Kort geding tegen de Staat 8-11-2021

Kijk de video

Maandag 8 oktober vond het kort geding plaats tegen de Tijdelijke commissie medische aspecten COVID=19 van de Gezondheidsraad en het College Beoordeling Geneesmiddelen (CBG).Jeroen Pols heeft maandenlang onderzoek verricht om te komen tot deze zeer sterk onderbouwde zaak.

In dit kort geding zet Jeroen Pols uiteen waarom er onmiddellijk moet worden gestopt met dit medische experiment op de bevolking en deze commissie nooit positief had mogen of kunnen adviseren tot deze injectiecampagne. Het CBG had moeten zorgen dat deze injecties van de markt gehaald worden.

De verdediging bepleitte dat de individuele leden van de Gezondheidsraad vrijgesteld zouden moeten zijn van dit soort aanklachten en dat het kort geding ongegrond verklaard zou moeten worden.

Ook werd meerdere keren gezegd dat een kort geding niet de juiste weg zou is. Dit ondanks dat er dagelijks vele slachtoffers vallen door deze injecties.

Maar niet getreurd, de bodemprocedure is inmiddels ook gestart.

Vandaag is wederom gebleken waarom ons werk zo belangrijk is.

Allereerst hopen wij natuurlijk dat de rechter, net als bij de zaak van de avondklok, haar morele kompas zal volgen en zal besluiten dat er onmiddellijk moet worden gestopt met injecteren.Maar ook al mocht de rechter anders besluiten; feiten liegen niet.

Naast belangrijke dossiervorming hebben wij vandaag, voor eenieder die het wil horen, wederom aangetoond dat deze experimentele gentherapie nu moet worden stopgezet.