Coronamarathon in 5 rondes

0.10 – 20.50 Coronacijfers: Waarheid en Waan Ad & Marlies

 • Mattias Desmet –
 • Maurice de Hond –
 • Ronald Meester

20.55 – 21.35 Virus en Vaccin Ad & Jelle

 • Theo Schetters
 • Sam Brokken
 • Jona Walk

21.40 – 22.20 Leefstijl, Farmacie en Zorg Marlies & Marthe

 • Dick Bijl –
 • Lieneke van de Griendt –
 • Machteld Huber

22.25 – 23.05 De coronageneratie en burgerschap in de 21e eeuw – Jelle & Marthe

 • Raisa Blommestijn –
 • Steven de Oude –
 • Tom Korporaal

23.10 – 23.50 Techniek, Economie en Macht – Jelle & Thomas

 • Martijntje Smits –
 • Ad Verbrugge –
 • Aart Nederveen

Toelichting

Overheid past de doelstellingen aan bij de resultaten. Niet de gezondheid staat voorop, maar het aantal gevaccineerden en de erachter liggende agenda. De arts is uit het systeem gehaald. Er zijn grote industriele systemen ingezet. We merken dat de vaccins maar kort werken, bijwerkingen geven (aantallen doden en zieken) worden niet bijgehouden. We hebben steeds meer nodig. Of je nu gevaccineerd bent of niet je kunt ziek worden en ook de ziekte doorgeven

Ronde 2

Dick Bijl (ca. 1.40 uur) geeft aan dat de Farmacie niet eens meer wordt gecontroleerd en de journalistiek in zijn zak heeft. Dopesick is een voorbeeld. Pfizer is een van de grootste winstmaker. Zo is de inspectie niet gewettigd om artsen te controleren en jammer dat apothekers artsen gaan aangeven. Gebeurt er ook in andere branches en dit is verwerpelijk totalitair.

Cofid is gevolg van verstoring van het ecosysteem. Gezondheid in 3-voud samenhangen

Studeren artsen gezondheidszorg of medicijnen?

Sam Brokken: Omgekeerde Lockdown: Laat de ouderen en zwakkeren kiezen voor de vaccins en afsluiting en gooi de rest van de maatschappij open. Kijk ook naar de verstoring van de sociale, psychologische, economische wereld. We moeten uiteindelijk ook de rekening betalen. En wat zijn we er mee opgeschoten? Bij het bouwen van een bedrijf of brug weet je wat je krijgt.

Digitale Identity leidt ons naar een Sociaal Credit Systeem.

De Roadmovie van het jaar!

 • Met muzikale begeleiding van Cees Hamelink Professor and friends
 • Wim Hoff: Lockdown moment om te kiezen voor autonomie
 • Theo Schetters: kijkt terug op voorspellingen die niet uitkomen. Neverending storie; Blijf je vaccineren dan word je steeds zwakker; Nog afgezien van de bijverschijnselen. Advies 2022:  Hef de tweespalt op naar een Gaaf Nederland van voor de corona
 • Dr. Geert van den Bossche: In rust ligt de kracht zowel fysisch en mentaal
 • Lisette Verhoeven, slachtoffer vaccin
 • Bob de Wit
 • Felix van der Wissel

MKB KOM IN ACTIE

Voor de tweede keer zijn het midden en klein bedrijf de dupe van het overheidsbeleid.

Wat speelt er binnen deze sector? Die eigenlijk de grootste werkgever van Nederland is…

Er zijn veel vragen met betrekking tot de status maar ook de houding van het MKB, stel nu dat de meeste bedrijven failliet gaan, dan zal werkgelegenheid in de toekomst betekenen in loondienst bij grote multinationals en is er voor creativiteit en ondernemerschap geen ruimte meer.

Martina heeft Pancras van BeUnited ( brancheorganisatie ) uitgenodigd om te weten te komen wat er speelt en wat uiteindelijk een wenselijke situatie is. Want het wordt denkt ze, ook tijd dat we praten over een oplossing die vanuit de ondernemers zelf komt.

Kerstverhaal anno 2021

Hoezeer het kerstverhaal ook is bedolven onder tal van romantische interpretaties, het vertelt het verhaal van nieuw leven in tijden van nood. In deze soms moedeloos makende tijd is het een krachtig verhaal van hoop, betoogt predikant Ad van Nieuwpoort.

Ad van Nieuwpoort

Nog niet zo lang geleden waanden we ons meesters van ons lot. We dachten alles te kunnen plannen. Hielden rekening met onzekerheden in de marges, maar dachten toch wel grosso modo uit te kunnen gaan van wat wij van de toekomst verwachtten. We dachten dat ons leven maakbaar was, zo schreef ook Ilja Leonard Pfeijffer in zijn dagelijkse aantekeningen in NRC Handelsblad vanuit Genua tijdens de eerste coronagolf. Hij schreef: ‘Het leven was maakbaar, lijden was achterhaald en geluk op bestelling leverbaar. We temden de grilligheid van toeval, elimineerden risico’s en streefden naar totale controle over alles. Eén lullig microscopisch klein virus sloeg onze illusie van controle aan diggelen. We probeerden de controle te herwinnen door alles wat we maar konden bedenken onder draconische controle te brengen. We moesten en zouden laten zien dat we de baas waren.’

Maar toch zitten we voor de tweede keer met kerst thuis in kleine kring. Zo anders dan we gedacht en gehoopt hadden. ‘Veel tunnel, weinig licht’, zo wordt alom geroepen.

Natuurlijk wist een kamer in ons brein wel dat we kwetsbaar waren. Helemaal als we het ongeluk van nabij meemaakten. Maar onze agenda, onze targets en onze sociale omgeving gaven ons dan vaak nauwelijks de kans om hierbij stil te staan. Om even stil te staan en te resetten. Want het devies was: we moeten door. Je kunt niet achterblijven. Voor je het weet zijn ze je vergeten en doe je er niet meer toe. En daarom gingen we maar door. ‘Groei’ noemden we dat. Sociaal en economisch.

En toen het allemaal weer een beetje ging en de vaccins ons de hoop boden dat we het aankonden, bleek er maar weinig veranderd. De gedachte van sommigen dat er door deze crisis echt iets zou gaan veranderen werd gelogenstraft. ‘Never waste a good crisis’, bleek een wassen neus. En nu we opnieuw in een moedeloos makende lockdown zitten, dringt het besef langzaam door dat we ermee moeten leren leven.

Troost vinden in oude bronnen

Heeft dat aloude verhaal van kerst nog iets aan troost en hoop te bieden? In zijn laatste boek Troost, als licht in donkere tijden vertelt Michael Ignatieff over zijn zoektocht naar troost in oude bronnen, zoals de Bijbel. Je hoeft niet gelovig te zijn om ook in die verhalen en gedichten troost te vinden. ‘Waarom zouden wij een geloofstest moeten doorstaan voordat wij troost putten uit religieuze teksten?’ Ze leren ons dat troost vinden vooral betekent: vasthouden aan de liefde voor het leven zoals het is, in het hier en nu, aldus Ignatieff.

Ook het kerstverhaal verbindt ons met een eeuwenoude traditie waarin onze voorouders zochten naar taal om staande te kunnen blijven in tijden van crises. Hoezeer het kerstverhaal ook is bedolven onder tal van romantische interpretaties, het vertelt het verhaal van nieuw leven in tijden van nood. In dit verhaal wordt in een wereld die wordt gedomineerd door tal van machten die heel het leven lijken te bepalen, gesproken over de geboorte van een kind als begin van een nieuw leven en een nieuwe toekomst.

Hannah Arendt ontleende aan dit kerstverhaal haar begrip ‘nataliteit’. De mens is niet alleen maar sterfelijk, zo ontdekte ze, maar vooral ook ‘geboortelijk’. De mens is namelijk in staat om steeds weer opnieuw te beginnen. Het werd het uitgangspunt voor haar filosofie.

Anders naar de wereld kijken

Dit besef is krachtiger dan de berusting. Berusting is je overgeven, elke hoop opgeven dat het anders kan, maar het besef van nataliteit, van geboortelijkheid, geeft hoop. Zo ook in het kerstverhaal waarin uiteindelijk niet de spierballen van de keizer het laatste woord hebben, maar een kwetsbaar kind dat ergens in een stal op de velden van Bethlehem wordt geboren.

In dat kind wordt niet ons geloof in de maakbaarheid bevestigd, maar wordt stem gegeven aan het geloof dat de ‘zachte krachten zullen winnen’ (Henriette Roland Holst). Dat kind laat ons anders naar deze wereld kijken. Niet vanuit het perspectief van de onmogelijkheden, maar vanuit de gedachte dat ten diepste niets onmogelijk is. Die gedachte houdt het zelfs niet voor onmogelijk dat wij nog weleens telkens opnieuw zouden kunnen veranderen van vermoeide consumenten tot mensen en medemensen.

Ad van Nieuwpoort is predikant van de protestantse Duinzichtkerk in Den Haag.

Boosters verergert de Cofid

Vaccins werken onvoldoende; Boosters zijn twijfelachtig; Weerstand opbouwen en gezondheid. Daar gaat het om! Kijk eens naar de bijverschijnselen van de vaccins. Miljoenen doden en miljoenen mensen met zeer ernstige bijverschijnselen: Zie de verhalen van Erik Bootsma

“Boosters verergeren de zaak” legt Viroloog & Vaccinoloog Dr. Geert Vanden Bossche uit…

Afgelopen week reisde programmamaker Flavio Pasquino samen met een cameraploeg af naar België om een tweeluik op te nemen met de roemruchte viroloog & vaccinoloog Dr. Geert Vanden Bossche. 9 maanden geleden luidde hij de noodklok bij de WHO en intussen zijn al zijn beweringen uitgekomen. “Massavaccinatie heeft de pandemie niet bedwongen maar dominante varianten hebben de zaak keer op keer verergerd waardoor we feitelijk de pandemie in stand houden met terugkerende golven”, aldus Dr. Geert Vanden Bosche, die alles minutieus toelicht.

Vanden Bossche werkte in het verleden voor de Bill & Melinda Gates Foundation, voor Gavi The Vaccine Alliance en voor vele commerciële partijen waar hij “hands on” aan de ontwikkeling van vaccins mocht sleutelen en daardoor veel multidisciplinaire kennis opdeed.

De discipline die in deze pandemie het meest verwaarloost is geworden, is de immunologie” vertelt de Belgische wetenschapper. Immers, ik ken veel specialisten die alles weten van 1 vakgebied bijvoorbeeld virologie. Echter, ze weten vervolgens weinig of niets van immunologie of vaccinologie. Als iemand al deze drie zaken niet beheerst, kan hij/zij onmogelijk de complexiteit van de problematiek rondom deze pandemie overzien. Ik ben op alle drie deze gebieden bekwaam en zie dat met immunologie en met name de natuurlijke immuniteit en de interactie met het virus en het huidige vaccin, nauwelijks of geen aandacht krijgt”.

Tijdens Deel 1 van het tweeluik, wordt Dr. Geert Vanden Bosche onder andere geconfronteerd met twee video fragmenten van de VRT (Belgische publieke omroep) waarin twee collegae kritiek uiten op zijn eerdere stellingen. Vanden Bosche weerlegt de kritiek met verve en deelt zelfs rake klappen uit aan het adres van vaccinoloog Dr. Corinne Vandermeulen en vaccinoloog Prof. Isabel Leroux-Roels.

Boosters verergeren de zaak

Op de vraag “wat moeten mensen doen die al dubbel gevaccineerd zijn, nu ze een booster krijgen aangeboden?” is Vanden Bosche resoluut;

Boosters verergeren de zaak en zijn uit den boze! Ten eerste ga je de kwaliteit van je antistoffen niet verbeteren. Ten tweede lopen mensen opnieuw gevaar op bijwerkingen. Ten derde wordt er wederom een nieuwe variant gestimuleerd om te gaan domineren. We houden daarmee de pandemie in stand!”.

In Deel 2 gaan we in op het vraagstuk, vaccinatie bij kinderen. Ook hierover was Vanden Bosche resoluut;

Het is een onvergefelijke zonde en eigenlijk moet ik zeggen…een doodzonde. En ik kan ook uitleggen waarom…

Volgende week vertonen we Deel 2.

Wil je meer weten over Geert Vanden Bossche, kijk dan op zijn website:

www.voiceforscienceandsolidarity.org