Stikstof is een bureaucratische probleem

ER bestaat geen duidelijke definitie van stikstof en het stikstofprobleem. De stikstof normen in de buurlanden Duitsland en België zijn 100 HONDERD keer lager dan in Nederland. Daar is dan ook geen stikstof probleem. Nederland heeft er politiek voor gekozen om deze strenge normen te voeren. Zelfs op Waddeneilanden zou er een groot probleem zijn. Op basis van deze keuze, deze leugen worden boeren ten onrechte benadeeld. Hier moet onmiddellijk worden ingegrepen in deze misdadige activiteiten en de leiders afgezet! Boeren hebben gelijk dat ze vechten voor behoud van bedrijf en leven! De bedoeling hierachter is het onteigenen van boeren, kleine bedrijven en machtsuitbreiding voor een elite zoals bekend uit het WEF, waar onze politici fijn in mee participeren!

Kees heeft een groot aantal wetenschappelijke titels op zijn naam staan. Hij is emeritus-hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam; waar hij benoemd is tot hoogleraar in moleculaire spectroscopie en laserspectroscopie. Kees was medeoprichter van de 50PLUS partij, lijsttrekker van de Onafhankelijke StaatsFractie en hij was, met zijn eigen Fractie-De Lange, lid van de Eerste Kamer.
Zijn wetenschappelijke expertise ligt in atmosferische chemie en fysica en de complexe modelleringen die bij deze onderwerpen komen kijken. De afgelopen jaren houdt Kees zich vooral bezig met alles rondom milieu, klimaat, stikstof en energie. Oftewel de klimaat problematiek.

Met Kees hebben we stapje voor stapje de stikstof, milieu en klimaat heisa behandeld. Kees legde ons in wetenschappelijk begrijpbare taal uit wat stikstof precies is. Hij vertelde ons over de onzinnige stikstof regels en de (incorrecte) modellen die gebruikt worden om een politieke agenda door te voeren. We spraken over onze Nederlandse boeren en het absurde stikstof beleid dat de boeren dwingt om hun land op te geven.
We hebben het volledige milieu en klimaatprobleem doorlopen, waarbij Kees zich hardop afvraagt of er überhaupt wel een probleem is… Wat is de impact van de mens op de zo genoemde klimaatveranderingen? Is er een CO2 probleem of zorgt CO2 echter voor een groenere planeet? Zullen we binnenkort verdrinken door de zeespiegelstijging of zullen we enkel verdrinken in de angstpropaganda die ons wil doen laten geloven dat het einde nabij is? Is het daadwerkelijk 2 voor 12?

Het was ons een waar genoegen om met Kees in gesprek te gaan. Hij schijnt licht op de situatie en brengt ondergesneeuwde kennis naar de oppervlakte. Kees zijn waardevolle wetenschappelijke uitleg heeft het verhaal rondom stikstof en de klimaat problematiek voor ons enorm verduidelijkt!