De Coronapas: Het paard van Troje! – mr. Jeroen Pols en mr. Hanno Wisse

Iedere dinsdag nemen mr. Jeroen Pols en mw. mr. Maria-Louise Genet samen de relevante juridische ontwikkelingen van de week door. Dit maal met mr. Hanno Wisse als invaller gelet op het onderwerp van vandaag: Digitale Identiteit en Europese Regelgeving.

 

Er zijn nog kaartjes beschikbaar voor de Algemene Juridische Avond (Q&A) bij Sociëteit Weltschmerz (Schiphol-Rijk) op woensdagavond 16 februari 2022 van 19.00 uur tot 21.30 uur. Aanmelden kan via de volgende link: https://luistervrijbijmij.nl/optreden/algemene-juridische-avond-bij-societeit-weltschmerz-16-02/.

Inhoud: Juridisch Weekjournaal d.d. 15 februari 2021

Vandaag (in deel 20) wordt ingegaan op Digitale Identiteit en Europese Regelgeving. In deze aflevering wordt ingegaan op de vraag hoe digitale identiteit, die onderdeel is van de coronapas, niet alleen is bedoeld om je gezondheidsstatus met betrekking tot corona te onthullen (iets waartoe je op grond van je privacy niet toe verplicht zou mogen worden en waarbij het onthouden van toegang als gevolg van het niet kunnen tonen van de juiste status nog altijd gewoon discriminatie zou moeten heten), maar op den duur ook als toegang van zo’n beetje alle belangrijke sectoren van de maatschappij.

Via digitale identiteit wordt het zo mogelijk om heel veel data en systemen te koppelen. Dat wordt vooral gepresenteerd als vergroting van gemak en efficiëntie, maar leidt in werkelijkheid tot een totalitaire dystopie van massasurveillance en gedragsgerelateerde beloningen en bestraffingen van burgers. Tot het verdampen van burgerlijke vrijheden.

Daarom moeten zoveel mogelijk mensen, waar mogelijk, zich hiertegen verzetten. Om te beginnen door vooral niet mee te doen. Gebruik geen coronapas. Heb je al een coronapas, delete deze dan gewoon van je telefoon. Bied als bedrijf een handige ontsnapping aan mensen zonder een coronapas. Om de grens over te komen heb je de coronapas in veruit de meeste gevallen ook helemaal niet eens per se nodig, ondanks wat de overheid in het algemeen verkondigt. Weiger mee te werken aan je eigen knechting, ook niet als je daar minder makkelijk door een café binnenkomt of naar de sportschool kunt. Tot slot mag de coronapas dan in de nabije toekomst wellicht een tijdje worden opgedoekt, maar de coronapas blijft als mogelijkheid in de Wet Tijdelijke Maatregelen Covid-19 staan en kan dus zo weer uit de kast worden getrokken. Bijvoorbeeld in het najaar, wanneer de ‘r’ weer in de maand komt.

De PowerPoint van vandaag is te vinden op de website van videowaarheid.nl. De 17 beleidsstukken waaruit onderdelen zijn geknipt en verwerkt in de presentatie zijn tevens op de website te vinden. Mocht u meer willen weten, dan adviseren we om zelf door deze stukken heen te gaan.

Bronnen:

~ Artikel in de Telegraaf d.d. 14 februari 2022 met de titel: Justitie staakt naar Viruswaarheid (omdat de donateursgelden conform de statuten op rechtmatige wijze worden gebruikt): https://www.telegraaf.nl/financieel/1444443749/justitie-staakt-onderzoek-naar-viruswaarheid

~ Maatschappij Uitzending Juridisch (beantwoording kijkersvragen) d.d. 10 februari 2022: https://videowaarheid.nl/video/juridische-qa-aflevering-3/

~ Artikel mr. Hanno Wisse d.d. 14 januari 2022 met de titel ‘Digitale Identiteit als onderdeel van de coronapas: Een paard van Troje’: https://viruswaarheid.nl/informeren/digitale-identiteit-als-onderdeel-van-de-coronapas-een-paard-van-troje/

~ Artikel mr. Hanno Wisse d.d. 14 januari 2022 met de titel ‘Het Global Redesign Initiative 2010 – behandelprotocol continue palliatieve sedatie’ (over de vraag waarom het WEF zo’n “foute club” is): https://viruswaarheid.nl/informeren/het-global-redesign-initiative-2010-behandelprotocol-continue-palliatieve-sedatie-voor-nationale-democratieen/

~ Zie het plaatje in de white paper van het World Economic Forum (WEF) ‘Reimagining Digital Identity: A strategic Imperative’ voor de vele essentiële maatchappelijke sectoren waar digitale identiteit toegang toe moet gaan bieden, p. 6: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Digital_Identity_Strategic_Imperative.pdf

~ Zie de lesmethode voor middelbaar onderwijs ontwikkeld door de stichting FutureNL “Digi-doener!” VO Mentorles | Klooien met lichamen (slide 5, 7, 9 en 10): https://www.lessonup.com/nl/lesson/2ZnRAWFEbXSC2bHdc