zijn op woensdag 28 juni 2023 openbaar gemaakt en gratis te downloaden door Christian Haffner. Ik wil Christian Haffner oprecht bedanken voor zijn vertrouwen en zijn aanhoudende inspanningen om een centraal document van het Duitse Coronabeleid te verkrijgen, dat veel open vragen zal beantwoorden. Deze tekst is een kortere versie van het Duitse artikel.

Het was een lang en moeilijk proces. Op 30 juli 2022 diende de arts Christian Haffner een aanvraag in voor de protocollen van de Corona Expert Council onder de Freedom of Information Act (FOIA), omdat ze hem van groot belang leken voor het politieke meningsvormingsproces in het huidige kabinet Scholz en de zogenaamde stoplichtcoalitie, bestaande uit sociaaldemocraten (SPD), de groene partij (Die Grünen) en de liberale partij (FDP).

De coalitie liet stemmen over het wetsvoorstel van een algemene vaccinatieplicht, dat uiteindelijk op 07 april 2022 werd verworpen. Verbaasd over hoe zo’n antidemocratisch voorstel tot stand kon komen, en ervan overtuigd dat een antwoord zou kunnen worden gevonden in de adviesactiviteiten van de Corona Expert Council – wiens werk zorgvuldig verborgen werd gehouden – vocht Haffner een jaar lang hardnekkig om de documenten vrij te krijgen.

Het FOIA-verzoek, dat Haffner op 31 juli 2022 indiende via het portaal FragDenStaat, werd in september 2022 voor de eerste keer afgewezen. Zijn advocaat tekende beroep aan – dat opnieuw werd afgewezen. Begin januari 2023 kwam de zaak voor de rechter, die de eiser in het gelijk stelde en eiste dat de bondskanselarij de documenten zou overhandigen in overeenstemming met de wet op vrijheid van informatie. Het Bundeskanzleramt vertraagde op zijn beurt de naleving van het gerechtelijk bevel door herhaalde verzoeken.

Op 16 juni 2023, een jaar na zijn verzoek, ontving Haffner eindelijk de documenten – met bepaalde beperkingen: De namen van de opstellers van specifieke voorstellen in de transcripties werden overal geredigeerd, met uitzondering van politici en ambtenaren. In de begeleidende brief van 50 pagina’s wordt elke redigering zorgvuldig gemotiveerd. Het gaat vooral om de persoonlijke veiligheid van de deelnemers aan het panel, die zich in een politiek gespannen situatie blootgesteld zouden zien aan verschillende vijandigheden van de zogenaamde “Reichsbürger en Wappie scene”. “Wappies”  was het gebruikelijke frame in Duitsland dat door politici en mainstream media werd gebruikt om tegengeluiden tijdens het Duitse Coronaregime te belasteren en het zwijgen op te leggen. Zoals het Kantoor van de Bondskanselier gedetailleerd uitlegt in haar juridische begeleidende brief, wegen de vertrouwelijkheidsbelangen van de betrokkenen daarom zwaarder dan het recht op vrijheid van informatie vanwege een vermeend risico door genoemde “Wappies”:

“De bovengenoemde selectieve bewoordingen hebben met name betrekking op de namen van de leden van wie individuele bijdragen afkomstig zijn, informatie die herleidbaar is tot individuele leden, de bronnen van bepaalde te beschermen informatie (met name als het gaat om (tussentijdse) resultaten van ongepubliceerde studies), de namen van bepaalde farmaceutische bedrijven/geneesmiddelen als beoordelingen van de werkzaamheid daarvan zijn gemaakt, en in individuele gevallen bepaalde suggesties als deze kunnen worden toegeschreven aan deelnemers en gevreesd moet worden dat de toeschrijving kan leiden tot gevaar voor de betrokkene.”

“De risicosituatie voor toppolitici, staatsorganen en wetenschappers wordt onderbouwd door de rapportage die al in het verweerschrift is gepresenteerd. Ten minste individuele “coronamaatregelen” die door de federale regering zijn uitgevoerd of besproken, zijn vandaag de dag nog steeds zeer controversieel. Het debat hierover blijft emotioneel en politiek zeer geladen, zodat individuele Corona-onderwerpen nog steeds worden geclassificeerd als “opwindingsthema’s” met een mobilisatiepotentieel dat niet betrouwbaar kan worden ingeschat. Hier worden politieke besluitvormers of wetenschappelijke adviseurs nog steeds blootgesteld aan aanvallen vanuit de Reichsbürger- en Wappie-scene met betrekking tot hun betrokkenheid bij het coronabeleid van de federale overheid. Dit zijn niet alleen “verbale uitbarstingen” op het internet, maar er is een aanzienlijke bereidheid tot het gebruik van geweld in delen van deze scène, die zelfs voortdurende persoonlijke bescherming vereist voor individuele blootgestelde personen. Het verlenen van toegang tot informatie zonder de auteur van bijdragen aan vergaderingen zwart te maken, zou met betrekking tot beoordelingen van Corona-relevante onderwerpen de fysieke integriteit, de vrijheid en het leven van de leden en gasten van de Corona Expert Council zo concreet in gevaar brengen dat de informatieve belangen van de klager daarvoor op de achtergrond moeten worden geplaatst. (.) Aangenomen moet worden dat de rijksburger- en wappiescène door kennis te nemen van overeenkomstige informatie individuele leden, die eventueel voor bijzonder drastische maatregelen hebben gepleit, als doelwit van hun geweld neemt.”

“Het beschreven gevaar geldt in het bijzonder voor deze procedure, die wordt begeleid door het platform fragdenstaat.de, wat resulteert in een onmiddellijke online plaatsing van de uitgegeven documenten en de bijbehorende linkbaarheid en zeer brede toegankelijkheid.”

“Mocht er twijfel bestaan over de beoordeling van een voortdurende gevaarsituatie voor leden of gasten van de Corona Expert Council, dan wordt verzocht om de rechtbank te informeren. De beklaagde zal dan de gevaarsituatie bewijzen door verdere berichtgeving in de media en sociale netwerken.”

Hoewel Christian Haffner had verzocht om het verslag van alle vergaderingen van de Raad van Deskundigen, bevat het aan hem overhandigde document slechts 25 van de 33 vergaderingen, tot en met 12 juli 2022. Hoewel de acht vergaderingen die niet zijn opgenomen in de periode vielen nadat hij zijn verzoek op 31 juli 2022 had ingediend, verwees het verzoek duidelijk naar alle vergaderingen. De advocaat van Haffner heeft hierover al contact opgenomen met het kantoor van de rector.

De leden van de expertraad

De leden van de Raad van Deskundigen waren 19 door de federale regering geselecteerde personen die eerder een vrij duidelijk standpunt over Corona hadden ingenomen. De meerderheid van hen had opgetreden in publieke talkshows. De Raad van Deskundigen bestond uit 18 professoren uit verschillende disciplines en één districtsbestuurder. De openingsspreker en beschermheer was kanselier Olaf Scholz. Minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach, minister van Bondskanselarij Wolfgang Schmidt, generaal Carsten Breuer van de Bundeswehr en andere deskundigen woonden regelmatig de vergadering bij.

De vergadering werd voorgezeten door Heyo K. Kroemer, voorzitter van de raad van bestuur van Berlin Charité, en de viroloog Melanie Brinkmann van de Technische Universiteit van Braunschweig, die beroemd is geworden door tv-optredens. Prominente leden van het panel zijn onder andere de viroloog Christian Drosten, wiens PCR-test binnen een onrealistisch korte tijdspanne wereldwijd werd aanbevolen door de WHO, en de “Duitse Fauci” Lothar Wieler, het hoofd van het Duitse Instituut voor Infectieziekten RKI. Andere prominente leden zijn Alena Buyx, een Wellcome-Trust protegé, expert op het gebied van “gene editing” en hoofd van de “Duitse ethische raden”, evenals Thomas Mertens, hoofd van de STIKO, de Duitse commissie voor de veiligheid van vaccins. Tot de minder bekende leden van het panel behoren artsen, nudging-experts, psychologen en infectiologen. Opmerkelijk is dat er geen enkele epidemioloog in de groep zat.

De vergaderingen van de Raad van Deskundigen vonden regelmatig plaats per videoconferentie, met uitzondering van een persoonlijke vergadering op 31 mei 2022 in de Internationale Conferentieruimte van de Bondskanselarij.

Hierna worden de belangrijkste punten van de afzonderlijke vergaderingen van de Raad van Deskundigen samengevat en kritisch becommentarieerd. Door de complexiteit van het onderwerp wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Het doel is om te achterhalen hoe de aanbevelingen van de Corona Expertraad het politieke en sociale klimaat in Duitsland hebben beïnvloed tijdens de strenge Corona-maatregelenwinter van 2021/2022.

Eerste sessie: 14 december 2021

De eerste vergadering werd geopend door kanselier Olaf Scholz. Hij bedankte de deelnemers voor hun medewerking. Hij zei dat de groep moet functioneren als een onafhankelijk adviesorgaan, geïntegreerd in een nauwe technische uitwisseling tussen de deskundigenraad, het kantoor van de kanselier en de crisisstaf. Federaal Minister Karl Lauterbach en Federaal Kanselarij Minister Wolfgang Schmidt waren aanwezig op de eerste bijeenkomst en beloofden hun regelmatige deelname. Lauterbach benadrukte het belang van wetenschappelijke fundamenten voor politieke besluitvorming, maar benadrukte dat het de politici zijn die de beslissingen nemen. Er werd een strikte vertrouwelijkheid van de beraadslagingen afgesproken, evenals een uniforme communicatie naar de buitenwereld. Voor de volgende bijeenkomst moesten de deelnemers expertise verzamelen over de nieuwe omicron-variant, die vanwege de veronderstelde urgentie drie dagen later werd gepland.

Tweede sessie: 17 december 2021

In de tweede sessie werd erop gewezen dat er “geen reden voor ontspanning” was in het licht van Omicron. Een modelleerder presenteerde scenario’s over de nieuwe variant en concludeerde dat boostervaccinaties en contactbeperking “dringend nodig zijn om de snelle verspreiding te vertragen”. Met betrekking tot kinderen en adolescenten merkten de experts op dat “PCR pooling tests” op scholen goed zouden werken. Er werd geen bewijs geleverd voor deze bewering – zoals hoeveel infecties het testen op scholen effectief heeft voorkomen.

De rest van de bijeenkomst was gericht op crisiscommunicatie. De experts klaagden dat het publiek de Omicron-variant niet serieus genoeg nam. Angstoproepen zouden nergens toe leiden en risicocommunicatie was moeilijker geworden. Er waren “positieve boodschappen voor de pandemie-moe maatschappij” nodig, via sociale media, op radio en televisie. Het belang van vaccinatie werd opnieuw expliciet benadrukt. Persoonlijke uitnodigingen voor vaccinatie en centrale registratie van de vaccinatiestatus in de vorm van een vaccinatieregister werden voorgesteld.

Achteraf gezien lijken de regels “positieve berichten voor een samenleving die vermoeid is door een pandemie” volledig los te staan van de realiteit van het leven in de Duitse winter van 2021: Terwijl de Raad van Experts achter gesloten deuren nieuwe maatregelen overwoog, werden de niet-gevaccineerden uitgesloten van elk sociaal leven buiten supermarkt, gemeentehuis en doktersbezoek via 2G – (alleen gevaccineerden & covalescent) en 3G regels (alleen gevaccineerden, covalescent en getest) en werden ze dagelijks belasterd en gepest door de media. Zijn dit de “positieve berichten” waar de Raad van Experts het over had? En als het echt om “positieve boodschappen” ging – waarom drong het dan niet aan op voorzichtigheid in het licht van het vergiftigde sociale klimaat?

Derde zitting: 21 december 2021

Tijdens de derde bijeenkomst werd, “vanwege reacties in [de] pers”, opnieuw een beroep gedaan op de vertrouwelijkheid van de groep als een “belangrijk element”. “Vertrouwelijkheid zou een kracht van het orgaan kunnen zijn.”

In externe communicatie moet “terughoudendheid worden betracht” om de “vertrouwelijkheid van professionele uitwisselingen” te beschermen. Citaten of uitspraken met gevolgtrekkingen over de interne meningsvorming van de groep moesten indien mogelijk worden vermeden, maar elk lid mocht spreken over informatie met betrekking tot zijn of haar eigen professionele activiteiten.

Het kantoor van de rector werd gespecificeerd als de “klant”. Er werd ook op gewezen dat “een geschikte naam voor het panel belangrijk is voor het doel en de publieke perceptie ervan”. De leden werden aangemoedigd om suggesties voor een naam in te dienen. Het is veelzeggend met betrekking tot de gewenste publieke perceptie van het orgaan dat de titel “Expert Council” werd gekozen.

Blijkbaar waren de deskundigen het erover eens dat er in de winter van 2021 nog steeds niet genoeg publiciteit zou zijn voor vaccinatie in Duitsland. De groep vroeg daarom om een onderzoek van de Bondskanselarij of de reclame voor de COVID-19 vaccinatie niet kon worden uitgebreid. Een reclamespot direct na het dagelijkse nieuwsprogramma zou bijvoorbeeld denkbaar zijn.

Ook de duur van de herstellende status op Europees niveau kwam aan bod:

“Er [werd] geïnformeerd over de ontwikkeling op [Europees] niveau over de duur van de vaccinatiestatus. Op EU-niveau is besloten de duur te beperken tot 9 maanden.”

De verklaring werd afgelegd in aanwezigheid van RKI-chef Lothar Wieler, wiens RKI, gelijkwaardig aan het CDC, de duur van de herstellende status in Duitsland nog geen maand later, op 17 jan. 2021, had verlaagd van zes naar drie maanden, ook al was het in Duitsland al drie maanden onder de Europese benchmark. Gezien het feit dat RKI-hoofd Lothar Wieler goed op de hoogte was van de Europese richtwaarde van negen maanden, lijkt de Duitse speciale weg nog vreemder.

Vierde sessie: 28 december 2021

In de vierde sessie merkten de experts op dat Omicron een lagere ziekte-ernst produceerde dan Delta. Het aantal ziekenhuisopnames was lager, met ziekenhuisopnames die snel piekten en snel afnamen. Hoewel Omicron zich met een hoge R-factor verspreidde, was de virale belasting van geïnfecteerde personen lager. Een overdracht van gegevens van andere landen naar Duitsland zou echter slechts in beperkte mate mogelijk zijn “omdat de immuunstatus verschilt”. Met ongefundeerde aannames zoals deze kon een nationale solo-inspanning uitstekend worden gerechtvaardigd.

Er werd ook gesteld dat “boostervaccinatie goede bescherming biedt tegen een ernstig verloop van de ziekte, maar deze niet uitsluit”, wat betekent dat de deskundigenraad zich er terdege van bewust was dat vaccinatie geen bescherming biedt tegen overdracht.

Opnieuw is een hoge belasting van de ziekenhuizen te verwachten, door verlies van personeel in quarantaine en een verminderde beddencapaciteit. Het blijft onduidelijk waarom de experts blijkbaar helemaal geen aanwijzingen dat Omicron minder gevaarlijk was in hun prognoses hebben opgenomen.

Hoe lang de huidige golf zou duren was “erg afhankelijk van het gedrag van mensen”. Het paradigma dat heerst in de expertraad wordt hiermee duidelijk: de mens is het probleem.

Vijfde sessie: 4 januari 2022

Meteen in de inleiding van de derde sessie vermaande de voorzitter dat

“van de zijde van de raad geen inmenging dient plaats te vinden in het werk van andere instelling[en] met een wettelijk mandaat.”

De vraag rijst waarom zo’n waarschuwing überhaupt nodig was – en met welke “andere instelling met een wettelijk mandaat” de Expertraad zich blijkbaar had bemoeid.

Een schijnbaar onschuldige zin in het protocol onthult een ethische afgrond:

“De beroepen voor Kerstmis hebben gewerkt”.

De term ‘beroep’ is hier duidelijk op te vatten als een bagatellisering van de politieke situatie in Duitsland met Kerstmis 2021: Voor niet-gevaccineerden golden de strengste contactbeperkingen. Publieke media en fact-checker vlaggenschepen gaven tips over hoe om te gaan met ongevaccineerde familieleden met Kerstmis: men zou van hen een test moeten eisen, of, nog beter, hen helemaal uitnodigen. Publieke figuren verlaagden zich tot uitspraken als

“Ik laat geen ongevaccineerde mensen binnen met Kerstmis.”

Kop van de BILD-krant, citaat van de Duitse tv-actrice Charlotte Würdig in een Duitse tv-talkshow.
Alle ontelbare laster en schendingen van grondrechten verdeelden families – de persoonlijke lotgevallen leidden slechts tot de cynische samenvatting in de Raad van Experts: “De oproepen voor Kerstmis hebben gewerkt”.

De Raad van Experts vroeg de Kanselarij om een overzicht van de maatregelen die andere Europese landen hadden genomen “om betere beoordelingen te kunnen maken”. Het is opmerkelijk dat de veel meer ontspannen aanpak van andere landen werd opgemerkt, maar niet in enige mate werd gevolgd door de Duitse “deskundigen”.

Met betrekking tot Omicron zou communicatie over de “zinvolheid” van vaccinaties en vrijheidsbeperkende maatregelen” bijzonder belangrijk zijn. De experts bekritiseerden het “ontbreken van een geïntegreerde communicatiestrategie”. Het was “erg belangrijk om erop te wijzen dat de dodelijkheid als gevolg van vaccinaties is afgenomen”.

Aan het einde van de sessie werd overeengekomen dat “digitale patiëntendossiers” en “vaccinatieregisters” verder zouden worden behandeld.

Zesde sessie: 12 januari 2022

In de zesde sessie werd het bewijs geleverd dat Omicron leidt tot hogere aantallen op normale afdelingen, maar niet op de intensive care. Het aandeel van Omicron in Duitsland was al 60%. De “experts” waren er zeker van: Door “uitgebreide contactbeperkende maatregelen” zou Duitsland een “langzamere stijgingscurve hebben in vergelijking met andere landen”.

“Misinformatie” zou moeten worden “geïdentificeerd en ontkracht”. De deskundigen waren het erover eens dat de “communicatie” nog aanzienlijk verbeterd zou moeten worden. Er werden “duidelijke verklaringen” van politici geëist; die zouden “de samenleving en de politiek ontlasten”. Een centrum voor gezondheidscommunicatie werd ook overwogen.

Een kleine realiteitscheck: In de winter van 2021 was er echt geen tekort aan “duidelijke uitspraken” in Duitsland: Veel beroemdheden en politici riepen op om niet-gevaccineerde mensen af te zonderen van de samenleving. De verbale dwalingen bereikten een niveau van waanzin, dat zelfs een protest hashtag op Social Media inspireerde: #Wirhabenmitgemacht of #Ichhabemitgemacht (“Wij namen deel / Ik nam deel”).

Poster met uitspraken van Duitse beroemdheden en politici die “De Ongevaccineerden” in de winter van 2021/2022 belasteren. Bron: Circuleert online.

Zevende sessie: 18 januari 2022

In de zevende zitting ging de discussie onder andere over de “verantwoordelijkheid van de media”. Minister van Kanselarij Wolfgang Schmidt meldde dat onderzocht wordt welke doelgroepen nog specifiek aangesproken moeten worden. Alle verenigingen in Duitsland moeten worden aangemoedigd om informatiemateriaal naar hun leden te sturen:

“Op deze manier kan snel een grote massa worden bereikt.”

In tegenspraak hiermee werd in hetzelfde rapport over de ontwikkeling van de situatie gesteld dat New York blijkbaar al over de piek van de besmetting heen was, wat duidde op “slechts een kortstondige piek van de Omicrongolf”. Ook in Duitsland zou de Delta-golf verder afnemen, omdat “alle maatregelen om deze golf te bestrijden (.) goed werken”. Het aandeel Omicron zou meer dan 90% zijn, met slechts een paar intensieve gevallen.

De tegenstrijdigheden in deze paragraaf alleen al zijn overweldigend: De afname van de Deltagolf werd toegeschreven aan de effectiviteit van de maatregelen – die vervolgens vreemd genoeg niet werkten tegen Omicron, dat nu meer dan 90% van de gevallen uitmaakte. Dat het absurd is om een natuurlijke verdringing van Delta door Omicron toe te schrijven aan de effectiviteit van de maatregelen zou zelfs zonder expertise in virologie duidelijk moeten zijn.

Achtste zitting: 25 januari 2022

In de achtste sessie lag de nadruk op “Kinderen en adolescenten”. In een “verklaring over kindergeneeskunde” werd de

“de mate waarin kinderen en adolescenten door de pandemie worden getroffen (ziektelast, LongCovid, verband met diabetes, enz.), inclusief secundaire ziektelast (gewichtsproblemen, psychologische en psychosomatische klachten, enz.) en de bijbehorende risicofactoren”.

werd gevraagd. Het was noodzakelijk om “het welzijn van kinderen tijdens de pandemie te handhaven” Er werd gesteld dat kinderwelzijn en infectiebestrijding heel goed met elkaar konden worden verzoend. Achteraf gezien moeten dit soort woorden voor ouders in Duitsland een regelrechte aanfluiting zijn: Terwijl de Raad van Experts vergaderde en mooie woorden uitwisselde over het belang van het kind, werden hun kinderen gedwongen tot acht tot negen uur per dag onder maskers te lopen – in sommige scholen zelfs tot midzomer, hoewel de maatregelen allang officieel waren opgeheven. Ten minste psychologische en sociale gevolgen voor kinderen – enigszins eufemistisch aangeduid als “secundaire ziektelast” – werden zelfs een keer genoemd in de commissie. De Raad van Experts trok hier echter geen consequenties uit voor politieke aanbevelingen.

Er werd gesteld dat Omicron over het algemeen een milder beloop had en leidde tot minder ziekenhuisopnames. Bovendien beschermde een omicroninfectie ook tegen Delta:

“Een Omicron-infectie beschermt ook tegen infectie met de Delta-variant door extra boosters van het immuunsysteem die zijn ontwikkeld.”

Uiterlijk vanaf deze realisatie had elke overheidsbemoeienis met particuliere vaccinatiebeslissingen verleden tijd moeten zijn. Onmiddellijk werd er een relativering achter gezet:

“Bij niet-gevaccineerde individuen is de immuunbescherming tegen Delta echter lager.”

Wat maakt het uit? Een beslissing over verplichte vaccinatie had nooit op deze basis genomen mogen worden. Toch bestond er in Duitsland al een verplichte vaccinatie voor alle gezondheidswerkers, politieagenten, soldaten en brandweerlieden. Tijdens dezelfde bijeenkomst vroeg een expert aan beleidsmakers om een “werkbare oplossing voor verplichte vaccinatie in instellingen (Sectie 20a IfSG)”. Hij betreurde:

“De al zwaar belaste volksgezondheidsafdelingen kunnen waarschijnlijk alleen de beoogde uitgebreide administratieve procedures uitvoeren voor het controleren van de vaccinatieplicht in faciliteiten en het sanctioneren na weken of maanden tot een inreis- of activiteitenverbod. Er wordt aanbevolen om de bepaling van § 20a ffSG te wijzigen; in plaats van de discretionaire beslissing van de gezondheidsautoriteiten die nu is voorzien, moet worden voorzien in een inreis- en activiteitenverbod dat onmiddellijk van rechtswege van kracht wordt (met de invoering van een hardheidsclausule (.).” [Minister van Kanselarij Wolfgang Schmidt] belooft de kwestie aan te pakken; de ministers van Volksgezondheid van de deelstaten hebben al een overeenkomstig bevel ontvangen.”

Het is al bijna een meesterprestatie om zoveel antidemocratische vorderingen in één tekstblok onder te brengen. De “expert” bevestigde een schending van de fundamentele rechten van de leden van de verpleegsector, het basisrecht op lichamelijke integriteit, waardigheid en vrije uitoefening van het beroep. Bovendien beval hij niets minder aan dan de ondermijning van het federalisme door een uniforme federale wettelijke regeling te eisen voor iets dat voorheen onder de bevoegdheid van de gezondheidsdepartementen van de staten viel. Hij had moeten voorzien dat met de nieuwe hardheidsregel de facto alles hetzelfde zou blijven en er alleen een bureaucratische extra inspanning voor klinieken en werknemers aan toegevoegd zou worden: om ongevaccineerde werknemers te kunnen houden en knelpunten te vermijden, zouden klinieken voorspelbaar hun toevlucht moeten nemen tot de hardheidsregel. Het virus, aan de andere kant, zal zich waarschijnlijk niet veel hebben aangetrokken van zo’n hardheidsgeval van Duitse bureaucratische fetisj.

Negende zitting: 1 februari 2022

Tijdens de negende sessie werd besproken hoe een “exit-strategie” eruit zou kunnen zien en hoe om te gaan met “beheersingsstrategieën”. Vertaald: Hoe kom je op een gezichtssparende manier uit een mislukt indammingsbeleid. “Communicatie en de impact ervan tijdens de pandemie” stond ook weer op de agenda.

Het belang van de Booster, zelfs de dubbele Booster versus dubbele vaccinatie, werd nogmaals benadrukt:

“Betrouwbare studies over het effect van een vierde vaccinatie (bijvoorbeeld uit Israël) zijn nog niet beschikbaar, maar volgens de Israëlische autoriteiten [zou] de vierde vaccinatie de bescherming tegen de ziekte opnieuw aanzienlijk moeten verhogen. Ook [–] is momenteel bezig met een vierde vaccinatie (.) voor speciale groepen mensen.”

Blijkbaar waren de verklaringen van de Israëlische autoriteiten voorlopig voldoende voor de experts om de vierde vaccinatie zelfs maar te overwegen.

De discussie ging toen over verplichte vaccinatie in faciliteiten. Gebrek aan personeel, zei hij, leidt tot hoge lasten voor klinieken en gezondheidsafdelingen, vanwege de arbeidsintensieve controle van activiteitenverboden. Bovendien werd gevreesd voor “arbeidsrechtelijke gevolgen in de vorm van rechtszaken en beroepsprocedures”. Daarom was het “aan te bevelen om uniforme federale regelgeving te creëren om de gezondheidsdiensten te ontlasten”. Het onderwerp zou al intensief besproken worden tussen het federale ministerie van Volksgezondheid en de ministers van Volksgezondheid van de deelstaten.

Er werd aangekondigd dat minister van Justitie Marco Buschmann graag de volgende vergadering zou bijwonen.

Tiende zitting: 9 februari 2022,

met minister van Justitie Marco Buschmann – over de vaccinatieplicht

De tiende zitting op 09 februari 2022, in aanwezigheid van minister van Justitie Marco Buschmann, is de centrale zitting met betrekking tot het wetsvoorstel over de algemene vaccinatieplicht, dat op 07 april 2022 ter stemming werd voorgelegd. De protocollen zitten vol tegenstrijdigheden: zo werd gesteld dat Omicron weliswaar een “apart serotype” is, maar dat de varianten qua eigenschappen gelukkig nog zo dicht bij elkaar liggen dat “bestaande vaccins op dit moment in principe goede bescherming bieden tegen ernstige ziekte of overlijden bij alle bekende Corona-varianten.” Een infectie veroorzaakt door Omicron zou “dus” onvoldoende bescherming bieden tegen andere varianten.

Wat een deductie: omdat de vaccins zo goed werkten, veroorzaakte Omicron geen kruisimmuniteit bij oudere varianten zoals Alpha en Delta. Maar tegelijkertijd liggen Omicron en de oudere varianten nog zo dicht bij elkaar dat de vaccinatie uitstekend werkt bij zowel Omicron EN Delta. Dat Omicron kruisimmuniteit genereert met andere varianten werd botweg ontkend in aanwezigheid van de minister van Justitie, Marco Buschmann, hoewel de deskundigenraad dit zelf twee weken eerder had vastgesteld. In het protocol stond verder

“Infecties veroorzaken lokale mucosale immuniteit, die vaccinatie niet kan bieden.”

Correct – en op zijn laatst op dit punt zou elke discussie over een vaccinatieplicht beëindigd moeten zijn. Waarom vaccinaties desondanks nodig zijn, werd echter nogal avontuurlijk gerechtvaardigd in het volgende:

“Het doel moet zijn om de ernstige ziektelast in de bevolking te verminderen door een hoge vaccinatiegraad en vervolgens transmissiebescherming op te bouwen via slijmvliesimmuniteit door meerdere verworven maar milde infecties. De basisvoorwaarde hiervoor is echter een zeer hoge vaccinatiegraad, vooral onder de kwetsbare groep. Deze vaccinatiegraad wordt momenteel niet gehaald en zal naar verwachting in de nabije toekomst ook niet worden gehaald.”

“Met de afschaffing van alle fysieke maatregelen (inclusief maskers) zal er waarschijnlijk een hoge dynamiek zijn. Maskers hebben een hoge efficiëntie ook om te beschermen tegen nieuwe varianten.”

Het hoge aantal personeelsafwezigheden als gevolg van infectie of quarantaine in de gezondheidszorg blijft kritiek, zo werd gesteld. Het is belangrijk om hier te benadrukken dat “infecties” hier “positieve testen” betekent, aangezien alle gezondheidswerkers dagelijks werden getest en onmiddellijk naar huis werden gestuurd als ze positief testten – ongeacht of iemand überhaupt ziektesymptomen vertoonde. De grote personeelstekorten als gevolg van quarantaines in de gezondheidszorg, die hier bekritiseerd werden, waren dus 100% zelf veroorzaakt door het beleid.

Wat volgt is het centrale deel van het document: de discussie over vaccinatie en verplichte vaccinatie, in aanwezigheid van Federaal Minister van Justitie Marco Buschmann.

De groep mensen die niet gevaccineerd kon worden vanwege vaccinatiereacties werd door de experts geschat op “relatief klein” – hier zouden vectorvaccins kunnen helpen. De experts waren overtuigd:

“De hoogste bescherming tegen ernstige ziekte en sterfte treedt op op basis van volledige vaccinatie (drievoudig) en daaropvolgende besmetting.”

Tijdens eerdere bijeenkomsten hadden de experts echter al opgemerkt dat er met Omicron weinig ernstige ziekte of sterfte was, dat intensive care-afdelingen leegliepen en dat Omicron al 90% van de varianten in Duitsland voor zijn rekening nam. “Preventie tegen ernstige ziekte en sterfte” was niet langer een steekhoudend argument toen de sterftecijfers met Omicron vanzelf daalden. Maar de protocollen bevatten niet alleen inconsistenties over het onderwerp, maar ook flagrante onwaarheden:

“Daarnaast vermindert vaccinatie de overdraagbaarheid van het virus.”

Deze uitspraak is aantoonbaar wetenschappelijke desinformatie, die op dat moment al ontkracht was. Dat deze valse bewering in het kader van het debat over verplichte vaccinatie opnieuw als “wetenschappelijk feit” aan de minister van Justitie werd gepresenteerd, is ronduit schandalig.

De experts gaven nu hun oordeel over verplichte vaccinatie:

“Mededeling over verplichte vaccinatie:

Op basis van enquêtes stagneert de vaccinatiecampagne, het aandeel tegenstanders van vaccinatie blijft constant. Niet-gevaccineerden blijven dus eerder sceptisch over vaccinatie. Stimuleringsmaatregelen zullen hier niet voldoende zijn. Counseling en outreach worden echter nog steeds als noodzakelijk en belangrijk beschouwd.”

Het tweede deel van de volgende verklaring is zwart gemaakt in het protocol. De centrale zin in dit gedeelte is “Prikkels zullen hier niet genoeg zijn.” Wat hiermee wordt geïnsinueerd is duidelijk: Er is geen ontkomen aan verplichte vaccinatie. Het is waar dat de experts zich ervan bewust waren dat de bereidheid van de bevolking om te vaccineren al was uitgeput – maar in plaats van de vrije beslissing van de burgers te respecteren, wordt hier geïmpliceerd dat dwang dan noodzakelijk zou zijn. Ze waren tenminste nog bereid om “advies en hulp” te bieden aan de onwetenden.

Tijdens de sessie werd ook het verschil tussen een pandemie en een endemie uitgelegd:

“Vergeleken met een pandemie mag een virus in een endemie geen hoge overdraagbaarheid meer hebben. De R-waarde moet constant lager zijn dan 1. Naast het voorkomen van ernstige ziekte in de huidige situatie, moet er ook slijmvliesimmuniteit worden bereikt in de bevolking, zei hij. Dan zouden, net als bij influenza, alleen spontane virusuitbraken (bijvoorbeeld in de herfst/winter) mogelijk zijn.”

De R-waarde in Duitsland was echter al lager dan 1 in maart 2020 – en Corona vertoonde vanaf het begin een seizoensgebonden patroon, net als influenza. Als je de redenering van de experts volgt, was Corona vanaf het begin al endemisch – helemaal zonder vaccinatie.

Epidemiologisch Bulletin, week 17, 2020. Bron: RKI. De zogenaamde “R-waarde”, de indicator voor “virulentie” lag al in maart 2020 onder de 1, wat wijst op een “endemische situatie”, volgens de definitie van de Raad van Deskundigen zelf.
Met betrekking tot de huidige situatie in de gezondheidszorg werd gesteld:

“Op dit moment lijkt er geen overbelasting van de gezondheidszorg te zijn, maar de gegevens moeten in de gaten gehouden blijven worden, vooral met de toename van Omicron-gevallen bij de oudere bevolking. Van cruciaal belang is dat het aantal sterfgevallen laag blijft in de rapportage en het bewustzijn van de bevolking.”

Meer verlies aan realisme dan deze regels uitdrukken is waarschijnlijk moeilijk voor te stellen: in de Duitse winter van 2021 werd de bevolking 24/ 7 gebombardeerd met Corona-dodencijfers op vrijwel alle mediakanalen. En hoewel het ten tijde van de tiende bijeenkomst de diepste winter was – piek van het koude seizoen – “was op dit moment (.) geen overbelasting van het gezondheidssysteem herkenbaar”. Op deze basis had er nooit gestemd mogen worden over verplichte vaccinaties – maar het werd zelfs noodzakelijk verklaard in dezelfde vergadering, want “stimulansen zullen hier niet genoeg zijn”. Men kan de fysieke zelfbeschikking van mensen nauwelijks meer negeren.

Een voortzetting van de maskerplicht werd ook overwogen:

“Er was ook een unanieme mening dat een permanente wettelijke basis voor verplichte maskers zinvol zou zijn, aangezien maskers een hoge effectiviteit bereiken zonder hoge kosten. Mogelijke maatregelen en openingsstappen werden afgewogen en besproken.”

De bekende internationale Cochrane-studie heeft echter geen significante effectiviteit van maskers kunnen aantonen. Voor 2020 hadden tekstboeken en de WHO het gebruik van maskers in het dagelijks leven altijd afgeraden.

Cochrane metastudie vergelijkt het beschikbare bewijs over gezichtsmaskers en andere NPI (niet farmaceutische interventies), Conclusie
Ter voorbereiding op de komende Minister Presidents’ Conference werden concrete aanbevelingen voor actie gepresenteerd door de experts:

Als de aantallen stabiel blijven, goede lente en zomer

Zolang de aantallen stijgen, geen openingsstappen

Als het aantal incidenten daalt en de ziekenhuisbelasting acceptabel is, dan stappen ondernemen, maar permanent maskers gebruiken

Indien opening, rebound mogelijk

Gegevensbank opzetten voor verdere permanente wetenschappelijke evaluaties

Afgezien van het opdringen van infantiliserende taal die bizar lijkt in het licht van basisrechtenbeperkingen voor 84 miljoen Duitse burgers, wordt nu algemeen erkend dat Corona een klassiek verkoudheidsvirus is dat zich seizoensgebonden gedraagt zoals alle verkoudheidsvirussen. Dit betekent ook dat cijfers in de winter geen invloed hebben op cijfers in de zomer, omdat het virus elkaar voortdurend afwisselt. Niemand weet welk verkoudheidsvirus de volgende winter zal domineren en in welke hevigheid. Proberen om zomercijfers af te leiden uit kunstmatige wintercijfers die door massale tests zijn geproduceerd, moet duidelijk worden benoemd voor wat het is: pseudowetenschap.

Bovendien heeft de deskundigenraad hier concrete politieke instructies voor actie aan de premiers gegeven, in plaats van simpelweg de wetenschappelijke gegevens te presenteren op basis waarvan de ministers vervolgens politieke beslissingen hadden kunnen nemen. Aangezien de aanbevelingen gebaseerd waren op onjuiste aannames, werd het Coronabeleid van de regering van Olaf Scholz aantoonbaar bepaald door pseudowetenschap.

Aan het einde van de bijeenkomst werd de situatie van kinderen en jongeren kort besproken. De experts zagen echter blijkbaar geen dringende noodzaak tot actie: De leden kregen eerst een stemrapport ter overweging voorgelegd – er was geen haast bij. De dagelijkse belasting van kinderen door maskers en toetsen in het dagelijkse schoolleven was blijkbaar perfect verenigbaar met het “belang van het kind”.

Elfde zitting: 15 februari 2022

Tijdens de elfde bijeenkomst werd opgemerkt dat het aantal ziekenhuisopnames slechts marginaal toenam. Hoewel het aantal nieuwe opnames toenam, bleef de bezetting van IC’s vrijwel constant, als gevolg van kortere verblijfsduur bij Omicron. Het aantal sterfgevallen op intensive care afdelingen stagneerde. Over het geheel genomen had Duitsland een relatief laag sterftecijfer. Eén deskundige meldde een onderzoek dat wees op een lagere vaccinatie-efficiëntie met Omicron. Er werd ook een snelle afname van de vaccinatiebescherming vastgesteld: Vier maanden na vaccinatie zou het nog maar 78% zijn.

Hierna werden de “psychologische gevolgen voor de bevolking” besproken. Het zoeken naar psychologische steun en het gebruik van adviesdiensten zou aanzienlijk zijn toegenomen in vergelijking met het jaar daarvoor. Tegelijkertijd zouden de respondenten een lagere risicoperceptie hebben met betrekking tot Corona. De bereidheid om te vaccineren onder “volwassenen en ouders” was grotendeels uitgeput. Het feit dat “ouders” – die blijkbaar ook volwassenen zijn – hier apart werden genoemd, was waarschijnlijk bedoeld om aan te geven welk potentieel er in de bevolking nog zou kunnen bestaan voor vaccinatie van kinderen. De meerderheid van de niet-gevaccineerden zou niet vaccineren vanwege angst en gebrek aan vertrouwen.

“Duidelijke, eenvoudige en uniforme regels en communicatie zouden kunnen helpen bij de acceptatie en vaccinatiebereidheid.”

De vraag rijst welke “duidelijke, eenvoudige en uniforme regels” zouden zijn gebruikt om de Duitse maatregelen winter op dat moment te verhogen. De experts wisten dat de bereidheid van de bevolking om gevaccineerd te worden al was uitgeput en dat degenen die niet gevaccineerd wilden worden, gebaseerd waren op angst en gebrek aan vertrouwen. De gevoelens van de mensen, hun waardigheid en hun fundamentele recht op lichamelijke zelfbeschikking leken er voor de deskundigen echter niet toe te doen.

Aan het einde van de bijeenkomst werd een kleine herinnering gegeven dat ongeveer 100.000 vaccindoses eind februari 2022 zouden verlopen.

Twaalfde sessie: 22 februari 2022

In de twaalfde sessie werd verklaard dat de situatie in ziekenhuizen stabiel was en dat het gezondheidssysteem de Omicron-golf kon weerstaan.

Een expert meldde de laatste cijfers over Novavax: de werkzaamheid was 90%. Novavax was “een goed alternatief voor mensen met bijwerkingen van een mRNA-vaccin”. Impliciet suggereerde dit dat zelfs mensen die door een vaccin gewond waren geraakt, veilig opnieuw gevaccineerd konden worden – met Novavax. Toegegeven, het was een gewaagd idee om mensen die al vaccinatieletsel hadden opgelopen een ander, slecht onderzocht medicijn aan te bevelen met nog niet onderzochte interacties op het eerste.

Carsten Breuer, de grote generaal die deelnam aan de bijeenkomst, meldde dat de nationale vrijgave van Novavax op dezelfde dag plaatsvond. Een andere deelnemer voegde hieraan toe dat er echter weinig vraag naar was. Om het vertrouwen te vergroten, zouden eventuele bijwerkingen dit keer goed gecommuniceerd moeten worden, zei hij:

“Als er ongewenste bijwerkingen worden waargenomen tijdens het gebruik, moeten deze snel en goed worden gecommuniceerd om de acceptatie van het nieuwe vaccin te behouden (les van AstraZeneca).”

Ook de “voorbereiding op de val” werd besproken. Iedereen was het erover eens dat een “instrument box in de Infection Protection Act” ook na 19 maart 2022 van kracht moest blijven. Minister van Bondskanselarij Wolfgang Schmidt verwees naar een lopend coördinatieproces. Er werd een systematische aanpak gepresenteerd voor de beoogde valmaatregelen. De “indruk van een verlanglijstje moet worden vermeden”.

13e zitting: 2 maart 2022

De 13e zitting werd bijgewoond door minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach, die verslag uitbracht over “moeilijkheden”:

“BM Lauterbach rapporteert over de moeilijkheden in het politieke debat over de algemene vaccinatieplicht en in de procedure tot wijziging van de infectiebeschermingswet. (.) In de ziekenhuizen moet een toename van patiënten met een verhoogde vaccinatie worden geregistreerd.”

De protocollen specificeren niet wat precies de “moeilijkheden in het politieke debat over de algemene vaccinatieplicht” waren. Het begrip “meer geboosterde patiënten in klinieken” werd niet verder besproken.

Eén expert rapporteerde over nieuwe modellen. Sommige modellen wezen op een “deltagolf in de zomer”. Er wordt melding gemaakt van “meertalige, gemodereerde online consultaties voor specifieke gemeenschappen (.) om de vaccinatiegraad te verhogen”. Eén expert beveelt “een gerichte aanpak van georganiseerde desinformatie” aan. Een ander pleit ervoor om voorlichting over vaccinatie op te nemen in de lesprogramma’s van scholen:

“(..) er moet betere voorlichting over vaccinatie worden gegeven op scholen. Indien nodig kunnen de ministeries van Onderwijs gevraagd worden om vaccinatie-educatie door de ÖGD in de leerplannen op te nemen. [—] steunt dit advies.”

In de paragraaf voor het voorbereiden van valmaatregelen volgt een verontrustende zin:

“Het is belangrijk om te onthouden dat de bevolking wat herstel nodig heeft.”

Schommelen tussen dwang en ontspanning is trouwens een populaire martelmethode in gevangenissen zoals Guantánamo, omdat alle dwang uiteindelijk wegebt en de hardheid van de dwang pas weer echt voelbaar wordt als er tussendoor ontspanning is geweest. Zo’n straf, die er berekenend op inspeelt om mensen eerst een zeker herstel te geven met “relaxaties”, om ze vervolgens weer te mishandelen met dwang, is een methode uit de donkerste martelgevangenissen van deze wereld.

Er werd aanbevolen om vaccinatiecentra permanent te maken als een “schaalbare structuur”. Ook de “besmettelijke situatie in Oekraïne” kwam aan bod:

“Vluchtelingenbewegingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne zouden ook een impact kunnen hebben op binnenlandse besmettelijke gebeurtenissen.”

Een zin als deze laat je gewoon sprakeloos, gezien de cynische reductie van oorlogsvluchtelingen tot een vermeende rol als ziektedragers. Maar de experts leken echt hoofdpijn te hebben van deze vraag:

“Hoewel het aantal infecties in Oekraïne recentelijk was gedaald voordat de oorlog uitbrak, zei hij dat toen de eerste vluchtelingen werden geregistreerd, ongeveer 10% volledig was gevaccineerd en 20% één keer was gevaccineerd. Velen hadden geen bewijs van vaccinatie bij zich.”

De collectieve afschuw in de “Expert Council” is niet moeilijk voor te stellen: Geen bewijs van vaccinatie! Minder dan 20% gevaccineerd! Met de aankomst van de eerste Oekraïense vluchtelingen in Duitsland, werden maatregel-hardliners zoals de dames en heren van de Raad van Deskundigen geconfronteerd met een moreel en ethisch dilemma: Aan de ene kant was het noodzakelijk om zo humanitair en onbaatzuchtig mogelijk te zijn – aan de andere kant, een vaccinatiegraad van 20% was gebonden aan het ontlokken van gas uit het discours dat eraan voorafging in de Raad van Deskundigen. Het was niet gepast om onmiddellijk vaccinatie-eisen op te leggen aan getraumatiseerde mensen die net de oorlog waren ontvlucht, maar het was nog steeds nodig om streng te zijn voor de lokale bevolking, aangezien een algemene vaccinatie-eis werd overwogen. Tegelijkertijd moest de indruk van ongelijke behandeling tussen de lokale bevolking en vluchtelingen worden vermeden.

14e zitting: 15 maart 2023

Tijdens de 14e zitting werd een afname van de “naleving” van de Coronamaatregelen vastgesteld:

“Uit de resultaten van het [-]-onderzoek blijkt dat een deel van de bevolking niet langer wil afzien van contacten. Dienovereenkomstig neemt het zogenaamde afstandsgedrag af. De ervaren ernst van een COVID-aandoening neemt af. Het dragen van maskers wordt door de bevolking eerder geaccepteerd in zorginstellingen en in het openbaar vervoer, en het minst waarschijnlijk op het werk, op school en in restaurants. Een andere wens van de bevolking is uniforme, in heel Duitsland geldende regelgeving voor de bescherming tegen infecties. Gevaccineerde mensen zijn eerder voorstander van beschermende maatregelen dan niet-gevaccineerde mensen.

“Verschillende experts bekritiseerden de huidige status van de veranderingen in het IfSG, zoals het terugschroeven van maatregelen ondanks stijgende infectiecijfers, in tegenstelling tot de aanbeveling van de Raad van Deskundigen.”

Verschillende leden van de Expert Council pleitten dus voor strengere maatregelen dan de federale regering, met betrekking tot de geplande wijzigingen van de wet op infectiebestrijding (IfSG). Vanaf april 2022 zouden de deelstaten de maskerplicht in zogenaamde “hotspots” kunnen handhaven. Strengere maatregelen zouden alleen gerechtvaardigd zijn als er een risico op overbelasting van de gezondheidszorg zou bestaan. Maar deze aanpak ging de Expertraad blijkbaar niet ver genoeg:

“Uniforme landelijke maatregelen zouden nodig blijven, evenals snelle interventiemaatregelen om het vermogen om in te grijpen in de herfst te garanderen.”

Er werd gespeculeerd over komende scenario’s: Zou Omicron blijven? Zou Delta terugkomen? Zouden recombinanten zoals Deltacron uiteindelijk overheersen, of zou er zelfs een nieuwe zoönotische overdracht plaatsvinden? De eigenschap van Omicron om brede kruisimmuniteit te veroorzaken leek niet rudimentair begrepen te worden door het panel van experts.

De experts waren ook kritisch over de vaccinatiecampagne van de federale overheid. De protocollen specificeren niet waaruit deze kritiek precies bestond. Aan het einde van de bijeenkomst kwam het onderwerp “omgaan met vertrouwelijkheid tegenover de pers” opnieuw ter sprake. Ook hier geven de protocollen geen details.

15e zitting: 22 maart 2022

Tijdens de 15e sessie rapporteerde een expert over een land – de naam is weggelaten uit de protocollen – waar alleen lockdown-maatregelen hadden geholpen omdat de vaccinatiegraad van de bevolking te “laag” was:

“De epidemie is alleen onder controle gebracht door lockdown-maatregelen. Het vaccinatieprofiel van de bevolking is zeer slecht (nauwelijks ouderen gevaccineerd).”

Het is hier duidelijk dat de Expertraad nog steeds geloofde in het beheersen van een seizoensgebonden respiratoir virus met Lockdowns – en dat “vaccinatie of Lockdown” weer een uitstekende manier was om pro-vaccinatie te beargumenteren. Dat dit neerkwam op chantage leken de “experts” over het hoofd te zien.

Het volgende onderwerp was de boostervaccinatie. Het was noodzakelijk dat de tweede booster meer bekendheid zou krijgen onder oudere mensen. Velen zouden nog willen wachten tot de herfst of voor een aangepast vaccin. In de communicatie zou het daarom belangrijk zijn om “precies uit te leggen waarom mensen nu gevaccineerd zouden moeten worden.” Maar de “zelfgenoegzaamheid” en het vrijwillige beschermende gedrag van de bevolking zou blijven afnemen, ondanks een toenemende kans op besmetting met Omicron:

“Als het verplicht dragen van maskers wordt afgeschaft, zal het dragen van maskers ook afnemen.”

Wat duidelijk is, is dat de deskundigenraad zich er terdege van bewust was hoe maatregelmoe de bevolking was. Toch waren ze niet tevreden met de “versoepelingen” in de amendementen op de nieuwe wet infectiebestrijding vanaf maart 2022:

“Er is opnieuw kritiek op de wijziging van het IfSG [wet infectiebestrijding]. Van de kant van de ExpertInnenrat waren onder andere duidelijke, uniforme maatregelen geëist, die dus geen neerslag vonden in de wet. Een vermindering van het aantal sterfgevallen kon niet worden bereikt met gelijktijdige opening en de huidige kleine inentingsratio.”

Bijgevolg waren de nieuwe amendementen van het IfSG niet streng genoeg voor de experts. Dit leidde tot een kleine interventie van Wolfgang Schmidt en Karl Lauterbach: ze benadrukten het belang van de Raad van Deskundigen voor beleidsmakers, maar wezen op “mogelijke moeilijkheden (.) in het politieke onderhandelings- en besluitvormingsproces.” De amendementen voor de nieuwe wet op infectiebestrijding zouden ook moeten dienen om “voorbereid te zijn op andere biologische noodsituaties”.

Aan het einde van de vergadering werd het belang van vertrouwelijkheid als basis voor het werk van de Expert Council nogmaals benadrukt, en alle leden werden aangespoord om dit te doen. Blijkbaar was er een specifieke reden voor de noodzaak om de vertrouwelijkheidseis te herhalen, maar de protocollen specificeren dit niet verder:

“De vertrouwelijkheid van de beraadslagingen in de Raad van Deskundigen vormt een essentiële basis van het werk. Deze vertrouwelijkheid houdt ook in dat interne discussies en documenten niet openbaar worden gemaakt. Openbare verklaringen over de feitelijke inhoud van adviezen mogen door elk lid worden afgelegd, maar dit moet gebeuren zonder verwijzing naar de inhoud of procedures van interne beraadslagingen en mag geen afspiegeling zijn van interne stemmingen.”

16e zitting: 29 maart 2022

Tijdens de 16e sessie werd gesteld dat het “aandeel patiënten dat op intensive care-afdelingen wordt behandeld” met 45% “relatief hoog” was – maar er werd onmiddellijk aan toegevoegd dat dit “niets zegt over de effectiviteit van vaccinatie”.

Er werd gesproken over een Europees netwerk in de vorm van een centraal Europees gegevensplatform. Een eerste aanpak bestond al via HERA (Health Emergency Preparedness and Response). De kanselarij kondigde aan dat ze informatie zou verstrekken over de status van de ontwikkeling van het programma.

Ook het toetssysteem op scholen kwam aan bod:

“De huidige teststrategie (in het bijzonder het testen van asymptomatische kinderen op school) wordt veel besproken; door de opkomende immuunbescherming van de bevolking is het niet nodig om asymptomatische personen verplicht te testen. Aan de andere kant geeft de incidentie van nieuwe infecties een belangrijk overzicht van de infectie-incidentie en is het een “geoefende” parameter. Als noch de virulentie van het virus, noch de eigenschappen om aan het immuunsysteem te ontsnappen, zouden veranderen, zouden tests door burgers nauwelijks nog te rechtvaardigen zijn.”

Het argument ging niet over het belang van het kind, maar over “incidenties als een belangrijk overzicht van infectiegebeurtenissen,” waarvan de experts blijkbaar geen afstand wilden doen omdat ze een “ingestudeerde parameter” waren. Met andere woorden, de kinderen zouden er toch al aan gewend zijn. Maar de tests konden eenvoudigweg niet langer worden gerechtvaardigd. Het feit dat de argumentatie met betrekking tot kinderen afging op wat “te rechtvaardigen” was in de ogen van het grote publiek, is verontrustend.

De protocollen citeerden een vertegenwoordiger van de Bondskanselarij, die benadrukte dat

“de adviezen van de raad van deskundigen intensief worden betrokken bij de politieke besluitvorming, beslissingen zelf zijn echter voorbehouden aan de politieke actoren. Talrijke impulsen uit afzonderlijke verklaringen, bijv. over digitalisering en communicatie, worden nog steeds intern besproken. Ook over deze onderwerpen blijven we in gesprek met de Expertraad.”

Op dit punt is duidelijk interpersoonlijke wrijving merkbaar, omdat de kanselarij de aanbevelingen van de Raad van Experts blijkbaar als een te duidelijke richtlijn voor politieke actie zag.

17e zitting: 5 april 2022

De 17e zitting was twee dagen voor de stemming over de algemene vaccinatieplicht (07 april 2022) in de Bondsdag, het Duitse parlement. Opmerkelijk genoeg waren de beschrijvingen van de “algemene besmettelijke situatie” op dat moment volledig contra-indicatief voor de rechtvaardiging van een algemene vaccinatieplicht, maar de aanstaande stemming in de Bondsdag werd met geen woord genoemd in het protocol.

Ondertussen werd toegegeven dat 50% van de nieuwe opnames op intensive care afdelingen nu een boost kregen. Er werd echter snel aan toegevoegd dat dit voornamelijk immunodeficiënte personen waren, dus er werd geen verklaring over de effectiviteit van het vaccin gekoppeld aan dit cijfer. Natuurlijk niet.

Er werd gesteld dat de “incidenties” in Duitsland stabiliseerden en afnamen in alle leeftijdsgroepen. De piek van de Omicron-golf was voorbij, het totale aantal doktersbezoeken voor acute aandoeningen van de luchtwegen daalde en de ernst van de ademhalingsbehandelingen nam af. Wat de experts hier beschreven was dat de ernst van de aandoeningen van de luchtwegen afnam.

Wat de experts hier beschreven was het zeer natuurlijke afnemen van een seizoensgebonden koudegolf, inclusief de erkenning dat ernstige kuren ook voorkwamen bij patiënten met een verhoogde bloeddruk, aangezien deze nu 50% van de gevallen op de intensive care uitmaakten. Dus waarom, als de experts dit allemaal wisten, gaven ze de politici geen hint dat verplichte vaccinatie onnodig was? Waren ze al zo ideologisch geworden over verplichte vaccinatie, dat ze niet in staat waren om hun voorstel te heroverwegen?

Last but not least wilden de experts “feedback van de federale overheid over hoe om te gaan met de opmerkingen die tot nu toe zijn gemaakt”. Blijkbaar werd die feedback niet gegeven; de experts leken zich “buitengesloten” te voelen. Deelnemers aan de Raad van Deskundigen, die al advies hadden gegeven aan de vorige regering van Angela Merkel, waren waarschijnlijk gewend geraakt aan het goede gevoel dat hun beoordelingen onaantastbaar waren en politici ze toch wel zonder voorbehoud zouden volgen.

18e zitting: 19 april 2022

De 18e zitting was de eerste na de mislukte stemming over universele vaccinatie in het Duitse parlement, de Bondsdag, op 07 april 2022. In de protocollen werd echter geen melding gemaakt van de uitslag van de stemming. Een opvallende stilte voor het feit dat het onderwerp de weken ervoor uitgebreid was besproken in de Expert Council.

Er werd gesteld dat de klinische aantallen bleven dalen. Uit een recent Lancet-artikel bleek echter dat de oversterfte in Duitsland ongeveer twee keer zo hoog was als werd aangenomen. Er werd snel aan toegevoegd dat in andere landen de oversterfte nog steeds aanzienlijk hoger zou zijn. De redenen voor de hoge oversterfte werden nu besproken, maar het protocol geeft geen verdere informatie over welke mogelijke oorzaken de experts suggereerden.

Er werd benadrukt dat een “nalevingsgedrag” van de bevolking belangrijk blijft en op een geschikt punt moet worden voortgezet. De vraag rijst: Compliance van de populatie waarvoor? Als alle parameters afnamen en de klinische situatie volgens het seizoen tot rust was gekomen – wat is dan het nut van “therapietrouw”? Is het mogelijk dat het verlangen om anderen voor te schrijven hoe ze moeten leven een eigen leven is gaan leiden onder de “deskundigen”?

19e zitting: 26 april 2022

In de 19e sessie werd een voortzetting van de “positieve trend” in het aantal infecties vastgesteld. Eén expert presenteerde “nieuwe varianten” uit de VS, Zuid-Afrika en India. Hoewel er geen aanwijzingen waren voor een toename van het aantal ziekenhuisopnames en de nieuwe varianten in Duitsland tot nu toe nauwelijks een rol hebben gespeeld, werd gesteld dat het toch belangrijk was om “de verdere ontwikkeling nauwlettend te volgen”.

Er werd gewaarschuwd dat de klinische zorg voor kinderen in het najaar moeilijker zou kunnen worden, omdat er naast Corona veel griep- en RSV-gevallen werden verwacht. Dat de verwachte hoge ziektelast bij kinderen gerelateerd zou kunnen zijn aan immuundeficiënties veroorzaakt door Lockdowns, 2G-maatregelen en sluitingen van scholen, kwam niet bij de experts op. Aan het einde van de sessie werd de eerste persoonlijke bijeenkomst op het kantoor van de rector aangekondigd voor 31 mei.

20e sessie: 10 mei 2022

In de 20e bijeenkomst was er geen grote verandering in het “huidige situatie rapport”. Een expert rapporteerde opnieuw over nieuwe varianten in Zuid-Afrika. Voornamelijk “herstelde niet-gevaccineerde mensen” zouden getroffen worden. Het wordt duidelijk dat de deskundigenraad langzaam door zijn onderwerpen heen begon te raken met betrekking tot Corona in Duitsland, omdat nu regelmatig verafgelegen plaatsen werden gethematiseerd waar een besmettelijke gebeurtenis nog kon worden ontdekt.

“[Een andere deskundige] benadrukt het belang van het uitbreiden van de gezondheids- en risicocommunicatie, die niet wordt vervuld door een reclamecampagne alleen. Hier is een gecoördineerde aanpak tussen centrale instellingen zoals het RKI en BZGA belangrijk. Voorgesteld wordt om vaccinaties op scholen uit te voeren.”

Het blijft onbegrijpelijk waarom de expertraad, zonder de minste risicosituatie van Corona voor kinderen, kindervaccinatieprogramma’s op scholen bleef aanbevelen.

“De suggestie wordt gewekt dat de deskundigenraad zich zou kunnen buigen over de kwestie van de wereldwijde distributie van vaccins.”

Zou de plotselinge boost van altruïsme misschien te maken kunnen hebben met de aflopende vaccinatiedoses? Aan het einde van de vergadering werd besloten dat de Raad van Deskundigen voortaan slechts tweewekelijks bijeen zou komen.

21e zitting: 24 mei 2022

In de 21e sessie werd gesteld dat het aantal bleef dalen, maar “nog steeds op een relatief hoog niveau” lag. Die laatste disclaimer was natuurlijk nodig.

Bij gebrek aan coronakwesties in Duitsland, die het eigenlijke onderwerp waren van de Expert Council, werd nu bijna de hele sessie vrijwel uitsluitend gewijd aan de apenpokken. Eén expert

“beschreef de huidige situatie met betrekking tot monkeypox. Hij zei dat de incidentie van infectie extreem dynamisch is: tot nu toe zijn er 260 verdachte gevallen ‘op elk continent’. Deze snelle verspreiding onder de menselijke bevolking is ‘opmerkelijk’”.

Je vraagt je onvermijdelijk af: 260 verdachte gevallen wereldwijd – wat was daar precies “opmerkelijk” aan? Men zou “nog helemaal aan het begin van de uitbraak staan”. In Duitsland zou er maar weinig vaccin en medicatie in voorraad zijn, daarom werd er “momenteel onderhandeld” over een poging tot herinvoer. Toen Duitsland nog niet het minste probleem had met de apenpokken, werden er al medicijnen en vaccins ingekocht. Is er ooit nog iets vernomen van de grote uitbraak van apenpokken 2022 in Duitsland? Is dit misschien een treffende metafoor voor het realisme van de Corona Expert Council in het algemeen?

Een opmerkelijke uitspraak volgde:

“Het zou ook belangrijk zijn om een fundamenteel akkoord te bereiken over de vraag of de Expertraad helemaal wil afstappen van de inperkingsstrategie of deze toch wil voortzetten.”

De zogenaamde containment-strategie werd voor het eerst in het Duitse discours geïntroduceerd binnen de COVID-19 Task Force van het Federale Ministerie van Binnenlandse Zaken in maart 2020 door twee China-aanhangers. Daarvoor werd in de RKI en alle bestaande pandemische richtlijnen kudde-immuniteit aanbevolen als immunisatiestrategie. Het concept van kudde-immuniteit werd door de CCP-vriendelijke regeringsadviseurs aan de kaak gesteld als “onethisch”, waarbij ze suggereerden dat COVID-19 zelfs helemaal zou kunnen verdwijnen met inperkingsmaatregelen à la China, als ze maar streng genoeg zouden zijn. Een van de twee Mao-fans onder de BMI-adviseurs, Otto Kölbl, had meerdere malen publiekelijk verklaard dat vóór de BMI COVID-19 Task Force, veel experts in Duitsland nog steeds overtuigd waren van de kudde-immuniteit strategie – volgens Kölbl was Christian Drosten een van hen – maar dat de felle, gezamenlijke verwerping van dit concept in het kader van de COVID-19 Task Force hen uiteindelijk op één lijn had gebracht.

De beheersingsstrategie is ondertussen zelfs in het moederland China mislukt:
Xi Jinping had verklaard dat de “Zero-Covid”-strategie in China voorbij was na de laatste lockdown in Shanghai, waar mensen zich uit wanhoop uit wolkenkrabbers gooiden vanwege de honger.

Het Corona-beleid van Duitsland onder Merkel, en het vervolg onder Scholz, was in de basis georiënteerd op het containment-concept, maar voor echte fans van Corona-maatregelen gingen de Duitse maatregelen nooit ver genoeg. Twee raadsleden hadden de door China geïnspireerde “NoCovid”-campagne rechtstreeks gesteund, verschillende andere leden hadden er openlijk mee gesympathiseerd. Toen de Expertraad ter discussie stelde of het containmentconcept nu “volledig” moest worden opgegeven, of dat het überhaupt “nog zou worden nagestreefd”, kwam dit neer op een erkenning van mislukking.

Dit is hoe pseudowetenschappelijke ideologieën sterven: Stil, in het geheim en gedrukt, in achterkamertjes, zonder ook maar de minste les te trekken uit eigen mislukkingen.

22e zitting: 31 mei 2022

Persoonlijke ontmoeting in het kantoor van de rector

De 22e bijeenkomst was de eerste persoonlijke bijeenkomst van het panel en werd gehouden in de Internationale Conferentieruimte van het Kantoor van de Kanselier. Voordat de vergadering begon, werd het werk van het panel tot nu toe intern geëvalueerd:

“Over het algemeen werd het werk van de Expert Council als positief en constructief beoordeeld. Het hoge niveau van vertrouwelijkheid onder de leden werd benadrukt.”

De vraag welk effect de adviezen hebben op politieke besluitvormers werd ook besproken. Aan het begin van de vergadering evalueerde het kantoor van de rector het werk van de groep en sprak zijn volledige lof uit:

Van de kant van de kanselarij en het federale ministerie van Volksgezondheid wordt het werk van de interne deskundigenraad met zijn adviezen en aanbevelingen zeer gewaardeerd. De leden van de raad hebben op cruciale punten en in belangrijke fasen van de pandemie geholpen met hun advies (bv. bij de voorbereiding van federaal-statelijke vergaderingen over het onderwerp Corona). De voortzetting van de Corona Expert Council, ook in de huidige samenstelling, wordt door de federale overheid gewenst. Het crisisteam geeft aan dat de deelstaten overtuigd zijn van het nut van de aanbevelingen van de Expertraad.

Onvoorwaardelijke lof voor de Expertraad – en eindelijk een “doorbraak”:

“Over het algemeen wordt een overstap van het asymptomatisch testen van asymptomatische kinderen en adolescenten aanbevolen door de Expertraad.”

De aanbeveling kwam veel te laat: Scholen waren al sinds begin april over de hele linie gestopt met testen. De aanbeveling had te maken met het loslaten van “incidenten” als indicator, omdat dit niet langer in staat was om “de bevolking te motiveren om op eigen verantwoordelijkheid te handelen”:

“Ook de juiste presentatie van de infectiesituatie aan het publiek kwam aan bod. Hoewel de 7-daagse incidentie voldoende herkend en erkend wordt, heeft deze misschien niet meer de juiste handhavingskracht om de burgers te motiveren om bijvoorbeeld hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Bewakingssystemen die eenvoudige informatie geven over de ernst van de ziekte, bijvoorbeeld in de vorm van verkeerslichten, zijn beter geschikt voor dit doel. Waar het hier om gaat, (.) is goede communicatie.”

Inderdaad: Eind mei 2022 maakten “incidenten” nauwelijks nog indruk op iemand. De term “zelfverantwoordelijke actie” werd door de auteurs duidelijk gebruikt als cijfer voor “vrijwillige naleving van de Coronamaatregelen door burgers.”

23e zitting: 14 juni 2022

In de 23e vergadering werd opgemerkt “dat de zomergolf in volle gang was”:

“Het zou moeilijk te vergelijken zijn met de BA.4/5 besmettelijke gebeurtenis in Zuid-Afrika, omdat hier de BA.2 golf afwezig was en in principe de immunisatie van de bevolking het gevolg was van infecties in plaats van vaccinatie.”

De vraag rijst waarom er een Omicron-golf “ontbrak” in Zuid-Afrika, ondanks de lage vaccinatiegraad. Waarom stelden de experts deze vraag niet?

“Ook werd kort ingegaan op een onderzoek dat aantoonde dat bij kinderen vaccinatie een betere bescherming biedt dan infectie, wat opnieuw het belang van vaccinatie bij kinderen benadrukt.”

In hetzelfde rapport, slechts één alinea verder, stond:

“Vanuit het gebied van kindergeneeskunde en adolescentengeneeskunde is het te vermijden dat er praktisch geen stationaire ziekteactiviteit is met betrekking tot COVID-19. PIMS-gevallen zijn al zeldzaam geworden na Delta, en vrijwel onbestaande na Omicron.”

Hoe is het mogelijk om te stellen dat er geen sprake meer was van een stationaire toestand van infecties bij kinderen, maar tegelijkertijd het belang van vaccinatie bij kinderen te benadrukken? Werd er toen echt nog aangenomen dat het vaccin vrij was van bijwerkingen en dus een positieve kosten-batenverhouding had voor kinderen?

In deze sessie besteedden de experts opnieuw uitgebreid aandacht aan het onderwerp ’therapietrouw’:

“Volgens de resultaten van het [–] onderzoek staat de Coronapandemie steeds minder op het netvlies van de bevolking. Een onderzoek naar de drie scenario’s die in de huidige verklaring worden beschreven, toonde aan dat mensen meer bereid zijn om bepaalde beschermende maatregelen te nemen (bijvoorbeeld het dragen van maskers), ongeacht het scenario.”

Men kan zich afvragen, als de Raad van Deskundigen zich er zo van bewust was dat de bevolking “steeds minder geïnteresseerd” was in de pandemie van Corona – waarom het niet gewoon met rust gelaten kon worden. Maar het tegenovergestelde was het geval: voor de herfst werd een “stoplichtsysteem” ingevoerd – in een semantische analogie met de huidige Duitse regering, “stoplichtcoalitie” genoemd – zodat de bevolking altijd geïnformeerd kon worden over de gevaarsituatie. Bij de staatsministeries was de belangstelling voor het advies van de deskundigenraad blijkbaar onverminderd groot:

“Vanwege de grote vraag van de staatsministeries zal er op 21 juni op uitnodiging van ALin3 een informatiesessie met de staatsgezondheidsdepartementen worden gehouden. Leden van de Expert Council zullen het herfst/winter standpunt presenteren en daarna vragen van deelnemers beantwoorden.”

24e sessie: 28 juni 2022

Op de 24e sessie waren er opnieuw klachten over personeelstekorten in klinieken. Er zouden weer meer oudere patiënten boven de 60 worden opgenomen:

“Een hernieuwde communicatie, gericht op de ‘risicogroepen naar de 3e en 4e, vaccinatie, is erg belangrijk, de vaccinatiehiaten zijn nog steeds te groot.” In dit verband werd ook aan de orde gesteld dat middelgrote bedrijven moeten worden aangesproken om de vaccinatie onder de aandacht te brengen.”

Extreem explosieve uitspraken over het risico op myocarditis voor jongeren volgden:

“[–] bekeek de literatuur over 4e vaccinatie. De conclusie was dat het bewijs voor een 2e boostervaccinatie voor mensen jonger dan 70 jaar relatief laag was. Met betrekking tot het risico op myocarditis bij jonge patiënten zijn er geen geldige uitspraken of het risico toeneemt met het aantal toegediende vaccindoses. Vooral bij myocarditis kan schade op lange termijn worden waargenomen die pas na enige tijd na de acute ziekte optreedt.”

Was de bevolking niet verteld dat er geen gevolgen op lange termijn waren van vaccinatie? En in deze interne discussie werd “schade die pas na enige tijd na de acute ziekte optreedt” als een gegeven beschouwd, dat slechts “waar te nemen” was? Waarom was er een andere stand van kennis achter gesloten deuren, dan die welke werd gecommuniceerd naar het publiek? Het blijft onduidelijk waarom de Raad van Deskundigen, ondanks het erkennen van mogelijke schade op lange termijn voor jongeren in het geval van door vaccinatie veroorzaakte myocarditis, vaccinatie van kinderen niet ten laatste vanaf dit moment afraadde, maar integendeel zelfs expliciet bleef aanbevelen.

25e zitting: 12 juli 2022

De 25e vergadering werd bijgewoond door een volksgezondheidsdeskundige uit Israël. Hij deed verslag van de ervaringen met de datagestuurde vaccinatiecampagne in Israël:

“Door zeer goede data (“digital twins”) kon de effectiviteit van de Corona-vaccinatie al heel vroeg in Israël worden aangetoond door middel van studies (.)”

“Digitale tweeling” betekent een digitale afbeelding van een persoon die alle relevante gegevens bevat. De technologie kan goed worden gerechtvaardigd via het verkoopargument “preventieve gezondheid” – als het eenmaal is geïmplementeerd, kan het worden uitgebreid naar een willekeurig aantal gebieden en vormt het de basis voor een “digitale identiteit”.

“Uit [–] kan worden afgeleid dat de frequentie van informatie over Corona aanzienlijk is afgenomen. De risicoperceptie neemt licht toe, maar er is geen gedragsverandering zichtbaar onder de respondenten. Slechts 37% van de respondenten weet dat STIKO vaccinatie vanaf 5 jaar aanbeveelt.”

Was de veronderstelling dat als meer dan 37% op de hoogte zou zijn van de vaccinatieaanbeveling van de Duitse vaccinatiecommissie (STIKO) vanaf 5 jaar, meer ouders hun kinderen zouden laten vaccineren?

“Desondanks is er geen gedragsverandering zichtbaar onder de respondenten”

Ten tijde van de 25e sessie was het zomer, geen hoogseizoen. Waarom was het zo belangrijk voor de experts om een gedragsverandering teweeg te brengen onder de bevolking, zelfs midden in de zomer? De experts klaagden dat de regering Scholz te weinig communiceerde:

“Als ‘geleerde lessen’ uit de pandemie wordt samengevat dat er nog steeds geen efficiënte en veerkrachtige communicatiestructuur is. Politici houden zich momenteel in op communicatie. “Niet’ communiceren is ook een vorm van communiceren. Het BZgA komt te weinig naar buiten, de RKI heeft de taak om experts te informeren, niet de hele bevolking.”

Als deze regels al commentaar behoeven, dan is het om te vragen onder welke steen de deskundigen hebben geleefd, als ze echt van mening zijn dat er in 2021 / 2022 te weinig vanuit de overheid is gecommuniceerd over Corona – en welke extra waarde werd gesuggereerd toen een luchtwegvirus dat alleen in de winter toesloeg, in de zomer werd aangepakt.

Aan het einde van de sessie bracht het kantoor van de kanselier verslag uit over de huidige status van de nieuwe infectiebeschermingswet, die op 22 september 2022 van kracht zou moeten worden.

Samenvattende beoordeling van het document

De vrijgegeven protocollen van de Corona Expert Council zijn een belangrijk document voor het begrijpen van het politieke en sociale klimaat in Duitsland in de winter van 2021/2022, toen ongekende beperkingen van fundamentele burgerrechten van toepassing waren op 25% van de bevolking in de vorm van 2G- (alleen gevaccineerde/herstellende mensen) of 3G-regels (alleen gevaccineerde/herstellende/geteste mensen), kinderen onder maskers werden gedwongen, beroepsverboden werden uitgevaardigd en talloze bestaansmiddelen werden vernietigd. De wettelijke uitsluiting van niet-gevaccineerden ging gepaard met een aanhoudend mediavuur van laster, terwijl de Scholz-coalitie op 07 april 2022 in de Bondsdag een wetsvoorstel voor algemene verplichte vaccinaties probeerde door te drukken – tegen de wil van een groot deel van de bevolking.

De protocollen van de Corona Expert Council onthullen: De onbegrijpelijke, hersenloze en rigide lijkende Corona-maatregelen in Duitsland, die in het buitenland vaak met hoofdschudden werden begroet, hadden een ideologische basis – en een centraal element daarvan was de Corona Expert Council. Deze raad beval verplichte vaccinaties aan en herzag dat voorstel niet, zelfs niet toen de seizoensgebonden koudegolf al aan het afnemen was en Omicron overheerste, waardoor wijdverspreide kuddeimmuniteit ontstond. In aanwezigheid van de Duitse minister van justitie, Marco Buschmann, werd de medische misinformatie verspreid dat vaccinatie het risico op overdracht verminderde.

De Raad van Deskundigen moedigde staatsregeringen ook aan om strengere beroeps- en inreisverboden in te voeren voor niet-gevaccineerde zorgverleners en stelde voor om de discretionaire bevoegdheden van de staatsgezondheidsdepartementen te vervangen door uniforme federale regelgeving. Ondertussen richtte de Raad zich niet alleen op bescherming tegen infectie, maar ook op social engineering doelen, zoals een permanente verandering in het gedrag van de bevolking – en dit tot de zomer van 2022, wanneer er zelfs niet de minste medische noodzaak meer voor was.

De Raad van Experts promootte rigoureus kindervaccinaties vanaf de leeftijd van vijf jaar, ook al waren de experts geïnformeerd over mogelijke schade op lange termijn door door vaccinaties veroorzaakte Myocarditis bij kinderen en adolescenten. In plaats van het enige juiste te doen – onmiddellijk stoppen met het vaccineren van kinderen – raadden ze het zelfs verder aan. Van bijzonder belang is hier het feit dat Thomas Mertens, het hoofd van de Duitse “Permanente Commissie voor Vaccinatie” (STIKO), deelnam aan de raad. Het feit dat de STIKO haar aanbeveling voor kindervaccinatie niet onmiddellijk opschortte, maar integendeel zelfs bleef aanbevelen tot eind mei 2023, kan mogelijk ook juridische aspecten met zich meebrengen – zoals aansprakelijkheid voor schade.

Tussen de regels door zijn er spanningen te lezen tussen de deskundigenraad en het kantoor van de kanselier: Raadsleden klaagden vaak dat politici hun aanbevelingen onvoldoende opvolgden – terwijl de politieke vertegenwoordigers er in de documenten meermaals op wezen dat de uiteindelijke politieke beslissingsbevoegdheid bij de politici lag. Het protocol onthult de poging van de expert om democratische besluitvormingsprocessen te ondermijnen via een dictaat van sciëntisme.

Maar het falen van de Corona Expertraad gaat hand in hand met het falen van een politieke staf die niet in staat was om logische inconsistenties en de ideologische eenzijdigheid in de aanbevelingen van de raad te herkennen. Het feit dat de Corona Expertraad pas in april 2023 werd ontbonden, is slechts een van de vele schandalen rond een orgaan dat invloed uitoefende op de politiek vanuit een ondoorzichtig achterkamertje – en waarvan de politieke en sociale herwaardering nog in de kinderschoenen staat. De voorliggende documenten bieden hiervoor de beslissende sleutel.

Christian Haffner, de arts die met succes vocht voor het vrijgeven van documenten via de Freedom of Information Act, roept nu op tot de oprichting van een onafhankelijke Enquêtecommissie met betrekking tot de Corona mea:

“De protocollen van de Corona Expert Council, waarop veel Corona-maatregelen waren gebaseerd, laten zien dat een neutrale Enquête Commissie om in het reine te komen met de Corona-crisis dringend nodig is. Het is ook een kwestie van herhaling voorkomen en de bevolking beschermen tegen politiek-ideologische aanvallen van de staat in de toekomst.”

Impact mega-windturbines; Kritiek op staat strafbaar? | Rutte forceert Oekraïne-steun

In deze uitzending gaat Erwin Taams in gesprek met auteur en journalist Ab Gietelink, blckbx-journalist Laura Oorschot en vliegtuigbouwkundig ingenieur Bert Weteringe.

Woensdag 23 februari 2024

  • Duitse politiek wil kritiek op de staat strafbaar maken met nieuw actieplan tegen ‘extreemrechts’.
  • Burgers en gemeenten komen steeds vaker in verzet tegen de bouw van mega-windmolens.
  • De eensgezinde Westerse steun aan Oekraïne laat steeds minder ruimte voor afwijkende standpunten.

Desk: auteur en journalist Ab Gietelink, blckbx-journalist Laura Oorschot en vliegtuigbouwkundig ingenieur Bert Weteringe.
Presentatie: Erwin Taams

Bekijk de uitzending via Youtube

Relevante achtergrondinformatie en bronnen

Marcel Messing Over de oorsprong van het kwaad; Heimwee; Parcival

n dit gesprek van Marianne met Marcel komen onderwerpen aan de orde als ‘het grote heimwee’, ‘wie of wat is god’ en ‘de oorsprong van het kwaad’. Marcel spreekt over de archonten als heersers die via strijd en chaos door de hele geschiedenis heen bloed laten vloeien over de wereld. Uiteindelijk zal de mens via zelfonderzoek, het gaan van een innerlijk pad, gaan begrijpen hoe deze krachten werken en doorzien hoe hij zich los kan maken uit de macht van de archonten. In de mens ontstaat dan een innerlijke moraal vanuit het goede dat in ieder van ons aanwezig is. Van daaruit groeit het weten dat wij onszelf kunnen bevrijden door een pad dat van licht en liefde te gaan. Meer daarover volgt in deel 2 van dit gesprek dat in maart zal verschijnen.

NL

Navigatie overslaan
9+

@jolandemeyboom8110
Wat een schoonheid …wat een liefde… Wat een vrede ..Dank jullie wel ????

22

Beantwoorden

 

@jacquelinehesselink6009
Zo mooi, deze hartverwarming heeft menig een nodig, het zijn intense tijden, echter we hebben vertrouwen, dank je wel Marianne en Marcel uit het diepste van mijn Hart ????

13

Beantwoorden

 

@Fantastimam
Ik ben het op heel veel vlakken eens met Marcel Messing. Het enige wat ik mis is dat de moderne technologie (de smartphone en het internet) het ook mogelijk heeft gemaakt dat ik naar dit gesprek kan luisteren en me kan verbinden met gelijkgestemden. Zoals ik het zie is het internet een belangrijk onderdeel van onze evolutie. Er zal ongetwijfeld een tijd komen dat we ons meer telepathisch zullen verbinden en op dit moment merk ik dat juist door de contacten die via de mogelijkheden van de sociale media worden geboden. De dingen zijn niet zwart/wit. Een bewust mens zal deze technieken voor het goede gebruiken. Het is het bewustzijn dat bepaalt hoe dit gebruikt wordt. Mij heeft het veel verbinding en al vele, nieuwe, liefdevolle vriendschappen gebracht.????????????

Meer tonen

17

Beantwoorden

 

…wat heeft dit gesprek mij goed gedaan..het kwam zó binnen dat ik er haast emotioneel van werd maar tegelijk zo dankbaar voor deze wijsheid die mij zo raakte… Wat betreft het “weggooien” van mijn smartphone: dank zij dit apparaat kan ik zoveel mooie gesprekken en podcasts volgen…. Heel, heel erg bedankt…

Meer tonen

2

Beantwoorden

 

Wat leerzaam en wat mooi de kracht van liefde ????????????????

9

Beantwoorden

 

MARCEL bedankt voor deze liefde, wijze gesprek. ❤????????????

13

Beantwoorden

 

Wat een prachtig liefdevol en wijs gesprek met Marcel , dank daarvoor

12

Beantwoorden

 

Wat een fijn gesprek. Dank jullie wel. Wat mij betreft mogen er nog vele ontmoetingen tussen jullie vastgelegd worden.

13

Beantwoorden

 

Welk een mooie harmonische energie tussen het mannelijke en vrouwelijke : een verbindende hartwerkzaamheid. Dank u Marcel en Marianne en samenhorigen. Dat deze boodschap moge resoneren in het heel-Al. Mijn hart jubelt…

8

Beantwoorden

 

Prachtig gesprek. Ik wil je graag een compliment geven Marianne. Ik vind dat je mooi gekleed bent. Dankjewel voor jullie wijsheid en inzicht. Vriendelijke groet, Ria van Joolen.

3

Beantwoorden

 

Dankjewel ???? geeft moed als je weet hoe of wat begrijpen doe ik het niet mijn ziel huilt ✨✨✨✨✨✨✨

10

Beantwoorden

 

Boeiend en hartverwarmend gesprek, zoals altijd met Marcel! Veel dank hiervoor! ????

6

Beantwoorden

 

Dankbaarheid en daarbij alle goeds voor de trouwe viervoeter en zijn staart.

5

Beantwoorden

 

Marcel, bedankt voor jouw eervolle vermelding. Je bent al vele jaren een bron van inspiratie voor me???? #Dictocratie

2

Beantwoorden

 

DANK DANK DANK

11

Beantwoorden

 

Ja geweldig weer om naar Marcel te luisteren , dank jullie wel ????????????????

7

Beantwoorden

 

Dank jullie wel weer Marianne en Marcel voor dit hartverwarmende mooie gesprekm,n ziel word hier zo blij van in deze Niet!!! (smart) maar smartelijke!!!!! wereld. dank ook weer Close to Silence, schitterend✨????

1

Beantwoorden

 

❤❤❤ een baken van licht, liefde en menselijkheid

4

Beantwoorden

 

Ik smul van dit gesprek Alles resoneert❤✨????

4

Beantwoorden

 

Wat een zalig gesprek dank jullie wel marcel je bent mijn grootste favoriet

4

Beantwoorden

 

[Muziek]

[Muziek]

Ik vond het ontzettend fijn toen wij hier een juni waren dat jij zei eh ik ben ervoor om een aantal interviews te

doen want het was echt heel fijn dat we dan ja de kans krijgen om gezamenlijk

dingen te bespreken die toch niet zo gemakkelijk onder de aandacht komen bij de mensen dus Marcel dankjewel dat we

hier mogen zijn en jij ook heel hartelijk bedankt dat je al onze lieve zielen vrienden en vriendinnen ook heb

uitgenodigd want bij elkaar kunnen we dit met elkaar dragen en ook de wereld

insturen Ik heb als eerste een stukje wil ik eigenlijk met jou vragen stellen over wat het goddelijke eigenlijk is hm

hm en en wat mijzelf betreft toen ik heel jong was ik voelde me altijd hier een beetje verdwaald in de wereld en

vooral ook met een soort Heim Weener iets en ik denk dat veel meer mensen dat hebben dus ik wilde jou eigenlijk vragen

van Wat vind jij daarvan heb jij die ervaring ook gehad en ja wat denk jij

dat daar de oorsprong van is van jongs aan al heel jong continu een oer heimweg voelt van

je welste en ik kan je openlijk zeggen dat is nog steeds niet voorbij Nee en dan ga je bewust worden Je wordt

geboren in een eh bepaald gezin Ik heb al vaker verteld ik al een hele lieve

moeder die ik zelf ook eh verzorgd heb toen zij eh behoorlijk ziek werd een eh

goede vader die af en toe een beetje leuk streng kon zijn maar nooit vervelend maar die me ook heel veel

geleerd heeft heel veel maar wat hij natuurlijk niet kon voelen waar ik ook

nooit over sprak wel met mijn moeder af en toe een diep hebe Ja ik had af en toe

het gevoel van Ja ben ik verkeerd geland maar dat heimwee ben ik laten we zeggen

eh zo diep gaan ervaren dat mij dat ook bracht tot onderzoek lezen gesprekken ik

kreeg toen plotseling toen ik 12 13 14 werd daarna van iemand die daar in eh

valkenwaard bij de venberg woonde bleek later een soufi te zijn en die Die heeft

mij dingen verteld terwijl ik daar af en toe Naar het water van de dommel zat te kijken op een terrasje schrijven

gedichten maken want eh sommigen van mijn familie dachten Ja die jongen is helemaal wereldvreemd die schrijft

gedichten en iedere keer was er dat Heim weer dat he weer dat he is dit nou je bestemming tot ik een oplawaai kreeg als

kind jij kent het verhaal maar ik wil het toch eens een keer naar buiten brengen Want als je ouder wordt maakt

het allemaal niet zoveel meer uit en ik lag uitgestrekt in de malpie een

naam die door Napoleon was gegeven Le malp was één van de prachtigste heid en

dat heeft mij tot de dag van vandaag zo

diep getroffen onthutst Wat ik daar mocht meemaken Ik lag uitgestrekt in de

Heide geen enkele gedachte plotseling zag ik terwijl ik

dat niet was dan was niemand boven mij als een ik een lichaam en een

onvoorstelbaar licht en een trilling en een energie het is met geen woord te

beschrijven Toen ik thuis kwam durfde ik daar ook niet over te spreken Erik van ruisbeek enwel Marcel zegt hij we hebben

20 jaar meer of nog met elkaar opgetrokken één van de mystici uit

België die geboren was in de straat waar

[Muziek]

[Muziek]

ruusbroekstraat manier mogen openbaren maar daarbij is

voor goed voor goed verzegeld wie je werkelijk bent en dat

het oer Heim we wat naar mijn gevoel denken inzicht ieder mens die een beetje

zielen kwaliteit heeft Ik wil niet zeggen de hele massa oneerbiedig uitgedrukt maar ieder mens die een

beetje zielen kwaliteit heeft verlangt naar thuis Heim Wee pijn naar thuis en

dan kom je bij de vraag wat is ze thuis en soms in mijn

leven krijg je dan een route die je bewandelt en dan komen er ook zelfs prachtige aanbiedingen echt verleidelijk

en ook niet verleidelijk dat je voelt met een innerlijk klokje Dit is niet je

bestemming Mooi hè stem zit erin bestemming dus ik mag met mijn hand op

mijn hart zeggen Ik ben nooit gezwicht voor wereldse verleidingen waarin je

macht positie die werden zelfs aangeboden toen later ouder en ouder WD of grote positie aan universiteit of

geld en ik kan openlijk zeggen dat ik daar nooit voor gezwicht ben omdat

altijd dat belletje in mijn klonk doe wat ik nu vertaal Met eigen woorden je

darma waarvoor je hier bent en dat is gegroeid ontwikkeld een periode die die

ik al eens verteld heb dat ik eigenlijk in de bergen wilde terugtrekken en helemaal met niemand meer wilde spreken

Ik dacht alleen die op mijn weg komen in een grotje of een een oud huisje ergens met dikke muren hebben we ook een tijd

gewoond letterlijk en iedere keer dan kun je dus later ook de Gita nog beter

begrijpen merk je dat niet jij op cruciale momenten het bent die beslist

omdat je al een stuk in overgave kunt staan nu op dat hij weer

terugkomende Ik las vroeger alle stuk Ik weet nog goed a mij rijken toen toen ik was ook helemaal niet van plan in het

verleden om te trouwen Ik vond een heleboel meisjes ontzettend lief en dat was natuurlijk ook verliefdheid en noem

maar op maar ik had altijd gevoel blijf celibatair door je leven gaan stil teruggetrokken maar bij Marijke was het

mijn zielen maatje En op een gegeven moment kwam zij eh in Valken zwaart op

mijn kamer ook boven Ik had een hele ja eh vrije liberale vader die ook wist Ja

die doen die doen geen kwaad of zo dat doen we ook niet Maar ik liet haar mijn boekenkast zien en daar stonden 150

Boeken wat ik dus niks vind Oh zeg maar eij wat een boek is Stan hier en dat

kenmerkt mijn tocht ook ook in mijn

levensgids boeken reizen naar landen dat geschrift of het het Graal verhaal in

New York is of John D in Praag of wat dan ook continu hoe zit dat wat zit dat En dan

kom je erachter in talloze sprookjes want ik hou erg veel net als jij je hebt

niet van niks parsival geschreven Dat is ook heimwee hè Dat is heimwee zeker parival was alleen maar Heim parsival is

alleen maar heimwee hè is één van de vele verhalen en ik verzamelde ze toen sprookjes van griem sprookjes van

Andersen Wat is klein duimpje waarom waarom zaid hij die kruimeltjes was het

toch hè en wilde weer terug naar huis komen hè ik las Sinbad de Zeeman de reiz

ik verdiepte me toen al in eh dantes Divina comedie met zijn reis naar thuis

van de aarde naar de hemelen dat ik die later ook letterlijk op mijn weg krijg in Amsterdam de bibliotheek filosoof Car

metica en dat de directeur zei toen we dat Script hadden opgehaald Je mag het in een plastic zakje thuis een maand

anderhalve maand dat kostte 1,5 miljoen mag je het lezen en mijn pa had mij een

heel klein beetje Italiaans geleerd maar ik las met de Engelse editie las ik

erbij dan heb je natuurlijk eh verhalen die je je opleiding krijgt van eh

homerus dat is niets anders dan een tocht over de wateren terug naar thuis

uis uis of wat jij ook kent duizend en É

nacht Ja en dan kom je erachter onvoorstelbaar veel verhalen

waar het echt om gaat die gaan alleen om het heimwee om het heimwee het heimwee

dus daarom spreken die verhalen veel mensen natuurlijk ook aan Absoluut Ik

denk dat jij toen je parival begon te schrijven en ik heb het met ongelooflijk veel plezier gelezen heb jij natuurlijk

ook op jouw manier jouw terugkeer naar thuis hè willen uitdrukken hoe voel jij

die aan die brug eh met met het Kasteel Het is een grens een grens over kunt

gaan ja en je moet aan de overkant van de hij moest eigenlijk een vraag stellen Hij heeft zijn DAR maar niet vervuld

juist Dus hij ging terug de brug over weeg en die brug sloot zich en het heeft

jaren geduurd voordat hij weer opnieuw die brug mocht vinden ja en hier komen

we Ja dit dit is de essentie eigenlijk van Parel vrou en als cretien de tro

mooie naam hè cretien de tro dat later bewerkt van eh kot was het is Hè geloof

ik hè de troeder dichter uit dit gebied hier We hebben dat vaker gehad de wereld is een brug hè Ja en dan moet je eens

kijken nu New York waar ik een tijd vertoefd had en een Heim we naar mijn kippetjes had op de boerderij en een

Heim we naar de boeren toen zijn maar maar Rik maar toch ook naar mij Ik zeg primair natuurlijk Bel daarop vanuit New

York dan zie je die brug waar Christus over spreekt met torenhoge gebouwen Er

is geen plek voor een boompje dan Realiseer je als je daar bent wat is

dit een absurde wereld Ja met die Towers bijna babylonische torens met macht en

namen en firma’s en reclame en straten waar geen boom meer in staat En dan komen je Wall Street daar staan de

gouden stierkalf dat ik denk en later begon ik in mijn Heim weer te begrijpen

of het nou de stier van zuis was of de stier die bij de Europese Unie staat van

is hetzelfde en als je dan ook nog weet hoe de Europese Unie is opgericht Ja met kalergi van Oudenhoven top vrij

metselaar goldman Sax r m Monet die ik vaak speels Money noem en dan ga je eens

kijken héé hoe zit dit verhaal in elkaar en waarom zijn die krachten ons aan tegenwerken en wordt het

voorgetekend in jezelf Ja ja dat is wel heel mooi want voor mij was het eh ook

een soort zoektocht natuurlijk maar toen ik een tijdje geleden in de nachad

geschriften een paar uitspraken las toen ineens werd mij ook het was al wel

duidelijk maar toen werd het zo neergezet als iets wat meteen pakte van

het al was op zoek naar hem uit wie het is voortgekomen Ja ik vind dat zo’n

mooie tekst Ja en er stond op een andere plek nog het ene zaide zich uit zodat

zij hem zouden zoeken en uiteindelijk is heimwee ook altijd bedoel bedoeld om een

soort zoektocht te gaan zoals parsival zoals jij ja ja je zegt het heel mooi eh

het ene en het vele mag ik dat aanhaken aan aan één van

de mooiste parabels Ik heb dat ooit beschreven in één van de drie delen van de parabels van Jezus de verloren zoon

ja en het gaat er niet om zoon of dochter er was toen nog geen genders schap natuurlijk maar het gaat erom dat

in die cultuur werd het genoemd de verloren zoon en er is iets aan de gang wat volledig aansluit op nach

Madi Daar gaat het om twee zonen de vader en twee zonen twee zonen

de vader ik maakte contact met de esseense evangelie waar ook de verloren

zoon wordt besproken Ik zoch teksten bij Maria van magdala die ook een verhaal

verteld heeft over de verloren zoon en dan weet je in één keer de jongste zoon dat is het individu

geworde bewustzijn dus het ene het al manifesteert zich vanuit cess vanuit

bewustzijn en wordt het vele voor degene die individu is Degene die verdeeld is

divider individu die ziet het als het vele en hoort de stem van het al in een

bepaalde hoort hij niet meer want het is zo in die veelheid verdwaald dat de parabel

het uitdrukt oké je krijgt alles want die vraagt gewoon vader mag ik mijn

erfdeel en de vader zegt natuurlijk jongen trek de wereld in alles wat van

mij is is van jou dat hoor ik ze trouwens en daarvoor niet zeggen hè daar

zeggen ze overeenkomstig Je zult niets hebben en je zult er blij mee zijn

overeenkomstig de protocollen van de max Elite staat Da bij en er letterlijk in We zullen jullie alles afnemen ja ja en

dan zull nog gelukkig zijn ook dus de vader grondeloze liefde oergrond ongrond

van alles wat is in het verhaaltje zegt natuurlijk neem alles mee trek de wereld

in en danar komt die jongste zoon uit in een bordeel Ja en dat is prachtig

uitgebeeld Ik meen dat jij dat toen voor mij hebt uitgezocht dat ik je vroeg Weens kijken Jeroen Bosch en dan zie je

bij Jeroen Bosch 15e 16e eeuw ongeveer ja zie je een prachtige schildering daar

zie je een Reiziger later wordt hij de verloren zoon genoemd die zie je met een eh een trekzak op haren verward en twee

verschillende schoenen Kijk ik ben thuis want ik heb mijn pantoffels aan Ja hè want had ik een schoen om de wereld

door te trekken en een slof dan ben ik niet thuis dus als iemand tegen mij zou

zeggen moet je schoenen niet halen zeg Nee ik heb een pantoffel zan Ja hè pantoffel wil zeggen thuis zijn Ja de

andere schoen is om de wereld in te trekken Ja nou wat zegt dat verhaal prachtig dat die verloren zoon in een

bordeel terecht kom dan moeten we weten dat Jeroen Bosch Was lid van het zwanen

Genootschap Daar ben jij ook heel goed van op de hoogte Ja in de Bosch zit dat juist dat zit er nog steeds hè hè ook

met het eh met het symbool enzo ja nou daar was hij lid van met een lelie of

een Lotus Dat was een lelie hè denk ik ja l lilium Inter spinas staat eronder fantastisch Ja D de moeite waard nat l

tussen de doornen Ja prachtig dus hij was een ingewijde hij wist heel veel anders kun je ook zoiets niet zomaar

afbeelden En dan zie je nog een eh hoertje uit het raam kijken en eh de de

oudste zoon zegt ook later maar vader Hij was bij de hè en en ge beloont hem ook nog hè En dan zie je nog

een man tegen een gebouw een plasje maken dus de jonge man de jongste zoon zit in het een totaal verruwen wereld en

wat wordt die zwijnen hoeder er komt hongersnood zijn geld is op verkwist dus

met de neus in de stof Jezus gooi geen paarlen Voor De Zwijnen dus de hoogste

kennis de hoogste inzicht mag je zelfs niet aan mensen doorgeven want dan keren

ze zich tegen je echt letterlijk Ik heb het dan eens een keer beetje dwaas bepaalde dingen die ik voelde zag

verteld maar ik is woedend worden Het is ook zo dat wanneer mensen geen vraag

Hebben je eigenlijk ook geen antwoord kunt geven want dan zijn ze niet toe aan het antwoord en mogen ook eigenlijk

concluderen dat het beter is zonder dat discriminerend te bedoelen Om met sommige mensen ook niet in gesprek te

gaan niet discrimineren bedoeld niet over de diepe dingen Nee nou op andere dingen goed dat je het aanvult uiteraard

uiteraard uiteraard Ja wat vervolg van dit verhaal En dan snappen we naam die

helemaal uiteindelijk honger hij beklaagt zich hij zeg ik heb alles van mijn vader

gekregen vader Vergeef me zegt hij Ik ga terug Ga terug Ga terug naar thuis dus hij had wel nog een boffel en een schoen

maar hij gaat terug naar huis en hij had al in zijn geest van Ik vraag mijn vader om vergiffenis want ik heb zwaar

gezondigd nou in eh Hebreeuwse taal Bestaat het woord zonde niet eens D bestaat alleen maar per ga En dat

betekent Ik heb een fout gemaakt maar jeron bos vertaalt het als of de parabel wordt als zonde vertaald als fout

vertaald en dan komt hij thuis en wat ziet hij in plaats van dat hij zijn zonde wil

belijden zijn fouten staat zijn vader met open armen klaar en zegt haal de

beste kleren Dat is lichtkleed want hij was zo zijn kleren op de Jeroen bos

afbeelding zijn gerafeld hè heel erg gerafeld dus zijn lichtkleed toont niet

meer door zijn stofkleur zijnn boeder Z zeggen onheil

zaam onheil zaam onam ja een open arm ontvangen en dan zegt de vader eh tegen één van de

knechten slacht het beste Kalf We gaan een feestmaaltijd aanrichten Ja je kon in Palestina geen verhaal vertellen met

het maakt de beste veganistische maaltijd vegetarisch dan zeggen ze die man is ook nog stoort ook dus hij paste

zich even in het verhaal aan om duidelijk te maken wat van dieper is want yeshua onder richtte onvoorstelbaar

vaak ook vegetarisch veganistisch onvoorstelbaar vaak maar voor de de massa deed hij dit En wat gebeurt dan de

oudste zoon wordt boos want die is thuis gebleven symboliek die zegt ik heb Jeu

steeds gediend en en wat is het nu wat is een antwoord liefde liefde liefde zegt Je

hebt echt alles gedaan wat je kon maar de zoon was verloren Hij is terug naar huis reden tot grote vreugde en

blijdschap en dat symboliseert in de parabels ook van de verloren schaapjes Ja yeshua dus als de manifestatie van

het licht en de liefde zelfs de twee moordenaars die tot de troep van Barabas

behoorden keek letterlijk naar rechts toen de één zei

kom ben jij werkelijk de zoon van de ene sta dan op en dan glimlacht hij hij zegt

niks en als dan de zon doorbreekt dan zegt die moordenaar Hij is werkelijk de zoon van

de ene Ja dus de verloren zoon de verloren zoon die op

Trek toch gaat in het vele verdwaald het al zoals wij mensen op deze wereld

allemal allemaal tegenwoordig ziet de verloren zoon eruit als president directeur van een eh grote firma chiek

pak mooie schoenen Hij is eh agent bij de politie of eh president van de bank

of eh hij is eh contacten met de beurzen de verloren zoon is nu overal wat anders

gekleed en tegelijkertijd andere landsdelen miljoenen vluchtelingen ontheemd tot en met allemaal verloren

Kinderen Als je goed kijkt zijn het allemaal verloren kinderen allemaal of je nou chique gekleed bent of met

gerafelde kleren de mens is niet thuis is pas thuis als die wat naamani ook

zegt teruggaat naar het al en door die verdeeldheid is heen getrokken en dan

tot het diepst diepst heeft mogen Schouwen daar komt echt uit liefde voort

waarvan sommige mensen woedend worden op God ik ken eh het verhaal van eh Zij vinden dat God

eigenlijk alleen maar goed zou moeten zijn ja ja rard Dawkins is een voorbeeld hè de grote man van transhumanisme en en

van de de hersens ship en noem maar op die ook eh met Musk en bezos al die dingen doet die zegt openlijk in zijn

biografische gegevens Ik haat God Ik kan me dat voorstellen dat je al DAB Ot ik

kan me voorstellen Ik vind het ook niet juist maar goed en dan zegt hij gewoon Hoe eerder wij van iedere God af zijn

hoe beter zegt hij kan begrijpen Ja hij is eh religieus opgevoed net is Darwin

anglicaans opgevoed en die worden Zo teleurgesteld a niet het onderscheid kennen tussen de

protop dus de werkelijke vader moeder ja en de dimmy Jurg die de imitatie schept

met toestemming van het en de ene ik ja

dat is wel mooi want hier eh daar staat ook de heer van het heel al wordt terecht geen vader genoemd maar eerste

vader eerste vader want dat is echt iets anders dan eh dan al die goden of die

zich voordoen als de vader en er staat ook zo’n stukje in het evangelie van waarheid de waarheid de vader is in

eenheid zoals het getal één Hij is de eerste niemand ging hem voor Hij is

onverwant onvergankelijk zonder begin en zonder einde Hij is de ene het waarlijk

gocht is toch prachtig wat daar staat en jij Jij gaat binnenkort vanuit je ziel

eh ook een lezing over naamar geven jij VT ook de tekst van van eh Jezus de

Christus en de wijsheid van Jezus de Christus dan kun je bijna dit hetzelfde op een andere manier terug vinden we er

gewoon opplakken en en dat betekent dus de massa in

godsdienst godsdienst is al de eerste afwijking Ja er is geen enkele God in

het universum die vraagt om te dienen staan we nu op buigen we nu zeggen we nu

dit knielen de keelchakra verander bij alle priesters rabbi en bij mel’s ha ha

terwijl de Reine stem heeft van nature het oom in de stem Ja dus buigen knippen

biegen zonder vergeving terwijl het Vaticaan nu sorry of niet sorry een

roversnest is het gaat ook altijd over een Intermediair tussen jou en God altijd en dat is denk ik het grote

verschil ook tussen de de gnostici die voor zichzelf denken en hun eigen weg

zoeken en godsdienst waarbij je altijd die intermediaire hebt die jou zegt wat

je moet doen Ju Juist en dan kom je op het punt zelfa aor teit sluit ik nog even aan op die verloren zonen de

zwijnen draf de meesten zitten in die materie materie materie dus kunnen ook niet meer in het goddelijke Je moet ook

niet geloven je moet het gaan weten gnosis kenn is Maar ik herinner me nu plots een verhaaltje uit eh Indiaas

wijsheid eh dat de god Indra die worden op een gegeven moment vervloekt Dat zijn

verhaaltjes hoor en moet in het lichaam van een zwijn geboren worden daar wordt

hij in geboren en op een gegeven moment ziet hij een eh vrouwtjes zwijn komen

biggetjes en hij vindt het heerlijk om in die zwijnen eraf te leven dus het zegt een goddelijk kind komt hier

plotseling in de geboorte van AH heerlijk Pro nog een borreltje Hoe gaat het met u hè

Ja ik ben dan een deugd niet ook als iemand tegen mij zegt het gaat uitstekend en dan vragen ze aan mij kom

Marcel en dan zeg ik dan to dus in een wereld die totaal gek is

gaat het niet slecht met mij ja huh Ja dit is allemaal comedie dat is allemaal

comedie allal komedie ha ha ha Laten we zingen Laten we dansen feestje Hier

feestje daar verloren zoon feest naar feest naar feest naar feest niet feest

maar feest hè nu dan kom je bij het punt dat een wijze een risi Indra verlost uit

zijn geboorte als varken de wijz zijn overal de grote leraren hè waarvan ik

echt uitdrukkelijk zeg ik voel mijn leerling van deze grot maar ze komen ook altijd op het moment dat je ze nodig

hebt Ju en in ook de meest uiteenlopende vormen overal overal want som soms net

als in het parsival verhaal komt eh de Graal boden Koen 3 als een soort gedrocht Ja dus ze ze ziet er vreselijk

uit maar uiteindelijk nodigt ze parsival wel uit om zijn weg verder te gaan want

anders zou die verzanden in het het hoofse leven zeg maar ja en dan wordt getoond wie het werkelijk is net als die

Tauber fleuten hè Heb je op een gegeven moment hebben een keer mogen opvoeren met kinderen die fantastisch die

begaafdheid hadden en dan zie je plotseling hoe een gestalte weer verandert hè Het is Heinrich Heine

vriend van Marx een gedicht geschreven Ja dat is de tik die je als kind op mee kreeg Je houdt ook van gedichten en

Heinrich Heinen een wereldberoemd schrijver geworden die schreef onder andere gedicht ik zocht de duivel ik doe

het heel vrij want dat zit niet meer helemaal in me heel vrij Ik zocht de duivel en plotseling zegt hij zie ik een

gestalte netjes gekleed en mooi en verleidelijk en ik kon met hem praten en

ik onderzocht en Ja en toen vroeg ik op het end Eh wie bent u

Jael en dan zegt hij uitdrukkelijk kijk wat Christus ook zegt de duivel de

verwarder betekent dat letterlijk de verwarder de verstrikken kan zich voordoen als een engel in het licht dus

overal zit die verleiding als je door een stad loopt ik doe dat bewust met mijn rijk Kijk we vaak naar reclames en

codes die er staan en dan zeg ik iedere keer de wereld is zot de wereld Hier is zot

Ja het zijn allemaal van die verleidingen dat bedoelt Heinrich Hee uit te drukken en als jij die die tekst

ook van het evangelie van de waarheid aanhaalt We zijn in een diepe slaap Ja we zijn een diepe slaap Ja en en en

daarom heette Mijn eerste boek ook eh worden we wakker We zijn in slaap Dat doet me denken aan een mooie uitspraak

van eh van eckhard God bezoekt ons dikkels maar meeste tijd zijn we niet

thuis ja dus dat is toch hoe het is Ja Helal Nee en dat is de ramp Ja ik heb eh

13 jaar ook eh eh zeg maar comparatieve religie mogen onderrichten a drie

academies Onder De Paraplu van de universiteit tenminste twee onder die paraplu toen heb ik bij heel veel

studenten gezegd is maar één taak in je leven één opdracht want ik weet nog goed

toen ik mijn eerste les filosofie ook Daar begon en antropologie is misschien wel leuk om te vertellen wat was één klas en Vroeger

had je klassen College zaaltjes van 60 70 mensen dan kwam een keer binnen om daar de eerste filosofie les te geven en

ik doe open en die tijd mocht studenten roken hè een walm een walm Ik sluit de

deur en eh ik loop weg deur ging open meneer messing U moet hier zijn Ik zeg wel Nee Jawel U hebt hier filosofie Wat

U gaat door zegen kijk op en kom terug Ik zeg Willen jullie horen wat filosofie

VI is en dat we iedere dag in gesprek gaan Je mag alles vragen alles zeggen

kritiseren maar de basis is zuivere lucht hoe wil jij bewust zijn en

denken zat er één voorin want ik heb ook aan de oudere studenten toen les gegeven

Die hadden een pijp Nou ja Jong Rookte ook wel eens een pijpje want die was bijna nooit aan en deze was aan en toen

die dat hoorde zei hij ik ga mijn pijp uitdoen maar meneer messing Mag ik in mijn mond houden ik

zei joh er zijn nog steeds kinderen die graag in de moederborst liggen schaam je niet hè dus en we hebben een verhouding

gehad met elkaar Ja magnifiek De Pijp is te lolly voor volwassen Ja magnifiek echt een

magnifieke relatie Ik durf ronduit te zeggen dat je geen student zult ontmoeten waarvan we niet met elkaar

zeiden want na een week is het gewoon Marcel een voornam h maar een pracht verhouding dus

filosofie fijn Sofia verlangen naar wijsheid dat komt ook op

onze weg of het een Risje is of een groot leraar of een broer of een zus op

een moment zoals een parsival het moment rijp is dus zijn we echt begonnen met de

zoektocht dus mijn diepste inzicht niet een overtuiging het heel al heeft Jong

heeft dat gezegd hè Hij zegt het heel al zit vol tekenen zegt hij vol vol maar

zie jij het Ja die synchroniciteit hè Christus zegt mooi blinde lejde

blinden dove leidde dove Goh als inel mus daar nou eens iets aan komt doen A

die massa helemaal genezen hè maar ja hij weet ook verdomd goed die zijn toch blind en doof die kun het best een

neuralink geven bij de bij het verhaal van parsival is het zo dat je drie mensen dat hij drie mensen op zijn pad

krijgt die hem iets leren hm maar die passen ook echt bij de maat van zijn bewustzijn want bij de eerste is een

leraar die hem leert over de hoofd ze gebruiken Ja dus dan is het eigenlijk alleen maar een bekwaamheid die die

leert hm en bij de tweede als Koen drie komt die maakt hem bewust van zijn

onbekwaamheid en bij de derde als die komt dat is eh trevisan Tran Ja en die

eh maakt hem eigenlijk Ja bewust van ook bewust en bekwamen zeg maar die maakt

dat hij zie je hoe mooi die volgorde die is perfect en als je dat en dat geldt

eigenlijk voor iedereen iedereen [Muziek] iedereen Jen en bent Ja ik durf zelf zo

zeggen de knapste Databank nou even naar Apple kijken wat is apple Apple heeft

als symbool Het Appeltje een appel een appel in het Latijn met een stuk eruit

hè dus je moet geweldig voor Apple oppassen want het is niet van niks dat in de symboliek van de hof van e puntje

din de appel in Latijn betekent appel malus maar mal betekent te

tegelijkertijd het kwaad tegelijkertijd Dus als ik voor de eerste keer Apple zag maar een stuk eruit zeg ik tegen mijn

rijen pas op pas op en die googelen nog met je zijn googelaars ongeloofelijk dus

de grootste Databank is volledig niets om hun taal

te gebruiken nog niet het puntje van een naald hè waar duizenden Engelen ook op kunnen dansen hè een symbool uit de

Arabische wereld Ja is volkomen niks en wij denken hoe gaat het Oh kiad h wij

kunnen alles wij kunnen niets zonder de kracht van de ene kunnen we niets en we

denken iemand iets te zijn maar het is papis me maar dat is wel mooi want je

hebt het over het woord niets en Ekhart heeft ook gezegd God is een niet iets Ja

daar is die dat was laten we zeggen ekart is eh ik heb met met Erik van ruisbeek onvoorstelbaar veel met

marijken erbij We zijn bijna om de twee weken waren we bij hem 20 jaar lang heel diep over EK uit gesproken was zijn

lievelings slaar wij lezen hem vrij veel nu nog na na

na praten we erover ekkehart die werd veroordeeld door de

paus die toen een avion zat Ja hè normaal zit ze een rome eh de katar

zeiden al Roma Amor invus Rome is de omkering Rome

van Amor liefde en toen was het avion en Da zit dan een Paap en die zegt Ja daar

zit niet alleen ekkart daar zit ook andere gevaarlijke mensen hebben hem op 114 punten veroordeeld en Da bleven er

drie of vier over en één van die punten was wat jij zei en toen is hij richting aillon gegaan voor het proces en

onderweg is vrijwel zeker is die vergiftigd God

wat zegt Jacob beum bijna hetzelfde God zegt hij is een eeuwig niet iets of Ard

alles waser zagen u isen alles wat we over God zeggen is een

leugen naadi je las het voor onnoembaar onnoembaar geen begin lees Da King

Da ene Absoluut Wat is zonder begin

zonder einde kan geen naam verdragen daarom zegt de soufi God heeft alle

namen en toch geen Ja mooi hè Alle namen en toch geen Ja dus ekkehard en Jacob

beume en alle grote misici Johannes van het kruis die Johannes van het kruis zegt heel prachtig God is een duister

licht Soms zegt hij ook God is een duister Niets zoals dus bij bij dat

immense offer van de mensenzoon dus in zijn menselijke gestalte bloed plankt in

de eters Feer en dus het licht zo schitterend was denk aan de bakita die

hebben we samen ook vaak over gehad Als duizend zonde noemen ze dat duisternis

Ja en dat is wat ook een van een een Johannes van het kruis bedoelt het is zo verblindend dat wij letterlijk geen ogen

hebben om dit te zien dus komt het voor als duister in Den beginnen is het woord

is trilling is oom is het eeuwig amen maar de Duisternis kon het nog niet aannemen ne

dat is het nog niet bewuste gedeelte niet in God in God Is All bewust en God

bestaat nooit iets van onwetendheid nooit iets van iets wat niet is maar in

de manifestatie want vel die nog niet de tocht volledig doorgrond hebben lijkt

het duisternis ergens komt het kwaad in de wereld Ja en het kwaad in de wereld

is de dualiteit we hebben goed kwaad licht duisternis noem maar op dan

spreken ze in een naam G schriften over de archonten je hebt de hoofd Aron jdot

hm hm dan ontstaan er vele goden die zich vaderen noemen waardoor het eerdere

de eerdere uitspraak van eerste vader heel belangrijk is om dat te herkennen maar er zijn natuurlijk

talloze namen J van SAT sakl de Dem Jurg

Mara samael s de dwaas kun je zeggen dat dat allemaal dezelfde persoon is de nou

kracht Je kunt het geen persoon noemen dezelfde kracht is die ons hier verleidt

als het ware eigenlijk waar jij nu mee begint is de wortel hè eh al over kwaad spreken

wat ieder zoekend mens waarschijnlijk enor enorm bezighoudt want je bent vaak

allemaal opgevoed in een kerk of in een synagoog of een moskee God is al goed en

je ziet het tegen overgestelde is iet gewoon ja hij voert oorlogen en er worden allerlei mensen vermoord in naam

van god maar hij veroorzaakt het ook zelf in het Oude Testament voortdurend ook ook Oude Testament is letterlijk één

bloed boek Ja één bloedbad continu om met de stoottroepen

noem ik ze maar even die zich ook moeten besnijden waar bijna niemand in het Oude Testament leest hoe dat gebeurt D is een

pijnlijke geschiedenis hoor met een geslepen steentje waarvan ik denk hè Wat gebeurt daar en die moeten dan stap voor

stap het land voorover het land voorover bloedbad naar bloedbad naar bloedbad naar bloedbad in de Russische Revolutie

werd ook door sols nietsen beschreven de straten vol bloed ga je naar de katar kijken bg ja B vol bloed straten vol

bloed en die uitspraak van degene die daar dat leidden de bischop die zei dood

ze alle God zal zijn herkennen En dat is de valse God jal daab en als je daarin

opgevoed bent Of het nou in een kerk is of een kathedraal of een moskee of een synagoge op het moment dat we in

godsdienst gevangen zijn letterlijk gevangen is de zoektocht afgelopen op

dat moment Ja hè daarvoor moet je ook Beyond religion komen boven religie want

de meeste oorlog en het meeste kwaad gebeurt in naam van god in de godsdienst

en daar word je keihard op aangevallen omdat die krachten dat proberen uit te spelen nu in de komende moeilijke

maanden en komende moeilijke paar jaar gaat er vooral Islam Hindoeïsme

Christendom en synagoge dan gaat een enorme kash worden enorm hè En dat is de

bedoeling want vragen we ons eerst eens af waar komt de Hitler vandaan Maar komt

de stalen vandaan Ja een lenen een trotski een eh figuur die eh in Franco

Je kunt er tiental opnoemen het kwaad neemt ook manifestatie aan in prachtig

beschreven op een andere manier door Rob van derw in dicta dict cratie dict cratie Ja prachtig beschreven hè dus het

kwaad manifesteert zich ook letterlijk vaak in leiders waarvan ik heel vaak speel zeg dat zijn geen leiders maar

leiders met lange ei Ja die leidden aan zelfzucht macht overmoed en die

verrichtte bloed bad aan als je dan moet toch ook een soort waanzin veroorzaken bij die mensen als je dit doet Tuk en ga

je dieper erop in bijvoorbeeld ga je stalen onderzoeken Ik zeg het nog een keer Hij krijgt via een eh bevriend

iemand familielid van Darwin persoonlijk het boek in de handen en die krijgt dat

plotseling in zijn handen en die gooit weg wat gooit hij weg niet die original

spes de Bijbel die die zijn andere hand had weg ermee zegt hij dit is waar het om gaat en al die dict toer als je die

onderzoekt hebben ongelooflijke trauma’s en lijden in religie zin ja ongelooflijk

als je Franco nagat hè in Spanje of je gaat eh lenen na of trotski trotski die

net zo’n groot dictator was als lenen en Stalin Hoe komt dat kwaad erin en dan zie je bijna altijd Er wordt nauwelijks

in de geschiedenis onderzocht dat die historisch een keer tegen een studenten zeggen onderzoek nou eens waarom die

keihard zijn kei Har zonder mededogen kenmerk van jald Bold Ja het opvallende

is zelfs als je geschiedenisboekjes nagaat dat is alleen maar gaan over oorlog nooit over het interbellum zeg

maar ja ja in ieder vak in iedere wetenschap en vooral in de godsdienstwetenschap trouwens wel een

gek iets godsdienstwetenschap Ja hè Ja over God kun je niks weten zegt Ard alle mystici

of dat nou Marie Theresia van lavila is of wie dan ook over God kun je niet weten alleen ervaren dan kom je op jouw

punt alleen via de gnosis de innerlijke kennis mogen

ervaren Ja dus Waar komt dan het kwaad vandaan als we dat overal zien overal

overal iedere dag opnieuw meer en meer en meer Jij pakt de wortel uit

mamadi dan komen we letterlijk uit dat er letterlijk in een bepaald tijdbestek

een oorlog Zoals je weet in de hemel in de dimensies in de Galaxie in de

sterrenstelsels uitbrak om de macht wat ook mogelijk is Hè is een mogelijkheid

de van de tron en over het regeren de macht de baas zijn Ik denk dat dat de

grootste trek in de mensheid is baas over een ander willen spelen je ziet dat

continu relaties en groepen en volkeren terwijl wij de lering moeten hebben wat

is baas over een baas zijn want ander is natuurlijk ook een baas Dat is een mislukking We zouden allemaal

leerlingen moeten zijn juist juist en dan kom je bij een punt dat eh de Christus en boeda op een

andere manier want boeda spreekt heel duidelijk in zijn zijn tanka van reïncarnatie Spreekt hij over demonen Ja

heel duidelijk Hij zegt er zijn demonen in de kosmos en hij wist omdat hij letterlijk contact kon maken met ieder

stelsel met ieder hij zegt blijf er uit de buurt want die kunnen echt gevaarlijk

zijn Ja een demon een een een ja die heeft een kracht en een macht onvoorstelbaar en die komen alleen maar

op je af als je op een verkeerde manier met inzicht levensstijl omgaat anders komen ze nooit naar je toe Er zijn in

het universum en dan kunnen we niet veranderen potenties van dit soort

krachten kwaad en goed zijn tweelingbroers dan wordt er eigenlijk dieper uitgedrukt Jin en yang in eenheid

is geen verdeeldheid nee maar zo gauw de man manifestatie niet doorgrond wordt in

de veelheid is er dit en dat ik en jij goed en kwaad en dan kunnen er strijden

plaatsvinden in de kosmos dus zo boven zo beneden wil ook zeggen dat ook daar

heersers zijn heersers ja als de Christus dit uitlegt via naama die

bronnen die magnifiek zijn maar je moet h met je hart verstaan Je moet je hart verstaan praten we naar het graan

verhaal parival en we hadden het ook even over Jozef van armea moeten we wel

verstaan wat de kelk is bijvoorbeeld en het bloed en de wijnstok die hij in

Engeland eh bracht en tegelijkertijd Simon van sirene die de dwarsbalk droeg

uit Afri kwam Afrika en zijn leerlingen daar het onderricht geven tot in heel de

wereld hè Pas op de Christus leer is letterlijk en heel de wereld uitgezaaid

door zijn leerlingen vandaar de oorlog tegen christos en de kresto

nu wat gebeurt er met zo’n Graal verhaal Jozef van armea komt in glasten bary en

wat doet hij hij plant midden in de winter plant hij de wijnstok nou zegt iedereen in de winter

gaat toch geen wijnstok groeien in de kouw van het niet weten plant hij de

wijn van de geest in de grond van vruchtbare aarde heeft de kelk na gamar

zegt het zelf de kelk is gewoon de omvang en het bloed is de universele

geest van liefde die hij dus brengt als de enige boodschap van waarheid Mag ik

het een beetje populair noemen God is liefde er is er is niets anders dan

liefde dat plant die midden in de winter en al die Gaal verhalen parival verhalen eh de ridders tafelronde zijn die

verhalen om uit te drukken wie en wat we zijn en naamar en en dat is ook de bijn

stok die tot bloei komt absoluut die verhalen absoluut absoluut en dat is wel mooi want midden in de winter was altijd

de tijd voor de mensen die op het land werkten om verhalen te delen want ze hadden een rusttijd ook mooi ja ook mooi

om dat zo aan te vullen want dat zijn de periodes dan trek je meer naar binnen ja Al die verhalen die die de kerk heeft

niets anders gedaan dan dingen

verletkosten de vrouw als mannelijk maar principieel wijsheid vrouwelijk die is

gepoogd overal kapot te maken overal overal en ze zijn daar vreselijk benauwd

voor Want als jij de Root pakt van nagam en je zegt van ahonen eh Wie zijn dat

dat zijn heersers heersers kern is van al die archonten en van al die verhalen

in de bijbel van al die groepen die reuzen zo lang en het volk van de Joodse achtergrond aanvankelijk heen ze hebreu

hè Hebreeuws barbaren mooi naam hè dus de hebreu die gaan als stoottroep overal

gebieden veroveren en met heel veel lange mensen grote mensen Je hebt me dat boek toen gegeven wa ik zeg ja dat weten

we met elkaar hè Ja dat weten we met elkaar en Overal bloed bloed bloed en

gaan ze zelf heersen Ja en gaat jal daab od heersen ruim die op en ik geef je een

beloofd land Ik heb je beloofd hè Ja een poos geleden erover dat Samuel

Wisman schiet me nu weer te binnen aanleiding van de bfor declaration over

palestine Zei gewoon keihard jullie gaan dat gebied geven we gaan het anders

nemen en als je het niet geeft dan zul je verschrikking over je heen krijgen Ja

dus die stoottroepen dat is niet het Joodse volk oh nee Da mag je nooit nooit

zeggen hebben gister uitdrukkelijk gesproken Hoeveel parels van Joodse mensen en de eerste en Team leerlingen

van yeshua et cetera et cetera maar er zijn wel stoottroepen en aparte categorie die dit aan gang gezet hebben

en door een agon ische hoofd agon kracht geleid zijn jal daab waarvan de diepere

betekenis betekent letterlijk hij die in de chaos stort lees later met schwap en

Davos Ab chaos ordo ordo dus via de

chaos scheppen wij de New World Order Het is zelfs zo dat eigenlijk bijna alle

oorlogen aanleiding zijn geweest voor daarna een ander soort samenleving in te

richten zeker de eerste en tweede wereldoorlog is dat heel duidelijk zichtbaar dat ze de hele wereld laten

verschuiven om nieuwe dingen neer te zetten waar wij aan mee moeten werken als mensen en er is geen Dat weet jij

als geen ander ook Er is geen democratie erover als Hitler zijn bloed boden

theorie naar buiten brengt en zijn diepste inzichten van Crowley heeft gekregen één van de grootste zwarte

magiërs het tul Genootschap opricht een Genootschap van het kwaad Waar

ingewijden in zaten Zwarte himler Zwarte ingewijden in de Egyptische mysteriën Ja

Gubbels ingewijd in de grauw Ja gedoe erd en daar zit toevallig ook nog een

Steiner in in dat TU Genootschap die later zegt Ik zat hier met een hele andere bedoeling maar al die groepen of

je nou praat over lelin Stalin of over Hitler bloed en boden of Church die zegt

Blood SWAT and Tears hebben achter hun allemaal een geheim genootschap wordt

dat geheim genootschap dan aangestuurd door die negatieve krachten daar komen we op uit want ja dan komen we toch weer

even terug bij die agon en de helpers daarvan die dit aansturen op deze wereld

Juist dit is de kern dus die machten en Krachten die worden aangestuurd via via

geheime genootschap maar van gan die ooit zei ik verafschuw ieder geheim

genootschap en Boedha zei ik spreek met open handen Ik heb geen geheimen wat

zegt eh Benjamin disraeli in Engeland die de eerste president daar werd nog

een keer zegt in zijn boek Konings bij minister president Ja wat zegt hij Ik wist niet wat ik las hij zegt tegen

Sidonia Sidonia rotfeld in dat verhaal zegt hij gewoon openlijk en bloot We

zijn een onzichtbare macht niemand kan ons te pakken krijgen en dan zegt hij ook Sidonia gaat morgen door heel Europa

reizen en met alle Bankiers spreken zeg zat gewoon openlijk in want die zegt hij openlijk hebben de macht openlijk mensen

lezen het niet Ze zien niet wat er staat en dan wordt er in de protocollen van de machtselite gesproken niemand kan ons

pakken want wij zijn een invisible Power Ja maar dat is ook de achtergrond Je had het straks even over Stalin en noem maar

op hè en maar ook over ook met deim genootschap behalve een geheim genootschap kregen zij allemaal geld uit

diezelfde Club allemaal om die om die hele revolutie uitwerken als je ze

werden erdoor betaald de super overigens denkt niemand er dan aan dat ze vervolgens schatplichtig zijn aan degene

die het geld verschaft juist juist en een super zwaar Karma opb geld is een

vreselijk ding weet je wat Heinrich he en Engels zeiden Marx is bezeten van

geld en mar zei het zijn niet mijn woorden Ja het Joodse volk aanbid het

geld Ja aanbid het geld ik niet hè en dat komt dan later bij maitu dat komt

bij de huidige regeerders en wat doen ze in China met de topmat die bestaat uit

zeven personen maken ze voor een beeld wat je niet in beeld krijgt dit

gebaar en ze hebben de Hamer en de Sikkel als symbool waarom Er is een dokter Hammer geweest in het verleden

die lid van het top geheim genoot ap was en die heeft de Hammer geïntroduceerd van we hameren desnoods op los want

zoals kissinger 111 of 102 Ja je ziet hem nog met de swaap op een foto zo

zitten Zitten ze te converseren met elkaar Ja en dan zegt eh kissinger Och

al die nutteloze eters Waar hebben we daar nog behoefte aan en die Hammer die vuist is verbonden met één van de meest

geheime genootschappen en daarom heeft Christus De mysteriën geopenbaard en let

op Als Hij sterft wat gebeurt er dan nog meer de voorhang van de Tempel

scheurt dus alle geheime die in de worden openbaar worden openbaar zal van

de daken worden afgeroepen de voorhang scheurt en ik ik weet innerlijk dat ze

was maar ik heb ook teksten erover duizenden zagen zijn kruising duizenden

en dan scheurt die voorgang het verblindend licht en nu zijn we de tijd

dat meer meer mensen de moed hebben niet om te verdelen niet om aan te vallen

niet om te beschuldigen eerder een reikende hand Alsjeblieft Ga naar binnen

Jullie hebben ook net een kans zoals de Christus de moordenaar zegt Je zult

heden met mij zijn in parad dat wil zeggen het geluk in de hemelse sfeer

maar ze brengen eigenlijk altijd de omgekeerde boodschap altijd want dan hoor je zo’n zelenski zo’n man die uit

het niets Komt erbij zou spreken en ineens overal ontvangen Ja en ik de

vrede Teis Ja maar maar dat is niet zo bizar Mar Janne ben Reel Charon Wat zegt

hij in een toespraak zoals nu de VN die is opgericht door Rockefeller hè vergis je niet hè VN is opgericht door

Rockefeller in een oud bedrijf waar varkens en eh slachthuis was bij elkaar

dat is de basis van de VN hè als je weet hoe de EU is opgericht de Who en de VN

men durft haast niet te zeggen ja Het gaat ook altijd over geld en macht altijd als je de vet ziet iedereen Je

kent het verhaal van de Titanic ja allemaal Titanic en nu zijn ze met een andere Titanic zijn ze gaan zoeken Wat

is nou daar gebeurd hè die Titanic is ook omgekomen dat heb ik ooit gezeg tegen vrienden hier en eh f ik zeg eh

iedereen zit weer in dat water te zoeken naar een ijsberg te kijken maar ik zou je openlijk zeggen Ik heb het al eerder

gezegd de vet is ontstaan na het zinken van de Titanic En er waren een paar

machtigen die georganiseerd hadden een schitterende boot van miljoenen Wij gaan naar jackel Island en dan gaan we daar

met elkaar praten als top top top Bankiers en degene die niet kwam is Z op was GP Morgan die bevriend

was met Riel Ik zie nog iemand die je kende in New York op een standbeeld zijn hand leggen op GP Morgan dit zei die

zijn de mannen die de wereld hebben veranderd Ik dacht Ja maar Hoe Ja die

zijn er dan net niet want en dan kunnen we nagaan we kunnen na zoekt zoekt zoekt en ge zult vinden vlak daarvoor zei ze

We zijn verhinderd en dat was helemaal geen ijsberg men heeft papieren gevonden

indrukken gevonden dat er als een bem iets klonk ja en daarna wordt de fet

opgericht met degene die je niet nodig hebt en de fet de federal reserve is dus een liberale bank die helemaal autonoom

is alle macht in handen heeft en overal ter wereld Centrale Bank Ja weet je nog to Jar Noen ze marande

dat ken jij ook Dat noemen ze we zijn De Octopus hè Ja ja ja de octopus De achtvoudige Vang Dit is Wi kunnnen

glimlacht maar het is om te wenen Ja het is in een in triest hè het is om te wenen Ik ik ken top top top Joodse

mensen die die dit begrijpen en zeggen het is verschrikkelijk dat dit gebeurd is en die ook oprecht zeggen Dit mag

niet mag niet ja in Code rood staan al zeker 15 Ik heb nog even nagedacht zeker

15 top uitspraken van de top van de top over dit soort dingen en met een beetje moeite kun je ze tot 100 of meer

aanvullen en Da zit een super agenda die tegen de liefde is tegen het licht is

tegen waarheid de mens aan slavernij wil onderwerpen en niet in de gaten heeft

kunen misschien straks over praten wat er onderweg ook is naar hun Ja en ze

hebben nu nog de kans nu nog tot inkeer te komen want er is het heel

al uiteindelijk alleen maar vergeving en liefde uiteindelijk moeten de schalen van het evenwicht zich her herstellen en

dan zullen ook zij zien wat ze veroorzaakt heb ja Je maakt een mooi gebaar hè Ja als je vrouwen Justitia

ziet tegenwoordig heb je nooit opgelet wat er gebeurd is de blinddoek is weg de blinddoek was vroeger om uit te drukken

zij oordeelt zonder visie over iemand te hebben dus zonder een een vooroordeel En

heb je de balansen teken woorden gezien Vroeger waren ze zo nu zijn ze zo ja dus

Justitia vrouwen waarom vrouwen omdat vrouwen Justitia betekent dat de vrouw

primair die wijsheid in zet raakt dat is de oorzaak en die is uit balans omdat

ook justitie behoorlijk her en der dreigt of is gecorrumpeerd We zijn toch

ook voor het ehm zeg maar over over stelp met wetten en regels Ja daar is

gewoon geen grens meer aan in en ik heb het gevoel dat dan juist de innerlijke

moraal van de mens ten niet wordt gedaan aan de wetten en regels Ik heb het ooit

gezegd tegen iemand ook over gij zult niet doden mozaïsche wet hè 10 geboden

Ja dat dat wordt je opgelegd gij zult niet doden maar er moet toch een moment komen waarop je zelf zegt Ik wens nooit

meer te doden kan niet meer kan niet meer nee jij stuurde mij een prachtig rapport Daar sluit ik straks even op aan

even op dat de wetten er zijn honderduizenden wetten Je kunt dus ook

promoveren en wetgeleerde zijn jurist met al die wett op zijn minst waar ze in

je archief staat en die stenen Tafelen want de werkelijke

protop geeft geen wet laat staan op stenen Tafelen en daarom zegt yeshua

volgens de esseense traditie de wet is niet op stenen Tafelen geschreven maar

in uw hart in uw hart dus je kruist jdot stenen wetten en meteen na die

stenen wetten Ja gebeurt er moord naar moord naar moord naar moord naar moord Ja en dan wordt nog later in een ark van

het verbond verzegeld waarin dan de mozaïsche wet zou liggen en de hele torah en noem maar op en nu weten we met

de huidige kennis van technologie dat de aard van het verbond een sterrenweg werd brak de pest uit zware

ziektes epidemieën En moesten ze zelf afstand nemen als ze de deksel openmaken

de ark van het verbond is een Star Wars Weapon Ja door een

extraterrestre met artificiële Krachten die zich opwerpt in deze virtuele strijd

door Ai nu gecontroleerd om ons duidelijk te maken I’m having the power

to me Ja wij alleen kunnen vanuit het

Ik heb ooit een toneelstuk geregisseerd in het verleden Van bertel Brecht op een

gegeven moment zei ik tegen die jongeren Als we nou eens allemaal Ik had uitgelegd wie bertel Brecht was toneelstuk als we allemaal op een lijn

gaan staan en iedereen doet deze beweging en dan klinkt door de micro de

stem doe man aan de machine zaak n en dan plotseling alsof je een klap hoort

allemaal sta je stil dus wij zijn in staat om deze machine en ook de poging

van transhumanisme dan verges je niet hè In De viere industriële revolutie van het boek van schwab staat openlijk en

bloot transhumanisme hè verdwijnen van het geld dig geld en noem maar op wij alleen kunnen zeggen als we dat samen

afspreken want dat was indrukwekkend in de zal ho die jongeren dat deden hè En dan klonk door die micro doe man aan de

machine zaak na Ja en stop de machine stopt Wij werken onbewust of bewust mee

Jazeker want als je gaat kijken Ik heb het tegen jou ook wel eens gezegd de afgelopen 20 jaar de mobiele telefoon de

smartphone tegenwoordig die heeft alle functies Het is een extern geheugen het

verbind je met alles en iedereen en er komt een moment waarop wij door daar

zelf zo aan vastgeklonken te zijn in die totale controle komen ja voor mijn

gevoel is het zo wanneer wij allemaal dat ding in de vuilnisbak zouden gooien of een hele gr groep dan zou het gewoon

die groep zou zich losmaken uit die structuur en die structuur zou met de handen in het haar zitten maar dan zou

de hele groep niet een kleine Absolut hetzelfde moeten doen want dit is namelijk een pseudo

connectie zou Go Het is het verdommen van de mensen niet in hè want ze worden

steeds dommer vraagen aan mensen waar iets ligt ja dan moeten ze op een TomTom kijken en ja ik heb ooit een keer in de

lezing gezegd Er is een nieuw soort analfabetisme de digi analfabetisme en

er is een nieuw soort Holocaust aan de gang met het digitale tijdperk het wordt

in de ziel vernietigd vernietig vernietig vernietig en er is een nieuwe Archipel aan de gang een nieuwe Archipel

waar iedereen gedreven wordt in dezelfde hoek iedereen de al Do en dat is de de

pseudo jald Old die een imitatie geest schijt en

Connected We zijn we menen Connected te zijn maar met wat zijn we Connect met

wat Ja en niet met elkaars ogen Nee ik ben helemaal niet tegen met een schermpje juist Ik ben niet tegen

technologie Ik ben niet tegen op bepaalde middelen Waarom zou ik computer betekent in Latijn computar tellen h

nulletjes en de eentjes Ja ja alle eentjes in het water alles controleren

controleren controleren controleren en als we dat in de gaten krijgen dan kom je in de waardigheid van je

zielenklanken Let eens op wat daar gezegd wordt gij zijt uit dezelfde

kracht als ik je krijgt hetzelfde als ik ben maar eerst gaat je als jongste door

die stof en dan krijgt ge u volledig recht want je hebt dan ook die kennis Je hebt het inzicht wij zijn zo machtig

maar niet machtig in wereldse zin machtig vanuit de liefde machtig vanuit inzicht machtig vanuit compassie als dit

wordt samengesmeed met ook onthullen Apocalypse betekent onthulling stijd je

weet niet wat gebeurt Ik heb mensen voor mijn ogen vaak letterlijk zien transformeren door de je recht in de

ogen keken en zei dat dat dat ja onthullen moet omdat je moet begrijpen

wat er gaande is voordat je er afstand van kunt nemen Ja en dat is Marianne dat weet je ook omdat er gezwegen wordt op

alle fronten Bang Bang maar dat is altijd Hoe houdt men

macht altijd door angst door angst door angst we hebben ze al 10 keer gezegd als himler in het nurenberg proces voor de

rechter staat dan wordt hem gevraagd hoe is dit verschrikkelijke mogelijk geweest hoe kan dit Ja en dan zegt hij of deuts

ah maar dat is kanke nou niet zwierig jeder man kan dat doen Iedereen kan dat

doen is niet moeilijk en dan vragen ze hoe dan eerst zaa Je Angst En je kunt

iedereen iedereen manipuleren beheersen Wat zegt de Christus vrees niet Ik ben

met u met uw innerlijke kracht maar angst is een verdoving in het lichaam in

de kosas in de eiler lichamen en vooral in de zielen kracht dus is het eerste wat je pakt en slaat ook als eerste op

je hart Ja eerste wat je voelt Bang Bang

Bang en soms Bik bang Bik bang Bik bang

en dat is waar we vanaf mogen we moeten nooit agressief zijn we moeten op een

hoffelijke manier ook met elkaar omgaan Soms mag je ook je verontwaardiging bij mij af en toe diepe verontwaardiging

laten merken omdat je het ook doet om hun duidelijk te maken je lot wordt

enorm zwaar hè enorm zwaar Ik vind het ook een geweldige uitspraak van machten

hebben macht omdat wij bang zijn voor ons hachie Ja want zo werkt het toch ja

ja en we had het gisteren over Niemand heeft dat mooier denk ik uiten gezet en ze boekt de macht van de onmacht dan

Erwin hè want dit is nou precies hè en dat vinden iemand tegenover en die niet bang is hij is echt niet bang Ja hij

zegt tegen mij persoonlijk moest ik moeten vertrekken oké maar ik doe wat ik moet doen Ja ja dus ook in die film van

de Wi rozen uit die Duitse film van die verzetsmensen die niet bang zijn ook

niet bang om te sterven voor een verzet zeg maar ja ja en soms moet je een Duty

een dharma in verzet komen en dat bedoel ik nooit als je een zielen menens bent

in geweld verzet komen is nooit in agressie ook met ruwe harde woorden maar

we hebben een kracht een kracht enorm maar die is niet van ik jij nee dat is

Ik ben altijd met je Ik ben altij maar daarvoor dien je wel angst om te zetten in Moed en vertrouwen Ja vooral in echt

vertrouwen wat zegt Gita kom arjuna Wees een Moedige krijgen want Ge moet nu moet

die strijd aangaan Je kunt hem zelfs niet eens ontwijken Nee en alleen iemand die de Teugels sche van dit hoor je ook

later in de guita maak je je zorgen Je kunt niet echt doden Nee dat wil geen vrijbrief zijn dood erop los Nee maar

die strijd die moest aangegaan worden Dat was een oorlog met wapens waar de

gemiddelde mens geen idee van heeft mohen Daro daar die hebben ze dat daar opgegraven is hartstikke radioactief

onverstand nog steeds hè en dat zou dan ongeveer tussen 32000 voor Christus

hebben afgespeld nog steeds en wij moeten nu ook meer gaan spreken en ook meer uiten maar we moeten het nooit doen

in agressie en nooit nooit eh van de Vuist hè zoals Hammer komt letterlijk

van Hammer hè Nee we moeten het doen vanuit inzicht uit kracht geestelijke

kracht en laten merken dat we met elkaar onvoorstelbaar met de ziel verbonden

[Muziek]

zijn [Muziek]

[Applaus] [Muziek]

[Applaus] [Muziek]

[Muziek]

[Muziek]

en [Muziek]

Fossiele Brandstof nog hard nodig

Afl. 12Do 8 feb 22:2027m

Om klimaatverandering echt aan te pakken, moeten we NU stoppen met fossiele brandstoffen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want de Nederlandse economie is nog altijd veel te afhankelijk van olie en gas. Zomaar alles elektrisch maken gaat niet meteen, maar er is een betere oplossing. Hoe verder nu Omtzigt niet meer mee wil formeren? Om alternatieve kabinetten te bedenken, moet je creatief zijn. Gelukkig kunnen we wat inspiratie halen uit de carnavalskrakers van dit jaar.

Subsidie-stop ngo’s? | Recordhoogte staatsschuld VS | Poetin’s bufferzone Oekraïne