‘Kijk naar consequenties Agenda 2030, niet naar intenties’

Onderzoeksjournalist Rypke Zeilmaker analyseert de opkomst van twee nieuwe politieke bewegingen: ter linkerzijde van het spectrum de Vierde Golf en rechts de BoerBurgerBeweging. Maar houden zij het oog wel op de bal?

Volgens de media zijn deze bewegingen uit het niets ontstaan, zonder onderliggende oorzaak. Maar volgens Zeilmaker zijn ze het gevolg van de uitholling van de nationale democratie, het verlies aan persoonlijke autonomie en het verdampen van de sociale cohesie. En dat zijn ook de thema’s waar de nieuwe politieke bewegingen zich op richten. Volgens Zeilmaker zullen zij echter niets bereiken, zolang ze de angel onder het probleem niet benoemen en aanpakken.

Zeilmaker betoogt dat Agenda 2030 en de Sustainable Development Goals ten grondslag liggen aan veel van de problemen die de nieuwe politieke bewegingen proberen te bestrijden, maar dat zij hier geen oog voor hebben. “Links onderschrijft de klimaatdoelen en massa-immigratie, terwijl rechts vooral probeert te scoren met punten die de boze burger aanspreken,” zegt hij. Constructief als hij is, geeft hij de politieke aspiranten een welgemeend advies mee. “Kijk daarom niet naar de intenties van Agenda 2030, want daar is iedereen het mee eens. Maar kijk naar de consequenties ervan en benoem de kern van het probleem.”