Aldous Huxley schetste al in 1958 Great Reset en ontstaan wereldregering

In zijn dystopische roman Brave New World voorspelde schrijver Aldous Huxley dat de hele wereld op een dag zou leven onder een verschrikkelijke dictatuur. In dit interview uit 1958 legt hij uit waarom zijn ‘visioen’ van de hel op aarde snel werkelijkheid kan worden.

Het interview met Aldous Huxley, door journalist Mike Wallace van ABC, zal voor veel mensen een schok zijn. De schrijver schetste in 1958 al een griezelig nauwkeurig beeld van wat we de afgelopen jaren in de wereld zagen en zien gebeuren en de aanloop daar naartoe.

Tijdens het interview vertelde Huxley over het gevaar van de ‘oncontroleerbare passie voor macht’ en de bedreiging die ongebreidelde bevolkingsgroei samen met technologische ontwikkelingen vormen voor individuele vrijheden. Het ontstaan van organisaties op grotere schaal dan ooit tevoren, zag Huxley als een groot gevaar voor de vrijheid van de mens en de democratie.

“Hierdoor zullen steeds meer mensen hun leven leiden als ondergeschikten in deze hiërarchische systemen die worden gecontroleerd door bureaucratie,” voorspelde Huxley. Volgens de schrijver kan alleen decentralisatie de macht van overheden en organisaties beperken en deze teruggeven aan het individu, iets waaraan gezien de huidige machtsverhoudingen in de wereld (nog) geen gehoor is gegeven.

Sommigen menen overigens dat de de toekomstvisie van Huxley geen voorspelling was, maar dat hij een blauwdruk uittekende voor de toekomst. De schrijver zou namelijk innige banden onderhouden met de vrijmetselarij, de met geheimzinnigheid omgeven organisatie waarvan wordt gezegd dat ze streven naar een wereldregering.

Brave New World

Aldous Huxley schreef de dystopische roman Brave New World in 1931. De roman speelt zich grotendeels af in een futuristische wereldstaat, waarvan de burgers ecologisch zijn gemanipuleerd in een op intelligentie gebaseerde sociale hiërarchie. Het boek loopt vooruit op enorme wetenschappelijke vorderingen op het gebied van voortplantingstechnologie, slaapleren, psychologische manipulatie en klassieke conditionering. Deze elementen worden gecombineerd tot een dystopische samenleving, die wordt uitgedaagd door slechts één individu: de hoofdpersoon van het verhaal.