Kerstverhaal anno 2021

Hoezeer het kerstverhaal ook is bedolven onder tal van romantische interpretaties, het vertelt het verhaal van nieuw leven in tijden van nood. In deze soms moedeloos makende tijd is het een krachtig verhaal van hoop, betoogt predikant Ad van Nieuwpoort.

Ad van Nieuwpoort

Nog niet zo lang geleden waanden we ons meesters van ons lot. We dachten alles te kunnen plannen. Hielden rekening met onzekerheden in de marges, maar dachten toch wel grosso modo uit te kunnen gaan van wat wij van de toekomst verwachtten. We dachten dat ons leven maakbaar was, zo schreef ook Ilja Leonard Pfeijffer in zijn dagelijkse aantekeningen in NRC Handelsblad vanuit Genua tijdens de eerste coronagolf. Hij schreef: ‘Het leven was maakbaar, lijden was achterhaald en geluk op bestelling leverbaar. We temden de grilligheid van toeval, elimineerden risico’s en streefden naar totale controle over alles. Eén lullig microscopisch klein virus sloeg onze illusie van controle aan diggelen. We probeerden de controle te herwinnen door alles wat we maar konden bedenken onder draconische controle te brengen. We moesten en zouden laten zien dat we de baas waren.’

Maar toch zitten we voor de tweede keer met kerst thuis in kleine kring. Zo anders dan we gedacht en gehoopt hadden. ‘Veel tunnel, weinig licht’, zo wordt alom geroepen.

Natuurlijk wist een kamer in ons brein wel dat we kwetsbaar waren. Helemaal als we het ongeluk van nabij meemaakten. Maar onze agenda, onze targets en onze sociale omgeving gaven ons dan vaak nauwelijks de kans om hierbij stil te staan. Om even stil te staan en te resetten. Want het devies was: we moeten door. Je kunt niet achterblijven. Voor je het weet zijn ze je vergeten en doe je er niet meer toe. En daarom gingen we maar door. ‘Groei’ noemden we dat. Sociaal en economisch.

En toen het allemaal weer een beetje ging en de vaccins ons de hoop boden dat we het aankonden, bleek er maar weinig veranderd. De gedachte van sommigen dat er door deze crisis echt iets zou gaan veranderen werd gelogenstraft. ‘Never waste a good crisis’, bleek een wassen neus. En nu we opnieuw in een moedeloos makende lockdown zitten, dringt het besef langzaam door dat we ermee moeten leren leven.

Troost vinden in oude bronnen

Heeft dat aloude verhaal van kerst nog iets aan troost en hoop te bieden? In zijn laatste boek Troost, als licht in donkere tijden vertelt Michael Ignatieff over zijn zoektocht naar troost in oude bronnen, zoals de Bijbel. Je hoeft niet gelovig te zijn om ook in die verhalen en gedichten troost te vinden. ‘Waarom zouden wij een geloofstest moeten doorstaan voordat wij troost putten uit religieuze teksten?’ Ze leren ons dat troost vinden vooral betekent: vasthouden aan de liefde voor het leven zoals het is, in het hier en nu, aldus Ignatieff.

Ook het kerstverhaal verbindt ons met een eeuwenoude traditie waarin onze voorouders zochten naar taal om staande te kunnen blijven in tijden van crises. Hoezeer het kerstverhaal ook is bedolven onder tal van romantische interpretaties, het vertelt het verhaal van nieuw leven in tijden van nood. In dit verhaal wordt in een wereld die wordt gedomineerd door tal van machten die heel het leven lijken te bepalen, gesproken over de geboorte van een kind als begin van een nieuw leven en een nieuwe toekomst.

Hannah Arendt ontleende aan dit kerstverhaal haar begrip ‘nataliteit’. De mens is niet alleen maar sterfelijk, zo ontdekte ze, maar vooral ook ‘geboortelijk’. De mens is namelijk in staat om steeds weer opnieuw te beginnen. Het werd het uitgangspunt voor haar filosofie.

Anders naar de wereld kijken

Dit besef is krachtiger dan de berusting. Berusting is je overgeven, elke hoop opgeven dat het anders kan, maar het besef van nataliteit, van geboortelijkheid, geeft hoop. Zo ook in het kerstverhaal waarin uiteindelijk niet de spierballen van de keizer het laatste woord hebben, maar een kwetsbaar kind dat ergens in een stal op de velden van Bethlehem wordt geboren.

In dat kind wordt niet ons geloof in de maakbaarheid bevestigd, maar wordt stem gegeven aan het geloof dat de ‘zachte krachten zullen winnen’ (Henriette Roland Holst). Dat kind laat ons anders naar deze wereld kijken. Niet vanuit het perspectief van de onmogelijkheden, maar vanuit de gedachte dat ten diepste niets onmogelijk is. Die gedachte houdt het zelfs niet voor onmogelijk dat wij nog weleens telkens opnieuw zouden kunnen veranderen van vermoeide consumenten tot mensen en medemensen.

Ad van Nieuwpoort is predikant van de protestantse Duinzichtkerk in Den Haag.

Astrologische tendenzen in november en december 2021

Door Ilse ten Berge

Wat kunnen we de komende maanden verwachten op het astrologische vlak, en welke planeten spelen hierbij een belangrijke rol? In dit lijvige artikel zoom ik daarom in op belangrijke planeetwisselingen en het komende eclipsseizoen. Het belooft zeker een intense periode te worden omdat het teken Schorpioen sterk benadruk wordt. De hieruit voortvloeiende crisis en transformatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan onze persoonlijke groei wat het collectief bewustzijn ten goede komt.

Op 30 oktober 2021 gaat Mars in het crisisachtige teken Schorpioen lopen en verblijft hier nog tot 13 december. De vorige keer dat Mars in Schorpioen verbleef was van half november 2019 tot en met begin januari 2020. Mars staat in Schorpioen heel krachtig vanwege zijn klassieke verbondenheid met het teken Ram. Mars in Schorpioen is gedreven, volhardend en gefocust. Mars in Schorpioen kan emoties voor langere tijd opkroppen waarna het explosief naar buiten komt zoals bij een vulkaanuitbarsting. Er is een sterk verlangen ofwel een grote fascinatie om tot de kern door te dringen en emotioneel diep te gaan. Dit kan zoveel omhooghalen en loswoelen dat het crisisachtig aanvoelt. Het uiteindelijke doel is uiteraard transformatie want we gaan niet voor minder.

Lees meer

Het dodelijke gevaar van teststokjes

Onder de dekmantel van Covid is er een doelbewuste drieledige aanval op onze gezondheid en ons leven met teststaafjes, gezichtsmaskers en gifstoffen – Frontnieuws
Onder de dekmantel van Covid is er een doelbewuste drieledige aanval op onze gezondheid en ons leven met teststaafjes, gezichtsmaskers en gifstoffen

Kevin Galalae heeft zijn onderzoek gepubliceerd in een document getiteld: PCR Tests en het Depopulatie Programma. Hij concludeert “het coronavirus dat verantwoordelijk wordt gehouden voor talloze echte en ingebeelde sterfgevallen is een politieke fictie. De symptomen die aan Covid worden toegeschreven zijn het gevolg van een doelbewuste drieledige aanval op onze gezondheid en ons leven door onze eigen nationale en internationale autoriteiten”, bericht Theexpose.uk.De opzettelijke drieledige aanval wordt als volgt samengevat:

 1. Beschadig het nasopharynx epitheel met PCR-teststaafjes om de immuunbeschermingen die onze hersenen afschermen te ondermijnen.
 2. Een gesloten circuit tussen de mond en de neus creëren, dus tussen uitgaande en binnenkomende lucht, door ons te dwingen de hele dag gezichtsmaskers te dragen.
 3. De schade aan de hersenen te vergroten door ons bloot te stellen aan chemicaliën en neurotoxines die de hersenen nooit zouden kunnen bereiken als ze de bloed-hersenbarrière niet hadden vernietigd.

Kevin Galalae is een Canadese mensenrechtenactivist, auteur, journalist en historicus. Hij is auteur van talrijke boeken, waaronder Killing Us Softly: The Global Depopulation Policy. Als activist heeft Galalae vele opmerkelijke prestaties geleverd, waaronder zaken in het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie en de Verenigde Naties en is hij een vurig verdediger van een vrij World Wide Web. Galalae is ook een expert op het gebied van het wereldwijde depopulatiebeleid – ook bekend als Agenda 21, Agenda 2030 of bevolkingsbeheersing. Zijn biografie (PDF) is interessant om te lezen, zoals gedownload van Everydayconcerned.net.

De uitvinder van de PCR-test, Dr. Kary Mullis, heeft duidelijk en bij vele gelegenheden verklaard dat de resultaten van de PCR-tests gemakkelijk verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden om van alles te laten betekenen. De PCR-testmethodologie maakt geen onderscheid of positieve resultaten infectieus zijn.

Kary Mullis, uitvinder van de PCR-test – “PCR is geen betrouwbare test voor virussen”

Waarom worden ze, gezien hun invasieve aard en het feit dat ze nooit bedoeld waren voor diagnostische maar voor onderzoeksdoeleinden, zo vaak mogelijk gebruikt op dezelfde personen en op zo veel mogelijk mensen? “Wel, nu weet ik hoe het systeem ze misbruikt!” roept Galalae uit en geeft zijn uitleg, met links naar wetenschappelijk onderzoek, in zijn twaalf pagina’s tellende document: PCR-Tests and the Depopulation Program.

PCR tests

“Het lange wattenstaafje dat in de neusholte wordt ingebracht tot aan het neusdak … beschadigt de fascikels van de reukzenuw, wat, zoals blijkt, ernstige gevolgen heeft voor de menselijke gezondheid en levensduur omdat de reukzenuw één van de slechts twee vensters in de schedel is waardoor virussen en bacteriën zich van neus naar hersenen kunnen verplaatsen en dus de bloed-hersenbarrière kunnen passeren, het andere is de nervus trigeminus.” – PCR Tests and the Depopulation Program

Wir impfen nicht! – Wij vaccineren niet! Trailer van de documentaire-film
PCR Tests and the Depopulation Program

De reukzenuw bevat zintuiglijke zenuwvezels die verband houden met de reukzin. Het is de enige schedelzenuw die stamcellen heeft – de zogeheten olfactorische omhullingscellen – waardoor zij zich gedurende het hele leven voortdurend kan regenereren. Het zijn de cellen die de reukzenuw beschermen en helpen bij de regeneratie ervan in geval van schade door ouderdom of verwonding. Deze cellen zijn zo uniek dat artsen ze onlangs zijn gaan gebruiken om ruggenmergletsels met succes te herstellen en hersenziekten te behandelen.

Bovendien helpen de olfactorische ensheathing cellen bij de aangeboren immuniteit omdat zij fagocyterend zijn en als zodanig bacteriën opnemen. Het aangeboren immuunsysteem omvat alle eerstelijns verdedigingsmechanismen van ons lichaam, zoals de fysieke barrières langs neus, keel, longen en darmen, en ook de huid. De aangeboren immuniteit biedt een brede bescherming en reageert snel op elke bedreiging. De olfactorische ensheathing cellen zijn dus een cruciaal onderdeel van de bescherming van de hersenen.

Voor volwassenen tussen 57 en 85 jaar is de kans op overlijden binnen vijf jaar vier keer zo groot als de reuk- ensheathing cellen hun vermogen tot regeneratie verliezen.

De reukfunctie is dus een van de sterkste voorspellers van 5-jaars sterfte en kan dienen als een verklikker voor vertraagde cellulaire regeneratie of als een marker van cumulatieve toxische milieublootstellingen. Deze bevinding biedt aanknopingspunten voor het vaststellen van een onderliggend mechanisme dat verband houdt met een fundamenteel onderdeel van het verouderingsproces. – Olfactory Dysfunction Predicts 5-Year Mortality in Older Adults (Abstract)

De PCR-tests vervullen twee belangrijke rollen voor het ontvolkingsprogramma.

Op korte termijn, door herhaaldelijk de reukzenuw te beschadigen met neusuitstrijkjes wordt de incidentie van virale en bacteriële infecties snel verhoogd. Dit helpt regeringen de indruk van een pandemie te wekken en in stand te houden. Hoe meer mensen worden getest, hoe meer mensen worden beschadigd en weerloos worden gemaakt tegen diverse infecties die vervolgens massaal verkeerd worden gelabeld als Covid-infecties. En door eenvoudigweg het aantal cycli in de thermocycler te verhogen, krijgen de autoriteiten het percentage positieve resultaten dat zij willen.

Juliet Morrison, een viroloog aan de Universiteit van Californië-Riverside, zegt dat zij vindt dat elke test met een cyclusdrempel van meer dan 35 te gevoelig is. “Ik ben geschokt dat mensen denken dat 40 een positieve uitslag kan zijn.

NHS geeft toe superhoge drempelwaarden van 45 cycli te gebruiken voor eigen PCR-tests

“En op de lange termijn, door de reukzenuw periodiek te beschadigen, zal het zijn vermogen tot regeneratie verliezen en dit helpt regeringen om ontelbare mensen tussen 57 en 85 jaar voortijdig te doden, precies de leeftijdsgroepen die regeringen van de ontwikkelde wereld dood willen om de ouderdomslast te verlichten en economische ineenstorting te voorkomen.” – PCR Tests and the Depopulation Program

De triomf van het Kwaad: De onderdrukking van Ivermectine en HCQ ter ondersteuning van de COVID-vaccinatie Catastrofe

De nervus trigeminus is een zenuw die verantwoordelijk is voor het gevoel in het gezicht en de motoriek. Als het teststaafje onder de verkeerde hoek wordt ingebracht en deze zenuw raakt, kan dat het gevoel voor smaak en zelfs het gezichtsvermogen beïnvloeden.

PCR Tests and the Depopulation Program

PCR-tests en het ontvolkingsprogramma.

“Maar zelfs als het staafje onder de juiste hoek wordt ingebracht, wordt het slijmvlies van de neus-keelholte beschadigd ongeacht de hoek waaronder het staafje wordt ingebracht zolang het zo diep wordt ingebracht en zo krachtig wordt rondgedraaid als de PCR-testprocedure vereist, vooral wanneer de staafjes ontworpen zijn om zoveel mogelijk schade aan te richten door gekartelde punten te hebben die zoveel mogelijk epitheel kunnen bekrassen en beschadigen” – PCR Tests and the Depopulation Program

Na verschillende PCR-teststaafjes onder een microscoop te hebben onderzocht, ontdekte professor Antonietta Gatti dat de vezels die de staafjes bevatten even gevaarlijk zijn voor de mens als het inademen van asbest.

Ethyleenoxide, een bekende kankerverwekkende stof, wordt gebruikt om de PCR-teststaafjes te steriliseren. “En aangezien de swabs deze mutagene chemische stof op het neusslijmvlies smeren, dat overgevoelig is, schaadt het onze gezondheid op onbekende manieren.” – PCR Tests and the Depopulation Program

Gelaatsmaskers

“Door het dragen van gelaatsmaskers binnen en buiten verplicht te stellen, wetende dat uitgeademde lucht talloze bacteriën en virussen bevat, onderwerpen de planners miljarden mensen aan het inademen van ziekteverwekkers die het lichaam uit de luchtwegen uitademt… Honderden studies tonen aan dat de binnenkant van chirurgische maskers sterk verhoogde ladingen bacteriën en schimmels bevatten na langdurig dragen en een bron van besmetting zijn, niet alleen voor degenen die ze dragen, maar ook voor degenen om hen heen.” – PCR Tests and the Depopulation Program

Uit de laatste en meest uitgebreide studie is gebleken dat het dragen van maskers door de bevolking in het algemeen leidt tot: daling van de zuurstofconcentratie, vermoeidheid, stijging van de kooldioxideconcentratie, ademhalingsstoornissen, hoofdpijn, temperatuurstijging en vochtigheid onder het masker.

Willie Garson: “Sex and the City” acteur noemt ongevaccineerde mensen “onwetende idioten”, dood vijf maanden na mogelijke Pfizer mRNA-geïnduceerde kanker

Hoe werken de teststaafjes en de maskers samen om hetzelfde doel te bereiken?

Galalae veronderstelt dat de teststaafjes het immuunsysteem van de hersenen beschadigen, waardoor ze worden blootgesteld aan ziekteverwekkers. Vervolgens verstikken de maskers de hersenen door ze van zuurstof te beroven en met kooldioxide te bestoken. Het ademhalingscentrum van de hersenen – dat van minuut tot minuut de ademhaling regelt – begint slecht te functioneren en als gevolg daarvan krijgen mensen ademhalingsmoeilijkheden.

“De ademnood (dyspneu) die met Covid gepaard gaat, is dus niet te wijten aan longletsels, maar aan schade aan de neurale verwerking, dus aan hersenbeschadiging.” PCR Tests and the Depopulation Program

Chemicaliën en Gifstoffen

“De bevolking in het algemeen is blootgesteld aan een aanval van gevaarlijke chemicaliën via handontsmettingsmiddelen, waarvan de medische autoriteiten sinds de plandemie is begonnen het gebruik voor de meest alledaagse activiteiten hebben voorgeschreven. Methanol is waarschijnlijk de gevaarlijkste en meest aangetroffen chemische stof in handontsmettingsmiddelen… Het is bekend dat deze stof stofwisselingsacidose, gezichtsstoornissen en neurologische stoornissen kan veroorzaken.” – PCR Tests and the Depopulation Program

Galalae legt vervolgens uit hoe de volwassen bevolking wordt blootgesteld aan neurotoxinen – hoogstwaarschijnlijk isodecanen en mycotoxinen – die verborgen zitten in lichaamsverzorgingsproducten, voedsel en dranken (vooral bier).

Samenvatting

Galalae eindigt met “dit verklaart onder meer”, en hij somt een aantal punten op, waarvan hieronder een paar, waarom:

 • De incidentie van ziekte neemt toe naarmate de PCR-tests toenemen.
 • De pathologie die aan Covid wordt toegeschreven zo veelomvattend en zo ver verwijderd van elke andere virale infectie van de luchtwegen is.
 • De pandemie verdwijnt en weer opduikt.
 • Vaccinpaspoorten alleen worden afgegeven aan mensen die gevaccineerd zijn of een positieve PCR-test hebben ondergaan, maar nooit aan mensen die aantonen dat zij op natuurlijke wijze antilichamen hebben verworven; er bestaat geen farmacologische behandeling voor Covid.
 • De regeringen blijven aandringen op het zo vaak mogelijk onderwerpen van zoveel mogelijk mensen aan een invasieve medische test die gemakkelijk kan worden uitgevoerd door speeksel te analyseren.

Vuurtoren in Hoorn

Vuurtoren Fred Flintstone staat nu in Hoorn

De Vuurtoren, nabij het havenlicht van Hoorn.

De Vuurtoren, nabij het havenlicht van Hoorn.

Het zou zomaar de vuurtoren van Fred Flintstone kunnen zijn, die kunstenaar Ton Kalle nabij het havenlicht van Hoorn heeft geplaatst.. De kunstenaar Ton Kalle heeft het twee meter hoog granieten beeld geplaatst als ’tegenhanger’ van het havenlicht op de Lantaarndijk, de landtong van het Visserseiland.. De Vuurtoren past nog beter bij het thema Land-Water-Dialoog dat de initiatiefnemer stichting In Den Beginne al zo’n vijftien jaar hanteert voor de beeldenroute langs de kust van Hoorn. Inmiddels staan er zo’n dertig beelden tussen Visserseiland en Schelphoek.

Ton Kalle bij de plaatsing van zijn kunstwerk.

Ton Kalle bij de plaatsing van zijn kunstwerk.

Bijwerkingen Corona vaccins

Bijwerkingen coronavaccins

Er kunnen bijwerkingen ontstaan na de coronavaccinatie, meestal enkele uren of dagen erna. Deze klachten verdwijnen binnen een paar dagen na de vaccinatie. Ter verlichting van de symptomen kunt u paracetamol gebruiken. Neem contact op met uw huisarts als u zich zorgen maakt over klachten.
Bekijk voor meer informatie over de bijwerkingen na coronavaccinatie de veelgestelde vragen.

Direct naar

Bijwerkingen Pfizer/BioNTech vaccin (Comirnaty)
Bijwerkingen Moderna vaccin (Spikevax)
Bijwerkingen AstraZeneca vaccin (Vaxzevria)
Bijwerkingen Janssen vaccin
Coronavaccins bij zwangerschap en het geven van borstvoeding
Andere vragen over de coronavaccins
Algemene informatie bijwerkingen van vaccins
Coronanieuws van Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM)


Lees meer

Hugo STAP op!   

Hugo STAP op!

Ben je nu helemaal gek geworden? Je spreekt het volk toe als de bovenmeester die het onwillige volk dreigt om nu dan toch de betaalde test te gaan invoeren. Je vindt dat het nu eens afgelopen moet zijn met het weigeren. Laat je testen! De ziekenhuizen kunnen het niet aan. We kunnen de verpleegkundigen en gevaccineerden niet opzadelen met het gevaar van besmetting. Nee Hugo kijk je beloften na. Je wilt geen verplichting afdwingen, maar je kiest nu voor chantage en drang. Het woord Drang zit tussen ‘vrijlaten en verplichten’ in en je kunt er alle kanten mee op. Door jouw beleid heb je van een muggennest een olifantenmars gemaakt Hugo. Nee Hugo goed dat je mensen vrij laat en hen zelf de keuze laat. Dit betekent Hugo dat je de consequenties van dit beleid ook moet aanvaarden. Ja er zullen mensen ziek worden en wellicht met Corona op de IC komen. Wist je dat er meer mensen ziek worden van de angst die constant vanuit jouw naam en beweging wordt verspreid dan vanuit het corona virus? Stop met deze misdadige angst en mediaterreur. Laat onze terreurexpert hier eens naar kijken! Waarom spreek je niet over gezondheid en wat we maar beter wel kunnen eten, bewegen en doen. Maar overdrijf toch niet zo, Hugo. Alsof er een tsunami van niet gevaccineerden in 1 keer alle IC-bedden gaan innemen. Na 2 jaar dagelijks op alle TV-netten en alle media mensen bang te hebben gemaakt, blijken de vaccins niet zo goed te werken. Wees eerlijk vele mensen krijgen toch weer het virus of een variant. Ook de gevaccineerden. Wees niet teleurgesteld want ook elders is dit het geval zoals bv in Israel. Natuurlijk wordt er weer een nieuwe variant uit de hoge hoed getoverd en voorzien van een angstaanjagende formulering de media ingeslingerd om mensen de stuipen op het lijf te jagen. Luister eens naar de andere 95% wetenschappers, die nooit naar hun expertise wordt gevraagd om uitleg te geven en interessante invalshoeken te duiden. Met deze geluiden haal je de druk van de ketel, zorg je dat het gigaprobleem naar de juiste proporties wordt terug gebracht. Want diverse experts laten spreken dat is wetenschap. Jij HUGO wilt alleen dat ene narratief van jou en RIVM horen.

Lees meer

Nieuwe lockdown in herfst en winter (RKI Duitse RIVM)

U dacht dat het einde van deze “pandemie” in zicht was? Waarschijnlijk niet. De wappies krijgen namelijk opnieuw gelijk. Het oude normaal komt niet terug. Niet vandaag, niet morgen, nooit. Ook niet als iedereen geprikt is. Het regime Rutte verkoopt prietpraat. Elke dag weer.

Volgens een gelekt document van het RKI, het Duitse RIVM, is een nieuwe lockdown voor de herfst en winter in voorbereiding. Het regime Rutte volgt doorgaans trouw het bewind van de oosterburen. Je hoeft geen complotdenker te zijn om te zien dat het demissionaire kabinet de aangekondigde vierde golf van staatsterreur ook over ons uitstort.

En ja, de verhaallijn van deze fantasten is dat een nieuwe lockdown noodzakelijk is omdat er nog steeds geen groepsimmuniteit bestaat, de vrees voor nieuwe nog gevaarlijkere varianten en de afwezigheid van een beschermende werking van de injectiestoffen waarvoor de belastingbetaler zojuist voor ruim een miljard euro opgelicht werd.

Wie gelooft dit nog?

Onze fundamentele vrijheden en mensenrechten gaan opnieuw op het offerblok van de medische zorg. Het zijn schaamteloze verzinsels. Duitsland bouwde namelijk afgelopen jaar de capaciteit van de ziekenhuizen en de ic’s structureel af. Naar schatting verdwenen tienduizend ic-bedden. De bezetting van de ziekenhuizen was in het ‘pandemiejaar’ 2020 net als in Nederland historisch laag. De problemen in de zorg ontstonden door ontwrichtende maatregelen, niet door een ziekte.

Het RKI-document adviseert ook een verdere opschaling van de propaganda om mensen te overtuigen een prik te halen. Of als u er al twee gehaald heeft, de derde.

Lees meer

Pfizer verdient miljarden aan zijn vaccin

NRC: Vaccins Farmareuzen, vooral Pfizer, verdienen meer dan verwacht met hun vaccins. Er is kritiek op die miljardeninkomsten.

Mensen wachten bij het Tate Modern in Londen op een Pfizer-prik. Pfizer wist snel de vaccinproductie op te schalen.
Mensen wachten bij het Tate Modern in Londen op een Pfizer-prik. Pfizer wist snel de vaccinproductie op te schalen.Foto Tolga Akmen/AFP) 

Door een nieuwe ronde kwartaalcijfers is er meer zicht op wat farmaceuten van succesvolle vaccins verdienen. Vooral Pfizer valt daarbij op. Woensdag verhoogde het z’n omzetverwachting op de vaccinverkoop voor dit jaar naar 28 miljard euro.

Johnson en Johnson, moederbedrijf van het Belgische Janssen, schatte vorige week de jaaromzet op de vaccins op 2,1 miljard euro. Moderna voorspelde eerder dit jaar 15,9 miljard euro omzet te behalen op de vaccins.

Dat farmaceuten in deze pandemie miljarden verdienen leidt tot ergernis. The People’s Vaccine Alliance schreef donderdag dat de monopoliepositie van farmaceuten het vaccineren van de wereld „vijf keer zo duur maakt als nodig is”. Deze alliantie wordt onder meer gesteund door leiders van Afrikaanse en Zuidelijk-Aziatische landen en ngo’s als Oxfam Novib en Amnesty International. De alliantie berekende dat Pfizer/BioNTech en Moderna samen grofweg 41 miljard dollar (34 miljard euro) in rekening brengen boven de geschatte productiekosten. „Dit is misschien wel een van de dodelijkste gevallen van winstbejag in de geschiedenis”, aldus Anna Marriott, topvrouw van Oxfam Novib.

Dit is misschien wel een van de dodelijkste gevallen van winstbejag in de geschiedenis Anna Marriott topvrouw Oxfam Novib

Censuur BIG TECH bedreigt democratie

Onlangs is een tweede video van BLCKBX door Youtube bij BlckBX.TV verwijderd. Op grote schaal gebeurt dat ook bij andere sites. Grote techbedrijven, maar ook andere massa media volgen het ene verhaal van Corona en de draaiboeken van de WHO en de WEF World Economic Forum. Journalisten worden al vooraf geinstueerd. En dan wordt nieuwe content ook nog eens gecheckt, gecontroleerd en verwijderd. BlckBx.tv Youtube en andere sites zoeken naar andere platforms. Niet met de staart tussen de benen. En ook niet meteen.

Dit onrecht wordt juridisch aangevochten. Belangrijker nog… we willen geschiedenis schrijven door aanpassing van de wet, ter voorkoming van verdere dictatoriale uitwassen vanuit Big Tech op onze samenleving.

Meer en meer mensen zijn zich bewust van de Agenda uitrol;

 • burgerrechten in een spuitje
 • de surveillance toename
 • de testsamenleving
 • stigmatisering van andersdenkenden
 • polarisatie
 • de groeiende censuur.

Eerlijke informatie en vrije toegang tot die informatie is de sleutel.

Dit brengen we al dagelijks maar we willen meer. Meer uitzendingen zoals je die al van ons kent maar ook een dagelijkse nieuwsbulletin waarin we ander nieuws brengen. Of misschien wel hetzelfde nieuws van een andere kant belicht. Internationale ontwikkelingen of nieuws waarbij de juiste vragen worden gesteld.

Steun daarom