Financiële vooruitblik met Ab Flipse, Pim van Rijswijk en Paul Buitink