Kuipers geeft toe dat myocarditis door mRNA-vaccins dodelijk kan zijn

Minister Ernst Kuipers van VWS erkent – met een hoop mitsen en maren – dat je kan overlijden aan myocarditis veroorzaakt door mRNA-vaccinatie tegen COVID-19, zo blijkt uit zijn antwoorden op Kamervragen.

Kamerlid Pepijn van Houwelingen (FVD) stelde op 19 december Kamervragen aan Kuipers en het ministerie van VWS naar aanleiding van een studie die een maand daarvoor was gepubliceerd in het Amerikaanse tijdschrift Clinical Research in Cardiology. Uit de studie bleek dat myocarditis – ontsteking van de hartspier – een potentieel dodelijke complicatie kan zijn na vaccinatie tegen COVID-19 met een op de mRNA-techniek gebaseerd vaccin.

Van Houwelingen vroeg Kuipers schriftelijk of hij op de hoogte was van de studie en of hij de conclusie van de wetenschappers van de studie erkent of ontkent. De wetenschappers concludeerden dat myocarditis als gevolg van een op mRNA-gebaseerde vaccinatie in sommige gevallen mogelijk een dodelijke bijwerking van het vaccin kan zijn.

Uit de antwoorden, die Van Houwelingen donderdag naar buiten bracht, blijkt dat de minister de studie kent en de conclusies van de studie onderschrijft. “Het onderzoek laat zien dat uit autopsie-onderzoeken bij vier van de onderzochte personen is gebleken dat myocarditis de meest waarschijnlijke doodsoorzaak is en dat het waarschijnlijk is dat myocarditis is veroorzaakt door vaccinatie,” aldus Kuipers.

‘Zeldzaam en mild’

Het risico op myocarditis door vaccinatie is zeldzaam, beweert Kuipers. “De meeste mensen bij wie myocarditis of pericarditis optreedt, herstellen ook binnen enkele dagen of weken na behandeling en houden hier geen blijvende schade aan over.” Wel is het zo, erkent de minister, dat patiënten aan myocarditis kunnen overlijden, als er geen tijdige signalering en behandeling plaatsvindt.

Kuipers beweert in zijn antwoord dat er een aanzienlijk hogere kans is op myocarditis bij een corona-infectie dan na een vaccinatie. Hij haalt daarbij bijwerkingencentrum Lareb aan, dat beweert dat het risico op myocarditis negentien keer groter is na een infectie dan na een vaccinatie. De wetenschap verschilt daarover echter van mening. Uit een grootschalige cohortstudie van Israëlische universiteiten onder 196.992 niet-gevaccineerde volwassenen bleek namelijk dat er geen toename was van gevallen van myocarditis en pericarditis na besmetting met COVID-19. De onderzoekers concludeerden dat het virus deze hartproblemen niet lijkt te veroorzaken.

Herhaalprik jongeren

De minister geeft in zijn antwoorden aan dat er in de uitvoering van het vaccinatieprogramma nog steeds uitdrukkelijk aandacht is voor het risico op myocarditis en pericarditis. “Zo is op advies van de Gezondheidsraad besloten om mensen jonger dan 45 jaar een herhaalprik te geven met het vaccin van BioNTech/Pfizer, omdat uit onderzoek bleek dat er na vaccinatie met het Moderna-vaccin een net iets grotere kans bestond dat myocarditis zou optreden bij jongere personen dan bij vaccinatie met het vaccin van BioNTech/Pfizer,” zegt Kuipers.

‘De dood als bijwerking dus’

“Mooi. VWS erkent inmiddels dat de ‘vaccins’ dodelijke (!) myocarditis kunnen veroorzaken. De dood als bijwerking dus,” zegt Van Houwelingen in een reactie op de antwoorden van Kuipers op zijn Kamervragen. “Volgens VWS is COVID nog steeds gevaarlijker dan de ‘vaccins’, maar ja, bijwerkingen worden beperkt geregistreerd en na vaccinatie kun je nog steeds COVID krijgen.”

Steun blckbx en maak onderdeel uit van de blckbx buddy community!

Word blckbx buddy