Kan rechtszaak klokkenluider Brook Jackson faillissement Pfizer inluiden?

In maart begint in de VS een zeer belangrijke rechtszaak tegen Pfizer, aangespannen door voormalig Ventavia-directeur Brook Jackson. Zij zegt bewijs te hebben dat Pfizer heeft gefraudeerd met de data van de klinische proeven om goedkeuring voor het mRNA-vaccin te krijgen. ‘Een veroordeling kan het faillissement betekenen voor Pfizer’.

Met de woorden See you in court criminals – zie jullie in de rechtbank criminelen, vierde klokkenluider Brook Jackson afgelopen zaterdag het aanhangig maken van haar rechtszaak tegen Pfizer. Op 1 maart zal het bedrijf in persoon moeten verschijnen voor de Amerikaanse federale rechtbank in Texas om terecht te staan voor het mogelijkerwijs overtreden van de False Claims Act.

De geneesmiddelenfabrikant wordt ervan verdacht mRNA-vaccins aan de Amerikaanse overheid te hebben verkocht op basis van vervalste data van de klinische proeven. Hoewel Pfizer immuniteit geniet als het gaat om aansprakelijkheid voor bijwerkingen van haar COVID-vaccin, geldt dat niet als er sprake is geweest van misleiding en fraude om goedkeuring te verkrijgen voor noodtoelating. Een dergelijk misdrijf valt in de VS onder de False Claims Act. Volgens de wet kunnen individuen namens de overheid een rechtszaak aanspannen en een schadevergoeding toegewezen krijgen als zij kunnen bewijzen dat een persoon of bedrijf opzettelijk tegen de overheid heeft gelogen.

De zaak heeft betrekking op onthullingen van Jackson. Zij hield in 2020, als regionaal directeur van de onderzoeksorganisatie Ventavia Research Group, in Texas toezicht op de klinische proeven van Pfizer met het mRNA-vaccin voor COVID. Jackson constateerde tijdens de proeven dat er op alle fronten en op grote schaal werd gefraudeerd. Niet alleen was er sprake van slecht laboratoriumbeheer, ook waren er grote problemen met de veiligheid van patiënten en werd er gefraudeerd met data.

Veel overtredingen

Tijdens de twee weken dat Jackson op de locatie werkzaam was, zag zij onder andere dat deelnemers niet werden geblindeerd. Blindering is een belangrijk aspect van elk uitgevoerd onderzoek om bewuste of onbewuste vooringenomenheid in de opzet en uitvoering van een klinisch onderzoek te vermijden en te voorkomen. Daarnaast zag zij dat deelnemers die na de injectie in een gang werden geplaatst niet werden gecontroleerd door klinisch personeel en dat er gebrek was aan tijdige follow-up van patiënten met bijwerkingen. Jackson constateerde bovendien dat protocolafwijkingen niet werden gerapporteerd, vaccins niet op de juiste temperatuur werden bewaard en dat laboratoriummonsters verkeerd werden gelabeld.

Als verantwoordelijk toezichthouder waarschuwde zij het management van Ventavia, maar toen daar geen gehoor werd gegeven, waarschuwde ze Pfizer. Helaas wilden geen van beide partijen actie ondernemen op de geconstateerde overtredingen, dus belde Jackson medicijnwaakhond de Food and Drug Administration (FDA). Een paar uur nadat ze het agentschap op de hoogte had gebracht, werd ze – om onduidelijke redenen – ontslagen. Het was de eerste keer in haar meer dan twintigjarige loopbaan dat ze ontslag kreeg.

Jackson besloot daarop als klokkenluider naar buiten te treden over de misstanden bij Pfizer en Ventavia tijdens de klinische testfase. Zij nam onder meer contact op met de British Medical Journal (BMJ), aan wie zij ook bewijsmateriaal overlegde, waaronder foto’s en opnames van gesprekken met leidinggevenden. Daarbij verstrekte zij ook bewijs dat Pfizer en Ventavia de misstanden andere het tapijt probeerden te vegen en probeerden te verbergen voor een mogelijke audit door inspecteurs van de FDA. De BMJ heeft dit in een artikel op 2 november 2021 gepubliceerd – een aanrader voor iedereen die de beschuldigingen tegen Pfizer tot in detail wil nalezen.

Pfizer failliet?

Pfizer heeft de rechtszaak lang proberen tegen te houden, maar hij gaat op 1 maart dus toch van start. Volgens advocaten die Brook Jackson vertegenwoordigen, is dit de ernstigste fraudezaak in de wereldgeschiedenis met een potentiële schadewaarde van 3,3 biljoen dollar wegens fraude tegen de federale overheid en het publiek. Warner Mendenhall, een van de advocaten die de zaak behandelen en wiens advocatenkantoor veel False Claims Act zaken heeft gewonnen, baseert zijn schatting op de meer dan 2 miljard dollar die de Amerikaanse regering aan Pfizer betaalde voor meer dan 100 miljoen doses van het COVID-19-vaccin. De advocaten van Jackson houden er niet alleen rekening mee dat deze ene zaak tot gevolg kan hebben dat het contract van de overheid met Pfizer wordt verbroken en dat het vaccinatieprogramma wordt stopgezet, ook zou het bij een veroordeling zomaar kunnen zijn dat Pfizer als bedrijf failliet verklaard wordt.

Die Welt

Afgelopen vrijdag wees de Duitse mainstream krant Die Welt op mogelijke fraude tijdens de toelatingsstudies voor het vaccin van Pfizer/BioNTech. “De noodgoedkeuring van het mRNA-vaccin is mogelijk gebaseerd op valse data. Pfizer ontwijkt de beschuldigingen en weigert de data te herzien,” schreef Die Welt. Dit ging echter niet over de zaak Brook Jackson maar over fraude tijdens de klinische testfase in Argentinië.