RIVM: Vier op de vijf coronapatiënten was gevaccineerd en ruim helft kreeg booster

Van de Nederlandse coronapatiënten was sinds 15 maart tachtig procent gevaccineerd tegen het coronavirus. De ruime meerderheid van de patiënten had een boosterinjectie of herhaalprik gekregen.

De afgelopen maanden was vier op de vijf coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen gevaccineerd tegen het coronavirus. Voor patiënten op de intensieve zorg was dit iets lager. Hierbij valt op dat ruim de helft van de coronapatiënten één of twee boosterdoses hebben gekregen. Het overgrote deel van de coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen was drie of vier keer geprikt. Dit blijkt uit een rapport van het RIVM epidemiologie en surveillance team. Hierin staan cijfers over de vaccinatiestatus van coronapatiënten tussen 15 maart en 26 juli 2022.

Volgens de Nederlandse autoriteiten zijn er tussen 15 maart en 26 juli ongeveer tienduizend coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen opgenomen. Daarvan had iets minder dan een kwart de basisreeks voltooid, terwijl een ruime meerderheid een boosterinjectie of herhaalprik had genomen. In totaal had vier op de vijf coronapatiënten meerdere doses coronavaccin gekregen, om vervolgens als coronapatiënt in het ziekenhuis te belanden.¹ Met een vaccinatiegraad van 81 procent en een boostgraad van 56 procent voor mensen vanaf 12 jaar, bieden vaccins weinig tot geen voordeel voor de totale bevolking.²

Van de IC-opnames was 76 procent gevaccineerd

Vaccins lijken op het eerste gezicht wel een klein voordeel te bieden voor de totale bevolking wanneer het gaat om intensieve zorg na een positieve test: van de coronapatiënten die intensieve zorg kregen, had namelijk 31 procent de basisreeks voltooid en 45 procent had één of twee boostervaccinaties gekregen. In totaal was 76 procent van de patiënten op de intensieve zorg meervoudig gevaccineerd tegen het coronavirus.³

Doden door injectie vallen buiten RIVM ziekenhuiscijfers

De cijferaars van het Rijksinstituut houden in hun rapport echter geen rekening met het effect van overlijdens als gevolg van de injectie. Overledenen kunnen immers niet in het ziekenhuis belanden en dus ook geen coronapatiënt zijn. Dat er door de injecties ook dodelijke slachtoffers vallen is al langer bekend: zo heeft bijwerkingencentrum Lareb inmiddels meer dan zevenhonderd meldingen van dodelijke slachtoffers door coronavaccins geregistreerd. Verder liet het Duitse Gezondheidsministerie recent weten dat één op de 1.250 injecties leidt tot een melding van een zware bijwerking, zoals ziekenhuisopname en overlijden.

44 Procent coronapatiënten opgenomen vanwege coronavirus

In januari van dit jaar werd al bekend dat het aantal coronapatiënten in de coronatijd verre van zuiver is gecommuniceerd door zowel de Duitse als Nederlandse autoriteiten en de pers: een groot deel van de coronapatiënten werd en wordt namelijk om een andere reden opgenomen dan een positieve test. Er wordt nu wel beter gerapporteerd: uit een recent epidemiologisch bulletin van het RIVM blijkt dat in augustus 44 procent van de coronapatiënten werd opgenomen vanwege het coronavirus. Daarnaast werd 27 procent opgenomen in combinatie met onderliggend lijden en 29 procent om een andere reden dan het coronavirus.

Bedankt voor het lezen Daniël van der Tuin. Schrijf u gratis in om nieuwe berichten te ontvangen.

 

1

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2022-08/Rapportage_covid19_ziekenhuisopname_vaccinatiestatus_02082022.pdf

2

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/vaccinaties

3

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2022-08/Rapportage_covid19_ziekenhuisopname_vaccinatiestatus_02082022.pdf

4

https://www.lareb.nl/coronameldingen

5

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2022-09/COVID-19_WebSite_rapport_wekelijks_20220906_1338_final.pdf