Toespraak van Robert W. Malone in Washington

(Van Virusvaria)

Nabeschouwing persco 25-1-2022

Dinsdag 25 januari houdt het kabinet om 19:00 een persconferentie en ook deze keer organiseert blckbx aansluitend om 20:00 live een nabeschouwing. Maar anders dan jullie van ons gewend zijn, zal de nabeschouwing niet plaatsvinden op de redactievloer, maar in onze nieuwe studio.

Line-up

Vanachter de grote blckbx-desk zullen we samen met een interessante selectie gasten gaan reflecteren op de persconferentie. Bij ons in de studio schuiven aan:

QALY’s, de olifant in de kamer én het ontembare monster

Oud CBS directeur Jan van der Zanden praat ons bij over QALY’s en de nevenschade van de lockdowns. Professor Ronald Meester maakt het onbespreekbare bespreekbaar…de olifant in de kamer…de gigantische oversterfte die mogelijkerwijs verband houdt met…de massavaccinatie. En we hebben Dr. Jan Huurman aan tafel, de oprichter van het Outbreak Management Team. Hoe kijkt hij aan tegen het ontembare monster dat hij heeft gecreëerd?

Open brief van huisarts Felix van der Wissel aan politicus Attje Kuiken

PVDA-politicus Attje Kuiken wil artsen hun BIG-registratie laten afnemen ofwel, hun broodwinning omdat ze een andere opvatting hebben. Huisarts Felix van der Wissel schreef een open brief aan haar en we reflecteren met hem op deze zorgelijke ontwikkeling dat Kamerleden op de stoel van medici gaan zitten, geen verschil van inzicht meer dulden, dat desinformatie noemen en dreigen met het afnemen van hun werkvergunning, de zogenaamde BIG-registratie.

Raisa Blommestijn en Eva Vlaardingerbroek

Afgelopen weekend was er in Brussel een grootschalige demonstratie tegen het coronabeleid. Raisa Blommestijn en Eva Vlaardingerbroek waren daarbij aanwezig en doen verslag van hun ervaringen. Ook praten ze ons bij over ontwikkelingen omtrent vaccinatieplicht en de coronatoegangsbewijzen in Europa.

Tisjeboy Jay en liveoptreden van ‘Verkeerd Verbonden’

We sluiten de nabeschouwing af met humor en muziek. Tisjeboy Jay is erbij en ‘Verkeerd Verbonden’ treedt live op in de studio met de track Muilkorf.

Hoe krijgen we ons zelf terug? Digitale Detox!

Hoe gaan we de macht van Big Tech inperken? Met alleen strengere regels gaan we het niet redden. Onze eigen digitale mentaliteit moet broodnodig veranderen.

De digitale  diensten uit Silicon Valley hebben onze maatschappij compleet geïnfiltreerd. Wat is onze eigen verantwoordelijkheid voor het vergiftigde leefklimaat van de online samenleving? Filosoof Hans Schnitzler was al kritisch op Big Tech toen iedereen nog geloofde in de heilzame wonderen van Google en Facebook. Volgens hem staan we op een tweesprong: worden we definitief batterijen voor de machines, of behouden we onze autonomie en handelingsvrijheid? Het is tijd voor een digitale detox.

lees meer

 • langzaam veranderen we allemaal in Mark Zuckerberg

 • Zo word je een digitale minimalist

 • Wat Facebook echt wil: onze geest en ons bewustzijn

 • Dit is waarom je meer offline wil zijn

 • Hoe kick je af van je smartphone?

 • Hoe vinden we onze levenslust terug in een digitale wereld?

 

Tegenwoordig moeten zelfs de grootste techno-optimisten toegeven dat de macht van Big Tech gigantische maatschappelijke risico’s met zich meedraagt. Ons werk, leven, en bestuur dreigt compleet op te gaan in het surveillance kapitalisme waarin enkele tech-tycoons onze levens meer beïnvloeden dan democratische instituties. Het is daarom tijd voor een volgende stap: de macht van tech-bedrijven moet worden ingeperkt. Maar hoe?

Hans Schnitzler vertelt over de serieuze dreiging van Big Tech, maar biedt tegelijkertijd voorbeelden van kansrijke initiatieven om het digitale domein uit de grip van de Big Tech-monopolisten te krijgen. Met alleen strengere regels gaan we het niet redden: onze eigen digitale mentaliteit moet broodnodig veranderen. Aan de basis ligt het besef dat menselijke behoeften, niet technologie, leidend zouden moeten zijn.

48 min

VPRO Tegenlicht

Digitale Detox

 

Hoe gaan we de macht van Big Tech inperken? Met alleen strengere regels gaan we het niet redden. Onze eigen digitale mentaliteit moet broodnodig veranderen.

De digitale diensten uit Silicon Valley hebben onze maatschappij compleet geïnfiltreerd. Wat is onze eigen verantwoordelijkheid voor het vergiftigde leefklimaat van de online samenleving? Filosoof Hans Schnitzler was al kritisch op Big Tech toen iedereen nog geloofde in de heilzame wonderen van Google en Facebook. Volgens hem staan we op een tweesprong: worden we definitief batterijen voor de machines, of behouden we onze autonomie en handelingsvrijheid? Het is tijd voor een digitale detox.

lees meer

 • langzaam veranderen we allemaal in Mark Zuckerberg

 • Zo word je een digitale minimalist

 • Wat Facebook echt wil: onze geest en ons bewustzijn

 • Dit is waarom je meer offline wil zijn

 • Hoe kick je af van je smartphone?

 • Hoe vinden we onze levenslust terug in een digitale wereld?

 

Tegenwoordig moeten zelfs de grootste techno-optimisten toegeven dat de macht van Big Tech gigantische maatschappelijke risico’s met zich meedraagt. Ons werk, leven, en bestuur dreigt compleet op te gaan in het surveillance kapitalisme waarin enkele tech-tycoons onze levens meer beïnvloeden dan democratische instituties. Het is daarom tijd voor een volgende stap: de macht van tech-bedrijven moet worden ingeperkt. Maar hoe?

Hans Schnitzler vertelt over de serieuze dreiging van Big Tech, maar biedt tegelijkertijd voorbeelden van kansrijke initiatieven om het digitale domein uit de grip van de Big Tech-monopolisten te krijgen. Met alleen strengere regels gaan we het niet redden: onze eigen digitale mentaliteit moet broodnodig veranderen. Aan de basis ligt het besef dat menselijke behoeften, niet technologie, leidend zouden moeten zijn.

Regie: Roland Duong
Research: Arnout Arens
Montage: Roland Duong & Rinze Schuurman
Productie: Jeroen Beumer
Camera: Hans Bouma
Geluid: Tom de Groot
Eindredactie: Doke Romeijn & Geert Rozinga

over de sprekers ↓

Hans Schnitzler

filosoof

Hans Schnitzler is filosoof, publicist, spreker en voormalig columnist van de Volkskrant. Ook publiceert hij regelmatig op Follow the Money.

De invloed van digitalisering op de alledaagse leefwereld is een centraal thema in zijn werk, evenals ethiek, onderwijs en burgerschapsvorming. Voor zijn boek Kleine filosofie van de digitale onthouding liet hij millennials een ‘digitale detox’ doen. Want hoe is het om offline te zijn in een online wereld? Zelf weet hij dit het maar al te goed: hij heeft nog nooit een smartphone gehad.

In Wij Nihilisten – een zoektocht naar de geest van digitalisering zoekt hij naar de culturele wortels van het succesverhaal van Big Tech. Hij stelt dat we van oudsher argwanend zijn over het menselijk handelen. Door middel van technologie moet dit handelen voorspelbaar of zelfs overbodig worden gemaakt. We zijn nog vaak bang dat robots op mensen gaan lijken, maar het grote gevaar is volgens Hans Schnitzler dat mensen op robots gaan lijken. Hij wijst er dan ook op dat we met de introductie van elke nieuwe technologie moeten bedenken wat het zal doen met de waarden die we van belang vinden als mensen.

 

Schokkende afwijkingen samenstelling ‘coronavaccins’

Data-analyse bewijst dodelijke opzet – Jeroen Pols en Willem Engel

CBG gesommeerd tot onmiddellijk ingrijpen Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 22 januari 2022 – Een data-analyse van de batchnummers in het bijwerkingenmeldingsregister Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) bewijst een schokkende variëteit in de samenstelling van de voorwaardelijk toegelaten ‘coronavaccins’ Pfizer en Moderna. Minder dan 5% van de batches veroorzaken nagenoeg alle ernstige vaccinatieschade en doden. Dit vormt opnieuw een grove schending van de vergunningsvoorwaarden. Viruswaarheid sommeert het College Beoordeling Geneesmiddelen (CBG) tot onmiddellijk ingrijpen.

Het CBG is de wettelijke toezichthouder op de naleving van de strenge productieregels voor geneesmiddelen volgens de Good Manufactoring Practices (GMP). Niet-naleving van deze voorwaarden geldt als een overtreding met grote consequenties voor de patiëntveiligheid en productrisico’s. Producenten zijn verplicht te controleren of de samenstelling van het verpakte eindproduct identiek is aan een referentiemonster op basis waarvan de vergunning is verleend. Bij het Nederlandse bijwerkingenregister Lareb werden inmiddels meer dan 600 overlijdens en 4500 ernstige bijwerkingen gemeld.

Russisch roulette

Het aantal gemelde bijwerkingen bij Pfizer en Moderna varieert van 1 tot zelfs 5000 per batchnummer. Dit zijn schokkende verschillen. Bij de jaarlijkse griepprik ontvangt de VAERS namelijk gemiddeld minder dan vier meldingen met de afgelopen tien jaar één uitschieter met 26 bijwerkingen door een bepaalde batch. Verontrustend is verder dat bij Pfizer nagenoeg alle overlijdens en ernstige bijwerkingen te herleiden zijn tot 2,94 % van de batchnummers. Bij Moderna is dat 5%. Dit verschil is volgens de analisten alleen te verklaren door extreme afwijkingen in de samenstelling. Een deel van de producten heeft een zeer zware toxiciteit. Het nemen van een prik is daarmee Russisch roulette.

CBG

De schandalen rondom de voorwaardelijk toegelaten coronaprikken stapelen zich intussen op. In november afgelopen jaar publiceerde het medisch-wetenschappelijk tijdschrift British Medical Journal constateringen van datafraude en andere ernstige onregelmatigheden in de klinische onderzoeken van Pfizer. Het CBG grijpt echter niet in en faalt volledig net als andere toezichthouders zoals de Gezondheidsraad en de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd. Viruswaarheid diende tegen het Europese geneesmiddelen Agentschap (EMA) een klacht in bij het Internationale Strafhof nadat een sommatie tot opschorting van de voorwaardelijke toelatingen eveneens onbeantwoord bleef. Nog steeds krijgen dagelijks duizenden mensen deze levensgevaarlijke producten toegediend.

Rechtszaak

Viruswaarheid ontving nog geen reactie van het CBG. Op 10 maart 2022 behandelt het gerechtshof in Den Haag het hoger beroep van het kort geding tegen de leden van de Gezondheidsraad en het CBG. De actiegroep eist een onmiddellijk opschorting van het gebruik van alle coronaprikken. De nieuwe feiten worden hierin meegenomen. Viruswaarheid heeft echter weinig vertrouwen in de rechtspraak en verwacht dat de verantwoordelijken in de toekomst door een tribunaal voor misdrijven tegen de menselijkheid berecht zullen moeten worden.

Meer informatie:

EXCLUSIVE – 100% of Covid-19 Vaccine Deaths were caused by just 5% of the batches produced according to official Government data

sommatie CBG

Van Dissel en Wallinga maken het land kapot

MdH 23-1-2022 Gisteren verscheen er een interview met Van Dissel en de RIMV-modelleur Wallinga bij de NOS, dat het bewijs leverde van hun onwil om de Nederlandse data goed te analyseren. Met als gevolg dat we weer via het OMT een veel te behoudend advies krijgen inzake de te nemen maatregelen.

Aan de hand van de onderdelen van dit interview en beschikbare data zal ik laten zien hoe blind zij zijn voor de Nederlandse data en belangrijke internationale ontwikkelingen. En hoezeer zij daardoor het land gevangen houden in onnodige maatregelen.

Het advies van het OMT van afgelopen vrijdag (terug naar de  situatie van voor 19 december met de “avondlockdown”) is dus wederom het gevolg van het geen rekening houden door Van Dissel/Wallinge met datgene wat zich nu in Nederland aan het afspelen is bij de Omikron besmettingen en bij de lage druk op de ziekenhuizen. Het is daarbij een grof schandaal dat men de 3G Coronatoegangspas daarbij wil handhaven. We weten inmiddels dat gevaccineerden ook besmet kunnen worden en anderen kunnen besmetten, waardoor het -nog meer dan het al deed bij de invoering op 25 september 2021 – een schijnveiligheid zal bieden. Ik denk dat het louter gebruikt zal worden om het boosteren te pushen, omdat men zal aankondigen dat de QR-code vervalt als men langer dan X maanden geleden gevaccineerd is.  Een booster die zeker voor de groep onder de 60 jaar – en bij mensen die de infectie al hebben doorgemaakt – geen additionele meerwaarde oplevert.

Als de regering het advies van het OMT overneemt (of maar beperkt aanpast), dan is dat gegarandeerd een recept voor een nog veel grotere onrust en onvrede de komende tijd, met alle gevolgen van dien voor de Nederlandse samenleving. En zal er alleen nog maar een verdere verharding optreden. Met maatregelen die niet gehandhaafd kunnen/zullen worden. En met delen van de samenleving die ontwricht worden door de quarantaineregels. Met sectoren van de samenleving die verder in verzet komen. En met demonstraties die steeds gewelddadiger worden.

En dat alles met dank aan de heren Van Dissel en Wallinga en de onwil van de regering om zich te ontworstelen aan hun greep.

Echter, het wegduiken van de regering achter de ruggen van het OMT en Van Dissel/Wallinga zal steeds moeilijker worden omdat (lees het interview van de twee laatstgenoemden maar) die ruggen steeds smaller worden.

 

 1. “Het aantal besmettingen kan volgens het OMT binnenkort oplopen tot 100.000 per dag. Als die allemaal gemiddeld drie contacten hebben, moeten er dagelijks 400.000 mensen in isolatie of quarantaine. Wat betekent dit?

Jaap van Dissel: “Dit soort aantallen betekent vooral dat er in de bevolking heel veel infecties rondgaan. We denken wel dat die omikronbesmettingen een veel lagere druk op de ziekenhuizen zullen geven dan eerder bij delta het geval was. “

Van Dissel zegt hier: “We denken wel”.  Maar uit de cijfers die binnen komen had hij kunnen zeggen: “Wij weten al”.

Op basis van de groep 50-59-jarigen, waarin sinds 27 december in Nederland een grote stijging van het aantal besmettingen heeft plaatsgevonden, weten we al (zoals afgelopen vrijdag beschreven) dat daarna later in januari de instroom van die groep in de ziekenhuizen en op de IC’s sterk is gedaald. Terwijl rond 10 januari die leeftijdsgroep ruim 2,5 keer meer positieve testen liet zien dan in december, zien we dat het aantal ziekenhuisopnames in die groep inmiddels de helft is van een maand ervoor. Bij de IC-opnames is dat inmiddels een kwart (terwijl we ook nog weten dat de ligtijd met Omikron gemiddeld – een stuk- korter is).

Bij de groep 50-59 is dus de druk op de ziekenhuizen met een factor 5 gedaald en op de IC’s met een factor 10.  Hieronder nog even de grafiek van het zevendaags gemiddelde van de ziekenhuisopnames in de ziekenhuizen in Nederland.

(De stijging van het aantal opnames in de kliniek van de groep onder de 30 zal grotendeels komen door de toename van patiënten juist in die leeftijdscategorie die MET Covid worden opgenomen en niet DOOR).

Op 1 december lag het gemiddeld aantal IC-opnames rond de 50. De afgelopen 7 dagen was dat 11. Zo ziet die grafiek er uit:

 1. Moet er iets veranderen aan de huidige quarantaineregels? Van Dissel: “Ik denk wel dat we opnieuw kritisch naar de regelsmoeten kijken. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan het breder toepassen van de regels die binnenkort ook voor een aantal cruciale beroepen gelden: dagelijks een zelftest en op dag vijf een PCR-test. Dan accepteer je wel iets meer risico.”

Als inmiddels gebleken is dat er veel minder mensen in de ziekenhuizen en op de IC’s belanden, wat bedoelt Van Dissel hier dan met “iets meer risico”?

We weten uit andere landen dat welke maatregelen er ook zijn, het aantal positieve testen eerst omhoog schiet. En daarna ook weer fors omlaag gaat. En dat laatste gebeurt niet door maatregelen, maar doordat het arsenaal aan mensen dat nog geïnfecteerd kan worden steeds kleiner wordt.

Dus als maatregelen nog wat uit zouden maken (en dat valt zeer te betwijfelen), dan stel je het moment van de piek in besmettingen even uit. Maar het risico op het overlopen van de zorg is dan nog steeds nul!

Als alle quarantaineregels worden opgeheven, dan zal de piek van infecties alleen iets sneller worden bereikt, maar het is nog steeds te managen in de ziekenhuizen. De samenleving (denk aan de scholen en de zorg) wordt daardoor niet ontwricht.

Daarbij weten we inmiddels ook dat de hoge besmettelijkheid van Omikron zorgt dat er sprake is van het infecteren van anderen ook voordat de symptomen er zijn.

 1. 99 procent van de mensen heeft nu milde of geen klachten na een besmetting met omikron. Begint de corona-epidemie daarmee op een forse griepgolf te lijken?

Van Dissel: “Het is echt nog te vroeg om corona een griep te noemen. Griep heeft een ander ziektebeeld en ook de consequenties zijn anders. Je weet ook nog niet wat er na de omikron aan nieuwe varianten gaat opduiken. De griep speelt in de winter en we zien bij corona nu veel meer een continue strijd waarbij de ene variant wordt verdrongen door de volgende variant. Dat de huidige variant minder ziekmakend lijkt is winst, maar het is geen garantie dat dit ook bij een volgende variant ook het geval is.”

Uit het overzicht in dit artikel op onze site blijkt dat de druk van Omikron op de ziekenhuizen en de sterfte beduidend lager is dan de griepgolf uit 2018; ziekenhuisopnames per geïnfecteerde een kwart tot de helft van de griepgolf uit 2018 en sterfte een achtste tot een kwart.

Het is inderdaad onzeker wat de toekomst is van de volgende varianten (hoewel veel deskundigen zeggen dat het mild blijft). Maar stel dat het minder mild zal zijn, dan zou Van Dissel juist moeten zeggen dat het gunstig is dat tijdens deze milde variant zoveel mogelijk mensen geïnfecteerd raken en dus een sterkere weerstand opbouwen tegen een mogelijke, volgende minder milde variant.

 1. Is het met de huidige ziekenhuiscijfers nog nodig om de horeca en cultuur gesloten te houden?

Van Dissel: “Dat vereist nog een bredere doorrekening en die bespreken we dan eerst in het OMT. Het is wel zo dat als je maatregelen loslaat waardoor het aantal besmettingen oploopt, het aantal opnames alsnog hoog kan worden.”

De horeca en de cultuur zitten te smachten om volledig open te gaan. De Nederlandse cijfers in de ziekenhuizen verlopen prima. België heeft de horeca altijd opengehouden en onlangs het sluitingstijdstip verlaat naar middernacht. In Engeland zijn er helemaal geen beperkingen op dat punt en in Ierland hebben ze alle maatregelen gisteren losgelaten. Maar Van Dissel zegt: “Dat vereist nog een bredere doorrekening”.  En ook: “waardoor het aantal opnames alsnog hoog kan worden”.

Die bredere doorrekening had al weer gemaakt kunnen worden (in plaats van wat Van Dissel dinsdag nog deed om de modellen te laten zien die twee weken daarvoor waren doorgerekend). En als je naar de ontwikkelingen in Nederland kijkt en ziet hoe goed het gaat bij de 50-59 jarigen dan weet je dat het aantal opnames niet meer hoog kan worden. Het RIVM heeft toch zelf berekend hoe goed de booster tegen ziekenhuisopnames werkt? En de groep boven de 60 jaar zou voor bijna 90% geboosterd zijn. Dus hoe kunnen de opnames dan nog hoog worden met de Omikron-variant?

Plus dat de sterke stijging van het aantal positieve testen van de groep 20-29 jarigen sinds Kerst niet overgeslagen is naar de groep boven de 60 jaar.  En de huidige forse stijging van de positieve testen is vooral bij de schoolgaande jeugd. Er is geen reden om nu te veronderstellen dat bij de groep boeven de 60 jaar het aantal positieve testen wel sterk zal stijgen, laat staan dat het veel ziekenhuisopnames zal geven.

 1. Het risico op ernstige ziekte zit vooral bij ouderen en kwetsbaren. Wat als alle maatregelen worden losgelaten, behalve de 1,5 meter en de mondkapjes, met daarbij het dringende advies dat kwetsbaren zichzelf beter beschermen?

Van Dissel: “Je kan dit overwegen, maar dan moet je wel eerst doorrekenen of het ook hout snijdt.”

Waarom is die doorrekening dan nog niet gemaakt?

De OMT-adviezen waarin geadviseerd wordt over mogelijke versoepelingen leunen zwaar op de scenario’s die modelleur Wallinga doorrekent. Donderdag bleek tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer opnieuw dat hij tot voor kort nog rekende met aannames over de deltavariant om het verwachte aantal IC-opnames van de omikronvariant in te schatten.

Waarom eigenlijk?

Jacco Wallinga: “We weten nog steeds niet alles over de omikronvariant. Soms hebben we wel een vermoeden dat een eigenschap verschilt van de deltavariant, maar kunnen we daar nog niet mee rekenen. Bijvoorbeeld bij de kans op een IC-opname rekenen we daarom nog met de kans die geldt bij de deltavariant.”

Deze zin van Jacco Wallinga is werkelijk een ultiem bewijs van onwil of onvermogen. Dit is de kern van mijn conclusie (en de titel van dit stuk) dat Van Dissel en Wallinga het land kapot maken.

Als je met alles wat je vanuit het buitenland al gehoord hebt en in Nederland feitelijk ziet nog steeds rekent met een kans op een IC-opname die er was bij de Deltavariant, dan dien je op staande voet uit je functie van hoofd modelleur ontslagen te worden. Laat staan dat je nog door iemand serieus wordt genomen.

 1. Tijdens de briefing werd gezegd dat de kans op een IC-opname in het RIVM-model “zeker” wordt aangepast. De kans gaat van 1 op 5 naar 1 op 10 of 15. Waarop is die stelligheid gebaseerd?

Van Dissel: “Op basis van studies uit het Verenigd Koninkrijk, de VS en Denemarken. Maar dit geeft meteen het probleem aan, want een studie uit Californië geeft gunstige kansen aan, maar berichten uit New York zeggen juist dat de ziekenhuizen daar weer onder enorme stress staan. Het beeld is nog niet consistent, maar gemiddeld genomen denken we dat we nu wat te hoge percentages aanhouden.”

Het is toch niet te geloven, dat met de Nederlandse cijfers over de IC-opnames Van Dissel zegt dat het beeld nog niet consistent is en dat we nu WAT TE HOGE PERCENTAGES aanhouden. Die percentages zijn VEEL TE HOOG.

 1. Wanneer kreeg het RIVM eigenlijk voor het eerst informatie over die veel lagere kans op een IC-opname?

Wallinga: “De eerste gegevens kwamen van het Britse Imperial College. Het ging om rapport 49 en 50. Er kwamen ook rapportages uit de Verenigde Staten. Maar als je die nagaat, dan zie je dat daar nuances in zitten. Is dat nu de kans voor IC-opname voor alle mensen met omikron of alleen voor de mensen met een herinfectie? De cijfers zijn daarom niet een-op-een te vertalen naar Nederland.”

De rapporten waar Wallinga naar verwijst werden op 16 en 22 december gepubliceerd. Deze rapporten wezen er dus op dat het aantal IC-opnames mogelijk de helft lager zouden zijn bij omikron.

De informatie uit Zuid-Afrika ten aanzien van de IC’s en de informatie uit Londen ten aanzien van het stabiel blijven van de bezetting van de “mechanical ventilation beds” waren hard genoeg om te realiseren dat de IC-bezetting niet echt zou oplopen. En ook dat het scenario van Van Dissel/Wallinga voor een bezetting van rond de 2000 mensen op de IC’s in maart (hoger dan ooit) qua belachelijkheid alleen overtroffen werd door het scenario van half december 2021. Daarin werd een bezetting gemodelleerd van 4300 patiënten op de IC’s begin februari.

 1. Dus terwijl het RIVM al geruime tijd denkt dat het aantal IC-opnames lager zal zijn, werden er nog oude gegevens gebruikt in het OMT-overleg?

Wallinga: “De manier waarop wij ermee omgaan is door aan te geven dat bij alle grafieken een verhaal hoort. In dat verhaal moet staan dat het gaat om prognoses, die mogelijk te optimistisch of te pessimistisch zijn. Het is een manier van communiceren binnen het OMT en ik begrijp dat het lastig is om te begrijpen. Een grafiek zonder dat verhaal is voor publieksvoorlichting misschien minder geschikt.”

“Die mogelijk te optimistisch of pessimistisch zijn,” zegt Wallinga hier. Maar dat is niet het geval met die modellen. Die zijn niet te pessimistisch, maar compleet onrealistisch. Als je uitkomst van je laatste model is dat in maart de bezetting van de IC’s een stuk hoger zal zijn dan de piek in maart/april 2020 van 1350 patiënten, dan weet je dat het model compleet de plank mis slaat. Dan gooi je dat model weg en doe je het opnieuw. Of je baas ontheft je uit je functie en zet er iemand anders neer.

Maar wie de reactie zag van de regering op 18 december op wat Van Dissel had gepresenteerd, met een complete lockdown tot gevolg, dan kun je wel inschatten wat dat verhaal van Van Dissel is geweest toen. En ook bij de persconferentie van Rutte en Kuipers van 14 januari hoorde je terug hoe bang men nog was voor de hoge druk op de ziekenhuizen in de komende tijd.

 

De sabotage­soap rond motie Omtzigt ‘Oversterfte’

Is dit een strategie van manipuleren, liegen, bedriegen en/of onkunde/onwil ?

Van A. Teunissen: Ontwikkelingen in de motie Omtzigt, omtrent het onafhankelijk academisch onderzoek naar de oversterfte. Het eerste antwoord van de minister en een brief aan Omtzigt heb je misschien al gelezen in het artikel van 15 januari. Zo niet, klik dan op de paarse balk hieronder.

Inmiddels is er, na enige schermutselingen, een nieuw antwoord geformuleerd door het ministerie (vanaf pagina 50 in deze pdf). De eerste paragraaf staat hieronder in het screenshot.

Allereerst probeert de minister het onderzoek te beperken tot november 2021. De motie werd begin december ingediend en verzocht om cijfers tot en met de laatste complete maand van dat moment (november). Om dan nu zonder overleg en na vertragingstactieken de motie te verengen tot toen, dat is een tactiek die opnieuw duidt op het willen beperken van pottenkijkers. Het is bepaald geen ministeriële reactie of transparante medewerking van een wetenschappelijk instituut. Maar er is nog meer gebeurd.

Kern van de motie was dat er onafhankelijk academisch onderzoek moet plaatsvinden naar de oversterftecijfers.

De minister beschrijft de uitvoering van een andere motie (onderzoek door CBS) en zegt dat hij zo uitvoering geeft aan deze motie…!?

De minister liegt dat hij uitvoering geeft aan de motie Omtzigt door aan CBS duiding te vragen. Punt is juist dat CBS dat niet kan of niet wil of in elk geval: niet doet, en het ministerie ook niet. Het is moeilijk te begrijpen dat niet de hele Kamer verontwaardigd over de minister heenvalt.

Pieter Omtzigt was het er gelukking niet meer eens. In een nieuw schrijven van Omtzigt drukt hij de nieuwe minister nog eens met de neus op de feiten.

In één paragraaf geeft hij ecter naar mijn idee een foute voorzet. Omtzigt stelt namelijk voor om advies aan de KNAW te vragen. Door dit te doen legt hij de rode loper uit voor rivm, waarvan hij juist NIET wilde dat die het onderzoek samen met CBS zelf gingen uitvoeren.

 

Is het KNAW wel zo onafhankelijk, kan het adviseren over het rivm?

Bij een onderzoek als dit moet iedere schijn van belangenverstrengeling worden vermeden. Voor KNAW is dat niet mogelijk. Enkele voorbeelden:

verstrengeling 1

De Commissie van Toezicht van het rivm is de commissie die het reilen en zeilen (ook tijdens de coronacrisis) heeft gecontroleerd en de wetenschappelijke integriteit borgt. Wie zitten er eigenlijk in die Commissie? Op de website zien we dat in elk geval twee leden zijn benoemd door… het KNAW. Die twee leden zullen toch al wel ruggespraak hebben met het KNAW over hoe dat advies eruit moet gaan zien en wie dan het beste bij zo’n onderzoek betrokken kan worden om de schade enigszins te beperken. Ze hebben immers als twee jaar de kans gehad om te corrigeren of in te grijpen – en dat nagelaten, mogelijk met dezelfde zelfvoldane arrogantie als waarmee rivm de richtlijnen voor wetenschappelijke integriteit aan de kant schopte. Richtlijnen opgesteld door het KNAW.

verstrengeling 2

Drie KNAW-leden hebben een bepalende functie in het OMT: Jaap van Dissel, Marion Koopmans en Menno de de Jong. Gaat het KNAW haar eigen leden over de knie leggen? Uit het oversterfte-onderzoek zal immers ook blijken hoe verantwoord het OMT heeft geacteerd, een OMT waarvan drie leden lid zijn van het instituut dat moet adviseren over een onafhankelijk onderzoek. Als het KNAW deze opdracht accepteert, begrijpen ze niet goed wat wetenschappelijke integriteit is- of ze hebben het mij niet goed uitgelegd.

verstrengeling 3

Het KNAW heeft in mei 2021 haar erepenning uitgereikt aan rivm-directeur Jaap van Dissel. Hij werd geroemd voor zijn rol in de coronacrisis. Het KNAW heeft haar onderzoek dus al gedaan, het is uiterst tevreden over de aanpak. Het zou voor de KNAW een blamage zijn de erepenning blijkt te zijn uitgereikt aan iemand die richting heeft gegeven aan een beleid dat 8.000 mensen onnodig het leven heeft gekost.

Pieter Omtzigt maakt het zichzelf wel wat moeilijk.

Jaap van Dissel, lid van KNAW dat leden voor de Commissie van Toezicht van het rivm voordraagt

OMT-lid Marion Koopmans, lid van KNAW dat leden voor de Commissie van Toezicht van het rivm voordraagt

OMT-lid Menno de Jong, lid van KNAW dat leden voor de Commissie van Toezicht van het rivm voordraagt

Gezond Verstand Krant Index thema’s

Vermogen tien rijksten tijdens de pandemie verdubbeld

Het vermogen van de tien rijkste mannen ter wereld is in de eerste twee jaar van de pandemie verdubbeld, stelt mensenrechtenorganisatie Oxfam Novib in een rapport.

In dezelfde periode zijn meer dan 160 miljoen mensen extra in armoede terechtgekomen. Een „dramatische stijging en pijnlijke trendbreuk met voorgaande jaren”, aldus de organisatie in het jaarlijkse rapport over economische ongelijkheid.

Oxfam schat dat het vermogen van de tien rijkste mannen nu uitkomt op een totaal 1,5 biljoen (1.500 miljard) dollar. De organisatie baseert zich op de Forbes-lijst van miljardairs in 2021, met daarin onder meer Elon Musk (Tesla), Jeff Bezos (ex-topman Amazon), Bernard Arnault (Louis Vuitton Moët Hennesy), Bill Gates (Microsoft), Mark Zuckerberg (Facebook) en Warren Buffet (topinvesteerder). Twee jaar geleden, toen de pandemie uitbrak, waren zij nog goed voor een gezamenlijk vermogen van 700 miljard dollar, stelt Oxfam.

Met name vrouwen en andere achtergestelde groepen zoals mensen van kleur en LHBTQIA+’ers zijn de dupe van de pandemie. Vrouwen en meisjes verloren in 2020 gezamenlijk 800 miljard dollar aan inkomsten, becijferde Oxfam. Ook slonken hun kansen op een baan of scholing.

Ook in Nederland is het gat tussen de allerrijksten en de meerderheid van de bevolking groot, vindt Oxfam. „Het opgetelde vermogen van de 2.120 rijkste Nederlanders is groter dan dat van de tien miljoen armste”, stelt de organisatie.

Wie trekken aan touwtjes in de pandemie en in de WEF?

De cruciale grafiek die Kuipers niet liet zien

Een heel belangrijke grafiek werd door Ernst Kuipers bij de persconferentie niet vertoond. Het bewijst dat de regering zich opnieuw baseert op veel te sombere RIVM-modellen. Dat is de reden waarom de samenleving ontwricht blijft.

Lees volledig artikel: De cruciale grafiek die Kuipers niet liet zien

Leestijd: 7 minutenDe persconferentie van Rutte en Kuipers liet me verbijsterd achter.

Pas toen ik de Catshuispresentatie van Van Dissel met zijn nieuwe RIVM-modellen zag, begreep ik het.

Blijkbaar hebben mensen als Rutte en Kuipers zo veel op hun bordje, dat ze zelf niet voldoende informatie van elders krijgen om te beseffen dat we met Omikron in een ander tijdperk zijn beland. Daardoor blijven ze opereren op basis van de zaken, die ze door de RIVM-modelleurs aangereikt krijgen. Met noodlottige gevolgen.

Aan de hand van een eenvoudig voorbeeld zal ik dat illustreren.

In een krant op maandag staat dat de voetbalwedstrijd Ajax-PSV geëindigd is in 72-68. En dat de basketbalwedstrijd Den Bosch-Leiden geeindigd is in 1-1.

Iedereen, die maar iets van sport weet, begrijpt dat er een fout is gemaakt. Het is onmogelijk dat in een voetbalwedstrijd zoveel doelpunten worden gescoord. En bij basketbal op hoog niveau is het onmogelijk dat er zo weinig punten worden gemaakt. De uitslagen zijn evident verwisseld.

Zo zie je dat, pas als je de context begrijpt, dan snap je wat de cijfers zeggen.

In sommige landen geven ze op scholen een 1 als laagste cijfer en een 7 als hoogste cijfer. Daar is een 5 dus een voldoende, terwijl dat in Nederland een onvoldoende is. Dus cijfers kan je niet geïsoleerd bekijken.

Deze eenvoudige les is blijkbaar bij Rutte, Kuipers en vele anderen nog niet doorgedrongen. Terwijl het toch zo duidelijk is.

De Omikron-ontkoppeling

Het beleid in Nederland ging er altijd van uit dat de druk op de zorg niet te groot moest worden. Vooral de IC-capaciteit gold als een cruciale grenswaarde. De hoogste waarde die daar bereikt is (begin april 2020) was rond de 1350 Covid patiënten  op de IC’s.

Dus toen Van Dissel half december 2021 met zijn modellen kwam waarin stond dat bij ongewijzigd beleid de IC-bezetting zou kunnen oplopen naar meer dan 4000 patiënten, brak de paniek uit in Den Haag. Met de lockdown van 19 december tot gevolg.

Een lockdown die in andere landen niet werd afgekondigd. Dit omdat men of met andere modellen werkte, of dat de bestuurders het hoofd iets koeler hielden.

Ik heb al diverse keren geschreven dat het half december ook al duidelijk was dat er met Omikron iets bijzonders aan de hand was. Het is veel besmettelijker, maar ook veel minder ziekmakend.

Groot verschil met Delta

Inmiddels zijn we een maand verder en dat bijzondere van Omikron kan steeds beter gekwantificeerd worden. Het verschil met Delta is enorm. Een groot onderzoek uit Californië laat zien dat er niet alleen een stuk minder geïnfecteerden in het ziekenhuis belanden, maar ook dat de ligtijd van de opgenomen patiënten aanzienlijk korter is. Plus dat IC-opname en sterfte onder Omikron ook beduidend lager zijn dan onder Delta.

Het aantal positieve testen werd als een voorspeller gezien voor de druk op de ziekenhuizen. Dat zagen we terug in de grafiek van Van Dissel waarbij aangegeven werd dat van de geïnfecteerden gemiddeld 1 tot 1,5% in de ziekenhuizen belanden en 0,25% op de IC’s.

De cruciale grafiek die Kuipers niet liet zien

Maar omdat die relatie tussen positieve testen en ziekenhuis/IC-opnames ingrijpend is veranderd, zeggen de cijfers van het aantal positief getesten nu iets totaal anders dan twee maanden geleden.

Nog niet doorgedrongen

Maar die boodschap is nog niet doorgedrongen in het Catshuis of bij Rutte en Kuipers. Dat kon je terug horen bij hun optreden tijdens de persconferentie van 14 januari. De enorme stijging van het aantal positieve testen was alles wat de klok sloeg. Voorzien van interpretaties of analyses, die geen enkele coherentie hadden. Een mooi voorbeeld was deze:

 • De testen betreffen vooral jongeren. Maar als het naar de ouderen overslaat dan kan het grote gevolgen hebben voor de druk op de ziekenhuizen.
 • Boosteren geeft goede bescherming tegen ernstig ziek worden.
 • Bijna 90% van de 60+ is geboosterd.

Dat kan niet alle drie tegelijk waar zijn! Maar dat soort logica is blijkbaar teveel gevraagd.

Opnames

Dit zijn de cijfers van de ziekenhuisopnames naar leeftijd tot en met gisteren, die leidden tot de laagste cijfers qua bezetting sinds eind oktober.

opnames

De grafiek die het beste duidelijk maakt dat, sinds Omikron dominant is, we in een ander tijdperk leven is de volgende. Het laat op relatieve wijze zien hoe vier belangrijke cijfers zich de laatste tijd hebben ontwikkeld:

– Het zwevend 7-daags gemiddelde van de positieve gevallen in het groen,
– de ziekenhuisopnames in het bruin,
– de IC-opnames in het blauw,
– en de overlijdensgevallen in het rood.

De cruciale grafiek die Kuipers niet liet zien

grafiek van Maarten van den Berg (@mr_Smith_Econ)

Andere betekenis

Ook als je rekening houdt met verschuivingen in de tijd (ziekenhuisopnames volgen circa 8 dagen na de positieve test) is het duidelijk dat het aantal positieve testen vandaag en morgen een heel andere betekenis heeft als “voorspeller’ van de zorgdruk uitgedrukt in cijfers van november 2021.

Ik vergeleek het al eerder met de situatie waarbij we sinds 1 januari onze temperatuur niet meer in Celcius meten maar in Fahrenheit. En bij die laatste meetmethode is 32 graden Fahrenheit gelijk aan 0 graden Celcius. Bij 25 graden Celcius kun je naar het strand en bij 25 graden Fahrenheit kun je je schaatsen invetten.

Maar dat verhaal werd niet gebracht door Kuipers en Rutte. De sterk stijgende besmettingscijfers werden in grafieken gepresenteerd. Cijfers die trouwens door een combinatie van factoren (die met testbeleid en -capaciteit samenhangen) nu niet zo sterk stijgen als gedacht. Dat die cijfers op zichzelf dus een heel andere betekenis hebben in relatie tot de ziekenhuis- en IC-opnames, werd niet gecommuniceerd.

En weer: veel te pessimistische RIVM-modellen

En de oorzaak lag, zoals steeds, in de nieuwste RIVM-modellen, zoals donderdag in het Catshuis gepresenteerd.  Dit is het beste voorbeeld ervan. Ik heb twee teksten zelf vergroot.

bedbezetting

Bovenin stond “prognose onzeker”  en onderin “inschatting: terug naar avondlockdown gaat over capaciteit zorg”.

De groene lijn van de grafiek geeft het verwachte verloop aan als er vanaf 17 januari teruggekeerd zou zijn naar de situatie van voor 19 december: alleen de avondlockdown. Dan zou derde week februari het aantal ziekenhuisopnames per dag op 1000 komen te liggen en de ziekenhuisbezetting op zijn top op 9000. Cijfers die we ook in april 2020 bij lange na niet hebben gehaald. (En ter referentie: die cijfers zijn nu gemiddeld 120 per dag en nu een bezetting van 1300.)

Het is werderom een onzinnig doemscenario. Waarmee we in december in de lockdown terecht zijn gekomen en waarmee nu voor een deel die lockdown voortgezet wordt.

Nu zijn de onderdelen van de modellen niet openbaar. Maar in de Catshuispresentatie staan wel wat zinnetjes waaruit op te maken is, waarom dit doemscenario uit het model is komen rollen.

Men gaat ervan uit dat…
 • de ligduur bij Omikron dezelfde is als bij Delta (in Californië bleek die ligduur 70% korter te zijn).
 • het aandeel IC-opnames bij Omikron dezelfde is als bij Delta. (Overal ter wereld blijkt dat die in de orde van grootte 90% minder is).
 • het aandeel ziekenhuisopnames bij Omikron 40% lager is dan bij Delta. (In Californië bleek dat 53% te zijn, plus dat dit cijfer heel erg afhankelijk is van de testcapaciteit en teststrategie per land).
 • hoewel het niet terug te vinden is in de prognoses zelf, lijkt het erop dat men ervan uitgaat dat het aantal positieve testen vrij snel naar de 80.000 zal gaan stijgen.

Stuk voor stuk veel te pessimistische aannames, die in combinatie elkaar ook nog enorm versterken. Met als gevolg prognoses die volledig onrealistisch zijn.

Om een indruk te geven van die onderlinge versterking.
 • Stel ik heb 4 factoren waarvan ik de waarde op 2 zet. Dan is het eindresultaat 2 keer 2 keer 2 keer 2 = 16.
 • Stel ik halveer ieder van die factoren. Dan is het eindresultaat 1 keer 1 keer 1 keer 1= 1.
 • Het verschil is dus een factor 16.

En dat is dan als iedere factor gehalveerd wordt. Als iedere factor naar een derde wordt teruggebracht, dan is het totaalverschil een factor 81.

En daar zit nu precies de kern.

Eigenlijk wordt steeds van het meest sombere scenario uitgegaan plus dat nieuwe cijfers/onderzoeken uit het buitenland niet worden meegenomen. De cijfers uit Californië zijn bijvoorbeeld niet in het model opgenomen.

Ontwrichting van de samenleving

Terwijl de toename van de besmettingen en het grote aantal mensen dat in quarantaine gaat, wordt omschreven als een groot risico voor de ontwrichting van de samenleving, is dat in feite een drogreden. Waarom zouden we die quarantaineregels nog handhaven? Dat deden we toch ook niet tijdens de griepepidemie van 2018?

Als we dat toen ook gedaan zouden hebben, dan zou de samenleving ook op zijn gat hebben gelegen met 5,5 miljoen mensen die griep kregen in 4 maanden tijd.

Indirect liet Kuipers al zien dat die quarantaine regels eigenlijk weinig meer betekenen. Want mensen die geboosterd zijn of onlangs een besmetting hebben gehad, hoeven na langdurig contact met een geïnfecteerd persoon niet meer in quarantaine! Terwijl we inmiddels toch ook weten dat mensen die geboosterd zijn nog wel geïnfecteerd kunnen raken en anderen kunnen infecteren.

Op basis van wat we nu van Omikron weten, zou de enige echte goede keuze zijn: Dat niemand meer in quarantaine hoeft. Alleen als je symptomen hebt is het heel raadzaam om thuis te blijven.

Doemscenario’s

De ontwrichting van de samenleving heeft enkel te maken met de doemscenario’s van de modellen van het RIVM. En met het feit dat de regering bij hun afweging de zekere schade die men aanricht door de maatregelen, minder belangrijk vindt dan het vermijden van het hele kleine risico van dat doemscenario.

Dat door de ontwikkeling van Omikron ook een coronatoegangspas geen enkele relevantie meer heeft, is iets wat in Engeland al wordt gerealiseerd. Maar dit is in Nederland nog niet doorgedrongen. In Engeland wordt deze pas eind van de maand terecht afgeschaft. Terwijl Kuipers nog aangaf in de persconferentie dat hij door wil gaan met het invoeren van 2G in Nederland!!!

Hoe kan het toch zijn dat bijna niemand in politiek Den Haag uit de hypnose ontwaakt waar ze vanaf maart 2020 in gebracht zijn? Hoe kan het toch bestaan dat ze de zeer positieve signalen niet opvangen en door gaan op een steeds lastiger te volgen pad?

Gelukkig zie je steeds meer signalen dat in de samenleving meer mensen ontwaken en wel doorhebben dat we nu in een compleet andere fase terecht zijn gekomen. Iets dat gelukkig ook wat meer in de media wordt behandeld.

Maar zolang het kabinet haar koers vooral laat bepalen door de RIVM-modellen zijn we als land in de aap gelogeerd. En zal de burgerlijke ongehoorzaamheid alleen maar toenemen met alle gevolgen van dien.

Dat zal de samenleving nog meer ontwrichten en polariseren. Terwijl de regering een kans had voor open doel om een belangrijke switch te maken.

U heeft zojuist gelezen: De cruciale grafiek die Kuipers niet liet zien.

Volg Maurice de Hond op Twitter en YouTube.

Het virus komt uit een lab

Project veritas is een Amerikaans onderzoekjournalistiek platform, dat – zoals de naam al impliceert – de waarheid boven tafel wil krijgen. In de video die we voor jullie in het Nederlands hebben ondertiteld, zien jullie een verhoor van Antony Fauci door Senator Rand Paul waarin de doofpot affaire rondom “Gain of Function” research ten einde lijkt te komen. Gain of funcion is simpel gezegd, het gevaarlijker maken van virussen door te knippen en te plakken in een laboratorium en dat kan catastrofale gevolgen hebben als dat betreffende virus ontsnapt.

Complot

Er is al veel gespeculeerd over de Lab-Leak (laboratorium lek) hypothese waarbij beweerd werd dat Sars-Cov2 een – in een lab gefabriceerd – virus zou zijn, dat per ongeluk of met opzet uit het “Wuhan Institute of Virology” zou zijn vrij gekomen. Tot voor kort werd deze bewering een complot genoemd door o.a. viroloog Marion Koopmans die nauw betrokken bleek te zijn bij dit project, bleek uit vrijgegeven email verkeer. Nu militaire documenten van Darpa nadrukkelijke inmenging van de Amerikaanse overheid en – daar is ie weer – Anthony Fauci blootlegt, wordt de lab-leak theorie een feit.

Wereld nieuws

Waarom dit nog geen wereld nieuws is, baart ons in iedere geval grote zorgen, dus daarom adviseren we je de video – die slechts 7 minuten duurt – goed te bekijken en te delen met zoveel mogelijk mensen. Want het kan toch niet zo zijn dat als de waarheid dan eindelijk aan het licht komt, Big Tech er alsnog voor zorgt dat het een stille dood sterft.

Documenten