Nabeschouwing persco 12-11-2021

 

Maurice de Hond  Vooral de ouderen (80-90; 70-80; 60-70) komen nu in het ziekenhuis. Bescherming bij die groepen is sterk afgenomen. Op basis van de RIVM cijfers. Waarom zegt de overheid hier niets over? De uitspraak van Hugo dat je als gevaccineerden 17 x meer zekerheid hebt, klopt niet.

Coronapas is de achilleshiel. De gevaccineerden kunnen corona doorgeven hebben en doorgeven.. Ze zouden ook een negatieve test moeten overleggen. In een animatie wordt uitgelegd dat bij 3G de gevaccineerden het virus doorgeven aan de negatief geteste NG. Bij 2G kun je niet meer binnen of je moet bewijzen dat je een vaccin hebt of bent genezen. In ziekenhuizen, verpleeghuizen zijn uitbraken omdat mensen lang in een ruimte verblijven en het virus inademen.

Immumuloog Carla Peters zegt dat juist de gevaccineerden in het ziekenhuis terechtkomen. Bovendien is er veel acute zorg nodig  geboortes.Veel verpleegkundigen zijn vertrokken en er is een hoog ziekteverzuim. Zo’n 40% IC verpleegkundigen is op de rand van overspannenheid, 1/3 wil stoppen, 1/3 vreest ziekte.

Virus is endemisch, het virus is er en zal er altijd zijn. De mensen met een natuurlijke immumiteit (122 studies maar liefst) beter beschermd. De uitspraken van Hugo kloppen niet. Endemisch betekent dat het virus er altijd is geweest en het zero-beleid is gevaarlijk. Mensen met natuurlijke bescherming zijn nodig voor de groepsimmuniteit. Mensen met een vaccin verliezen hun bescherming en verzwakken bovendien hun weerstand! Sanguin en andere instituten hebben aangetoond dat er veel mensen zijn met antistoffen.

In Den Haag was een vreedzame sfeer. Maar politie en ME omcirkelen een groep demonstranten, slaan er op los en gebruiken waterkanonnen.

Gideon van Meijeren vindt het niet verbazingwekkend dat er strategisch over de persco wordt gelekt. Dan volgen schijndebatten en worden de maatregelen alsnog weer ingevoerd. Persco is manipulatie ten top. Door de korte lijntjes met de media worden de punten gemaakt. Ingespeeld wordt op angstgevoelens. Alle vormen van kritiek wordt als nepnieuws weg geduwd. De doventolk is bedoeld om impact te maken alsof het fantastisch is. Een speciale persco, de 37e!!. De doven zijn eerder gebaat bij dat mensen geen mondkapjes dragen!

Voor de neutrale toeschouwer was de verwachting dat het ‘het vaccin’ ons zou verlossen. Nu met een 85% vaccinatie graad plus de natuurlijke weerstand is het merkwaardig dat er nu toch weer een crisis is ontstaan, dat klopt niet. NG moeten zich laten vaccineren en de mensen die er al 2 hebben gehad moet er nog 1 keer krijgen. Wat is de logica hier?

Dubbelspraak als mensen worden blootgesteld aan propaganda verliezen ze het zicht op de logica en zien het niet meer. Verliezen de logica uit het oog.

Hugo zegt dat we een keuze hebben, maar tegelijkertijd geeft hij aan dat ze in gesprek gaan met de NG. Het is een vrije keuze. De essentiele voorzieningen zouden beschikbaar zijn voor iedereen. Maar nu blijkt pure dwang. Vaccinatieplicht. Orwell aan het woord. Vrijheid van keuze maar zoveel maatregelen laten het tegenovergestelde zien. De verstandige en solidaire keuze is om wel te vaccineren volgens Hugo.

Agressieve, scheldende, slaande, schoppende agent wordt niet door collega’s aangesproken vanwege buitensporig geweld alsof we een dictoriaal land leven. Een patroon van politiegeweld tegen demonstranten. Collega’s gingen de agressieve collega helpen tegenover weerloze burgers.

Ook nu in Den Haag een vreedzame demonstratie. De agenten die om commentaar worden gevraagd, lopen weg en verwijzen naar de persvertegenwoordiger. We leven niet meer in een democratie. Maar in een technocratie. Allemaal gebaseerd op experts en modellen. De wreedheid lijkt ook op een tirannie en politiestaat. Agenten speuren misdaden op en acteren met lijfstraffen. De dingen die hier gebeuren zag je voorheen alleen in dictatoriale regimes.

Tim Douwsma een positief lied: Welkom in mijn hart. In begin ‘hashtag ‘ik doe niet meer mee’. Vele artiesten werden afgefakkeld en terug in het hok geknuppeld. Het is een marathon.  Annelies heeft getwitterd dat er geen check is van de coronapas. Sterke toename vanaf 25 september.

Mark piloot wil geen polarisatie onder personeel en passagiers. Tweedeling is niet goed. Andere landen, andere regels. Luchtvaart hebben veel geld geleend van de overheid en overheid bepaalt de regels. In luchtvaart gaat alles om veiligheid. In USA heeft een klokkenluider al de noodklok geluid. Stel je voor dat een vlieger een hart stilstand krijgt. Vaccineren veroorzaakt meer risico dan het virus. Meer vliegers zitten thuis met bijverschijnselen en er zijn vliegers overleden. Piloot laat zich niet testen.

2G moet je omdraaien. Gevaccineerden zijn net zo besmettelijk als NG. Je zou Gezond moeten zijn tot het tegendeel genezen is. Ik wil niet veroordeeld worden tot een melaatse.

Sander Boon legt monetaire crisis toe. Wat is hier aan het voltrekken? Hij schreef de boeken De geldbubbel (2012) en ‘Van Goud tot Bitcoin’ (2021). Ander verhaal dan wat in de media horen. Het verhaal is dat de private sector met overheden de dienst uitmaken. Private partijen willen dat de overheden maatregelen nemen. Na de koude oorlog hadden we het idee dat het kapitalisme zou hebben gewonnen. Het Stakeholder kapitalisme heeft gewonnen en gaat langer terug. Er is een term voor Tina:  There is No Aternatif. Dit principe zie je in de economie maar ook bij gezondheid. Nu zie je dat je het met elkaar doet en er geen alternatief is. Vaclav Havel beschreef het dwingende systeem. En dat er een parallelle samenleving zou ontstaan. Hij voorspelde zo’n beweging voor het Westen.

Jeroen Pols voert kort geding tegen de leden van de gezondheidsraad. De eis is om de prikcampagne te stoppen. Highlights: van 2G naar 3G. Bescherming voor je zelf; Je doet het niet voor een ander. Het kan niet! Steeds is er een 1-2tje overheid en rechtspraak. Groep experts zegt dat ze onafhankelijk zijn. Dat zijn ze niet. Elke keer nul rekwest. Daarom spreken ze nu de experts aan. Aan de 7 Criteria van de WHO wordt niet voldaan. Er wordt niet voldaan aan alle 7 criteria. De advocaat van tegenpartij had geen inhoudelijke argumenten, maar was bezig om Viruswaarheid zwart te maken en vond het onpast dat we de experts ter verantwoording riepen. De uitrol van de Mexicaanse griep is gestopt vanwege de vele bijverschijnselen. De producenten geven toe dat er bijverschijnselen zijn. De koper moet weten dat er bijwerkingen zijn. De aansprakelijkheid wordt afgewenteld op de overheid. Nu is corona een mild virus. Met een vaccin heb je minder dan 1% kans om Cofid te krijgen. Als je gezond bent dan klopt het % van het gevaar niet. Het aantal doden bij de Mexicaanse griep was 57 doden. Nu zijn er veel meer doden en mensen met een bewering agv cofid en vaccins. Er is een kleine kans om te winnen?  Er is door de advocaat van de staat geen verweer gevoerd. De staat heeft geen feiten en geen verhaal alleen maar sprookjes.