Bill Gates: met vaccins 15% minder wereldbevolking!

Bill Gates legt uit hoe de vaccins tot 15% minder wereldbevolking kunnen leiden.

Een tien jaar oude TED Talk (Film 21-2-2010) van Bill Gates over zijn eugenetische idealen om de wereldproblemen op te lossen. In 2010 voorspelt hij al het beoogde effect van vaccins. Eugenetica is al langer een ideaal van dictatoriale leiders, die wereldmacht willen krijgen. Een kans met het uitbreken van de COVID-19-pandemie.  De vaccins zijn minder onschuldig als wordt beweerd. Minder mensen, minder energiegebruik, CO2 naar 0 (nul). Wel is Bill erg rijk, veel invloed, bezit diverse vliegtuigen, veel auto’s enz

Kort historisch overzicht van Eugenetica

 

Etiek en Eugenetica