Vaccins: niet veilig dus – maar wel effectief…?

door  | 22 jun 2022, 10:06

Aanrader Totalirisme M. de Smet

Zelf ben ik dit geweldige boek aan het lezen. Nee bestuderen, doorgronden. Geweldig. Eigen samenvatting en toelichting volgt Met dank aan James Roolvink

nk
Founder at the African Mathematical Institute (AMI)
No alt text provided for this image

Mijn doel is om het boek van Mattias Desmet te lezen en per hoofdstuk een samenvatting te maken van de essentie van dat hoofdstuk met daarbij eventueel een commentaar. De stukken die ik over dat boek ga schrijven kunnen hier en daar een staccato schetsmatig karakter hebben verwacht ik, maar zullen hier en daar waarschijnlijk ook door enige uitweidingen gekenmerkt worden. Soms is het alles in enen en gaat het om een essentie die ikzelf belangrijk vindt. Een hele schoolse samenvatting die ook de volgordelijkheid van de tekst eert, zul je niet vinden.

Een belofte om dat doel te halen geef ik nu niet. Dat heeft met prioriteiten te maken. Wat ik lees heb ik snel gelezen en eenmaal, dus beschouw wat ik over het boek schrijf als een soort aantekeningen.

Een hele andere en ook korte versie van dit artikel uit mijn pen is hier te vinden: Lees mee in “De psychologie van totalitarisme” – Maurice de Hond

De titel

Voor ik aan een boek begin snuffel ik eraan. Letterlijk ruik ik aan boeken! Ik houd het in mijn handen vast en probeer te de inhoud er van te voelen enigszins ook geleid door wat ik zie als ik een beetje rond blader en vooral wat ik allemaal uit de titel en de inhoudsopgave kan afleiden.

De titel ‘De psychologie van totalitarisme’ lijkt me vrij rechttoe rechtaan en zeer eenduidig zo op het eerste gezicht. Totalitarisme vanuit psychologisch standpunt bezien. Niet bijv. vanuit religieus perspectief, maar vanuit psychologisch perspectief.

De ‘binnenkaft’ van het boek

Lees ik de binnenkant van de voorkaft dan staan er al woorden schuin afgedrukt waardoor ik zonder te lezen kan raden wat er staat, mede omdat ik hier en daar wel wat gelezen heb van Mattias Desmet. Het zijn deze woorden: ‘burn-out’, ‘resoneert’, ‘geatomiseerd subject’. Voor deze woorden zie ik ‘Het Grote Verhaal’ en ‘Verlichting’ en op het einde lees ik ‘een nieuwe grond’ en de ‘herwaardering…het spreken van waarheid’. Het Grote Verhaal van het verlichtingsdenken waarin de wereld vanuit kwantitatief meetbare eenheden te denken is en leidt tot een zelfbegrip de mens waarin de mens zichzelf uitlegt als een chemische mechanische machine, dus als een organische mechanische machine, d.w.z. als een niet-mechanische mechanische machine, iets zielloos, leidt tot een grondervaring van wanhoop en angst, want als dit Grote Verhaal waar zou zijn dan zou alles zinloos zijn. Ook de liefde. Machines hebben niets met elkaar te maken en als een mens een machine is is een mens naakt en wordt niet beschermd en gedragen door een gemeenschap waar die mens zelf ook iets voor terug kan doen (het ‘giving back’, zoals ze dat in Amerika noemen, en daar een zekere zin kunnen ervaren). Tekenen op het gebied van de psychologie zijn het grote aantallen mensen dat ‘burnt-out’ is. Desmet ziet de mens als deel van de natuur en vindt dat je als een surfer moet mee surfen op golven.

De surfer moet resoneren met de golven om vooruit te komen. Wij moeten mee resoneren met anderen en de natuur. Dat hij de natuur natuur noemt en geen schepping spreekt boekdoelen, maar hij schrijft vanuit psychologisch perspectief. De vraag is of dat perspectief, een klein verhaal vanuit de psychologie als verwijzende kracht naar een Groot Verhaal van de….Als ik met jou en jij met mij resoneert dan zijn we beiden golf en surfer, jij bent voor mij de golf en vice versa, maar in relatie tot elkaar is dan de vraag wie de ander meer golf, zichzelf (als surfer), laat-zijn. Voor mij is de ander een golf en op zichzelf genomen is de ander een surfer en pas als ik je als golf ‘’bevaar’ kan ik je mysterie gaan er-varen. Dit veronderstelt een ethiek van luisteren en aandacht. De filosofische vraag dient zich aan: wie durft er nog te spreken? Verstoor ik de golf niet door te spreken? Het lijkt op het raadsel: als je het zegt is het weg, dus je kunt het niet zeggen. Stilte! Het gaat hier niet om een ethiek die je in een regel kan formuleren, maar in een beginsel. Je schouwt de ander als beginsel waar vanuit je die ander benadert. Maar als je beiden beginsel voor elkaar bent, wie gaat er dan beginnen te spreken?

Wie durft er nog waarheid te spreken? Is een normaal spreken over wat jij vindt ‘monddodend’? Is het spreken van waarheid mondlevendmakend? Laat ik niet juist de ander spreken wanneer ik de absolute waarheid spreek? In het vrijmoedig spreken van absolute waarheid kan ik de ander overtuigen door die moed. De moed die gezien wordt opent het hart van de ander en zo kunnen de oren opengaan om de waarheid te vernemen. Desmet zal die waarheid niet absoluut nemen overigens.

M.b.t. de achterflap zou ik slechts willen zeggen lees ‘Lacan’s logic of subjectivity’ en je weet waarom de ‘stem’, niet zozeer het woord, maar het spreken op zichzelf, een zo’n grote rol speelt in het denken van Desmet.

De inhoudsopgave

Het boek bestaat uit drie delen. 1 De wetenschap en haar psychologische effecten. 2 Massavorming en totalitarisme. 3 Voorbij het mechanistische wereld beeld. Ik lees daarin: 1 het subject, 2 de intersubjectiviteit en 3 het absolute. Het subject, het intersubjectieve en het absolute worden bij Desmet vanuit het subject bezien is mijn vermoeden al zal hij proberen te laten zien dat we deel van een groter geheel zijn, een natuur. Bij hem zal het onderscheid tussen het intersubjectieve en absolute wellicht niet helemaal helder gemaakt worden en zal de natuur wellicht als een groot intersubjectief geheel van allemaal ‘dynamische systemen’, levensvormen, denken, die meer dan slechts biologie, lichaam, zijn (volgens Desmet, maar waarom maakt hij in de inleiding niet duidelijk). De termen ga ik vandaag niet nader toelichten, maar wellicht resoneren ze met je!

Stijl

Waar ik in deze inleiding naar opzoek ben is een beschrijving van een grondhouding. Die grondhouding horen we in het woord ‘resoneren’. Dat brengt ook een zekere luchtigheid met zich mee. Twee humoristische woordvindingen ben ik tegen gekomen. Als je droge technocraten hebt dan zijn dictators sappig. Het ‘werelddorp’ als vertaling van de ‘global village’ vond ik ook goed. Het is i.i.g. een goed teken dat het luchtig geschreven is. Ik heb de indruk dat Mattias Desmet ondanks de urgentie die hij voelde om dit boek te schrijven de tegenwoordigheid van geest heeft weten te bewaren om niet verzuurd en verstard te raken en tegelijkertijd het vermogen heeft zich op en vanuit de lezer tot de lezer te richten. Het is met een zekere didactiek in de pen geschreven, zonder arrogantie om mijn vermoeden is dat hij het onverwachte verwacht niet in hoe het boek ontvangen wordt in het publieke domein, de wereld, maar juist bij individuele mensen.

De inleiding

Het recht op privacy erodeert snel sinds 9/11, maar vooral door de angst dat het klimaat eraan gaat is de vraag vanuit de mensen zelf opgekomen om de overheid sterker te maken om ons te redden van onze klimaat verstorende consumptie maatschappij. Daarmee wordt een elementair onderscheid tussen een van buiten opgelegde dictatuur die mensen als vrijheidsberovend ervaren en een totalitair systeem gemaakt waarin mensen zichzelf van hun vrijheid beroven omwille van een hoger doel en ‘totalitair denken’. (Het verschil tussen censuur en oprechte zelfcensuur). Dat essentiële verschil ligt op psychologisch niveau beweert Desmet.

Ook heeft Desmet vooral oog voor een totalitaire staat als een historisch fenomeen dat noodzakelijkerwijs voor het eerst in de 20ste eeuw moest oprijzen. Dat is een staat die uit massavorming groeit. En waarin de massamens zich opoffert voor het collectief, bijv. om de klimaat doelstellingen te behalen, en tegelijkertijd degenen die het heilige doel niet na streven, een ander geluid laten horen, willen verbannen. De solidariteit met degenen die het doel nastreven en de intolerantie richting anders denkende zijn twee kanten van dezelfde ‘solidaire’ munt. Hoe zo’n totalitair denken kan ontstaan, zodat de massa zich tot een vormeloze onpersoonlijk massa omvormt, waar een opoffering, ‘een daad stellen’, in wezen de hoop is om persoonlijkheid, bezieling, te krijgen, is i.i.g. een geleidelijk proces en heeft niets met het inboezemen van angst te maken, zoals een dictator doet. Het gaat hier om groepshypnose (en nadat de groep verdwaasd is kun je ze natuurlijk wel angst aanpraten).

Dat massavorming ook bij de intellectuele elite voorkomt en dus niets met intelligentie te maken heeft leren we als Desmet spreekt over de ontdekking in 2005 in de ‘wetenschap’ toen men ontdekte dat ongeveer 85% in bepaalde wetenschapsgebieden vol zaten met fouten, fabels, slordigheden, etc., zonder dat de betreffende wetenschappers dat in de gaten hadden en als ze het in de gaten hadden zagen ze de ernst er niet van in. In de hypnose van deze wetenschappers is er zoals bij elke hypnose geen onderscheid meer tussen feit en fictie en wordt de fictie als feit gezien. Dat is de reden dat men zich volstrekt niet bewust is van dat er iets verkeerds gedaan is of niet in de haak is.

Die crisis in de wetenschappen is volgens Desmet een symptoom van dat het Grote Verhaal van de Verlichting waarin de wetenschap ons de hemel beloofde niet meer geloofd wordt, maar bijna alle instituties (werk, school, relaties etc.) zijn nog wel volgens dat verhaal opgebouwd. Zo’n symptoom heeft hele concreto gevolgen en is niets slechts een leuk verhaaltje voor historici of sociologen, want vele mensen hebben een burn-out, hebben die gehad of zullen die krijgen. Dit ligt hij toe aan de hand van een persoonlijke anekdote. Het ondertekenen van een contract duurde 9 maanden omdat veel mensen dit moesten ondertekenen en er steeds een met psychologische klachten thuis in het ‘kot’ aan het uitzieken was.

Desmet vertrekt graag vanuit persoonlijke alledaagse fenomenen om op iets universeels, ‘absoluuts’, te wijzen. De dynamische systeemtheorie in de natuurkunde is dan ook zijn favoriete theorie. Een systeem is dynamisch en kan plotseling, al zijn er tal van indicatoren geweest die aangeven dat er verandering op hand is, op exponentieel snelle wijze veranderen in een heel ander systeem, waar er een nieuw evenwicht tot stand komt. Die indicatoren heeft hij voorvoeld in het resoneren met de het wereldgebeuren en net voor de ‘crisis’ waar we nu inzitten heeft hij een hypotheek afbetaald. Het existentieel beleven van de dynamische systeemtheorie, de identificatie daarmee zodat je de theorie werkelijk in de praktijk kan zien, is een indicator, een teken, van iemand die kan denken.

Die coronacrisis kwam als je terugkijkt naar de aanloop er naar toe, de indicatoren, de tekenen, bekeek, niet uit de lucht vallen. Met de wil van mensen om meer staatscontrole, om een totale klimaatcrisis af te wenden, de angst voor de vernietiging van de aarde rituele met deze controle te bezweren, kwam die controle er, maar zegt Desmet, een mens kan maar een bepaalde mate van controle aan en gaat dan angstig worden. Door het angstiger worden wordt er om nog meer controle gevraagd. Dat het Grote Verhaal niet klopt wordt niet onder ogen gezien en wordt krampachtiger geloofd alsof de staat, de mens, totale controle over dynamische systemen kan uitoefenen. Dat is onmogelijk zal Desmet beweren en dat maakt hem hoopvol dat we uit deze crisis zullen geraken.

Hij besluit met te zeggen dat het totalitarisme geen toevalligheid is in deze historische tijd waarin we leven en zegt dat het totalitarisme uit een totalitair denken ontspringt waarin we menen dat de mens totale controle op de natuur, een dynamisch systeem van vele dynamische systemen, kan hebben omdat we in het Grote Verhaal leren dat alles, ook de natuur mechanisch en voorspelbaar is en wij (met de technologie als verlengstukken van een vermeend almachtig verstand) macht over de natuur hebben en ook macht over virussen. Onze onbepaalde angst voor de zinloosheid bezweren we door steeds een te bepalen voorhanden object van vrees te zoeken, dat is nu een virus (maar het kan ook de buitenlander zijn of beter een besmette buitenlander!).

Dat onderscheid tussen angst en vrees is van Martin Heidegger (1889-1976) de leraar van Hannah Arendt (1906-1975), die ook zijn maitresse werd. Hij heeft o.a. in 1927 in zijn boek ‘Zijn en tijd’ als een diep analyse van wat Desmet massavorming noemt gegeven. Het is feitelijk niet waar dat het verband tussen het mechanistische wereldbeeld en massavorming niet eerder gelegd is. Desmet zegt dat die band nooit op psychologische wijze uiteengelegd is en ook dat is niet helemaal waar. Aldous Huxley (1894-1963) van Brave New World (1931), die zijn boek grotendeels op dat van Zamjatin (1884-1937) heeft gebaseerd, heeft die band uitvoerig besproken! Het was niet in de vorm van een educatief boek, maar zelfs in de vorm van een verhaal, een roman! Daarmee ontken ik niet dat Desmet niets eigens zegt, maar wat hij in de inleiding zegt iets ‘too much’. Het verraad zowel ambitie als ook enthousiasme, maar het getuigt niet van historisch besef. Het zou Desmet sieren dat uit te leggen (misschien nadat er een definitie gegeven is van psycholoog?) en de lezer te vertellen wat hij precies bedoelt met zijn stelling dat hij een lacune invult door de relatie tussen het mechanische wereldbeeld en massavorming psychologisch te duiden. Hij zou toch niet willen dat die waarheidssprekende stemmen door zijn stem niet meer gehoord kunnen worden?

De kaft

Fenomenaal goed. Het betreft een driedimenionale Sierpinski driehoek. Dat zal Desmet met emergentie in verband brengen om intersubjectiviteit mee te duiden.

Het boek is op 2-2-2022 ontvangen en dit was deel 1 van ‘Lees mee met…’ geschreven op de dag van de ontvangst van het boek. Tot zover en wie weet tot een volgende keer.

Desmettelijk!

(Nog onbekende) video’s van gesprekken met Jan Huurman en Desmet

Eerste aflevering: https://youtu.be/OI_Xu-wo3zw

Tweede aflevering: https://youtu.be/hoPmmQGbskI

Nabeschouwing: https://youtu.be/9GSry109nUI

Alle dilemma’s: https://youtu.be/yxYD6D8PWwk

Verdere lectuur over Desmet

Oefening studievaardigheden om met kinderen te doen aan de hand van een artikel van Desmet: https://www.linkedin.com/pulse/studievaardigheden-met-mattias-desmet-james-roolvink/?trackingId=pEalqnsXQBupRT5EeX78jA%3D%3D

Over de extra energie die je krijgt in de massa: https://www.linkedin.com/pulse/een-voetnoot-bij-mattias-desmets-artikel-over-de-jezelf-roolvink/

 Over omgekeerde massavorming: https://www.linkedin.com/pulse/omgekeerde-massavorming-over-louis-van-gaal-als-james-roolvink/

 Over emergentie: https://www.linkedin.com/pulse/over-de-complotdenker-en-terrorist-als-elkaars-james-roolvink/

Logica brengt je van A naar B, Fantasie brengt je overal (A. Einstein)

Met de corona pandemie is aangetoond dat je met een tsunami aan cijfers en beelden angst opbouwt en voedt. Waarom geen liefde? Niets gezondheid maar massa controle. Omdat het een landelijk, nee internationaal fenomeen is, was dit voor velen het bewijs dat er echt wel iets aan de hand was. En geen blik op feiten uit de wetenschap en mensen, die verder kijken en vragen stellen:  

 • Waarom kiezen voor angst ipv liefde?
 • Waarom is corona op de WHO-lijst ernstige ziekten gezet?
 • Waarom is er een test-corona uitbraak gespeeld voor de uitbraak?
 • Hoe komt het dat het coronavirus al in de VS werd onderzocht voor corona uitbrak?
 • Wat staat er gedetailleerd in het internationale WEF draaiboek?
 • Welke Nederlandse ministers zitten in de World Economic Forum? Beide alle!
 • Welke agenda’s krijgen ze uit het draaiboek mee als huiswerk?
 • Waarom geen cijfers over dodelijke slachtoffers van de vaccins?
 • Waarom geen cijfers over ziekten agv de vaccins?
 • Waarom geen aandacht aan goede gezondheid, beweging, mentale weerbaarheid
 • Hoe kan er plots zoveel geld beschikbaar zijn om de mammoettanker van landen te sturen?
 • Hoe kan dit goed gaan of is ‘op de klippen’ de bedoeling?
 • Waarom kijken, onderzoeken we niet zelf verder?

Deugen de meeste mensen? 

Het is prachtig dat er in de WHO de world sustainable goals zijn opgesteld: Een woonplek, voedsel, drinken, werk, onderwijs, schoon milieu, energie, veiligheid voor iedere aardbewoner. Prachtige doelen waar iedereen mee eens kan zijn. Maar hoe zit het met de verdeling en het spel dat hiervoor gespeeld wordt en wie beheert de spelregels? De WEF, WHO, foundations van Gates, Soros hebben de macht en  via hun draaiboeken wordt de massa’s bespeeld via regeringen, NGO’s en internationale netwerken. Gates laat in een Ted talk zijn Eugenetica visie al horen. Hij is de grootste grondbezitter in de VS. Gates bezit veel aandelen in farmaciebedrijven die vaccins tegen bv corona maakt. De ideeën van de WEF werden al honderd jaren geleden besproken, uitgewerkt en als waarschuwing in bekende werken als 1984, Animal Farm, Brave New World gepubliceerd en in de werken van  Hannah Arendt. Ook de bestseller van Mattias de Smet ‘Totalirisme’ beschrijft en waarschuwt voor de massavorming, die zich nu voltrekt. Maar ook de oplossingsrichting!

Mattias de Smet bespreekt ook complotten en maakt duidelijk dat de WEF alle plannen en agenda’s op internet heeft gezet en daarmee openlijk aankondigt waar men mee bezig is. Geen complot dus. De overheden van alle landen krijgen jaartaken mee naar huis en gaan geleidelijk verder met de invoering van het grote plan. Volgens Claus Schwab bezit je in 2030 niets meer en krijgt ieder een basisinkomen. Hiervoor moet eerst een echte crisis worden doorgemaakt, want dit gaat niet vrijwillig. En je ziet aan alle kanten lopen regeringen en landen en mensen vast en die ene coronacrisis wordt nu een multicrisis:

Oorlog Oekraïne; Boerenprotest; Tekort aan personeel; Luchtvaart in de knel (toeval?); ziekenhuizen te kort aan personeel; AVG/desinformatie en tegelijk lekken van onze data in ziekenhuizen, overheden; milieu-problemen; energie-problemen; problemen in zingeving bij jeugd en ouderen; Overheidsbegroting uit balans; Begrotingstekort; Inflatie; geldontwaarding; overname van Nederlandse bank ABNAMRO) dreigt. Scholen, justitie kunnen het werk niet aan. Kleine bedrijven en kunstenaars gaan failliet. Laat de multi-crsissen zo groot worden dat niemand er meer een eind aan ziet komen en hard ingrijpen nog een oplossing zou kunnen bieden. Dreiging van een nieuwe corona pandemie wordt gevoed. Het coronapaspoort gaat niet door, maar nu via een Europese wet over de andere kant van reizen. In dit Europese paspoort komen dan je gezondheidsinformatie, je financiën, je CO2 tegoed, je bezit bijeen en via 5G worden we via camerá’s drones, netwerken en grafeenoxide (zit in vaccins en maakt je traceerbaar) gevolgd. In China, het braafste jongetje in de klas, werkt dit al prima en worden mensen zonder rechten en wetten geweigerd, gestuurd, heropgevoed, ‘behandeld’.

De surveillance natie naar Chinees model wordt in Nederland, Europa, VS opgebouwd. Stukje bij beetje wordt vanuit de helicoper view van het WEF het Social Credit System ingevoerd. Een aanscherping van censuur dat wil zeggen een wet tegen desinformatie. De Digital Service Act. Met als doel Fighting desinformation. En na een WEF sessie komen Ollogren en andere ministers en media naar huis en laten precies letterlijk de teksten van het WEF horen. Door de WEF worden wij geregeerd. Daar ligt ons partijprogramma. Daarom hoeft Rutten ook niets te bedenken maar handig en op een duivelse manier te manoeuvreren. Gewone mensen, kleine ondernemingen, kunst en cultuur zijn gevaarlijk en worden daarom heel slim uitgeschakeld, tijdelijk aan het infuus gezet, krijgen bull-shit banen in de corona industrie, in de surveillance.

Young global Leaders komen bij het WEF in een klasje. En vele high potentials komen later op sleutelposities zoals: Rutten, Kaag, Hoekstra, Macron, Poetin, Merkel enz enz. Deze leiders heb je nodig om de filosofie, het spel en elkaar te leren kennen. Geprogrammeerd en in praktijk brengen!

Er is maar 1 verhaal. Het verhaal van cijfers en statistieken. Dit gaat over de aantallen, de kwantiteiten, maar niet over kwaliteiten. Het is daarom ook wonderlijk dat Dierenartsen in het OMT terecht zijn gekomen en vanuit hun praktijk de mensen mogen adviseren. De dieren hadden geen inspraak tijdens hun proeven en testen van nieuwe vaccins, die in de toekomst gebruikt zouden kunnen worden op mensen. Maar daarvoor moet je de massa en de media beheersen en manipuleren. De kritische geluiden zullen nu met nieuwe wetgeving gevolgd en bestreden worden.

Geleidelijk worden de wetten aangepast. De 2e en 1e kamer is in flinterdunne procedures gewikkeld zodat de vragen die worden gesteld en de 4000 moties met luchtwoorden worden beantwoord en niet worden gevolgd door wijzigingen en acties. P. Omtzigt heeft met de toezichtaffaire dit duidelijk gemaakt. En ook andere politici lieten zien dat Rutten voorop met de leugen regeert.

Het toezicht is hiermee onvoldoende. Nieuwe wetten worden aangenomen en hebben vergaande gevolgen. Zoals de NCTV die alle Nederlanders via internet mag volgen. De NCTV die ook gebouwen mag opsporen die ingezet kunnen gaan worden voor asielzoekers. Eerst bij gemeenten. En als ze daarna bij de honderd duizenden Nederlanders zoeken die ruim wonen? Nu onvoorstelbaar, maar op een dag is het er! Via het LIEC en het RIEC werken politie, justitie, bedrijven samen om ‘terrorisme’ op te sporen en tegen te gaan. De definitie van terrorisme is net zoiets als corona op de A-lijst. Door de definitie wat op te rekken geef je er zelf een betekenis aan. En kun je iedereen die kritisch is verdacht maken, oppakken en heropvoeden. Naar Chinees model!

Er zijn naast politieke bewegingen ook andere netwerken, die de maar niet willen deugen. Wat te denken van de Schijtlijster club Vrijmetselaars. Zijn deze metselaars nu zo vrij? Nou nee. Tijdens een kennismaking internetsessie liet ik horen niet wekelijks op ‘appel’ te kunnen/willen verschijnen. En dat ik het best aardig vond dat je leert een thema van een inleider te bevragen, uit te diepen, maar echt kritisch mag je niet worden. Met deze kanttekeningen werd ik afgewezen door deze club die vol zelf genoegzaamheid de eigen navel bestudeert en streeft naar een beter mens als ze maar binnen de lijntjes kleuren. Daarmee is dit vrijwillig opgelegde censuur. Overigens zijn alle ministers president van Nederland lid van deze club geweest. Op Dries van Agt na! Wat is Dries toch een kanjer!

Er is een alternatieve weg, die door kritische mensen via allerlei media (Blckbx.tv, Cafeweltschmerz, Maurice de Hond, Jorn Luka, De Nieuwe Tijd, diverse kranten wordt verspreid. Mattias de Smet geeft aan dat we ons moeten uitspreken, laten zien dat het anders kan en moet. Albert Einstein zei al: Logica brengt je van A naar B en Fantasie brengt je overal. Oftewel de ‘beperkte wetenschap’ van de kwantitatieve wetenschap in het officiële narratief brengt ons niet veel verder maar houdt ons gevangen op de bekende lijn. Er zijn veel wetenschappers uit de kwalitatieve hoek als Tessla, Messing en vele andere die de echte ruimte en dimensies laten zien die buiten de punten op de lijn vallen! Uiteindelijk opent de fantasie andere mogelijkheden, werelden en dimensies! Ga vragen stellen, onderzoek en kleur buiten de lijnen!

Wij importeren van alles uit China

Wij importeren van alles uit China. Gewild en ongewild of liever onbewust.

 • Producten
 • Corona. Nu anno 2022 nemen de signalen al weer krachtig toe
 • De schade van vaccins zijn bewezen, maar ‘de wetenschap en politiek’ houdt zijn mond
 • Coronapaspoort geblokkeerd. Er komt echter wel een ander paspoort, waar hetzelfde mee kan
 • Kijk eens bij de strategie van het WEF. Paniek onder bevolking over inflatie, stagnatie, oorlog, migratie,
 • Corona was de opmaat om te checken of je bevolking kunt manipuleren!? Proef geslaagd!
 • Met alle gekoppelde systemen (camera’s, paspoort, chips, QR) volg je mensen en kun je ze dwingen
 • Reeds bewezen en in gebruik in China en een pilot in Rome en andere steden
 • Het Sociale Credit Systeem wacht ons op. Of protesteer er tegen!

Alkmaarse Courant 15-6-2022

QR-code helpt China protest te smoren

Met een rode code niet reizen, dus ook niet demonstreren

 Chinezen die in de stad Zhengzhou willen demonstreren om geld van hun bank te eisen, hebben opeens een rode gezondheidscode gekregen. Lokale autoriteiten worden ervan beschuldigd de QR-code én hun macht te misbruiken.

Vorige maand waren er ook al protestacties in Zhengzhou, nadat vier banken omgerekend zo’n 5,54 miljard euro bevroren. Klanten kunnen geen contact geld meer opnemen en mensen vrezen dat hun spaargeld verloren is gegaan. De Chinese financiële waakhond verdenkt Henan New Fortune Group, aandeelhouder van alle getroffen banken, ervan online illegaal geld in te zamelen.

Deze week zouden naar verwachting opnieuw mensen vanuit andere steden naar Zhengzhou reizen. Reizigers die al zijn aangekomen hebben op sociale media foto’s geplaatst van hun rode QR-code. ,,Om mij ervan te weerhouden naar Zhengzhou te reizen, hebben ze mij een rode gezondheidscode gegeven en het landelijke virusbeleid verstoord!’’ schrijft iemand. Hij heeft omgerekend 140.000 euro op zijn bankrekening staan.

In China kunnen mensen alleen met een groene gezondheidscode gebruik maken van faciliteiten als openbaar vervoer, winkels en restaurants. Mensen met een rode code moeten veertien dagen in centrale quarantaine.

Opvallend is dat er in de provincie Henan, waar Zhengzhou de hoofdstad van is, recent geen nieuwe coronabesmettingen zijn gemeld. Volgens Chinese media wordt er een onderzoek ingesteld naar de rode codes, die doorgaans alleen gelden voor mensen die positief testen op het coronavirus of met een patiënt in contact zijn geweest.

Voormalige hoofdredacteur van het Chinese staatsmedium Global Times Hu Xijin meent dat de gezondheidscode uitsluitend als preventief virusmaatregel gebruikt zou moeten worden. ,,Als een regio QR-codes gebruikt om de vrijheid van mensen om andere doeleinden te beperken, is dat duidelijk een schending van de wet’’, schrijft Hu op sociale media.

De Wekelijkse WantToKnow Nieuwsbrief

Want to Know Nieuwskrant

Klik hier voor een online versie

 

PREP pakket NB mei 2022

 

23 mei 2022

De WantToKnow-Nieuwsbrief!Elke maandag de onderwerpen van de site,van de afgelopen week, in je mailbox!

Rutte, Maxima & Kaag naar WorldEconomicForum..!

nice photoTerwijl jij dit leest, wordt er OVER JOUW HOOFD en VOLSTREKT ONDEMOCRATISCH in Davos gesproken over het uit te voeren wereldbeleid -en dus ook het Nederlandse- op het gebied van politiek en economie. Deze week zijn zowel het World Economic Forum van Klaus Schwab, waar politici, filantropen en CEO’s met elkaar ‘afstemmen’ hoe “OUR future” te vormen, binnen de doelstellingen…

KIJK! De planning voor de apenpokkenpandemie…!!

nice photoStaan we weer aan de drempel van een nieuwe, wereldwijde pandemie, afgekondigd door de ‘leiders’ die een jaar geleden al ‘oefenden’ met een uitbraak van het apenpokkenvirus..? Het apenpokkenvirus is plotseling, zoals ook met de COVID-19-uitbraak gebeurde, het grote nieuws, waarbij alle details van het virus worden opgevoerd door de nieuwsrubrieken en praatprogramma’s. We kijken in dit artikel naar de…

Merk jij ook invloed van de hogere resonanties…?

nice photoDe vibratie/frequentie van de Aarde is in rap tempo aan het stijgen. Ben je een gevoelig mens, dan heb je dat al lang gemerkt aan allerlei lichamelijke, maar ook mentale symptomen. De belangrijkste daarvan is slecht/onrustig slapen. Je hele systeem is feitelijk bezig zich aan te passen aan die hogere trillingen. Want je zult die dienen te incorporeren in je…

Graancirkel Codes NB banner mei 2022
Joe Dispenza Succesboeken banner NB

5Gates, over de krankzinnige achterkant van de CORONA-idiotie..!

WantToKnow BookshopWat doen we, als onze menselijke ziel en realiteit botst op disproportioneel-destructieve, onwetenschappelijk en idiote politici…? Zijn WIJ dan gek, of laten we ons gezond verstand zijn werk doen? ANGST..?! Over de PLANDEMIE! Hoe de WHO ons allen in gijzeling neemt met het Lock Step-scenario uit 2010..!! …

WantToKnow Books

Recente artikelen van de afgelopen edities:

Totale Bloed-Maansverduistering van 16 mei 2022 en verder..

nice photoAls onderdeel van het Grote Geheel, is astrologie nog immer kennis die we kunnen gebruiken als bron van reflectie. Zeker wanneer bijzondere hemelstanden plaatsvinden, zijn astrologisch interpretaties een mijlpaal in deze tijd. Zo was er op 16 mei de Bloed-maansverduistering, die wereldwijd zijn invloed doet gelden. Een mijlpaal in onze huidige wereld van ogenschijnlijke chaos en onrust. Maar dat alles…

Van de goddelijke Bron los…?

nice photoHet fenomeen kwam deze afgelopen week 3x op ons pad. Via mensen die we hoog hebben zitten. De rode lijn van hun verhalen was identiek in essentie en resonantie. Het gaat over het momentum waarin we leven, vooral over het ontwaken van de menselijke geest, dus van IEDEREEN.. We zijn zélf de bevrijders waar velen op menen te moeten wachten.…

Elias Davidsson, 911-Truther, overleden…

nice photoBij het overlijden van Elias Davidsson staan we stil bij diens werk in het kader van de 911-Truth-movement. Mensen die hun gezonde verstand en open mind de kost geven, om deze grootste valse-vlag-aanslag uit de recente geschiedenis van de mensheid, te analyseren. En mét die analyse in de hand, komen ze allemaal tot dezelfde conclusie over het officiële 911-rapport. Namelijk…

Help je? Herstel het ‘weefsel van de werkelijkheid’..!

nice photoOpnieuw een zeer krachtige doorgeving van Judith Moore, die we je graag aanreiken. Volledig in resonantie met dátgene wat zich nu op onze Aarde ontrolt. Krachten die bezig zijn, op -naar hun inzicht- fundamentele wijze onze realiteit te verkrachten. Echter niet in overeenstemming met de Bron van Eenheid. Uit dié Bron komt deze informatie. Een citaat: ‘Wanneer je ervoor kiest…

Een deur in een berg… OP MARS..!?

nice photoDe Amerikaanse verkenner Curiosity heeft een heel bijzondere foto gemaakt op Mars: in een rotspartij lijkt een deuropening te zitten. NASA deelde de opmerkelijke foto deze week op Twitter. Op social media werd vervolgens druk gespeculeerd. Het bewijs voor buitenaards leven? Oordeel zelf dat deze ‘deur’ wel degelijk de eigenschappen heeft van een niet-natuurlijke constructie. Inclusief een gladde wand bij…

Hugo de Jonge en het ‘IC-bedden-spelletje’…!!

nice photoEen schofterige manier van handelen, opnieuw door Hugo de Jonge.. Over IC’s die uitgebreid dienden worden, maar niet mochten van de ‘grote baas op VWS’, omdat het beschikbare budget hiervoor, zéér zorgvuldig verdeeld moest worden. Ambtenaren die zelfs te horen kregen dat IC-uitbreidingen met een maximale inzet voorkomen dienden te worden..! NRC deed een fundamenteel onderzoek naar deze zaak en…

Reuzenbomen van de Oude Wereld: fascinerend..!

nice photoRotspartijen en bergen. Over de hele wereld domineren deze monumentale natuurwonderen en staan ze pontificaal in het landschap. Maar heb je je al eens afgevraagd hoe deze rotspartijen en bergen zijn ontstaan en waaruit een groot gedeelte bestaat?ng om stoutmoedig te verkennen waar nog niemand heeft gekeken. De auteur van een fascinerende nieuw boek, neemt je mee op een spannende…

‘2000 MULES’ bewijst VS-2020-verkiezingsfraude..!!

nice photoWe hebben er al een flink aantal artikelen aan gewijd. De Amerikaanse verkiezingsfraude 2020, waarbij Joe Biden tot president werd ‘gekroond’ op basis van massaal georganiseerde verkiezingsfraude, Documentaire/filmmaker Dinesh D’Souza maakte een uiterst zorgvuldige en thriller-achtige film over deze fraude, die zelfs de meest doorgewinterde politici met stomheid hebben geslagen. Deze film gaat grote consequenties krijgen voor de publieke opinie;…

Remote Viewing, fascinerend en ieders talent..!

nice photoEen interview dat je zeker ‘effetjes’ moet kijken. Over een fascinerend onderwerp, dat het talent behelst, dat in ieder mens aanwezig is. Het vermogen om op afstand en in tijd te reizen met je geest en waarnemingen te doen, van de waarheid ‘elders’. Vanzelfsprekend is dit een talent dat al vroeg de interesse had van de geheime diensten, om natuurlijk…

Dit al gelezen..? Remote viewing, Ingo Swann..!

nice photoWaarschijnlijk ben je op dit moment aan het rondsnuffelen op het internet, om de tijd, die je normalerwijze niet hebt voor dit soort zaken, goed te besteden. En wellicht ben je hier op de site betrekkelijk nieuw. Wellicht kom je hier vaker en weet je niet van het bestaan van deze serie artikelen over Ingo Swann. Of liever gezegd: van

Marcel Messing

De 72ste aflevering is (wederom) een hele speciale. Deze is namelijk weer opgenomen bij Op Hodenpijl tijdens weer een editie van That’s the Spirit LIVE. Ditmaal met niemand minder dan de eindbaas Marcel Messing.

Dit is inmiddels de vierde keer dat Marcel in The Trueman Show verschijnt. En iedere keer heeft de man weer een bijzondere boodschap. Zo nu ook deze keer.

Zo spraken we over onder andere de diepere laag onder wat er speelt in Ukraine. We spraken over Elon Musk en zijn echte plannen. Over Tesla, vrije energie en over wat er potentieel vanuit daar mogelijk is. Archontische krachten en hoe veilig van hen te blijven. Over wat ons te wachten staat. Over de val van reïncarnatie. Maar vooral over de spirituele oorlog waar wij ons in begeven en hoe het licht zal zegevieren.

Ik ben onwijs dankbaar voor mijn band met Marcel en dat hij zijn kennis keer op keer bij ons wil komen overdragen. Deze ontmoeting bij Op Hodenpijl is een van de laatste keren dat hij fysiek voor zoveel mensen zal spreken. Ik zeg een van de laatste keren want er komt nog iets heel groots en bijzonders aan. Hierover later meer, maar ik hoop hier velen van jullie te zien! Zet 28 september maar alvast groot in jullie agenda!

Ik heb besloten om voorlopig de podcasts die naar alle waarschijnlijkheid niet gecensureerd gaan worden zowel op YouTube als op mijn website te plaatsen. Dit totdat mijn website helemaal klaar is om alle bezoekers te dragen. Daarna zullen we alles enkel nog op mijn website plaatsen. Mijn website wordt nu helemaal klaargestoomd voor het vertrek van YouTube. Mochten jullie nog tips hebben, graag, mail dan naar info@jornluka.com.