De gulden snede en DIN

De gulden snede is de verdeling van een lijnstuk in twee delen in een speciale verhouding, waarbij het grootste van de twee delen zich tot het kleinste verhoudt, zoals het gehele lijnstuk zich verhoudt tot de grootste. Dat is een mond vol en zelfs na het herhaaldelijk lezen van deze zin waarschijnlijk nog steeds niet […]
Het bekende plaatje van Leonardo da Vinci is bekend. Het geeft diverse verhoudingen aan van het lichaam.
Vergelijkbaar is DIN. Dit is een wetmatigheid van allerlei harmonische verhoudingen. Zowel de grootte van je neus, de plek, de functie enz. Ook de verhouding van bomen en gras en dieren en planten zijn op elkaar afgestemd.
En hoe grijpt een Lockdown in op de verhoudingen en hoe komen we terug in een harmonieuze balans?