Het sprookje van 2021

 

Het sprookje van 2021 | Frank Stadermann, Sven Ake Hulleman en Jeroen Pols

Het viel de juristen op dat de informatie volstrekt eenzijdig was, gericht op het overtuigen van de bevolking van de zegening van het vaccin. “Je doet het voor een ander”, werd er gezegd. Alsof met een beroep op solidariteit, eigen keuzes niet meer gelden, en de staat mag bepalen wat jij voor een ander hoort te doen.

De juristen raden vakgenoten overigens aan de opnames te bewaren. Die zouden nog wel eens van pas kunnen komen als er in de toekomst schadeclaims komen.