Ab Osterhaus gaf “Cursus Pandemie Marketing” met Marc van Ranst!

Dit is een leerzaam filmpje, waarin de ware aard van Marc van Ranst blijkt: Hoe maak je de bevolking bang, hoe zorg je dat ze doen wat we weillen, hoe ze kruipen voor een beleid dat disproportioneel is. Dat bedenk ik niet. Luister maar eens wat Marc daar zelf met de huidige humor te zeggen heeft en hoe hij de bevolking bij de neus neemt. En hoe onze Ab Osterhaus vol interesse zijn les volgt. Wees blij om een Engel die hem aan de tand voelt!

Ab Osterhaus organiseerde op 22 januari 2019 een “Cursus Pandemie Marketing” met Marc van Ranst. De naam van het event was “Communication & Public Engangment” en vond plaats uit hoofde van ESWI, de belangenorgasatie ter bevordering van de vaccinatie bereidheid van burgers, onder leiding van Ab Osterhaus. Op deze conferentie is Marc van Ranst (de Belgische Jaap van Dissel) de gastspreker die met humor en flair de Mexicaanse Griep ter voorbeeld stelt, van zijn grote succes. Immers Belgie bereikte in die Pandemie (die later een milde griep bleek te zijn) de hoogste vaccinatiegraad in Europa en daar is Van Ranst trots op.

 

Hij vertelt aan een zaal vol internationale college dan ook triomfanmtelijk hoe hij dat deed en deelt de kneepjes van het vak. Hoe manipuleer je de pers, politici en het volk en kun je ze in angst gijzelen, zodat ze doen wat je wilt…zich laten vaccineren. Docsfair maakte er een fascinerende analyse van met de documentaire “Framing a Pandemic” en Flavio Pasquino interviewde de producent Jean Jacques van Bemmel en hoofdrolspeler Dick van den Berg de “Framing Specialist”. Na een kort voorgesprek wordt de docu getoond en daarna wordt er nog goed nagesproken over wat we nu eigenlijk hebben gezien en hoe we dit moeten of kunnen interpreteren.