Marcel Messing’s boodschap

Marcel Messing schreef diverse boeken en verzorgde vele lezingen in diverse Europese landen. Hij verstaat de kunst om de wereld, krachten achter de fenomenen te beschrijven. Het ontgaat de platte mensen en farizeeërs, die maar 1 waarheid kennen waar ze zich krampachtig aan vasthouden.

DE WEG DER KATHAREN

De Katharen (van het Griekse katharoi = reinen), een broederschap uit de lle tot 13e eeuw, zijn mettertijd synoniem geworden aan “ketters”. In de middeleeuwen echter behoedden en praktizeerden zij de christelijke mysteriën. “Kathaar” is het mysteriewoord dat betrekking heeft op allen die gezuiverd zijn naar lichaam en ziel. Door deze zuivering, die in het hart begint, kan een verbinding met de kracht van de Heilige Geest plaatsvinden. Het is de wedergeboorte uit water en geest, welke all is door de Liefde- en Lichtkracht van de Christus. Toen op 16 maart 1244 ten gevolge van de inquisitie de laatste Katharen” werden verbrand, profeteerde een troubadour: “Maar, na 700 jaar zal de laurier weer groen worden op de plaats der crematie van de martelaren!”. Deze profetie heeft haar vervulling gekregen in de herleving van de belangstelling voor de christelijke mysteriën. Onder de universele symbolen van Graal, Kathaar en Kruis met rozen, verbonden met allen die reeds het pad van bevrijding gingen, is deze laurier weer tot wasdom gekomen. en ideeën der Katharen. In dichterlijke taal wordt daarna verhaald “wat met het ware christendom is geschied”. Na elke zang volgt een verklarende tekst. De zangen ontsluieren het geheim van het katharisme – ze bevatten een aansporing de weg tot het Christusbewustzijn te gaan, zolang het Licht in deze tijd nog schijnen kan.

 

Worden we wakker?

Veronderstel dat veel van wat u geleerd hebt niet waar is. Dat u onwetend heel uw leven gemanipuleerd werd met ideeën over religie, politiek, economie, geschiedenis, opvoeding, gezondheid, oorlog en vrede. Veronderstel dat u erachter komt dat de leugen regeert en tot waarheid is verheven. Hoe zou u zich voelen? Bedrogen? Radeloos? Boos? Teleurgesteld? Verdrietig? Of opgelucht, omdat u dit diep in uw hart al vermoedde, maar nooit durfde uit te spreken? Maar uw zwijgen is ten voordele van hen die ons manipuleren en al lange tijd veel voor ons verborgen houden. Complotten zijn immers nonsens? De eerste druk van dit boek verscheen in oktober 2006 en werd al snel een bestseller, waarna enkele vertalingen volgden. ‘Dit kan toch niet waar zijn?’ Dit is doemdenken!’, reageerde toen menigeen. Anno 2021 blijkt al een deel van het beschreven scenario gerealiseerd te zijn en is er daarom meer vraag naar dit boek. 
 Worden Wij Wakker? gaat over de verborgen krachten achter het wereldtoneel die streven naar een nieuwe wereldorde. Leven we in een overgangstijd of in ‘het einde der tijden’? Sinds 11 september 2001 (9/11) kwam alles in een stroomversnelling. Wat is er aan de hand? Waarom ineens al die big-brothertechnieken: camera’s, satellieten, drones, artificiële intelligentie, robots, diverse paspoorten, DNA-databanken, scans, biometrie, het snelle uitrollen van 5G? Wordt een totale controle en bewustzijnsmanipulatie uiteindelijk mogelijk door de implantatie van een onderhuidse microchip in relatie tot het internet der dingen? Worden onze vrijheid en privacy fundamenteel bedreigd? Worden Wij Wakker? onthult choquerende feiten, maar laat ook zien dat juist in deze kritieke tijd de mens een enorme sprong in zijn bewustzijnsevolutie kan maken door kennis en inzicht. Maar dan moeten we wel heel snel collectief wakker worden… Marcel Messing is antropoloog, filosoof en auteur.