Script ‘Nieuw Sociaal Contract’

Dit boek ‘Een nieuw Sociaal Contract’ van P. Omtzigt als film of serie in diverse seizoenen?

Serie 1: Leest als een Netflix serie, maar een die zich afspeelt in de werkelijkheid. Een serie over de leugenachtige malafide wereld van corruptie op Malta, waar notabene de Godfather met zijn tentakels in politiek, financiën, journalistiek het hoogste politieke ambt bekleedde. Waar een journaliste, die aan waarheidsvinding deed, werd opgeblazen. Het lijkt mij dat er nogal wat moed en overtuiging voor nodig is om dit als buitenstaander met bewaking te gaan uitzoeken. Het moet toch niet zo moeilijk zijn om de beelden op te roepen van de gruwelijke moord destijds en de reacties van de overheid waarin zij hun afschuw uitspraken over deze moord en beloofden de schuldigen te zullen vervolgen! Op dat moment even vergetend dat zij dat zelf waren! 

Serie 2: Gaat over de modellen. In zijn boek een uiteenzetting over het fenomeen modellen dat onze maatschappij heeft doordrongen. De menselijke maat, die in het Rijnlandse model van vakmanschap, eerlijke materialen, lokale, familiebedrijven, regionale economie en zingeving nog bestond naar modellen die verder weg staan van de mens. De afname van onderzoek en de geweldige toename van marketing en communicatie. Het Angelsaksisch systeem van standaarden, normen, hiërarchieën en machtsconcentraties. De schaalvergroting op (inter-)nationaal niveau van de Big Techs, de Pharma, entertainment, scholen, landbouw. Pieter Omtzigt wijst op de mogelijkheden van modellen, maar waarschuwt voor de beperkingen en risico’s, waarnaar gekeken en naar gehandeld zou moeten worden. En in deze speelt de Corona de Big Tech, Farma, Amazons, Super Retail in de kaart. En zien we de afbraak van kleine creatieve bedrijven in de wereld. In deze wereld van superbedrijven waar geen of nauwelijks belasting wordt geheven, vestigingen gemakkelijk van het ene naar het andere land worden verplaatst, medewerkers worden gewaardeerd om mee te werken en niet gewaardeerd om hun kritisch vermogen. 

Serie 3 De serie over de toeslagen gaat over slachtoffers onder de getroffen burgers, de beknelde medewerkers van de belastingdienst en de journalisten en politici, die voor ‘Gek’ worden verklaard. Jarenlang zagen we de beelden van slachtoffers, zwart gekalkte pagina’s, frustraties van ambtenaren. In dit deel over de toeslagenaffaire ligt de nadruk op het systematisch onderdrukken van processen van de belastingdienst. Waar ‘doodleuk’ ambtenaren opdrachten krijgen om dossiers onvolledig te maken, helemaal zoek te maken, mensen niet te antwoorden op hun vragen. En keer op keer jarenlang geven ministers, staatssecretarissen en afdelingshoofden geen antwoord op vragen uit de 2e kamer. En om vervolgens de kritische Kamerleden en journalisten te framen. En zelfs nadat het kabinet is gevallen en schuld hebben bekend, ontvangen vele slachtoffers nog niet de toegezegde vergoedingen. Dit Angelsaksische proces lijkt toch erg op wat er zich in Malta afspeelde. Met dien verschillen dat daar de minister-president moest opstappen en de politiek werd gezuiverd! 

In het laatste deel een handzame beschrijving om te komen tot een ‘Nieuw Sociaal Contract’ een aanzet om te komen tot een heilzame ommekeer. Maar vooral een oproep in de laatste pagina’s aan burgers, politici voor een verandering in mentaliteit en uit te gaan van ‘innerlijkheid’. Je geweten, goed fatsoen, gezonde ambitie, menselijkheid. Hierin het afbreken van heilige huisjes en afschminken van schijnheiligheid en Pinokkio gedrag.  Te beginnen met een nieuwe innerlijkheid!