‘Belangenverstrengeling bedreigt (wetenschappelijke) integriteit

24 jan. 2022 • Thomas Bollen in gesprek met Kees Schuyt, oud-voorzitter van het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit, en Frits Rosendaal, de huidige voorzitter, over het thema wetenschappelijke integriteit.

Wetenschappelijk integriteit door 2 professoren uiteengezet: Frits Roosendaal CWI (commissie wetenschappelijke Integriteit) Leiden

Waarom zo belangrijk? Wordt het onderzoek eerlijk uitgevoerd?

Niet integer gedrag is als gegevens worden verzwegen/weglaten, gewijzigd, bedenken, plagiaat plegen en als ergste belangenverstrengeling

Hoofdzonde integriteit: Eerlijkheid, getrouwheid, openheid van zaken geven hoort bij de zuivere wetenschap. Niet alle situaties in de samenleving vallen onder de wetenschap.

Integriteit: gegevens verzameld dat het klopten niet verkregen met een bepaalde belangenverstrengeling.

  1. Frauderen met gegevens
  2. Fabuleren, Gegevens verzinnen (schrijver; preek dominee)
  3. Plagiaat (boodschappenlijstje van mijn vrouw)
  4. Belangenverstrengeling

CWI doet onderzoek met hoor en wederhoor en dan een advies aan de desbetreffende opdrachtgever. Rollen moeten duidelijk zijn. Advies is of er sprake is van een afwijking van integriteit en niet over de strafmaat of arbeidsrechtelijke consequenties. Consequenties kunnen zijn dat artikelen terug getrokken, subsidies terugebtaald, ontslag diverse werkgevers informeren enz.

  1. Onzorgvuldig handelen
  2. Verwijtbaar onzorgvuldig handelen
  3. Opzettelijke onzorgvuldigheid
  4. Schending van de integriteit (zwaarste)

Normen staan in de wet, een bouwwerk, waar een schending is van de wet!

Het duurt lang omdat niet alle partijen meewerken. Zelfregulering verloopt niet automatisch goed. Als het niet goed gaat, gaat het juridisch kader een rol spelen.