Doodzonden Sigrid Kaag

Is het echt zo erg met onze politica? Nee, het is veel erger!

  1. Verzwijgen functie GPMB
  2. Nederlandse overheid heeft een vast contactpunt, een stekker met het WEF
  3. CDBC het controleerbare geldsysteem is al lang besloten
  4. Klimaat gaat boven de burger
  5. Kaag wil partijen en mensen verbieden: Totalirisme
  6. Agenda 2030
1. Verzwegen Nevenfunctie KAAG?  Renske Leijten (SP) stelt Kamervragen over niet opgegeven nevenfunctie Sigrid Kaag 11-1-2023
In de mainstream kraait er geen haan naar, maar Kamerlid Renske Leijten van de SP wil opheldering van premier Mark Rutte over de niet opgegeven conflicterende nevenfunctie van minister Sigrid Kaag. Ze stelde Kamervragen.

Afgelopen vrijdag bleek uit Wob-documenten dat de huidige minister van Financiën, Sigrid Kaag (D66), in 2021 als minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking tegen de regels een nevenfunctie had als bestuurslid bij de Global Preparedness Monitoring Board (GPMB): een WHO-organisatie die de uitbraak van pandemieën moet voorkomen en opriep tot ‘gigantische investeringen in COVID-19’.

“Daarmee overtrad ze de regels uit het Handboek Integriteit, waarin staat dat een bewindspersoon tijdens zijn of haar ministerschap geen nevenfunctie mag hebben, om zo elke vorm of suggestie van belangenverstrengeling te vermijden,” stelde data-onderzoeker Wouter Aukema, die de Wob-documenten naar buiten bracht. “Kaag negeerde bovendien tot twee keer toe het advies van ambtenaren om geen zitting te nemen in de GPMB en legde meerdere adviezen om verantwoording af te leggen aan de Kamer naast zich neer.”

Hoewel de onthulling op alternatieve en sociale media tot een storm van protest leidde, bleef het in de reguliere media akelig stil. Maandag werd dat stilzwijgen in ieder geval in de Tweede Kamer doorbroken door Kamerlid Renske Leijten van de SP. Zij diende schriftelijk Kamervragen in bij premier Mark Rutte over ‘het naleven van integriteitsregels door bewindspersonen’.

Zo vraagt zij de premier om uitgebreid antwoord te geven op de vraag waarom een nevenfunctie van een bewindspersoon niet is opgegeven, ondanks dat dit wel volgt uit de gedragscode voor bewindspersonen. Ook wil ze weten of het klopt dat ambtenaren meermaals ambtelijk hebben geadviseerd deze nevenfunctie wel te registreren, en zo ja, waarom aan deze adviezen geen opvolging is gegeven?

Uit Wob-documenten blijkt dat D66-leider Sigrid Kaag in 2021 tijdens haar ministerschap tegen de regels een nevenfunctie had als bestuurslid bij GPMB: een WHO-organisatie die nota bene gaat over de uitbraak van pandemieën en opriep tot ‘gigantische investeringen in COVID-19’.

De onthullingen werden vandaag gedaan door data-onderzoeker Wouter Aukema. “Mag een minister nevenfuncties hebben? Nee,” zegt Aukema. “Sigrid Kaag was Board-member van de GPMB (2018 – 2021). En verzweeg dit voor de Tweede Kamer. Premier en minister VWS moeten hiervan hebben geweten.”

Het is bewindspersonen niet toegestaan om betaalde of onbetaalde nevenfuncties te hebben, volgens de integriteitsregels voor Kamerleden en bewindspersonen. In het geval van Kaag gaat het als bestuurslid bij GPMB ook nog eens om een nevenfunctie met conflicterende belangen.

2. WEF en Overheid Nederland via een vast contactpunt in Davos. Uit antwoorden op Kamervragen blijkt dat de Nederlandse diplomatieke missie in Genève fungeert als ‘tussenschakel voor de ministeries en het WEF’ en dat financiënminister Kaag een aanspreekpunt heeft voor de lobbyclub.

FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen stelde in juni aan minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) Kamervragen over het World Economic Forum (WEF). Uit de antwoorden blijkt onder meer dat het contact met de organisatie van Klaus Schwab verloopt via de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in Genève, die een ‘tussenschakel voor de ministeries en het WEF’ vormt.

In antwoord op de vraag of het correct is dat het kabinet brieven van WEF niet beantwoordt, schrijft de minister: “Uitnodigingen van het WEF zijn niet rechtstreeks beantwoord aan de organisatie van het WEF. Dit verliep via de Permanente Vertegenwoordiging (PV) van Nederland te Genève. De PV Genève vormt de tussenschakel voor de ministeries en het WEF, en verzorgt de ondersteuning bij het coördineren van het bezoek van Nederlandse bewindspersonen aan het WEF.”

De minister schrijft ook dat de PV Genève mondeling aan het WEF heeft meegedeeld dat Kaag de jaarlijkse WEF-bijeenkomst in Davos zou bijwonen.

Kaag uitgenodigd voor ‘verschillende activiteiten’

Uit vrijgegeven e-mails blijkt verder dat Kaag wordt uitgenodigd door het WEF voor ‘verschillende activiteiten’ naast de beruchte jaarlijkse vergadering in Davos. “Zo heeft het WEF verschillende activiteiten door het jaar heen (waaronder de jaarvergadering) waar minister Kaag mogelijk ook voor uitgenodigd wordt. En het is ook een onderwerp waar het afgelopen jaar meerdere keren Kamervragen over zijn gesteld,” schreef het WEF-aanspreekpunt van het ministerie van Financiën op 15 februari aan iemand van de Permanente Vertegenwoordiging in Genève.

Aanspreekpunt WEF

Hierop antwoordde de medewerker van de Permanente Vertegenwoordiging op 3 maart: “Ik begrijp dat jij het nieuwe aanspreekpunt bent voor het WEF binnen het ministerie van Financiën? We zijn op de Permanente Vertegenwoordiging in Genève al weer druk begonnen met de eerste logistieke dingen regelen, zo ook de hotels (is altijd een hele uitdaging in verband met prijzen en beschikbaarheid). Voor ons daarom goed om te weten aan welke dagen jullie denken voor deelname minister van Financiën. In het verleden ging de minister altijd op dezelfde dagen als de MP (die komt dit jaar op 24 en 25 mei).”

En daar voegde de medewerker aan toe: “Ik spreek daarnaast morgen ook mijn contact bij het WEF, dus als ik al een beetje een indicatie van dagen van de verschillende deelnemende bewindspersonen kan geven, kunnen ze daar al rekening mee houden bij het opstellen van het programma.”

De ambtenaar van het ministerie van Financiën schreef op 3 maart terug: “Dank voor je mail. Ik ben inderdaad het nieuwe aanspreekpunt voor het WEF vanuit het ministerie van Financiën. De minister heeft haar akkoord gegeven om deel te nemen, maar er staan nog geen specifieke data vast. Dat zullen we binnenkort voorleggen.”

3. CDBC ‘Kaag kán privacybelofte over digitale euro helemaal niet waarmaken’ . Nederland wil zorgen dat de privacy van gebruikers gewaarborgd blijft bij de komst van een digitale euro, belooft financiënminister Sigrid Kaag (D66) op Twitter. ‘Dat kan met dit systeem helemaal niet’, zegt financieel journalist Arno Wellens.

Vanmiddag vindt in de Tweede Kamer het commissiedebat plaats over de nu al omstreden digitale euro. Vooraf, tijdens en na afloop van het debat zal programmamaker Flavio Pasquino live vanuit Den Haag duiding geven aan dit belangrijke onderwerp, met onder andere financieel journalist Arno Wellens. De live-uitzending is via deze link te bekijken.

Privacy verleden tijd

Deskundigen zoals Wellens waarschuwen dat de komst van de digitale bankmunt grote negatieve gevolgen zal hebben voor de privacy van mensen. Waar je met contant geld nog anoniem aankopen kunt doen, is dat met een digitale centrale bankmunt onmogelijk. Iedere transactie is volledig traceerbaar, stellen zij. Bovendien kan het geld zo geprogrammeerd worden dat het alleen aan bepaalde zaken, binnen een bepaald gebied of binnen een bepaalde termijn uitgegeven kan worden. Ook kan de centrale bank door het instellen van negatieve rente de koopkracht uithollen. Gekoppeld aan een digitale identiteit leiden deze ontwikkelingen volgens critici tot een sociaal kredietsysteem, waarin vrijheid en anonimiteit tot het verleden behoren.

Loze belofte Kaag

Voorafgaand aan het debat stuurde minister van Financiën Sigrid Kaag een Kamerbrief waarin ze onder meer uiteenzet hoe belangrijk lidstaten privacy vinden bij de ontwikkeling van de digitale euro. “De identiteit van bij een transactie betrokken partijen dient niet te worden onthuld aan de centrale bank of aan derde partijen die niet bij de transactie betrokken zijn,” aldus Kaag, die zichzelf vervolgens tegenspreekt door te stellen dat ‘meer privacy moet worden toegestaan bij kleinere en minder riskante transacties’.

Dinsdag verstuurde minister Kaag ook een tweet waarin ze Nederlanders gerust wilde stellen. “Nederland vindt het belangrijk dat de privacy van gebruikers gewaarborgd blijft bij de komst van een digitale euro,” zei Kaag. De minister beloofde dat ze zich daar namens Nederland voor in zal zetten.

“Dat kan niet,” stelt Arno Wellens in een reactie onder de tweet van de minister. “Kaag zet zich in voor iets dat niet kan. Wees eerlijk, dit is al verloren.”

Account based

Volgens Wellens wordt de digitale euro een account based – rekening-gebaseerd – CBDC. In tegenstelling tot een op tokens gebaseerd CBDC maakt een rekening-gebaseerd ontwerp gebruik van de verificatie van de identiteit van gebruikers, ‘geworteld’ in een digitaal ID-systeem.

“Dat staat allemaal al op de website van de Europese Commissie,” zegt hij. ”Er komt een apart inlogsysteem, gefinancierd met coronageld. Alles digitaal en geregistreerd.”

In 2021 gaf de toonaangevende Bank for International Settlements (BIS) in een verkenning al aan dat haar voorkeur uitgaat naar een rekening-gebaseerd CBDC op basis van digitale ID.

Digitale euro afgekraakt

Hoe Nederland denkt over de digitale euro en het bericht van Sigrid Kaag blijkt uit de score van haar twitterbericht. Op het moment van schrijven werd de tweet slechts 96 keer geliked. Wel staan er inmiddels al 1.703 vrijwel alleen maar negatieve reacties onder, waaronder dus een van Arno Wellens.

Ook ondernemer Hans van Tellingen reageerde: “Dat gaat natuurlijk mis, mevrouw. Het is wel degelijk een controle-instrument. En dat moeten we niet willen. Graag bepaal ik zelf hoe vaak ik reis, welke producten ik koop en of ik wel of niet gezond leef. U weet precies waar ik over heb. Toch?”

Nederland wil alle betalingen vanaf 100 euro gaan monitoren en contante betalingen vanaf 3000 euro zelfs verbieden. Minister van Financiën Sigrid Kaag lanceerde het wetsvoorstel tegen witwassen, maar critici vrezen een ongekende massasurveillance. Econoom Jelena Postuma ziet een opmaat naar de CBDC, de Central Bank Digital Currency, die het definitieve einde van financiële privacy zal inluiden.

4. Klimaatdoelen gaan vóór hulp aan burgers, zegt minister Kaag. Europese maatregelen om de torenhoge energierekening te verzachten, mogen niet ten koste gaan van de klimaatdoelstellingen. Dat zei minister Sigrid Kaag van Financiën tijdens een toespraak voor een EU-denktank in Brussel. ‘Hulp aan huishoudens is subsidie op energieverbruik.’

De Nederlandse minister was dinsdag in Brussel om een toespraak te houden bij de denktank Bruegel van de Europese Unie. “Ondanks de onzekere situatie waarin we ons bevinden, hebben we als het gaat om klimaatactie niet de luxe om op de pauzeknop te drukken,” aldus Kaag. “Politici en bestuurders moeten nu handelen, maar ook naar de lange termijn kijken.”

De D66-minister sprak zich uit tegen het financieel tegemoet komen van huishoudens, wat volgens haar zou neerkomen op een subsidie voor energieverbruik. Volgens de vicepremier moeten mensen juist minder energie gaan gebruiken.

Voor mensen met de laagste inkomens toonde Kaag wel enig mededogen. Die moeten met gerichte steun worden geholpen, aldus Kaag. Ook zegt ze dat politici en bestuurders moeten begrijpen dat de energietransitie gevolgen heeft voor gewone mensen. “De uitdaging voor ons is om dit feit niet uit het oog te verliezen,” stelt de minister.

De bereidheid vanuit Brussel om burgers tegemoet is overigens niet heel groot. Ambtenaren van de Europese Commissie gaven eerder al toe dat EU met maatregelen zou kunnen helpen om de energierekening van mensen te verlagen, maar Brussel wil dit soort maatregelen niet nemen vanwege de klimaatambities. Kaag wilde hierover niet in detail spreken.

Voor de grootste uitstoters in Nederland wil minister Kaag overigens wel een greep in de schatkist doen om ze te compenseren voor de hogere energieprijzen. Honderden miljoenen subsidie stelt ze beschikbaar, naar eigen zeggen ‘om te voorkomen dat deze bedrijven naar het buitenland vluchten.’

5. Verbod personen en partijen? Nieuwe dictator Sigrid. Waar is Amnesty International gebleven?

 

Voor wie even verder kan, wil kijken:

6. Agenda 2030

Agenda 2030 van WEF: nieuwe wereld zonder zorgen | Biflatie.nl

Agenda 2030: je zult niets bezitten en gelukkig zijn – winepressnews.com

AGENDA 2030 :: WIJ MOGEN GAAN ONTWAKEN! (volkwordwakker.nl)

Agenda 2030: Op weg naar een nieuwe wereldorde – AMEN