Topper: Nieuw Sociaal Contract – P. Omtzigt

Geweldig boek dat je moet lezen. Politicus, journalist, burger. Lees dit. Het zou verfilmd kunnen worden en het helpt Nederland verder.

Terreur op Malta onderzocht

Spannend het onderzoek op Malta naar de moord op een journaliste. Waar de alomtegenwoordige corruptie hemeltergend is en doorgedrongen tot in alle geledingen van de maatschappij. Kan toch niet in Nederland denk je nog!!?

Model denken

Informatief is het model denken in Engeland, Italië en Denemarken. Dat deze modellen er zijn om mensen en processen te begrijpen maar hun beperkingen kennen en bijstellingen vereisen. Dat het denken in modellen alleen goed kan werken als je kan zien dat het over mensen gaat en mensen niet in modellen gevangen worden en vermorzeld.

Toeslagenfraude

Afgrijselijk de geregisseerde stroom aan acties van de belastingdienst om een grote groep mensen af te troeven, uit te maken voor fraudeurs en hen in ellende te storten. Dossiers niet op orde en bewust weg gemaakt, vragen niet beantwoord, mensen vervolgd, mensen vervolgd. Een harde belastingdienst, waar medewerkers door de bazen tot asociaal gedrag worden gedwongen, klokkenluiders worden vervolgd en het slechte in mensen wordt geëist. Waar signalen van misbruik, wanbeleid niet wordt gehoord en waar ministers en staatssecretarissen niet tot inkeer komen en herstellend gedrag. Waar een aantal journalisten en politici heel veel weerstanden moeten overwinnen om door de stroop en vette klei en verstikking heen te komen en dan alsnog worden besmeurd. Te veel (700) communicatiemensen en te weinig (70) onderzoekers en experts. Eigenlijk onbestaanbaar en onacceptabel dat de minister-president en zijn regering er nog zitten en het spel weer opnieuw gaan spelen!! En helaas zijn er meer thema’s waar veel niet deugt en opgehelderd dient te worden: schoolsysteem, milieuproblematiek enz

Naar een nieuw sociaal sociaal contract

  1. De grondwet zelf een grondwettelijk hof
  2. Een echte band tussen kiezer en gekozene, een nieuw kiesstelsel, niet alleen elite
  3. Volksvertegenwoordigers die hun kerntaken serieus neemt. Verantwoording nemen voor een thema gedurende een bepaalde looptijd
  4. Betere rechtsbescherming vooral bij bestuursrecht (commissie). Macht en tegenmacht met name voor burgers en ZZP’ers
  5. Professionele en toegankelijke overheid. Benaderbaar met naam en rugnummer en begrijpelijk en dienstverlenend
  6. Beter extern toezicht en externe onderzoeken. Onafhankelijke onderzoekers en experts. Geen blinden/doven uit eigen kring
  7. Een levendig en onafhankelijk maatschappelijk middenveld. Leden van verenigingen, corporaties enz. enz en een vrije pers, die onderzoekt en er mag/moet zijn. Stop professionals
  8. Serieus nemen van grondwettelijke taken: onderwijs, volkshuisvesting en bestaansminimum. Doelen stellen en ambitie en verantwoordelijkheid nemen
  9. Minder planbureaus, modellen, meer mensen en denktanks
  10. Openheid over informatie en goede informatiehuishouding
** Maar vooral voor eenieder een ander mentaliteit om te werken uit eigen innerlijkheid (Thomas van Aquino), eigen geweten, ambitie, verantwoordelijkheid, menselijkheid en goede intentie om er samen het beste van te (willen) maken!