This Pivotal Moment 2: Vlijmscherpe docu over uitrol digitale controlemaatschappij

Een belangrijke oorzaak voor waarom we juist nu in een scharnierpunt van de tijd leven, is de technologische revolutie die exponentieel lijkt te versnellen. Chips worden krachtiger, kunstmatige intelligentie wordt slimmer en robots nemen steeds meer taken over van mensen, waardoor veel banen zullen verdwijnen. Een groot deel van de mensheid zal daarom ‘permanent economisch irrelevant’ worden. In een dergelijke situatie liggen sociale onrust en verzet op de loer.

Met de wereldwijde introductie van vaccinatiepaspoorten is de basis gelegd voor een digitaal controlemechanisme dat gehoorzame burgers beloont en dwarsdenkers het leven zuur maakt. Op de golf van de klimaatideologie wordt er straks een CO2-budget ingevoerd om te reguleren wat mensen eten, hoeveel ze mogen reizen en wat ze kopen. Anoniem te besteden contant geld wordt vervangen door volledig programmeerbaar digitaal geld. Gekoppeld aan een digitale identiteit zullen deze ontwikkelingen uitmonden in een sociaal kredietsysteem dat de ‘irrelevante massa’ volledig in de tang heeft, zo stelt de docu.

“Voel het organische weten in jezelf dat zegt dat dit niet goed is. In je hart weet je dat dit indruist tegen álles wat het betekent om een gevoelig, levend, ademend en liefhebbend mens te zijn. Ten diepste weet je dat dit niet is waarom we op de aarde zijn,” spreekt de voice-over de kijker aan. Om te voorkomen dat onze kinderen opgroeien in een dystopische nachtmerrie, is het zaak zo veel mogelijk mensen wakker te schudden. Daarom raadt de filmmaker aan de docu zo veel mogelijk te delen.

This Pivotal Moment 2 is voorzien van Nederlandse ondertiteling.