Gunstige uitspraak tuchtraad over huisarts Rob Elens en hoe nu verder?

Gunstige uitspraak tuchtraad over huisarts Rob Elens en hoe nu verder? - 52493
Samenvatting van het artikel

De uitspraak van de Tuchtraad over Huisarts Rob Elens lijkt een eerste stap in de goede richting van de gezondheidsautoriteiten. Maar het optreden van veel meer medici, vooral degenen die aan de basis hebben gestaan van ingrijpende maatregelen met grote negatieve effecten, zou ook beoordeeld dienen te worden.

Lees volledig artikel: Gunstige uitspraak tuchtraad over huisarts Rob Elens en hoe nu verder?

Leestijd: 2 minuten

Aanpak Rob Elens

Hoe in 2020 met de Limburgse huisarts Rob Elens is omgegaan was karakteristiek voor de autoritaire, onwetenschappelijke en bureaucratische aanpak van de Coronacrisis door VWS en de gezondheidsautoriteiten. Hij kwam al vroeg naar buiten met het feit dat hij aan Covid-19 patiënten HCQ en Ivermectine voorschreef. Plus dat hij ten aanzien van de vaccinaties uitspraken deed, waarbij hij aangaf dat geneesmiddelen en voedingssupplementen een goed alternatief waren. Daarnaast wilde hij zijn patiënten alleen vaccineren als ze een “informed consent-” formulier ondertekenden.

Vanuit de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, maar ook vanuit de politiek (o.a. Minister De Jonge) is zijn optreden toen zwaar bekritiseerd en hem zijn ook hoge boetes opgelegd. Hij is gewaarschuwd dat hij uit zijn vak gezet kon worden. Er is nu een uitspraak van het regionale Tuchtcollege dat beduidend milder is dan wat Rob Elens tot onlangs boven het hoofd hing. Hij krijgt een berisping, vooral omdat hij in het openbaar uitspraken deed met kritiek op het overheidsbeleid.

Ik vond het in 2020 verbijsterend dat terwijl men geen medicijnen had voor Covid-19-patiënten (“wacht maar thuis af, neem een paracetamol, en als je erg ziek wordt dan brengen we je naar het ziekenhuis”) het toepassen van off-label medicijnen, als een doodzonde werd beschouwd. Medicijnen, die al heel lang voor andere aandoeningen werden gebruikt. En waarvan er voldoende aanwijzingen waren dat ze konden helpen. Maar zelfs als ze alleen als een soort placebo zouden werken, dan zou het al zijn nut hebben gehad.

Hetzelfde geldt trouwens voor vitamine D3. Terwijl er toen al veel aanwijzingen waren dat het een gunstige werking had in relatie tot Covid-19 werd het amper in de media gecommuniceerd als een bescherming tegen het krijgen of ernstig ziek worden door Covid-19. Ik had een gesprek met twee huisartsen, die het toepasten en hun best deden om daar aandacht voor te krijgen, maar dat gebeurde amper.  Toevallig is er net een grote studie in de VS uit, die ook bevestigd de resultaten van een studie in een Israëlisch ziekenhuis van de goede werking van D3.

Alles moest en zou opgelost worden met vaccineren en elke andere weg van bescherming werd aangevallen of geridiculiseerd. Daarbij werden de mogelijke nadelen van de vaccinatie, zeker voor de jongere leeftijdsgroepen, genegeerd en de voordelen (het voorkomt verspreiding) overdreven.

Zwart-wit beeld

Onder het mom “dit is wetenschap” werd een zwart-wit beeld gecreëerd (vaccin is prima, al het andere is slecht), terwijl er ten aanzien van het vaccin en alternatieve behandelingen (met off-label medicijnen en voedingssupplementen) in werkelijkheid allerlei schakeringen van grijs waren en zijn. Men had juist veel meer ruimte dienen te bieden aan de professionals, zoals de huisartsen, die hun patiënten het best kennen en doorgaans een vertrouwensband hebben. En men had niet zo panisch moeten zijn waarbij iedere kritiek op het vaccin werd gezien als een aanval op de gezondheidssituatie in ons land.

Dat de tuchtraad, een veel minder streng standpunt in heeft genomen ten aanzien van Rob Elens, mag gezien worden als een aanwijzing, dat we een andere periode zijn ingegaan. Maar pas als de tuchtraad niet alleen uitspraken doet over mensen als Rob Elens, maar ook over die medici, die aan de basis hebben gestaan van het nemen van ongefundeerde zware maatregelen met allerlei nadelige gezondheidseffecten, dan zijn we pas echt weer uit de donkere tunnel gekomen, die we in maart 2020 zijn ingegaan.