Maurice de Hond: Lachen om onze feestneuzen; Nu het Kantelmoment

 

 

Samenvatting van het artikel

Alleen al de laatste dagen kwamen er een aantal onderwerpen langs die om te lachen waren als ze niet om te huilen zouden zijn. Die zet ik vandaag kort op een rij onder de titel: Het moet niet gekker worden.

Lees volledig artikel: Het moet niet gekker worden!

Leestijd: 5 minuten

Cijferachterstand RIVM

Kwam het in het verleden af en toe voor dat het RIVM meldde dat er een storing was en dat de dagcijfers te laag waren, de afgelopen tijd gebeurt dit vrijwel dagelijks. Gisteren werden er circa 45.000 gemist en is de achterstand opgelopen tot 125.000.

Op het Coronadashboard staat in verhullend taalgebruik dat er een technische storing is. Maar in de werkelijkheid is er iets anders aan de hand:

 • In het GGD systeem staan de resultaten per dag prima vermeld. Die zijn ergens onderin op het coronadashboard ook te vinden en zijn de basis van onze dagcijfers.
 • Maar van iedere positieve test wordt in een ander systeem van de GGD’s een dossier aangemaakt en dat wordt gebruikt voor het Bron- en Contactonderzoek. Dat systeem is gebaseerd op een achterhaald IT-systeem van circa 20 jaar oud dat langzaam werkt, zeker met veel gebruikers.
 • Vanuit dit IT-systeem van de GGD’s moet iedere positieve melding handmatig ingevoerd worden in het RIVM systeem. Dat betreft dan alle informatievelden van dat aangemaakte dossier, ook als de informatie onbekend is. Mede omdat het IT-systeem zo langzaam is, kan dat wel 10 minuten duren per positief geteste persoon.

Dus met gemiddeld bijna 80.000 positief getesten per dag en 10 minuten invoeren per persoon, heeft men ruim 13.000 uur invoeren nodig. Daar heb je circa 1600 personen voor nodig, die 8 uur bezig zijn om dat te doen. Terwijl hoe meer mensen bezig zijn, hoe langzamer het systeem werkt.

In die bijna twee jaar dat deze procedures lopen heeft men deze aanpak niet veranderd en heeft men ook niet geanticipeerd op de veel hogere aantallen positieve testen.

Nog los van het feit dat deze procedure veel geld per dag kost, betekent het dat de informatie die beschikbaar komt nog verder achterloopt. (In de rapportage  van de afgelopen week meldde het RIVM een achterstand van 60.000).

Effect toepassen QR-code

Bij de persconferentie vermeldde Minister Kuipers dat het effect van de QR-code wel 15% zou zijn. Nu is daar in de dagen erna al veel informatie beschikbaar gekomen over dat de makers van het rapport van de TUD daar zelfs afstand van nemen. In het rapport wordt een veel lager percentage genoemd (rond de 5%) met de vermelding dat bij Omikron die cijfers nog lager zijn. Internationaal onderzoek wijst uit dat degenen die geboosterd zijn minimaal dezelfde kans hebben om besmet te raken met Omikron als de rest van de bevolking. Overal waar de QR-code wordt gebruikt zien we vergelijkbare snelle stijgingen van het aantal positief getesten. En in steeds meer landen wordt de Coronatoegangspas afgeschaft.

Maar laten we even aannemen dat het 5% minder besmettingen zou geven. Het wordt steeds duidelijker dat Omikron een duidelijk lagere druk op de ziekenhuizen geeft. Maarten van den Berg maakt er dagelijks een overzicht van. Dit is de grafiek van gisteren.

De IC-opnames zijn dus 80% lager dan bij de top van Delta, terwijl het aantal positieve gevallen 2,5 keer zoveel is. Die combinatie zou betekenen dat per 100.000 positieve Omikron gevallen er 12 keer minder IC-opnames zijn. Bij het ziekenhuis is dat een factor 6.

Op dit moment is het gemiddelde van het aantal IC-opnames lager dan 15.

Als het gebruik van de QR code voor 5% minder besmettingen zou zorgen dan scheelt dat gebruik van de QR-code nu 1 IC-opname per dag

Desondanks adviseert het OMT om de Coronatoegangspas te blijven toepassen. Verwijst het team vervolgens naar de onlangs uitgebrachte rapporten over dit onderwerp van de TU Delft en UMCU, die ze klaarblijkelijk niet hebben gelezen. En voegt er dan enkele zinnen aan toe, die je zou kunnen omschrijven als “alle kleine beetjes helpen”.

De Volkskrant schreef een artikel over dit onderwerp met daarin deze zinnen.

Het is van de wilde spinnen af. Met welk aplomb Bonten daar iets zegt en hij noch anderen in het OMT en de regering zich afvraagt “wat zijn de kosten van die minieme effecten en wat zijn de opbrengsten?”

Dus daarom even een snel overzicht van die ‘winst’:

Het scheelt dus amper besmettingen, ziekenhuisopnames en IC-opnames. Maar het kost wel:

 • Het hele proces van optuigen en onderhouden van het IT-systeem voor die Coronapas.
 • Mankracht op locaties om de pas te controleren.
 • Dat per dag nu 65.000 personen zich bij de GGD-laten testen om een bevestiging te krijgen van hun sneltest, louter om op die manier een herstelbewijs te krijgen ten behoeve van hun QR code.

Die 65.000 personen moeten dus per dag naar die testlocatie gaan. Zij moeten getest worden. Hun uitslagen moeten verwerkt worden, inclusief het BCO-onderzoek dat met de hand moet worden ingevoerd. Een voorzichtige schatting levert dat rond de 10 miljoen euro per dag aan -onnodige- kosten op.

De gevaarlijke testlocaties

Mede doordat een groot deel van degenen op de testlocaties personen betreft met een positieve sneltest zit het percentage positief getesten bij de GGD inmiddels op 57%.

Dat betekent dat van iedereen in de rij om zich te laten testen, meer dan de helft iemand anders zou kunnen besmetten. Indachtig de inzet van het OMT zou je er toch alles aan moeten doen om die verzameling van grote aantallen geïnfecteerden te voorkomen.

Als de QR-code afgeschaft zou worden komen er nog  weinig mensen met een positieve sneltest. Dat  zou dan in ieder geval zorgen voor beduidend minder mensen in de teststraat, beduidend lagere percentage positieven, veel lagere kosten, en RIVM cijfers die wel aktueel zijn.

De bescherming van infectie t.o.v. vaccinatie

Terwijl onderzoeken laten zien dat infectie een langere en betere bescherming biedt tegen (nieuwe) besmetting dan vaccinatie is het voornemen de geldigheidsduur van de laatste vaccinatie op negen maanden te plaatsen en die van infectie op zes maanden. In Duitsland is die 3 maanden.

De ontwrichtende quarantaineregels

In diverse landen zie je het bekende patroon dat na een snelle stijging van het aantal gevallen er een snelle daling volgt. Dat heeft geen of vrijwel geen relatie met maatregelen. En zeker bij Omikron: als de maatregelen iets zouden uitmaken zorgen ze hooguit dat de piek iets later valt in de tijd, maar hij komt toch. Daarom hebben de quarantaineregels ook weinig effect op het verloop van de last voor de ziekenhuizen. Mede daarom hebben landen als Ierland, Denemarken, Zwitserland (en Engeland al veel langer) vrijwel alle maatregelen beëindigd.

Dat we die regels in Nederland nog handhaven zorgt niet alleen voor een grote organisatie met testen, nabellen en invoeren in computers, maar ontwricht ook op allerlei plekken het werk. Doordat er meer mensen thuis zitten dan ooit, waarvan de meesten thuis zitten omdat ze in contact met een positief getest persoon zijn geweest of positief zijn zonder veel klachten.

In 1957 was er de Aziatische griep. Een milde influenza stam, maar alleen al bij de huisartsen waren er 70.000 personen per dag met klachten, zoals dit krantenartikel laat zien. Nederland telde toen 11 miljoen inwoners.

Dus 70.000 patiënten per dag met dusdanige klachten dat ze bij de huisartsen terecht kwamen voor een milde griep. Dat is 0,6% van de bevolking per dag.

Uit een onderzoek van Peil.nl onder degenen die in januari 2022 positief zijn getest blijkt dat 11% meldt dat ze geen klachten hadden, 40% een lichte verkoudheid en 12% een zware verkoudheid. 31% meldt dat het was alsof men griep had en 5% zwaarder dan een griep.

Nu zijn dat persoonlijke inschattingen en je weet niet wat het referentiekader is per persoon. Maar met deze opgave zou je kunnen stellen dat zeker de helft van de positief getesten niet naar de huisarts zouden zijn gegaan met deze klachten als Covid-19 er niet zou zijn.

Dus bij de 86.000 positief getesten zou dat tot 43.000 contacten met de huisarts leiden. En dat is nu dus 0,25% van de bevolking. Duidelijk minder dan in 1957.

Stel je eens voor als in 1957 er landelijk getest werd bij de GGD en de huidige quarantaineregels zouden toen gegolden hebben. Dan zou die samenleving er nog veel meer last van gehad hebben dan wij nu.

Maar op advies van het OMT en op basis van de besluiten van onze regering blijven we als honden achter onze eigen staart aanhollen zonder dat we beseffen dat we te kijk staan op het toneel van het theater van de lach.

‘Belangenverstrengeling bedreigt (wetenschappelijke) integriteit

24 jan. 2022 • Thomas Bollen in gesprek met Kees Schuyt, oud-voorzitter van het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit, en Frits Rosendaal, de huidige voorzitter, over het thema wetenschappelijke integriteit.

Wetenschappelijk integriteit door 2 professoren uiteengezet: Frits Roosendaal CWI (commissie wetenschappelijke Integriteit) Leiden

Waarom zo belangrijk? Wordt het onderzoek eerlijk uitgevoerd?

Niet integer gedrag is als gegevens worden verzwegen/weglaten, gewijzigd, bedenken, plagiaat plegen en als ergste belangenverstrengeling

Hoofdzonde integriteit: Eerlijkheid, getrouwheid, openheid van zaken geven hoort bij de zuivere wetenschap. Niet alle situaties in de samenleving vallen onder de wetenschap.

Integriteit: gegevens verzameld dat het klopten niet verkregen met een bepaalde belangenverstrengeling.

 1. Frauderen met gegevens
 2. Fabuleren, Gegevens verzinnen (schrijver; preek dominee)
 3. Plagiaat (boodschappenlijstje van mijn vrouw)
 4. Belangenverstrengeling

CWI doet onderzoek met hoor en wederhoor en dan een advies aan de desbetreffende opdrachtgever. Rollen moeten duidelijk zijn. Advies is of er sprake is van een afwijking van integriteit en niet over de strafmaat of arbeidsrechtelijke consequenties. Consequenties kunnen zijn dat artikelen terug getrokken, subsidies terugebtaald, ontslag diverse werkgevers informeren enz.

 1. Onzorgvuldig handelen
 2. Verwijtbaar onzorgvuldig handelen
 3. Opzettelijke onzorgvuldigheid
 4. Schending van de integriteit (zwaarste)

Normen staan in de wet, een bouwwerk, waar een schending is van de wet!

Het duurt lang omdat niet alle partijen meewerken. Zelfregulering verloopt niet automatisch goed. Als het niet goed gaat, gaat het juridisch kader een rol spelen.

500.000 Europeanen (half miljoen-20 landen) in Brussel in verzet januari 2022

 

Europa in verzet – Max von Kreyfelt en Hilda Slofstra

Max von Kreyfelt in gesprek met Hilda Slofstra over de demonstratie in Brussel en de betrokkenheid van de omringende landen. De demonstraties die gepland staan voor de komende tijd worden ook besproken. Met dank aan Weltschmerz Next voor de beelden uit Brussel.

 

Deze video is geproduceerd door Café Weltschmerz.
Café Weltschmerz gelooft in de kracht van het gesprek en zendt interviews uit over actuele maatschappelijke thema’s.
Wij bieden een hoogwaardig alternatief voor de mainstream media.

Café Weltschmerz is onafhankelijk en niet verbonden aan politieke, religieuze of commerciële partije

FTM: Als de coronapas nu niet weggaat, wanneer dan wel?

QR-codes worden gecontroleerd bij Bar Blend in Amsterdam.De effectiviteit van het coronatoegangsbewijs is beperkt en de hoge besmettelijkheid van omikron ondermijnt die verder. Toch wil het kabinet niet van de QR-pas af. Critici waarschuwen voor de risico’s van een al te gemakkelijk inkrimpen van grondrechten.

De lockdown is voorbij voor wie zijn booster heeft gehaald en geen principiële problemen heeft met het tonen van een vinkje. Voor mensen die geen QR-code hebben, of weigeren die te gebruiken, blijft de bewegingsvrijheid beperkt: geen toegang tot de sportschool, klimhal of het theater.

Het coronatoegangsbewijs werd in september gepresenteerd als ‘tijdelijk’, maar is inmiddels al vier maanden van kracht. Het officiële doel van de QR-pas: de aantallen ziekenhuisopnames en coronabesmettingen beperken, zodat de maatschappij verder open kan dan zonder toegangsbewijs.

Het vorige kabinet definieerde niet wat dat precies betekent, en het nieuwe doet dat evenmin.

Een belangrijke vraag blijft daardoor onbeantwoord: hoeveel ziekenhuisopnames en besmettingen moet de coronapas voorkomen om het beknotten van grondrechten te rechtvaardigen? Er is geen kader, geen grenswaarde of bandbreedte waaraan objectief kan worden getoetst of de pas wel of niet ‘werkt’.

Doel niet bereikt

‘Dat is een ernstige tekortkoming, want het gaat hier over grondrechten,’ zegt Barbara Oomen, hoogleraar mensenrechten aan de Universiteit van Utrecht. ‘De overheid moet overtuigend aantonen waarom deze vergaande beperking van grondrechten voor een groep Nederlanders doelmatig en proportioneel is. En waarom het beoogde doel niet op een minder ingrijpende manier behaald kan worden. De bewijslast ligt bij de overheid.’

‘De overheid moet overtuigend aantonen waarom beperking van grondrechten doelmatig en proportioneel is’

In november bleek dat het coronatoegangsbewijs (CTB) de belofte van een veilige heropening van de maatschappij niet kon waarmaken: ondanks de invoering moest het land opnieuw in lockdown door oplopende ziekenhuisopnames en besmettingscijfers.

Het gestelde doel werd dus niet bereikt, maar dat leidde niet tot intrekking van de maatregel. Sterker nog: in plaats van te spreken over afschaffing, wilde toenmalig minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid de coronapas aanscherpen. Naar 2G, zoals dat bijvoorbeeld ook gebeurde in Duitsland: wel toegang voor wie gevaccineerd of aantoonbaar genezen is, en niet voor wie een negatieve coronatest kan laten zien. Bij 2G is Testen voor Toegang niet langer toegestaan.

Wetenschappelijke standaarden

2G werd al op 14 september in het 126e OMT-advies als optie geopperd en leidde direct tot onenigheid in het kabinet. Mona Keijzer (CDA), door premier Mark Rutte op staande voet ontslagen als staatssecretaris van Economische Zaken omdat ze publiekelijk kritiek had op het kabinetsbeleid, schreef twee dagen na invoering van de coronapas op Twitter: ‘Het langzaam overgaan naar een situatie dat je alleen nog ergens binnen mag met een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs (dat na 6 maanden verloopt), het zogenaamde 2G systeem, is onnodig en niet proportioneel.’

Ter onderbouwing van het nut en de noodzaak van het coronatoegangsbewijs en de voorkeur voor 2G gebruikte het kabinet (en het adviserende OMT) gebrekkige modellen. In eerder onderzoek van Follow the Money kwam al naar voren dat tot half januari – 3,5 maand na invoering – geen enkele grondige analyse is uitgevoerd die voldoet aan wetenschappelijke standaarden.

‘SPEELBAL VAN DE POLITIEK’

Sinds de invoering van de coronapas op 25 september bestaan er twijfels over de effectiviteit in het beperken van ziekenhuisopnames en coronabesmettingen. ‘De onderbouwing rammelt aan alle kanten,’ zei Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) in december tegen Follow the Money.

Follow the Money legde al eerder bloot dat het ministerie van Volksgezondheid en het OMT zich baseerden op onbetrouwbare bronnen.

Een daarvan was een rapport van een Britse denktank onder leiding van voormalig premier Tony Blair, verbonden aan een commerciële lobby voor een digitaal identiteitsbewijs.

De andere bron was een model van twee onderzoekers aan de TU Delft, die zelf zeiden dat het helemaal ‘geen onderbouwing geeft voor wel of geen coronapas’. Het was ‘maar een rekenvoorbeeld’, zeiden ze in het universiteitsblad Delta, dat ongewild was uitgegroeid tot ‘speelbal van de politiek’.

Volksgezondheid en het OMT wilden op basis van dat rekenvoorbeeld aantonen dat het coronatoegangsbewijs moest worden aangescherpt naar 2G – alleen toegang voor mensen die zijn gevaccineerd of van een covidinfectie zijn genezen.

Nadat andere wetenschappers en Tweede Kamerleden kritiek uitten op het oneigenlijke gebruik van het Delftse onderzoek, bestelde het ministerie in december een nieuw model bij het RIVM. Dat moest de voordelen van 2G staven met cijfers. Die nieuwe modellering werd door statistici bestempeld als een ‘bierviltje-berekening’ en ‘een absurde abstractie van de complexe werkelijkheid’.

LEES VERDER

Ernst Kuipers zei op zijn eerste persconferentie als minister van Volksgezondheid (14 januari) ‘voordelen te zien in 2G’. Maar alvorens er meer over te zeggen wilde hij een nieuw onderzoek van de TU Delft, de Erasmus Universiteit en het UMC Utrecht afwachten.

Op 17 januari verschenen de resultaten van dit onderzoek naar de effectiviteit van beperkende maatregelen via een QR-systeem. Het is de meest uitgebreide modellering tot nu toe.

‘Het zal even slikken zijn geweest voor uitgesproken voorstanders van het coronatoegangsbewijs,’ zegt onderzoeker Niek Mouter (TU Delft) die het onderzoek coördineerde tegen Follow the Money. ‘De resultaten tonen dat er relatief weinig ongevaccineerden naar coronatoegangsbewijs-locaties gingen in november.’

‘Het zal even slikken zijn geweest voor uitgesproken voorstanders van het coronatoegangsbewijs’

Mouter concludeert dat de effectiviteit van de pas verder is afgenomen door de opkomst van de omikron-variant. ‘Het aantal ziekenhuisopnames dat voortkomt uit ontmoetingen op die locaties is gedaald ten opzichte van delta.’

De eigenschappen van omikron – besmettelijker en beter in staat om de beschermende werking van vaccins en van eerdere infecties te doorbreken – gooien roet in het eten. Ze maken ‘dat de ruimte die je creëert door het invoeren van CTB-beleid relatief beperkt is in vergelijking met de periode waarin de deltavariant dominant was’.

De toegevoegde waarde van 2G en 3G neemt verder af ‘als de effectiviteit van vaccins lager is en meer ongevaccineerden al bescherming hebben gekregen door een doorgemaakte infectie.’

Gedrag grotendeels buiten beschouwing

Op zijn tweede persconferentie, die van 25 januari, zei Ernst Kuipers dat het coronatoegangsbewijs voorlopig blijft. Hij verwees ter onderbouwing naar het gezamenlijke onderzoek dat Mouter coördineerde: ‘een 15 procent demping [als gevolg van 3G maakt] precies het verschil tussen een sterke toename en het gelijk blijven van het aantal besmettingen.’

De cijfers die Kuipers noemde komen niet overeen met de bevindingen van de onderzoekers. Volgens hun rapport loopt het reproductiegetal op zijn best terug met 9,8 procent (2G) of 5,4 procent (3G) als je de coronapas overal invoert behalve thuis, op school of op het werk – dus ook in winkels en supermarkten. Een aanscherping die voor supermarkten en andere ‘essentiële winkels’ overigens eerst een wetswijziging vereist.

Gebruik je de pas niet in winkels, of houd je rekening met gedragselementen, bijvoorbeeld met ‘compenserend gedrag’ van ongevaccineerden die elkaar opzoeken op plekken waar geen restricties gelden, dan is de reductie nog kleiner. 40 procent van de ongevaccineerden zegt met andere mensen dan hun gezinsleden alternatieve activiteiten op te zoeken wanneer 2G wordt ingevoerd.

Houd je rekening met gedragselementen, dan is de afname van het reductiegetal nog kleiner

‘Dit gaat richting misleiding’ twitterde Tweede Kamerlid Maarten Hijink (SP). ‘Dat dit percentage (dat VWS al langer noemt) niet klopt wisten we vorige week al. Ik sprak D66 erop aan in het debat. Kuipers weet dus dat het niet klopt maar kiest bewust voor foute cijfers om het CTB te rechtvaardigen.’

Dat het kabinet op de hoogte was van de afgenomen effectiviteit van het coronatoegangsbewijs en van het afkalvende draagvlak, blijkt uit de bijlage van het 139e OMT advies van 21 januari.

In die bijlage schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), die het kabinet tijdens de crisis regelmatig adviseert over ‘het maatschappelijk beeld’ rond het coronabeleid: ‘In de afgelopen week is er naar aanleiding van het onderzoek van de TU Delft en anderen veel nieuws geweest over de afgenomen effectiviteit van het CTB. Dit kan gevolgen hebben voor het draagvlak en de naleving van het CTB.’

DOSSIER

Coronacrisis

De coronapandemie zet de wereld op zijn kop. Wie betaalt de rekening? En wie profiteert?

De NCTV schrijft verder: ‘Het coronatoegangsbewijs wordt naar verwachting weer breed ingezet. Geef aandacht aan het belang van het coronatoegangsbewijs als instrument en het belang van de correcte naleving.’ [..] Benoem het proces waarmee het langetermijnperspectief in de komende periode wordt ontwikkeld, en geef indien mogelijk al eerste belangrijke uitgangspunten (2G, vaccinatieplicht).’

Het NCTV verwacht blijkens deze passage niet dat de resultaten van het Delftse onderzoek zullen leiden tot afdanken van het coronatoegangsbewijs.

Meer nuances ontbreken

Maar zelfs als de door Kuipers aangehaalde 15 procent afname van het reproductiegetal wel zou kloppen, dan nog is dat op zichzelf geen rechtvaardiging voor het coronatoegangsbewijs. De onderzoekers schrijven niet voor niks: ‘De interpretatie van de modeluitkomsten vereist voorzichtigheid. Het model is een simplificatie van de werkelijkheid.’

‘Interpretatie van de modeluitkomsten vereist voorzichtigheid, het model is een simplificatie van de werkelijkheid’

Zo is bijvoorbeeld niet onderzocht wat een lager reproductiegetal betekent voor de absolute aantallen besmettingen en ziekenhuisopnames.

TU-onderzoeker Niek Mouter: ‘De correlatie tussen reproductiegetal en opnames hebben we nog niet gemodelleerd.’ Om die vast te stellen – een vereiste om überhaupt conclusies te kunnen trekken over de gezondheidswinst en proportionaliteit van het coronatoegangsbewijs – bevelen de onderzoekers een vervolgonderzoek aan.

Dezelfde aanbeveling geldt voor het gedrag op specifieke locaties. ‘We hebben aangenomen dat het relatieve effect van CTB-beleid op besmettingen en ziekenhuisopnames gelijk is voor iedere locatie,’ schrijven ze in hun rapport.

Mouter zegt dat die aanname eveneens berust op een simplificatie van de werkelijkheid: ‘De risico’s op besmetting in een dampende kroeg zijn in het echt natuurlijk heel anders dan op het terras, in het theater of langs het voetbalveld. Voor het sturen op overbelasting van de zorg kan het onderscheid tussen die verschillende situaties wel belangrijk zijn.’

Kwetsbaren

Ook leeftijd is van belang om de gevolgen van besmettingen in te schatten – kwetsbaren en ouderen hebben immers een veel grotere kans op ernstige ziekte – maar het effect op de zorgbelasting is niet uitgewerkt in het nieuwe Delftse onderzoek.

Het beperkte zich tot het inschatten van de relatieve verschillen tussen de variaties van het coronatoegangsbewijs. De optie die verreweg het beste uit de bus kwam is 1G-beleid: iedereen testen voor toegang.

Kritiekpunten zijn schijnveiligheid, uitsluiten van gezonde mensen, en hoge kosten ten opzichte van de gezondheidswinst

Voor Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) was deze bevinding aanleiding om in het debat van 20 januari opnieuw de invoering van 1G voor te stellen. Haar partij stelde zich al eerder op het standpunt dat massaal sneltesten de verspreiding van het virus beter onder controle kan houden en was samen met de werkgeversorganisatie VNO-NCW een van de pleitbezorgers van Testen voor Toegang.

Meerdere deskundigen hebben bedenkingen bij deze strategie. Armand Girbes, IC-hoofd van de locatie VU mc van het Amsterdam UMC, twitterde naar aanleiding van het Delftse onderzoek: ‘Voordat de discussie hierover oplaait: het is een onzinnige weg om asymptomatische mensen standaard en herhaaldelijk op ‘een ziekte’ (bv #COVID19) te testen.’

Afgelopen zomer zette Follow the Money al eens op een rijtje waarom Girbes en anderen massaal testen een ‘onbegaanbare route’ noemen: schijnveiligheid, het uitsluiten van gezonde mensen, en de hoge kosten ten opzichte van de gezondheidswinst zijn de belangrijkste kritiekpunten.

De hogere besmettelijkheid en lagere kans op ernstige ziekte van omikron vergroten die oorspronkelijke bezwaren.

In het meest recente Delftse onderzoek zijn dit soort praktische aspecten van 1G buiten beschouwing gelaten. ‘Naar andere consequenties van het CTB-beleid zoals de ethische wenselijkheid of de uitvoerbaarheid is niet gekeken,’ schrijven de onderzoekers. Een kosten-batenanalyse is niet gemaakt.

Een andere strategie?

De hogere besmettelijkheid van omikron vertaalt zich tot nu toe door naar minder IC-opnames dan eerdere varianten. In Amsterdam ontmantelde het OLVG-ziekenhuis deze week zijn tweede speciaal voor coronapatiënten gereserveerde intensive care-locatie

Dat er minder mensen ernstig ziek worden, werpt de vraag op of de strategie om zoveel mogelijk besmettingen tegen te gaan (het reproductiegetal zo laag mogelijk houden) nog wel de juiste is.

‘We moeten de ziekte gaan managen, en niet de verspreiding van het virus,’ zei Clive Dix, de voormalig voorzitter van de vaccinatie-taskforce van de Britse regering, onlangs tegen The Guardian. ‘Het toekomstige doel is het tegengaan van ernstige ziekte onder de kwetsbare groepen.’

In het Verenigd Koninkrijk werd in lijn met die visie op 24 januari het coronatoegangsbewijs afgeschaft. Ook Denemarken en Spanje namen deze week afscheid van de QR-pas.

Dat er minder mensen ziek worden roept de vraag op of de stratetie wel de juiste is

Maar op basis van vergelijkbare situaties en dezelfde informatie nemen politici volledig verschillende besluiten. Op dezelfde dag dat het Verenigd Koninkrijk het coronatoegangsbewijs vaarwel zei, werd in Frankrijk 2G van kracht. President Macron draait er niet omheen: de toegangspas is bedoeld om ongevaccineerde Fransen zodanig ‘te treiteren’ dat ze alsnog een vaccin nemen.

Uit het Delftse onderzoek blijkt dat die strategie in Nederland averechts zou werken. Niek Mouter: ‘Slechts een klein deel van de respondenten zegt dat uitbreiding van het CTB ze zou overhalen tot vaccinatie. Een groter deel van de ongevaccineerden zegt bereid te zijn alsnog een vaccinatie te nemen wanneer het CTB wordt afgeschaft.’

Kamerlid Tunahan Kuzu (DENK) wees er in het debat van 20 januari op dat hiermee ook het ‘secundaire’ doel van het coronavaccinatiebewijs – aansporen tot vaccinatie – niet wordt behaald. Hij riep op tot afschaffing: ‘Waarom zou je een kapotte boormachine in je gereedschapskist stoppen? Doe die weg!’

Gezonde jongeren

Fleur Agema (PVV) uitte in hetzelfde debat de zorg dat de pas meer groepen maatschappelijk uit zal sluiten ‘omdat mensen die hun booster niet hebben gehaald straks geen toegang meer hebben tot de horeca, tot niet-essentiële winkels, tot bioscopen.’

Op de website van de Rijksoverheid staat sinds 25 januari dat het Nederlandse coronatoegangsbewijs een geldigheidsduur krijgt van negen maanden. ‘Het kabinet wil vanaf 1 februari 2022 de geldigheid van het vaccinatiebewijs aanpassen. Uw vaccinatiebewijs is dan 270 dagen geldig na volledige vaccinatie (uw eerste prik of prikken). De boostervaccinatie heeft nog geen geldigheid en verloopt dus nog niet.’ Opmerkelijk: de Tweede Kamer heeft hier nog niet mee ingestemd. Onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt stelde er vragen over.

Soumya Swaminathan, de hoofdwetenschapper van het World Health Organization (WHO) was op 18 januari duidelijk over de medische feiten omtrent boostervaccinaties voor niet-kwetsbare jongeren: ‘Er is op dit moment geen bewijs dat gezonde kinderen of adolescenten een booster nodig hebben. Geen enkel bewijs.’

Om deel te mogen nemen aan het openbare leven moeten jonge mensen zich dus verplicht laten injecteren met een vaccin waarvan de toegevoegde waarde voor hen niet is bewezen.

Premier Rutte houdt desondanks – en ondanks de uitkomsten van het Delftse onderzoek – vol dat het verstandiger is 3G niet af te schaffen en 2G ‘in de gereedschapskist’ te houden. ‘Mijn advies zou dus zijn om daar met elkaar zo praktisch mogelijk en vanuit de feiten naar te kijken.’ Rutte zegt niet welke ‘feiten’ hij bedoelt.

Vertrouwen in de politiek

Politiek filosoof Josette Daemen, promovendus aan de Universiteit Leiden die eerder in NRC pleitte voor een bredere waardenafweging bij het coronatoegangsbewijs, vindt dat de proportionaliteit van de maatregel steeds moeilijker vol te houden is: ‘Nu het erop lijkt dat het officiële noch het officieuze doel van de coronapas wordt gehaald, kun je dan nog zeggen dat die bijdraagt aan een legitiem doel? En als een coronapas nauwelijks effectief is, hoe kan die maatregel dan toch proportioneel zijn ten opzichte van zo’n ingrijpende inperking van grondrechten?’

Er wordt evenmin voldaan aan de voorwaarde dat het beoogde doel niet op een andere manier kan worden bereikt, zegt Daemen: ‘Er zijn tal van minder ingrijpende maatregelen denkbaar, zoals het verstrekken van gratis zelftests, betere ventilatie, of persoonlijke benadering van mensen in risicogroepen die niet zijn gevaccineerd.’

‘Als een maatregel nauwelijks effectief is, hoe kan die dan proportioneel zijn ten opzichte van zo’n ingrijpende inperking van grondrechten?’

Mensenrechten-expert Barbara Oomen onderschrijft die analyse. Ze vindt de onderbouwing en argumentatie van het kabinet – net als bij de invoering van de avondklok – ondermaats. ‘Voor elk ingeperkt grondrecht moet je zorgvuldig nagaan en uitleggen waarom het noodzakelijk en proportioneel is. Je ziet dat het kabinet dat criterium bij veel coronamaatregelen, waaronder de coronapas, niet hanteert.’

Oomen zegt in geen van de overheidsstukken een wetenschappelijk onderbouwing te hebben gevonden voor de stelling dat ‘het coronatoegangsbewijs op dit moment de minst ingrijpende manier is om de volksgezondheid te beschermen’.

Politiek filosoof Daemen vindt dat de hoge maatschappelijke kosten van de coronapas onvoldoende worden meegewogen: ‘Mensen buitensluiten van het sociale leven is geen kleinigheid. Je plaatst een groep die toch al weinig vertrouwen heeft in de overheid in een isolement.’

Het is voor de eenheid binnen onze samenleving belangrijk dat de regering die groep niet nog verder van zich wegduwt, denkt Daemen: ‘Om de kloof te dichten moet je als overheid laten zien dat maatregelen een legitiem doel dienen, en er niet zijn om mensen te pesten. Dat betekent: maatregelen ook weer terugdraaien wanneer ze niet effectief blijken.’

Dat signaal is ook belangrijk om de vrees weg te nemen voor invoering van een permanent QR-toegangsbewijs en toenemende surveillance. Daemen: ‘Als je zelfs nu de coronapas niet afschaft, wanneer dan wel?’

Die vraag legde Follow the Money ook voor aan het ministerie van Volksgezondheid. Het antwoord: ‘Zoals afgelopen donderdag [20 januari, red.] in het debat aangegeven zal er eerst schriftelijke ronde van feitelijke vragen plaatsvinden voordat het kabinet een appreciatie zal geven van het rapport [van de onderzoeksgroep onder leiding van de TU Delft]. Daar lopen we niet op vooruit.’

Hoge jongeren­sterfte in UK

Open brief aan de MHRA met betrekking tot gegevens over kindersterfte

Virusvaria 27-1-2022 Ruim 80 artsen in het Verenigd Koninkrijk luiden de noodklok. De open brief van hartgroup.org spreekt boekdelen: op basis van waarnemingen houden zij het voor mogelijk dat er 3 kinderen per week overlijden aan de Civid-19-vaccins. Harde cijfers zijn er niet want die worden, net als in Nederland, verborgen. Vandaar onder meer de eis tot openbaarmaking. In de brief is o.m. sprake van ONS, dat staat voor Office for National Statistics, MHRA: Medicines and Healthcare products Regulatory Agency en Yellow Card: Yellow Card, het bijwerkingenmeldingssysteem in de UK. Het is een herkenbare oproep, in Nederland krijgen we de data ook niet te zien ondanks WOB-verzoeken, Kamervragen, gerechteijke uitspraken en de lopende motie van Pieter Omtzigt.
Wat is er toch aan de hand met onze overheden. Waarom moet iedereen geprikt!? En als het zo goed is voor iedereen, waarom dan zo geheimzinnig?


Origineel: https://www.hartgroup.org/open-letter-to-the-mhra-regarding-child-death-data/

Signalen dat Covid-19-vaccins mogelijk de dood hebben veroorzaakt bij kinderen en jonge volwassenen

Gedateerd 19 januari 2022

Aan:

 • Dr June Raine, Chief Executive, MHRA
 • Professor Lim, voorzitter van de subcommissie JCVI COVID-19
 • Hon Sajid Javid, staatssecretaris van Volksgezondheid en Sociale Zorg
 • Professor Sir Chris Whitty, Chief Medical Officer voor Engeland
 • Sir Patrick Vallance, wetenschappelijk adviseur van de regering
 • Dr. Jenny Harries OBE, Chief Executive, UKHSA

Geachte dr. Raine, professor Lim, mijnheer Javid, professor Whitty, Sir Patrick Vallance en dr. Harries,

DRINGEND
RE: Signalen dat Covid-19-vaccins mogelijk de dood hebben veroorzaakt bij kinderen en jonge volwassenen

We schrijven om een onmiddellijk, dringend onderzoek te eisen om te bepalen of de Covid-19-vaccins de oorzaak zijn van aanzienlijke aantallen sterfgevallen die onlangs zijn gezien bij mannelijke kinderen en jonge volwassenen.

We vragen ook dat geanonimiseerde gegevens en informatie waarvan bekend is dat ze beschikbaar zijn, waaruit blijkt hoeveel kinderen zijn overleden na een Covid-19-vaccin en binnen hoeveel dagen, worden gepubliceerd voor volledige transparantie, in het algemeen belang.

Op donderdag 13 Januari 2022, tijdens een hoorzitting in het Hooggerechtshof1 in Londen, werd bewijsmateriaal gepresenteerd waaruit een significante toename van het aantal jonge mannelijke sterfgevallen na de uitrol van de Covid-19-vaccinaties bleek in vergelijking met het voorgaande vijfjarig gemiddelde tussen 2015 en 2019. Het is belangrijk om mannelijke sterfgevallen afzonderlijk te bekijken, gezien wat bekend is over hogere risico’s van myocarditis bij jonge mannen.

Tussen 1 Mei tot 24 December 2021 waren er

 • 402 geregistreerde sterfgevallen bij 15-19-jarige mannen, 65 meer dan het vijfjarig gemiddelde van 337;
 • daarentegen registreerden 163 sterfgevallen bij vrouwen, 12 minder dan het vijfjarig gemiddelde van 175; en
 • samen kwamen er in totaal 565 sterfgevallen van mannen en vrouwen bij elkaar, 53 meer dan verwacht.

Het Office for National Statistics heeft geconstateerd dat de toename van jonge mannelijke sterfgevallen een statistisch significante toename is, waarbij het sterftecijfer buiten de verwachte betrouwbaarheidsintervallen van de gegevens van eerdere jaren valt.

Nog zorgwekkender is het feit dat het werkelijke aantal sterfgevallen van jonge mannen in deze periode waarschijnlijk aanzienlijk hoger zal zijn dan de geregistreerde. Dit komt omdat de ONS schat dat als gevolg van vertragingen in de registratie, geregistreerde sterfgevallen in de periode gemiddeld slechts 62% van de werkelijke sterfgevallen vertegenwoordigen. Elk overlijden waarbij er onduidelijkheid was over de oorzaak zal zijn doorverwezen naar de lijkschouwer en het kan lang duren voordat dergelijke sterfgevallen worden geregistreerd. Dat er al een signaal zichtbaar is bij geregistreerde sterfgevallen is dan ook een grote zorg.

Rekening houdend met de ONS-schatting, zouden de 65 overtollige mannelijke sterfgevallen 105 extra sterfgevallen van deze jonge mannen kunnen vertegenwoordigen, ervan uitgaande dat het aandeel sterfgevallen dat naar de lijkschouwer is verwezen vergelijkbaar is met voorgaande jaren. Als er dit jaar meer verwijzingen van lijkschouwers zijn geweest, zou het cijfer hoger kunnen zijn.

Sinds ten minste 13 oktober 2021 zijn de staatssecretaris en JCVI op de hoogte gebracht van deze toename van mannelijke sterfgevallen door hun vertegenwoordiging door de juridische afdeling van de overheid in procedures van het Hooggerechtshof. Daarnaast heeft de ONS nu zelf erkend dat er meer werk kan worden verricht om de sterftecijfers van jongeren in 2021 te onderzoeken en heeft het schriftelijk bevestigd dat het van plan is dat werk te ondernemen “wanneer er betrouwbaardere gegevens beschikbaar zijn.”

Er zijn al signalen van risico

De incidentie van hogere sterfte bij jonge mannen in 2021, samenvallend met de uitrol van Covid-19-vaccins, kan niet als toeval worden afgedaan, omdat er al waarschuwingssignalen zijn geweest voor ernstige bijwerkingen in deze leeftijdsgroep. Om deze reden is de beslissing om het Covid-19-vaccin aan te bieden aan jongeren onder de 18 jaar niet zonder controverse geweest.

Het JCVI weigerde eerder aan te bevelen dat de Covid-19-vaccins zouden worden toegediend aan gezonde 12-15-jarigen, omdat de balans tussen voordeel en risico op zijn best slechts marginaal was in het licht van het zeer lage risico voor kinderen met een ernstige ziekte of overlijden aan de ziekte Covid-19, de aanzienlijke onzekerheid over de potentiële schade van de Covid-19-vaccins, de bekende signalen van schade door de reeds geïdentificeerde vaccins en het ontbreken van volledige en langetermijn-veiligheidsgegevens in omstandigheden waarin de vaccins snel op de markt zijn gebracht, lang voordat de normale klinische fase III-proeven die worden gebruikt om de veiligheid te beoordelen, zijn voltooid. Op 3 september 2021 zei het JCVI:

Over het geheel genomen is de commissie van mening dat de voordelen van vaccinatie marginaal groter zijn dan de potentiële bekende schade (tabellen 1 tot en met 4), maar erkent dat er aanzienlijke onzekerheid bestaat over de omvang van de potentiële schade. De marge van voordeel, voornamelijk gebaseerd op een gezondheidsperspectief, wordt op dit moment te klein geacht om advies te ondersteunen over een universeel vaccinatieprogramma van verder gezonde 12- tot 15-jarige kinderen. Naarmate de gegevens op langere termijn over mogelijke bijwerkingen toenemen, kan meer zekerheid een heroverweging van de voordelen en nadelen mogelijk maken. Dergelijke gegevens zijn mogelijk enkele maanden niet beschikbaar.”

De beslissing van het JCVI werd vernietigd door de vier chief medical officers van Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland, niet omdat ze vonden dat er een gezondheidsvoordeel was voor kinderen met betrekking tot de Covid-19-vaccins, maar omdat ze op basis van modelleringsanalyses concludeerden dat de Covid-19-vaccins waarschijnlijk het schoolverzuim zouden verminderen. Ondanks het feit dat theoretisch het voorkomen van enkele dagen afwezigheid voor milde, verkoudheidsachtige symptomen redelijkerwijs nooit kon worden beschouwd als rechtvaardiging voor het toedienen van vaccins met onbekende langetermijneffecten, was dit de rechtvaardiging die werd gegeven voor de vaccinatie van schoolgaande kinderen. Sindsdien moeten gegevens beschikbaar zijn geweest en zijn verzameld en beoordeeld om te bepalen of vaccinaties in feite het schoolverzuim hebben verminderd en in welke mate afwezigheden zijn opgetreden als gevolg van (a) toediening van het vaccinatieprogramma en (b) bijwerkingen van de vaccins.

Bovendien adviseerde de JCVI op 4 augustus 2021 aanvankelijk slechts één dosis aan gezonde 16-17-jarigen, erkennend dat er een verhoogd risico was bij jonge mannen op myocarditis van de Covid-19-vaccins, vooral na een tweede dosis, zoals geïdentificeerd door de FDA in de VS en uit gegevens die in Israël naar voren kwamen. Het is opmerkelijk dat toen het JCVI in november 2021 adviseerde dat 16-17-jarigen een tweede dosis moesten worden toegediend, het dit deed zonder een uitdrukkelijke verklaring op te nemen dat het van mening was dat de voordelen van het Covid-19-vaccin opwogen tegen de risico’s in die leeftijdsgroep. In plaats daarvan erkende zij dat informatie over de risico’s op langere termijn (maanden tot jaren) van myocarditis onduidelijk was en pas na verloop van tijd beschikbaar zou komen.

Het risicovoordeel met betrekking tot de uitrol van vaccins naar jongeren onder de 18 jaar was volgens de staatssecretaris en degenen die hem adviseerden zorgvuldig afgewogen. Er zijn enkele maanden verstreken en gegevens over geregistreerde sterfgevallen en schoolverzuim, samen met het verminderde risico van Omikron, moeten aanleiding geven om te overwegen of die afweging nog steeds gerechtvaardigd is.

Er moet een onderzoek worden ingesteld

In het licht van de toename van sterfgevallen bij jonge mannen en de bekende veiligheidsproblemen, moet een onderzoek worden uitgevoerd. Er wordt niet gesuggereerd dat de waargenomen toename van de mortaliteit bewijst dat de Covid-19-vaccins de dood veroorzaken, hetzij via myocarditis of een ander mechanisme, maar een verband kan niet worden uitgesloten. Het potentiële signaal is sterk genoeg dat er onmiddellijk dringend onderzoek moet worden ingesteld om die mogelijkheid uit te sluiten. Elke ontvanger van deze brief heeft de plicht om dit te onderzoeken. Het zou ernstig plichtsverzuim zijn om dat niet te doen.

Het JCVI heeft de voortdurende plicht om zijn adviezen in de gaten te houden met de opkomst van nieuwe gegevens. Zij heeft bij verschillende gelegenheden uitdrukkelijk verklaard dat er meer gegevens nodig zijn of dat er nog meer gegevens nodig zijn of dat er nog meer wordt gewacht.

De MHRA is belast met de verantwoordelijkheid voor vaccinsurveillance in real-time en heeft de plicht om Covid-19-vaccingegevens te controleren op veiligheidssignalen. Zij doet dit via het meldingssysteem voor de gele kaart, maar haar rol mag niet beperkt blijven tot één passief bewakingssysteem alleen. De Commissie voor deskundigen op het gebied van geneesmiddelen voor menselijk gebruik, die is opgericht om de MHRA te adviseren over haar strategie voor veiligheidsmonitoring voor Covid-19-vaccins, aanvaardt dat passieve surveillance afhankelijk is van iemand die vermoedt of ‘een verband legt’ tussen het geneesmiddel of vaccin en een onverklaarde ziekte, en deze vervolgens rapporteert, en dat het daarom belangrijk is dat andere vormen van waakzaamheid worden opgenomen als aanvulling op de gele kaartregeling.

Het staat daarom buiten kijf dat de MHRA de plicht heeft om de incidentie van oversterfte bij jonge mannen binnen de door ONS bewaarde gegevens te onderzoeken, ongeacht of er al dan niet gele kaartrapporten zijn ingediend.

De staatssecretaris heeft als verantwoordelijke voor het vaccinatieprogramma van de overheid ook een belangrijke taak in het algemeen belang om de veiligheid en effectiviteit van de Covid-19-vaccins te bewaken.

De gegevens zijn beschikbaar en kunnen gemakkelijk worden onderzocht

Deze zorgen zouden niet moeilijk te onderzoeken moeten zijn. De ONS heeft bevestigd (aan het Hof) dat het in staat is om nauwkeurige geanonimiseerde gegevens te verstrekken, waaronder het aantal dagen tussen vaccinatie en overlijden. Er is niet gesuggereerd dat het moeilijk is om de gegevens te verzamelen of te analyseren. Als uit de gegevens bijvoorbeeld blijkt dat er een concentratie van sterfgevallen plaatsvindt in de buurt van de datum van vaccinatie, kan dit de bezorgdheid over een positief oorzakelijk verband versterken (bijvoorbeeld onder de Bradford Hill-criteria) en verder, meer gedetailleerd onderzoek zou gerechtvaardigd zijn. Een hogere incidentie van sterfte bij kinderen na vaccinatie is een belangrijke reden tot bezorgdheid en kan wijzen op de noodzaak om het vaccinatieprogramma onmiddellijk te pauzeren. Als er geen aanwijzingen zijn voor een oorzakelijk verband, kan dit helpen om het publiek gerust te stellen over de veiligheid van de vaccins.

Hoewel via het Hooggerechtshof een stopzetting van het Covid-19-vaccinatieprogramma bij kinderen is verzocht, hebben de rechtbanken tot nu toe het standpunt ingenomen dat massale uitrol naar jongeren onder de 18 jaar een politieke beslissing is geweest van de staatssecretaris waarmee de rechterlijke macht zich niet kan bemoeien. Dit standpunt van de rechtbank, dat betrekking heeft op bepaalde rechtsbeginselen van rechterlijke toetsing, belemmert op geen enkele wijze het onderzoek dat wij eisen. De geachte afgevaardigde, de heer Justice Jay, merkte tijdens een hoorzitting, waarbij de staatssecretaris vertegenwoordigd was, op dat hij verwachtte dat de JCVI “zou schreeuwen om de gegevens” met betrekking tot de incidentie van overlijden na vaccinatie.

Er is al informatie gevraagd van en toegezegd door de staatssecretaris

Dit verzoek om informatie over sterfgevallen na vaccinatie is niet nieuw. Bij verschillende gelegenheden is deze kwestie in het Lagerhuis aan de orde gesteld. Bijvoorbeeld, op 25 maart 2021, in antwoord op vragen van de heer William Wragg MP en Sir Christopher Chope MP over de incidentie van sterfgevallen binnen drie weken na Covid-19 vaccinatie, verzekerde de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Matt Hancock, het Parlement dat dit precies het soort dingen was waar hij naar keek en dat, als er geen gegevens waren gepubliceerd, hij zou kijken naar publicatie omdat de overheid volledig open en transparant wilde zijn om mensen gerust te stellen dat de risico’s extreem laag zijn.

Het is buitengewoon zorgelijk dat de gegevens over sterfgevallen na Covid-19-vaccinatie niet lijken te zijn verzameld en geanalyseerd of, als dat wel het geval is geweest, er is besloten om ze niet te publiceren. Helaas is de indruk die wordt gewekt er niet een van transparantie, maar eerder van informatie die wordt verborgen. De langetermijnimpact op het vertrouwen in gekozen vertegenwoordigers en in regelgevende instanties die hen adviseren, kan niet worden onderschat. Evenmin als de potentiële betekenis van de datasignalen die blijkbaar naar voren komen.

Onze vraag en verzoek

In het licht van het bovenstaande en in alle omstandigheden, wilt u het volgende per keer bevestigen:

 1. Dat ieder van u de toename van de sterfte zal onderzoeken in de periode van 1 mei 2021 tot 24 december 2021 (en daarna) bij jonge mannen zoals geregistreerd door de ONS, om de reden voor de toename te bepalen en of oorzakelijk verband met de Covid-19-vaccins redelijkerwijs kan worden uitgesloten.
 2. Welke stappen tot nu toe zijn ondernomen om het vereiste onderzoek uit te voeren en indien een dergelijk onderzoek al is begonnen, gelieve te bevestigen wanneer dat onderzoek is begonnen, wat de reikwijdte ervan is, in welk stadium het is en wanneer het moet worden afgerond. Als er nog geen stappen zijn ondernomen, leg dan uit waarom niet.
 3. Dat u nu van de ONS, zonder vertraging, de volgende gegevens zult verkrijgen voor alle sterfgevallen van 12-19 jaar die zich tot op heden op of na 1 mei 2021 hebben voorgedaan:
  a. Leeftijd (in de leeftijdsgroep 12-15 of 16-19 jaar)
  b. Geslacht
  c. Of het individu dosis 1 van een Covid-19-vaccin had
  (en of Moderna of Pfizer) d. Of het individu dosis 2 van een Covid-19-vaccin had
  (en of Moderna of Pfizer) e. Indien van toepassing, het aantal dagen overlijden na dosis 1 (als dosis 2 niet werd toegediend) of het aantal dagen overlijden na dosis 2 (indien toegediend)
 4. Dat de staatssecretaris de verkregen gegevens openbaar zal maken of dat hij ervoor zal zorgen dat de ONS dergelijke gegevens publiceert.
 5. Of u heeft geconcludeerd, en zo ja wanneer, dat een oorzakelijk verband met de Covid-19-vaccins kan worden uitgesloten of als een verwaarloosbare mogelijkheid kan worden beschouwd, en op welke basis.
 6. Wat volgens u de verklaring zou kunnen zijn voor de statistisch significante toename van sterfgevallen bij jonge mannen in de periode van 1 mei 2021 tot 24 december 2021 anders dan een mogelijk oorzakelijk verband met de Covid-19-vaccins.
 7. Dat u de belangrijkste bronnen van bewijsmateriaal zult aanleveren waarop u zich baseert, met betrekking tot elke verstrekte verklaring, om te ondersteunen en uit te leggen waarom deze toename niet ook in andere perioden werd gezien (bijvoorbeeld in 2020, toen de pandemie zich voordeed en toen de sterfte van jonge mannen minder dan gemiddeld was).

Niettegenstaande het feit dat we niet accepteren dat bepaalde ontbrekende data in de gemodelleerde gegevens de beslissing om de vaccins uit te rollen naar schoolgaande kinderen hadden kunnen rechtvaardigen, bevestigt u ook per keer:

 1. Dat ieder van u stappen zal ondernemen om de beschikbare gegevens te onderzoeken sinds het besluit van 13 september 2021 op advies van de Chief Medical Officers, met betrekking tot
  (a) het niveau van schoolverzuim
  (b) of het gemodelleerde voordeel van het vermijden van schoolverzuim is bereikt en
  (c) de mate waarin afwezigheid is veroorzaakt door elk van (i) toediening van het vaccinatieprogramma en (ii) bijwerkingen van het vaccinatieprogramma.
 2. Welke stappen tot nu toe zijn ondernomen om de gegevens met betrekking tot schoolverzuim sinds dat besluit van 13 september 2021 te onderzoeken en, indien een dergelijk onderzoek al is begonnen, bevestig dan wanneer dat onderzoek is gestart, wat de reikwijdte ervan is, in welk stadium het is en wanneer het moet worden afgerond. Als er nog geen stappen zijn ondernomen, leg dan uit waarom niet.
Publicatie van gegevens

We zien geen belemmering voor het publiceren van de gevraagde gegevens. De ONS uitte in de rechtbank haar bezorgdheid dat publicatie van de gevraagde gegevens openbaar zou kunnen zijn, in die zin dat het mogelijk zou zijn om de betrokken personen te identificeren wanneer ze verband houden met nieuwsberichten en andere informatie in het publieke domein. We begrijpen echter niet hoe dit zelfs conceptueel mogelijk zou zijn gezien de algemene aard van de gevraagde gegevens. We noteren ook de regionale en dagelijkse gegevens die door de ONS worden gepubliceerd met betrekking tot sterfgevallen met Covid-19.

Er worden geen namen, regionale gegevens, geboortedatum of overlijdensdatumgegevens opgevraagd. Geef met hulp van de ONS een voorbeeld zodat wij en het publiek kunnen begrijpen waarom de gevraagde gegevens kunnen worden achtergehouden op grond van het feit dat ze openbaar kunnen zijn.

Hoogste urgentie

Tot slot blijft de huidige boodschap van de regering aan kinderen ‘laat je vaccineren’. Vroeger was het ‘elk leven telt’. Als de kans op een oorzakelijk verband zou worden vastgesteld tussen een verhoogde incidentie van overlijden en de Covid-19-vaccins, zou dat een zeer ernstige zaak zijn. De dood van zelfs maar één kind aan een Covid-19-vaccin zou een tragedie zijn. Het ligt dan ook voor de hand dat een onderzoek van het grootste belang is.

Het kan niet worden genegeerd dat 65 sterfgevallen bij jonge mannen boven de normale gemiddelde sterfgevallen neerkomt op 2 sterfgevallen per week tussen 1st Mei en 24þ December 2021. Rekening houdend met de geschatte 38% niet-geregistreerde sterfgevallen, zou het werkelijke cijfer ten minste 3 per week kunnen zijn. Dit is natuurlijk alleen voor de leeftijdsgroep 15-19 jaar. In dezelfde periode werden er slechts 2 sterfgevallen geregistreerd in dezelfde leeftijdsgroep geregistreerd als ‘met’ Covid.

Wij zien uw inhoudelijke reactie zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 dagen tegemoet.

Deze brief is openlijk gepubliceerd en we hopen dat deze breed wordt gedeeld, samen met eventuele reacties.

Met vriendelijke groet,

Dr Jonathan Engler, MBChB, LlB (hons), DipPharmMed en Dr Clare Craig, BM BCh FRCPath

Co-voorzitters van HART (Health Advisory & Recovery Team, www.hartgroup.org)

Ondertekenaars van HART:
 • Professor Richard Ennos, MA, PhD. Honorary Professorial Fellow, Universiteit van Edinburgh
 • John Collis, RN, Specialist Nurse Practitioner
 • Dr Elizabeth Evans, MA, MBBS, DRCOG, gepensioneerd arts
 • Dr. John Flack, BPharm, PhD. Gepensioneerd directeur veiligheidsevaluatie bij Beecham Pharmaceuticals 1980-1989 en Senior Vice-president voor Drug Discovery 1990-92 SmithKline Beecham
 • Dr. Ali Haggett, GGZ gemeenschapswerk, 3e sector, voormalig docent geschiedenis geneeskunde
 • De heer Anthony Hinton, MBChB, FRCS, Consultant KNO-chirurg, Londen
 • Dr Keith Johnson, BA, D.Phil (Oxon), IP-consultant voor diagnostische tests
 • Dr Rosamond Jones, MD, FRCPCH, gepensioneerd consulent kinderarts
 • Dr. Tanya Klymenko, PhD, FHEA, FIBMS, universitair hoofddocent biomedische wetenschappen
 • De heer Malcolm Loudon, MB ChB, MD, FRCSEd, FRCS (Gen Surg), MIHM, VR. Consultant Chirurg
 • Dr. Alan Mordue, MBChB, FFPH (ret). Gepensioneerd consultant in public health medicine & epidemiologie
 • Sue Parker Hall, CTA, MSc (Counseling & Supervisie), MBACP, EMDR. Psychotherapeut
 • Ds. Dr. William J U Philip MB ChB, MRCP, BD, Senior Minister The Tron Church, Glasgow, voorheen arts gespecialiseerd in cardiologie
 • Dr. Gerry Quinn, PhD, Microbioloog
 • Dr Jon Rogers, MB ChB (Bristol), gepensioneerd huisarts
 • Natalie Stephenson, BSc (Hons) Kinderaudioloog
Verdere ondertekenaars
 • Professor Anthony J Brookes, hoogleraar Genomics & Health Data Science, Universiteit van Leicester
 • Professor Angus Dalgleish, MD, FRCP, FRACP, FRCPath, FMedSci, hoogleraar oncologie, St George’s Hospital, Londen
 • Professor John A Fairclough, BM BS, BMed Sci, FRCS, FFSEM (UK), Professor Emeritus, Honorary Consultant Orthopaedic Surgeon
 • Professor Martin Neil, BSc PhD, hoogleraar informatica en statistiek
 • Professor Keith Willison, PhD, Hoogleraar Chemische Biologie, Imperial, Londen
 • Lord Moonie, MBChB, MRCPsych, MFCM, MSc, House of Lords, voormalig parlementair staatssecretaris 2001-2003, voormalig consultant in Public Health Medicine
 • Julie Annakin, RN, Immunisatie Specialist Verpleegkundige
 • Dr Michael Bazlinton, MBCHB MRCGP DCH
 • Dr David Bell, MBBS, PhD, FRCP(UK)
 • Dr Mark A Bell, MBChB, MRCP (UK), FRCEM, Consultant in Emergency Medicine, UK
 • Dr. Michael D Bell, MBChB, MRCGP, gepensioneerd huisarts
 • Dr Dave Cartland, MBChB, BMedSci, Huisarts
 • Dr Alan Black, MBBS, MSc, DipPharmMed, gepensioneerd farmaceutisch arts
 • Dr David Bramble, MBChB, MRCPsych, MD. Consulent Psychiater
 • Dr. Emma Brierly, MBBS, MRCGP, Huisarts
 • Kim Bull, Foundation Degree in Paramedische Wetenschap, Paramedicus
 • Dr. Elizabeth Burton, MB ChB, gepensioneerd huisarts
 • Dr. Peter Chan, BM, MRCS, MRCGP, NLP, Huisarts, Functional Medicine Practitioner, Huisarts
 • Michael Cockayne MSc, PG Dip, SCPHNOH, BA, RN Occupational Health Practitioner
 • De heer Ian F Comaish, MA, BM BCh, FRCOphth, FRANZCO, Consultant oogarts
 • James Cook, NHS-geregistreerde verpleegster, Bachelor of Nursing (Hons), Master of Public Health (MPH)
 • Dr Zac Cox, BDS, LCPH, Tandarts
 • Dr. David Critchley, BSc, PhD, 32 jaar in farmaceutische R&D als klinisch onderzoekswetenschapper
 • Dr. Damien Downing, MBBS, MRSB, privéarts
 • De heer Christian Duncan, MB BCh, BAO, MPhil, FRCSI, FRCS (Plast), Consultant Plastisch Chirurg
 • Dr. Chris Exley, PhD FRSB, gepensioneerd hoogleraar bio-anorganische chemie
 • Dr Charles Forsyth, MBBS, BSEM, Onafhankelijk Arts
 • Dr Jenny Goodman, MA, MBChB, Ecologische Geneeskunde
 • Dr Catherine Hatton, MBChB, Huisarts
 • Dr. Renee Hoenderkamp, Huisarts
 • Dr Andrew Isaac, MB BCh, Arts, gepensioneerd
 • Dr Pauline Jones MB BS gepensioneerd huisarts
 • Dr. Charles Lane, moleculair bioloog
 • Dr Branko Latinkic, BSc, PhD, Moleculair Bioloog
 • Dr Theresa Lawrie, MBBCh, PhD, Directeur, Evidence-Based Medicine Consultancy Ltd, Bath
 • Dr Jason Lester, MRCP, FRCR, Consultant Klinisch Oncoloog
 • Dr Felicity Lillingstone, IMD DHS PhD ANP, Doctor, Urgent Care, Research Fellow
 • Katherine MacGilchrist, BSc (Hons) Farmacologie, MSc Epidemiologie, CEO, Systematic Review Director, Epidemica Ltd
 • Dr C Geoffrey Maidment, MD, FRCP, gepensioneerd adviserend arts
 • De heer Ahmad K Malik, FRCS (Tr & Orth), Dip Med Sport, Consultant Trauma & Orthopedisch Chirurg
 • Dr Kulvinder S. Manik MBChB, MRCGP, MA (Cantab), LLM, Gray’s Inn
 • Dr. Dee Marshall, MBBS, MFHom, Voedingsgeneeskunde
 • Dr. Julie Maxwell, MBBCh, MRCPCH, Associate Specialist Community Paediatrician
 • Dr S McBride, BSc (Hons) Medische Microbiologie & Immunobiologie, MBBCh BAO, MSc in Klinische Gerontologie, MRCP (UK), FRCEM, FRCP (Edinburgh). NHS Spoedeisende Geneeskunde & Geriatrie
 • De heer Ian McDermott, MBBS, MS, FRCS (Tr & Orth), FFSEM (UK), Consultant Orthopedisch Chirurg
 • Dr. Niall McCrae RMN, PhD Mental Health Researcher en Officer van de Workers of England Union
 • Dr Franziska Meuschel, MD, ND, PhD, LFHom, BSEM, Nutritional, Environmental & Integrated Medicine
 • Dr. Scott Mitchell, MBChB, MRCS, Associate Specialist, Spoedeisende Geneeskunde
 • Dr. David Morris, MBChB, MRCP (UK), Huisarts
 • Dr. Greta Mushet, gepensioneerd consulent psychiater psychotherapie. MBChB, MRCPsych
 • Dr Sarah Myhill, MBBS, Dip NM, Gepensioneerde huisarts, onafhankelijke natuurgeneeskundige arts
 • Dr Christina Peers, MBBS, DRCOG, DFSRH, FFSRH, Menopauze Specialist
 • Anna Phillips, RSCN, BSc Hons, Clinical Lead Trainer Clinical Systems (Pediatrische Intensive Care)
 • Jessica Righart, BSc MSc, Senior Critical Care Scientist
 • De heer Angus Robertson, BSc, MB ChB, FRCSEd (Tr & Orth), Consultant Orthopedisch Chirurg
 • Dr Jessica Robinson, BSc (Hons), MBBS, MRCPsych, MFHom, Psychiater, Integrative Medicine Doctor
 • De heer James Royle, MBChB, FRCS, MMedEd, Colorectale chirurg
 • Dr Rohaan Seth, Bsc (Hons), MBChB (Hons), MRCGP, Gepensioneerd Huisarts
 • Dr Noel Thomas, MA, MBChB, DObsRCOG, DTM&H, MFHom, Gepensioneerd Arts
 • Dr Julian Tompkins, MBChB, MRCGP, Huisarts, huisarts trainer PCME
 • Dr. Livia Tossici-Bolt, PhD, NHS Clinical Scientist
 • Dr Helen Westwood, MBChB (Hons), MRCGP, DCH, DRCOG, Huisarts
 • Dr Carmen Wheatley, DPhil, Orthomoleculaire Oncologie
 • De heer Lasantha Wijesinghe, FRCS, Adviseur vaatchirurg
 • Dr Ruth Wilde, MB BCh, MRCEM, AFMCP, Integrative & Functional Medicine Doctor
 • Dr Stefanie Williams, dermatoloog
 • Gordon Wolffe, BDS (Hons), MSc, FDSRCS, Consultant Parodontoloog (Gepensioneerd), Directeur van het Masterprogramma parodontologie (Gepensioneerd), Universiteit van Nijmegen Nederland.
 • Dr Holly Young, BSc, MBChB, MRCP, Consultant Palliatieve Zorg Geneeskunde

[1] In de zaak Van de Koningin (op verzoek van AB en CD, door hun moeder en Procesvriend EF) tegen De Staatssecretaris voor Volksgezondheid en Sociale Zorg en Het Paritair Comité Vaccinatie en Immunisatie, CO-3001-2021, werd door de ONS een verzoek ingediend om openbaarmaking van informatie zoals uiteengezet in deze brief.

Spreek je uit TEGEN de coronapas!

Ik ondersteun de oproep van Hans Teeuwen van harte.

We zijn niet allemaal Hans Teeuwens maar spreek je alsjeblieft ook uit, op een manier die jou past.

Ik zou er alleen nog aan willen toevoegen: “En laat je kinderen niet vaccineren!”

Even wat feiten op een rij:

 • Virus is al 5 jaar geleden uitgevonden in de VS
 • Natuurlijke weerstand werkt beter dan weerstand agv het vaccin en de booster
 • Het aantal slachtoffers van vaccins (doden en met neveneffecten) wordt bewust niet gepubliceerd
 • De coronapas hebben ze nodig om het gedrag van de bevolking te sturen
 • Daarom al die maatregelen
 • En het breken van moraal, sociale samenhang
 • En de kleine en middelgrote bedrijven
 • Met de coronapas gaan we naar een SociaalCreditSysteem
 • Zoals nu al in China is ingevoerd en de eerste groepen de gevolgen bemerken
 • Er ligt een plan bij het World Economic Forum
 • Dit plan dateert al van voor de ‘Pandemie’. Omdat het is gepland ook wel Plandemie genoemd
 • Een half jaar voor Cofid is er een generale repetitie gehouden
 • Uit een film van Marc van Rantz (Belgische expert) blijkt hoe hij Osterhaus e.a. leert hoe je de angst aanjaagt
 • Laten vele van onze ministers daar lakeien van zijn: Rutte, Kaag, Hoekstra, Jetten, Kuipers en vele anderen

En zo zijn er nog vele andere items te benoemen. En alle bovenstaande punten kan ik met links naar bronnen onderbouwen!

Kom ook ik actie tegen deze coronapas!!