Astrologische tendenzen in november en december 2021

Door Ilse ten Berge

Wat kunnen we de komende maanden verwachten op het astrologische vlak, en welke planeten spelen hierbij een belangrijke rol? In dit lijvige artikel zoom ik daarom in op belangrijke planeetwisselingen en het komende eclipsseizoen. Het belooft zeker een intense periode te worden omdat het teken Schorpioen sterk benadruk wordt. De hieruit voortvloeiende crisis en transformatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan onze persoonlijke groei wat het collectief bewustzijn ten goede komt.

Op 30 oktober 2021 gaat Mars in het crisisachtige teken Schorpioen lopen en verblijft hier nog tot 13 december. De vorige keer dat Mars in Schorpioen verbleef was van half november 2019 tot en met begin januari 2020. Mars staat in Schorpioen heel krachtig vanwege zijn klassieke verbondenheid met het teken Ram. Mars in Schorpioen is gedreven, volhardend en gefocust. Mars in Schorpioen kan emoties voor langere tijd opkroppen waarna het explosief naar buiten komt zoals bij een vulkaanuitbarsting. Er is een sterk verlangen ofwel een grote fascinatie om tot de kern door te dringen en emotioneel diep te gaan. Dit kan zoveel omhooghalen en loswoelen dat het crisisachtig aanvoelt. Het uiteindelijke doel is uiteraard transformatie want we gaan niet voor minder.

De komende weken staan crisis en transformatie dan ook hoog op de agenda temeer vanwege de komende intense Nieuwe Maan in Schorpioen op 4 november 2021. De Zon en de Maan staan dan exact oppositie Uranus in Stier en wijd vierkant Saturnus in Waterman (= een T-vierkant). Ondanks dat Saturnus en Uranus niet meer exact vierkant met elkaar komen te staan, blijft hun krachtenspel zichtbaar en voelbaar nog tot in 2022. Begin oktober 2022 staan zij nog eenmaal in nauw contact aan de hemel waarna hun invloed verder afneemt. Lees voor meer verdieping over het vierkant tussen Saturnus en Uranus nog eens het artikel ‘Tijd van ontwaken’.

Het thema van de komende Nieuwe Maan is dan ook vrijheid versus verdergaande restricties en beperkingen. En dit staat dus op gespannen voet met elkaar! Het feit dat Uranus retrograde loopt en Saturnus rechtloopt impliceert mijns inziens dat de gevestigde orde vooralsnog de touwtjes stevig in handen heeft. Mars in Schorpioen gaat echter vanaf 11 november 2021 het vierkant tussen Saturnus en Uranus weer activeren. Op 17 november staat Mars oppositie Uranus, wat tot extremen of geweld kan leiden. Al met al impliceert dit dat de clash tussen een oude en nieuwe wereld behoorlijk kracht wordt bijgezet. Rond die periode kan er een enorme behoefte zijn om los te breken van allerhande beperkingen door weg te bewegen van het oude. Het is belangrijk om stil te blijven staan bij onze grondrechten en wat soevereiniteit nu werkelijk voor ons betekent. De vraag is dan ook in hoeverre we van onze kern verwijderd zijn geraakt. Durf het beest in de bek te kijken door oog in oog komen te staan met de eigen angsten en beperkende gedachten (= Schorpioen). Zolang we onze macht wegschenken blijven we vastgeketend aan een oude wereld die in groot verval is. Het Licht kan alleen maar doorbreken als we ons niet langer laten vermurwen door angst en controledwang.

Op 5 november 2021 gaat Mercurius eveneens in Schorpioen lopen en maakt tussen 10 en 13 november vervolgens een conjunctie met Mars, een vierkant op Saturnus en een oppositie met Uranus. Onze gesprekken krijgen de komende tijd meer diepgang maar kunnen ook beladen aanvoelen. Zolang Mercurius in Schorpioen loopt is het een goede tijd om zaken tot de bodem uit te zoeken en taboes te doorbreken. Mercurius in Schorpioen stelt zich hierbij strategisch op want hij laat natuurlijk nooit het achterste van zijn tong zien!

En dan volgt op 19 november 2021 een Volle Maan in Stier die tevens een gedeeltelijke maansverduistering is. De Noordelijke Maansknoop gaat in januari 2022 in het aardse teken Stier lopen. In die zin geeft deze maansverduistering een voorproefje van wat we in 2022 kunnen verwachten als de eclipsen plaatsvinden rond de Stier/Schorpioen-as. Stier heeft onder andere met geld en de economie te maken alsook met consumentengoederen. Schorpioen heerst onder meer over schulden, pensioenen, grote sommen geld maar ook over doofpotten, geheimen, taboes en allerhande lijken in de kast. Deze thema’s komen dan in de schijnwerpers te staan. De sfeer gaat dus sterk veranderen als de Noordelijke Maansknoop straks niet meer in Tweelingen loopt, en de focus niet langer gelegen is op informatie, nieuwsgaring en wat daarvan waar is of niet.

Toen Pluto in 2008 in het teken Steenbok ging lopen leek het erop dat het financieel-economische systeem zou instorten als gevolg van de kredietcrisis. Enerzijds door vergaand wanbeleid van banken en anderzijds door een enorme schuldenlast die landen en consumenten hadden opgebouwd. Hoe dan ook gingen vele banken failliet, daalden de huizenprijzen en nam de werkeloosheid toe. Er was jarenlang sprake van een economische recessie waarna de boel weer uit het slop werd getrokken. Wie nuchter nadenkt weet dat dit een kunstmatige toestand is waarvan de uiterlijke houdbaarheidsdatum allang verstreken is. Tot op heden heeft men de economie draaiende weten te houden met het bijdrukken van gigantische hoeveelheden geld. En ja, dit kan alleen maar leiden tot hyperinflatie en enorme geldontwaarding. In april 2022 komen Jupiter en Neptunus conjunct te staan in het grenzeloze Vissen, wat in mijn optiek hyperinflatie nog meer in de hand gaat werken. We zien dit nu al met de prijzen van gas, olie en elektra die volkomen uit de bocht gieren net als de huizenprijzen en Bitcoin. Maar ook consumentengoederen worden steeds duurder en al met al gaan we de flinke prijsstijgingen allemaal in onze portemonnee voelen. Uranus in Stier is hier natuurlijk ook aan het werk, omdat er sprake is van plotselinge schaarste die al dan niet gecreëerd wordt.

Sinds Saturnus en Pluto op januari 2020 conjunct hebben gestaan is er een versnelling gekomen van de afbraak van het wereldse systeem. En niet alleen dat, het wordt nu ook steeds zichtbaarder. Het kan dan ook niet anders dan dat het hele systeem in elkaar gaat storten en dat is wel iets waar we rekening mee moeten houden. Pluto in de laatste graad van Steenbok impliceert namelijk dat alles van dit teken dan ook zichtbaar wordt. En zoals gezegd begon dat in 2008 met de kredietcrisis. Als Pluto op het eindpunt komt kun je veel faillissementen verwachten en nog grotere afbraak. Dit is het einde van een tijdperk!

In 2023 en 2024 gaat Pluto over de laatste graden van Steenbok heen en weer bewegen en komt dus ook al even in Waterman te staan. In deze periode beleeft de Verenigde Staten zijn Pluto-return die overigens in 2022 al van start gaat. Pluto keert dan terug op zijn geboortepositie na een ronde van 248 jaar. Pluto staat in het tweede huis van de horoscoop van de VS en deze terugkeer kan duiden op een reorganisatie van de economie (o.a. geld en bankensysteem), de fundamentele waarden van het land (o.a. de grondwet), de natuurlijke rijkdommen (o.a. olie) en de organisatiestructuur van de staten en het politieke systeem.

Het zou mij dan ook niet verbazen als het tot een breuk komt tussen de diverse staten en de overkoepelende regering. Op een dieper niveau betekent dit dat het land geconfronteerd wordt met een enorme schaduw dat verbonden is met een collectief verleden. Het is goed mogelijk dat wat er in de VS vanaf 2022 gaat plaatsvinden een prelude is van wat er op wereldniveau staat te gebeuren. Metafysisch gezien is alles met elkaar verbonden in een groot quantumveld. Dit worden dan ook hele cruciale jaren waarin het oude definitief gaat verdwijnen om plaats te kunnen maken voor het nieuwe. En ook al wil de gevestigde orde alles in een ijzeren greep houden, dit betekent nog niet dat we hieraan ook gehoor moeten geven.

Al eerder schreef ik over het toe bewegen naar een parallelle samenleving, je richten op humaniteit en onvoorwaardelijke liefde in plaats van uitsluiting van bepaalde groepen als gevolg van heers en verdeel. Dit is in eerste instantie een innerlijk proces dat gestoeld is op het belichten van je eigen schaduw. In mijn beleving is dit proces al langer gaande en is ook kracht bijgezet door de conjunctie tussen Jupiter en Saturnus in Waterman die op 21 december 2020 plaatsvond. De start van deze cyclus heeft volgens mij bijgedragen aan het ontwaken (= Waterman) van vele mensen die zijn gaan inzien dat het tijd wordt voor een totaal andere koers. Jupiter verruimt hierbij ons bewustzijn en schenkt vertrouwen om te gaan handelen volgens een nieuwe toekomstvisie en Saturnus doet een beroep op ons om dit vervolgens in een nieuwe structuur te gieten. Lui achteroverleunen en wegkijken is dus geen optie.

De laatste 200 jaar hebben deze conjuncties grotendeels in het element aarde plaatsgevonden waarbij het materialisme een enorme vlucht heeft genomen. We kunnen dus verwachten dat er een heel andere sociaaleconomische wind gaat waaien, waarbij nieuwe ideeën en idealen, nieuwe technologieën, creatieve netwerken op basis van gelijkgestemdheid en dergelijke het licht gaan zien. En het afgelopen anderhalf jaar zijn er velen geweest die hun nek hebben uitgestoken en getracht hebben om de misstanden die hand in hand gaan met het oude systeem aan het licht te brengen. Er is moed voor nodig om het roer daadwerkelijk om te gooien en weg te bewegen van datgene dat niet langer functioneert. Het heeft dan ook geen zin om energie te blijven stoppen in een failliet en corrupt systeem. In mijn beleven zijn we nu op dat punt gekomen, en dat heb ik ook besproken in mijn vorige artikel:  ‘We zijn een cruciale grens overgegaan’.

Terug naar de Volle Maan in Stier die tevens een maansverduistering is (19 november 2021). Het belooft een heel intense periode te worden omdat er twee T-vierkanten in deze configuratie aanwezig zijn. Mercurius en de Zon staan conjunct in Schorpioen in oppositie met de Maan in Stier en vierkant Jupiter in Waterman. En Mars in Schorpioen staat in oppositie met Uranus in Stier en vierkant Saturnus in Waterman. Het betreft hier dus vaste tekens (Stier, Schorpioen en Waterman) die erom bekend staan de energie naar binnen te zuigen wat een broeierige sfeer geeft die bij tijd en wijle oncomfortabel aanvoelt. Uranus, de langzaamst lopende planeet, trekt hierbij aan de touwtjes en dat betekent dat er heel wat doorbraken te verwachten zijn maar niet voordat het tot een kookpunt komt.

Op 18 november 2021 gaat Venus in Steenbok in schaduw lopen om vervolgens op 19 december retrograde te gaan lopen. Dit betekent dat onze relaties en contacten met mensen die ons nabij zijn onder een vergrootglas komen te liggen en al dan niet op de schop gaan. Vanaf 22 november 2021 komt er zachtjes aan weer wat verlichting omdat de Zon in Boogschutter gaat lopen en Mercurius doet hetzelfde op 24 november. Dat neemt niet weg dat er op 4 december een Nieuwe Maan plaatsvindt in het vrijheidslievende Boogschutter die tevens een zonsverduistering is. Kortom, ook de maand december zal ons niet onberoerd laten. Hierover meer in een volgend artikel, waarbij ik ook aandacht zal schenken aan het 10-jarig bestaan van mijn weblog. Stay tuned!

Ilse C. ten Berge
30-10-2021

P.S. Wie behoefte heeft aan meer inspiratie en achtergronden verwijs ik graag naar mijn verdiepingsartikelen. Begin 2022 volgt overigens een nieuw artikel in deze reeks!

Ilse ten Berge | 30 oktober 2021 om 6:56 pm | Categorieën: Transformational astrology | URL: https://wp.me/p239tV-sV