Is het WEF een bedreiging voor het midden- en kleinbedrijf? | Gesprek met Pancras Pouw