P.Omtzigt: Goed bestuur doet goede dingen, Slecht bestuur …..

Pieter Omtzigt gaat  in op zijn plannen om de grondwettelijke plicht om voor bestaanszekerheid en woningen te zorgen, in te vullen. Hierbij start hij met de allegorie van de fresco’s

in Siena. Hierin staan de vrouwelijke figuren voor o.a. rechtvaardigheid, liefde, betrouwbaarheid wat tot voorspoed leidt ten opzichte van de mannelijke figuren die o.a. wantrouwen, oorlog, bedrog vertegenwoordigen. Ambrogio Lorenzetti Allegory of
Good and Bad Government
(1838-1839 Siena’s Palazzo Pubblico Siena)

Samen met hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans, directeur van het Nibud Arjan Vliegenthart en politicoloog Fatihya Abdi gingen we in gesprek over de staat van de Nederlandse rechtstaat, het inkomen van de Nederlandse burger en het verstoorde vertrouwen tussen die burger en de overheid.

Video (170) Pieter Omtzigt is terug: lezing in De Balie – YouTube