Na de boeren en vissers richt kabinet pijlen nu op glastuinbouw

Redactie Blckbx

Ook de glastuinbouw dreigt slachtoffer te worden van groene regelgeving van het kabinet. Milieuminister Rob Jetten dreigt de branche een essentiële uitzonderingspositie te ontnemen, ‘om minder afhankelijk te zijn van gas uit Rusland én voor het klimaat’.

Jetten liet maandag weten strenger te gaan handhaven op de wet die bedrijven en instellingen verplicht alle energiebesparende maatregelen te treffen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder. Voor die handhaving trekt het kabinet voor de komende vier jaar € 56 miljoen extra uit.

Net als voor sommige andere bedrijven gold voor de glastuinbouw tot nu toe een uitzondering, omdat de branche valt onder het Europese systeem voor handel in uitstootrechten (ETS). Minister Jetten liet weten die uitzonderingspositie te heroverwegen. Hij gaat hierover in gesprek met landbouwminister Henk Staghouwer. In het najaar hoopt Jetten meer duidelijkheid te kunnen geven.

‘Goed voor het klimaat’

“Energiebesparing is zeker nu van cruciaal belang,” zegt Jetten. “Energie die we niet gebruiken, hoeven we ook niet te produceren, te betalen of te importeren uit Rusland. Dit voorkomt onnodige energiekosten en is goed voor het klimaat. Bedrijven kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren.”