Gevaren vaccins op vruchtbaarheid, ziekte, overlijden