Sprookjes en.. tijdreizen..!


Sprookjes. Vanuit meerdere perspectieven ‘REUZE-interessant’…

Sprookjes en tijdreizen

2021 © Harriet Algra |

Harriet Algra

Voor nog vele mensen is het moeilijk te bevatten, dat tijd zoals we hebben geleerd, één grote illusie is. Lineaire tijd bestaat niet en we worden continu op een fout spoor gezet door de verschillende tijdlussen en tijdlijnen. Hierdoor ontstaat er een beeld alsof de verschillende gebeurtenissen opeenvolgend zijn. Maar niets is minder waar. Een ander punt dat nog door velen niet wordt begrepen, is het feit, dat we hier in een hologram leven. Dit heeft niets te maken met wie we werkelijk zijn. De eenvoudigste manier om dat te beschrijven is je voor te stellen, dat je een rol speelt in een computerspel. Zodra je stopt met het spel keer je terug in wie je werkelijk bent.

Deze ‘rol’ die we hier spelen, is gecreëerd om ons gevangen te houden en op een dwaalspoor te brengen. Je wordt opgezadeld met een familie, een identiteit, die in het geheel niets met je werkelijke wezen te maken hebben. Zolang jij je aan de regels van die rol houdt is er niets aan de hand. Word je echter wakker, dan heb je de poppen aan het dansen, omdat je keuzes en beslissingen gaat nemen, die niet horen bij die rol. Dit heeft tot gevolg dat vele relaties waar mensen aan het wakker worden zijn, tot een einde komen.

We zitten momenteel in de grootste wereldoorlog aller tijden. Deze oorlog wordt dit keer niet bevochten met bommen en kanonnen, maar met informatie. Tot onze grootste vijanden behoort de media. Deze schildert alles wat met de waarheid te maken heeft, af als nepnieuws of als een complottheorie. Dit maakt het heel lastig om de slapende massa, die nog volledig in de ban is van de televisie, wakker te schudden. Zij kunnen zich niet voorstellen, dat er mensen zo intens slecht kunnen zijn, dat die hun bewust op een fout spoor zetten. Deze groep heeft straks onze hulp hard nodig wanneer ze overspoeld gaan worden met de waarheid.

Naar aanleiding van mijn artikel ‘Het grote ontwaken’, wees een vriendin me op het feit dat dit het sprookje van ‘Doornroosje’ beschreef. We zijn en worden hier letterlijk in slaap geprikt. Sprookjes zouden gefantaseerde volksverhalen zijn maar niets is minder waar. Wanneer jij je gaat verdiepen in de verhalen, ontdek je steeds meer waarheden. Denk bijvoorbeeld aan alle sprookjes met reuzen; deze hebben daadwerkelijk bestaan.

Of, nu langzamerhand de waarheid omtrent het satanistische kindermisbruik naar de oppervlakte begint te komen, aan de ware betekenis van ‘De rattenvanger van Hamelen’, of ‘De zak van Sinterklaas’, waar stoute kinderen in werden gestopt om te worden meegenomen naar Spanje. De meeste kennis en informatie die we tegenkomen is niet ouder dan de 19de eeuw. Het excuus daarvoor zou zijn, dat mensen voor die tijd niet konden lezen en schrijven. We weten ondertussen dat het tegenovergestelde het geval is.

Tijdreizen is een zeer reëel fenomeen, dat volledig verborgen wordt gehouden door overheid en militaire functionarissen. Zij zijn hier al heel lang van op de hoogte. Ze hebben het gebruikt om de krankzinnige agenda van de reptilliaanse machthebbers, geholpen door de Zionistische maffia, uit te rollen. Deze agenda herkennen we vandaag de dag als de ‘Global Reset’ van Klaus Schwab.

Phil Corso Jr., de zoon van luitenant-kolonel Philip Corso, verklaarde dat tijd is gecompromitteerd. Met behulp van tijdreizen zijn ze in staat om bepaalde gebeurtenissen anders te laten verlopen, om zo een andere tijdlijn in gang te zetten in de ruimtelijke realiteit. De bestaande tijdlijn uit het verleden krijgt op die manier, vanaf dat moment, een alternatieve toekomst. Dus als je dit goed tot je door laat dringen, begrijp je dat de geschiedenis zoals ons is geleerd, niets met de werkelijkheid te maken heeft. Onze aardse realiteit heeft momenteel talloze andere tijdlijnen, die rond de hoofdtijdlijn zweven met verschillende toekomsten, waarvan sommige zeer destructief zijn. De toekomst die we te zien gaan krijgen, is afhankelijk van de keuzes die we onderweg maken.

Deze tactiek is eindeloos ingezet door zowel de DeepState als de vrijheidsstrijders. De vrijheidsstrijders gebruiken het om de aarde en het hele melkwegstelsel te kunnen bevrijden. De DeepState, om te ontdekken hoe ze een wereld zouden kunnen creëren waarin zij als enigen hier succesvol en glorieus zouden kunnen leven, nadat ze 90% van de mensheid succesvol vernietigd hebben. Zij hielpen bepaalde tijdreizigers uit de toekomst in ruil voor militaire technologieën. DeepState bestaat over het algemeen uit bankiers, koningen, koninginnen, en oligarchen.  Zij zijn altijd degenen geweest die alle controle over het geld hadden.

Om die specifieke tijdlijn te kunnen bereiken, werd hun grootste zoektocht het project, om tijd zelf te manipuleren en een tijdlijn te manifesteren waar slechts een klein deel van de zeer rijken álles in de wereld bezaten. Om dit voor elkaar te krijgen moesten ze in staat zijn, om de rest van ons op subtiele manieren te kunnen controleren, zodat we altijd de exacte keuzes zouden kunnen maken, die zij voor ogen hadden. Ze kochten voor hoge bedragen iedereen, die bereid was dit aan te nemen en die zich bij hun aan  wilde sluiten, of aan een ieder die bereid was zijn ziel te verkopen in ruil voor roem en rijkdom.

De afbeelding van Faust, die de onsterfelijke, eeuwige ziel probeert te ‘kopen’ van de mens.. In ruil voor begeerten, die Aards en vooral vergankelijk zijn.
Gaandeweg kwamen er steeds meer hebzuchtige mensen aan de macht, die bereid waren de rest van de mensheid te verkopen voor geld. Miljoenen mensen wereldwijd, verkochten zichzelf in deze slavernij en gaven meer om geld dan om mensen. Het probleem waar deze mensen nu mee geconfronteerd worden is een extreem schuldgevoel. Ze zullen moeten gaan toegeven, dat hun acties hoogstwaarschijnlijk hebben bijgedragen aan het mogelijk maken van die nieuwe wereldorde.Zij hebben deze oligarchen geholpen en aangemoedigd, om onze realiteit naar de vernietigingstijdlijn te bewegen. Het zijn hun acties, vaak uitgevoerd uit onwetendheid, die de oorzaak zijn van de puinhoop waar we momenteel in verkeren. Dit werd allemaal mogelijk gemaakt door de tel-lie-vision programmering, die luxe en glamour afschilderde als prachtig en wenselijk. Uiteindelijk creëerde deze programmering een negatieve tijdlijn met een aardse mensheid, die erg egoïstisch was.

Deze tijdlijn was een echte tijdlijn.
Het veroorzaakte rimpelingen en gebeurtenissen tot ver in onze toekomst. Het was op een gegeven moment de enige tijdlijn, die door reizigers, die uit de toekomst terugkwamen, werd waargenomen. Die tijdlijn bestond ook weer uit verschillende versies. Hoe slecht dingen in een bepaalde versie werden, hing namelijk af van de collectieve keuzes die de mensheid maakte. Dit was de reden dat de voorstanders van deze tijdlijn besloten, dat ze manieren moesten vinden, waarmee ze de mensheid konden dwingen om elke dag slechte, egoïstische en immorele keuzes te maken.

Volgens vele reizigers, die zijn teruggekeerd uit de toekomst, lijkt het alsof ze geslaagd zijn, om niet alleen op aarde maar in een groot deel van het Melkwegstelsel een zeer donkere realiteit te creëren. De ravage, die deze zielloze robotmensen, die vrijwillig hun eigen DNA hadden opgegeven in ruil voor technologieën, in het Melkwegstelsel hadden aangericht, was volkomen zinloos. Dit had tot gevolg, dat vele onschuldige rassen van wezens en planeten, bij de hoogste Universele Raden aanklopten voor hulp.

We weten ondertussen, dat tijd niet bestaat. Dit houdt in, dat er ook in het verleden wijzigingen kunnen worden aangebracht. Vanaf 1900 tot aan 2020 zijn er vele spirituele wezens uit de vrije wereld op aarde geboren met de bedoeling, die negatieve tijdlijn om te buigen. Dit had tot gevolg, dat veel van de dingen, plaatsen, wezens en gebeurtenissen die in de negatieve tijdlijn centraal stonden, verdwenen in de toekomst.

De machthebbers ervoeren deze actie als een bedreiging voor hun negatieve toekomst, omdat die hiermee aan het verdwijnen was. Dus ook zij begonnen terug te reizen in de tijd, om erachter te komen waar deze veranderingen vandaan kwamen, en ontdekten dat dit heeft plaatsgevonden in de tijd, die we nu allemaal ervaren als ons heden. Zij sloten vervolgens verdragen met de duistere en hebzuchtige leiders van de aarde. Ze begonnen met Adolf Hitler in de jaren dertig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiermee probeerden ze de aarde terug te sturen naar haar oorspronkelijke destructieve tijdlijn, waarmee ze hun donkere toekomst konden rechtvaardigen en voortzetten. Ze brachten zeer geavanceerde technologieën met zich mee en gaven deze aan de Nazi’s, om hen te helpen de Tweede Wereldoorlog te winnen en zo de aarde terug te plaatsen op de vernietigende tijdlijn. Dit hield in, dat de periode tussen 1900 en 2020 voor de tweede keer werd afgespeeld. Het gebeurde op een andere manier dan de eerste keer, waarmee een andere alternatieve versie van tijd werd gecreëerd.

Natuurlijk zagen de goede rassen uit de toekomst wat er werd gedaan. Ze stuurden op hun beurt nog vele krachtiger zielen naar het verleden van de aarde. Dit heeft opnieuw veel kwaad kunnen neutraliseren. Ook deze actie werd beantwoord met een tegenaanval van de DeepState. Er zijn ondertussen vele tijdlussen ontstaan van deze specifieke periode van tijd in de geschiedenis. Het was het begin van de tijdlijnoorlog die ging over de toekomst van de aarde.

Deze oorlog begon in 1900. Het is een totale oorlog. die woedt tussen goed en kwaad, tussen licht en donker, oftewel een oorlog tussen God en satan. De negatieven stuurden hun mensen terug naar het verleden van de aarde. Sommigen gingen naar de periode van 1900 tot 2019 en weer anderen gingen zelfs veel verder terug in de tijd, zoals te lezen valt in ‘Israel en de grote misleiding’  (HIER) , om te proberen de situatie weer onder controle te krijgen.

Ze zochten altijd naar de meest hebzuchtige en de meest kwaadaardige mensen om hun deals mee te sluiten. Ze boden hun alles aan wat ze maar wilden, als ze maar zouden helpen, om de rest van de mensheid tot slaaf te maken in een donkere toekomst, die geleid zou worden door Satan. Corruptie, door hebzucht en goddeloosheid, werd hun belangrijkste instrument. Dit is het moment, waarop ze mensen als Jeffrey Epstein begonnen te gebruiken, en controle kregen over Hollywood en de muziekindustrie.

De eerste tijdlussen in deze tijdlijnoorlog, waren lang niet zo heftig als wat we momenteel in onze huidige situatie allemaal zien plaatsvinden. Bij elke mislukking van de DeepState, werden de tijdlussen gemener en draconischer. Het belangrijkste slagveld voor deze tijdoorlog was dus de periode tussen 1900 en 2020, waarin is uitgemaakt of de aarde naar het donker of naar het licht gaat. Al die herhalingen van tijdlussen is de reden waarom onze levens zo beschadigd zijn. We worden continu vreselijk verstoord door wezens en entiteiten, die we niet kunnen zien of zelfs maar voor kunnen stellen.

Het goede nieuws is dat we hebben gewonnen.
In het afgelopen jaar zijn ruim 6200 vluchten richting de Guantánamo Bay gevangenis op Cuba gevlogen, vol met mensen, die verantwoordelijk zijn voor de huidige situatie. Daar zullen ze, of zijn ze reeds berecht door de militaire tribunalen. Vooral ‘s nachts kun je de zware legervliegtuigen over horen vliegen. Op IJsland is ook een gevangenis opgericht voor de criminelen afkomstig uit Europa.

Waar het nu op aankomt is, dat we zo snel mogelijk een eenheid gaan vormen als mensheid. De mensen die nog steeds vastzitten in wereldlijke obsessies zoals bijvoorbeeld geld, zijn bezig met steeds verder gepolariseerde systemen van onwaarheid en worden steeds extremer in hun ontmenselijking van elkaar. Daarmee brengen ze alles en iedereen in gevaar. Ze lopen risico hier straks achter te blijven, om opnieuw gedurende 26 duizend jaar gevangen vast te komen zitten in deze 3-dimensionale werkelijkheid. We zullen ons moeten gaan realiseren, dat alles hier zo is opgezet, om mensen continu tegen elkaar uit te kunnen spelen. Dit fenomeen vindt momenteel plaats tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Dus doorzie dat spel en ga er niet in mee.

Liefde en verbondenheid is het enige dat ons zal bevrijden. We krijgen nog een paar zware weken, waarin de criminele daden van de DeepState belicht gaan worden. Hier zijn ze niet blij mee, waardoor ze steeds extremer zullen worden maar waardoor meer en meer mensen zullen ontwaken. In 2022 stromen we de nieuwe wereld in.

Houd je enkel nog bezig met positieve berichten. De negatieve worden namelijk ingezet door de DeepState, om ons in een lage trilling te krijgen en daar moeten we voor waken. Ze hebben bij iedere tijdlus kennis weggesluisd en woorden veranderd. De Engelse taal laat dit veel duidelijker zien dan het Nederlands. Een prachtig voorbeeld is het woord ‘Christian’. Dit behoort in het echt ‘CHRISTIAM’ te zijn. Je krijgt dan Christ-I- am, Christus die ik ben.

De verschillende religies zijn gecreëerd, om mensen tegen elkaar uit te spelen. Deze bezitten allemaal een stukje van de waarheid. Maar iemand die oprecht de goddelijke verbondenheid nastreeft maar nog nooit van Christus heeft gehoord, draagt wel degelijk de Godskracht in zich mee.

Dit betekent, dat we ondanks alle verschillen in religies, zullen moeten erkennen, dat er een ogenblikkelijke verlossing kan plaatsvinden wanneer mensen tot verbonden komen. Er bestaat slechts één vorm van verbondenheid met het goddelijke en die is voor ons allemaal hetzelfde, welk pad we ook kiezen zolang het maar liefdevol en oprecht is. Hier is geen DeepState tegen opgewassen. Die stroming is wereldwijd volop aan de gang en kan niet meer stuk en wordt steeds duidelijker zichtbaar.

Volgens de Chinese kalender zitten we nu in het jaar van de os. De os doorploegt het land om het klaar te maken voor het nieuwe. Deze wordt op 1 februari 2022 opgevolgd door het jaar van de tijger, het jaar van de vrijheid.

Harriet Algra
november 2021

totalhealthfoundation.nl

Bronvermelding (o.a.):

lovetruthsite.com/the-time-travel-black-operations-target-that-got-away-and-lived-to-talk-about-it-part-one/

a-year-is-almost-up-nobody-playing-the-game-gets-a-free-pass-nobody/

‘Het Twaalfde Inzicht’ – James Redfield