Litanie van Hugo (Ja die!)

Hugo kun je uitleggen?

 1. hoe je 17 miljoen mensen hebt voorgelogen?
 2. hoe je je broer een contract voor maken vaccin hebt bezorgd
 3. hoe je Sywert hebt gefêteerd op enkele miljoenen €’s
 4. hoe je altijd je oren heb laten hangen naar het OMT?
 5. hoe je de niet gevaccineerden wegzette en daarmee beschuldigde
 6. hoe je miljarden euro’s schonk aan de farmaceuten vooraf
 7. en nog eens miljarden euro’s voor de vaccins
 8. en miljarden euro’s voor hulpmiddelen en medewerkers teststations
 9. hoe je duizenden mensen dupeerde en bedrijven failliet liet gaan
 10. hoe je niet luisterde naar andere wetenschappers
 11. geen aandacht voor 450.000 doden en 17 miljoen slachtoffers  vaccins?
 12. hoe je geen antwoorden gaf op vragen in de kamer
 13. hoe je de influencers afkocht en bedreigde
 14. hoe je nooit eens nadacht over de verkeerd ingeslagen weg
 15. hoe kan het zijn dat je je hiervoor leent
 16. hoe ben je hier voor getraind
 17. hoe houd je bij hoeveel geld je links en rechts uitdeelt?
 18. hoe komt het dat je haat zaait en niet liefde predikt
 19. hoe heb je dit geleerd. Waar wanneer en van wie?
 20. hoe en wanneer ben je des duivels geworden?
 21. hoe is het met je vrouw en kinderen?
 22. hoe kun je dit straks aan hen en aan ons uitleggen?
 23. Waar is je Christelijke kompas gebleven?
 24. hoe ga je dit goed maken?
 25. Hoe kun je dit goed maken?