2044 -Vooruitblik, terugblik naar Katharen – Macht systeem

Ontwetendheid is de moeder van al het kwaad – Peter Toonen en Robert Bridgeman 07/11/2021

Ontwetendheid is de moeder van al het kwaad – Peter Toonen en Robert Bridgeman

Peter Toonen in gesprek met Robert Bridgeman

Robert Bridgeman, auteur van het boek ‘2044’ is spiritueel activist, schrijver, healer, traumatherapeut, columnist en documentairemaker en werkte onder andere mee aan de documentaire ‘More than a pipeline’ (over het conflict tussen de Amerikaanse regering en de inheemse bevolking over de aanleg van een oliepijplijn door hun als heilig beschouwde leefgebied bij Standing Rock). Bridgeman bestudeert oude culturen, geschriften en profetieën over het ontstaan van de mensheid en de Nieuwe Aarde. Hij maakt zich sterk voor mens en dier in nood via ANBI stichting Bridgeman Foundation. Robert leefde enkele jaren in Azië, waar hij zich verdiepte in de vele takken van het boeddhisme. Al een paar jaar is hij de eigenaar van een groot landgoed midden in het mysterieuze Katharenland aan de voet van de Franse Pyreneeën, waar hij met zijn vrouw en drie kinderen woont en hij met haar en anderen het centrum Terra Nova beheert. Robert zijn zielenmissie is om de mensheid te helpen in de kwantumsprong naar de vijfde dimensie.
In het interview legt Robert uit dat hij opvallende parallellen ziet met wat er in de 12e en 13e eeuw met de oude katharen plaatsvond en wat er momenteel gaande is in de wereld. Ook nu zien we een kleine, maar vastberaden groep mensen (vaak ‘wappies’ genoemd) die zich vanuit een diepe innerlijke overtuiging verzet tegen door de machthebbers van bovenaf opgelegde maatregelen. De katharen zagen destijds juist de Kerk als een instrument van Satan, zoals ook nu veel mensen de boodschappers en uitvoerders van de Great Reset beschouwen als kwade krachten die bezit willen nemen van de menselijke ziel en autonomie.

Over zijn boek ‘2044’.
De mensheid leeft in een namaakschepping, een Matrix van onderdrukking die is ingezet in 2020. De hoofdpersoon Simon is zich niet bewust van de krachten die de wereld in de greep houden. Hij werkt als hooggeplaatst ambtenaar binnen het Ministerie van Waarheid in Den Haag. Dan wordt hij ontvoerd door een verzetsbeweging en ontdekt hij de werkelijke waarheid. Wat voor krachten besturen de overheid achter de schermen? Wie houden de mensheid gevangen in steden en afgescheiden van zichzelf en de Bron van alles. En belangrijker nog: waarom? Welke beslissingen moet de hoofdrolspeler nemen om zichzelf en de mensheid te bevrijden uit het duister?

Links:
https://bridgeman.nl/
https://bridgeman.nl/product/2044
More than a pipeline: https://www.youtube.com/watch?v=brXlc8GzkpE&list=PLAGzznUE8uVeJhvbJmmZUCEKDCb-N2Tja