De leugen regeert

In het coalitieakkoord van de huidige regering staat dat persvrijheid onmisbaar is voor een goed functionerende democratie. En men spreekt van een heuse strijd tegen nepnieuws en desinformatie. Dat zijn grote woorden. Maar wat betekent het eigenlijk? Emeritus hoogleraar en columnist Cees Hamelink legt het uit.

Dat een regering zich uitspreekt voor persvrijheid is natuurlijk niets nieuws. Het is een mantra dat wereldwijd en door alle tijden wordt herhaald. Veel belangrijker is het om te kijken naar wat er níet wordt gezegd. “Is het kabinet ook bereid om de strijd aan te gaan met Big Tech?” vraagt Hamelink zich af. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de wijdverbreide censuur op sociale media. “En is het kabinet ook bereid tot economische maatregelen die tot een werkelijk onafhankelijke pers leiden?”

https://rumble.com/vvnoek-cees-hemlink-strijd-tegen-nepnieuws.html?mref=wpaqf&mc=300vp

Wat is desinformatie?

Het kabinet maakt niet duidelijk wat men precies verstaat onder desinformatie. Vaak gaat het slechts om ideeën en opvattingen. Het Amerikaanse Hooggerechtshof sprak al in de jaren ‘70 uit dat er geen verkeerde ideeën en opvattingen bestaan, dat álles gezegd moet kunnen worden. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens gaat nog verder en stelt dat de eis dat wat gezegd wordt ook waar moet zijn, juist een bedreiging vormt voor de persvrijheid.

Ook verwart men desinformatie vaak met antidemocratische informatie. Maar ook een democratisch gekozen regering kan antidemocratische maatregelen treffen. Een vrije pers moet hiertegen kunnen reclameren, zonder in verband gebracht te worden met terrorisme, zoals het kabinet doet in het coalitieakkoord.

Handreiking

Wat zou het kabinet kunnen doen om te laten zien dat men pal staat voor de persvrijheid? Constructief als Cees Hamelink is, draagt hij hiervoor aan het einde van zijn betoog een interessante suggestie aan.

Europees Digitaal Paspoort is verkapte staatsgreep

“Bouwen aan een Europese superstaat, met een gemankeerd Brussels parlement, leidt tot een autocratie”, opent financieel journalist Arno Wellens de – misschien wel – meest urgente uitzending van dit moment. Op zijn eigen platform wijdde hij er onlangs een onthutsende publicatie aan en dat was de aanleiding voor een diepgaand interview met programmamaker Flavio Pasquino.

“Er wordt wel eens gezegd dat er veel complottheorieën rondgaan deze dagen. Maar als je mensen achterdochtig wilt maken, dan moet je dit doen. Dan moet je iets dat je toch al wilde doen, nu doordrukken en de schuld geven aan corona”.

“Ze waren het al van plan”

Wellens doelt hier op de Corona Toegangsbewijzen (CTB) die in de horeca en in de media werden geïntroduceerd als een reactie op de Corona-crisis maar volgens de financieel journalist zit dat anders. “In 2019 waren er al vergevorderde plannen voor een proef in de horeca om met QR-codes te experimenteren maar dat had nooit grootschalig gekund zonder grote urgentie. Corona was dus een welkome gast om te kunnen doen wat ze al wilden doen”, aldus Wellens.

Europees Digitaal Paspoort

“Als een andere instelling jouw paspoort gaat uitgeven. Een instelling die je niet daartoe hebt geautoriseerd, waar je geen controle over hebt en die je niet vertrouwt, dan is dat een soort staatsgreep”.

Wellens heeft het hier over de uitrol van het Europese digitale paspoort dat nooit aan de Nederlandse burger is voorgelegd ter goedkeuring. Intussen zijn de persen al op stoom en lijkt de uitrol onontkoombaar, als er geen grote weerstand vanuit de oppositie volgt.

eIDAS norm

En daarmee komen we bij het hoofdthema van deze uitzending. Het Europese digitale paspoort dat gestoeld is op de eIDAS norm, die tevens de basis is voor de Nederlandse VID (virtuele identiteit, uitgegeven door het RVIG), het internationale ‘Digital ID’ van Thales en het Corona Toegangsbewijs (CTB). Zo zijn er tal van gelijksoortige initiatieven die het voor de meeste burgers ondoorgrondelijk maakt. En toch is er een gemene deler. Allen maken namelijk gebruik van de eIDAS norm die “attributen” (delen van je digitale identiteit) per situatie oproept en ‘veilig’ beheert in je digitale wallet door de SSI-normering. SSI staat voor ‘Self Sovereign Identity’ en impliceert dat je geheel zelf over je digitale identiteit beschikt, zonder dat Big Tech of andere partijen bij de gevoelige en persoonlijke informatie kunnen. En daar komt weer een complex vraagstuk om de hoek en wel de definitie van veilig. Volgens Wellens gaat het Blockchain-bases systeem criminelen uitnodigen de systemen te hacken en dat zou tot identiteitsfraude kunnen leiden van ongekende omvang. Pasquino wijst Wellens op een zorg die wel eens groter zou kunnen zijn, namelijk de macht die burgers aan overheden geven. Wellens is duidelijk; “dat is waar en maakt het dus nog erger. Het is niet of/of. Het is en/en. En beide gevaren moeten we serieus nemen”.

World Economic Forum

”Het regeringsbeleid rondom het digitale paspoort is gebouwd door het World Economic Forum”, toont Wellens aan met een brief aan de kamer ‘visiebeleid digitale identiteit’ van 11 februari 2021 van Staatsecretaris Raymond Knops. Hele strofes zijn letterlijk overgenomen uit WEF-documenten en daarmee is de invloed van het geesteskind van Professor Dr. Klaus Schwab niet meer te ontkennen. Iets wat Kamerleden als Gert-Jan Segers onlangs nog afdeden door het WEF te omschrijven als een onbeduidende praatclub die geen politieke invloed zou hebben.

Wat vast staat is, dat de QR-code en de introductie van digitale paspoorten voorlopig niet van de baan zijn. Minister Ernst Kuipers verklaarde onlangs nog bij RTL op de site dat dit jaar nog zeker 29 miljoen zal worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van de Nederlandse Corona App. Daarmee is de afschaffing niet bepaald in zicht.

De Coronapas: Het paard van Troje! – mr. Jeroen Pols en mr. Hanno Wisse

Iedere dinsdag nemen mr. Jeroen Pols en mw. mr. Maria-Louise Genet samen de relevante juridische ontwikkelingen van de week door. Dit maal met mr. Hanno Wisse als invaller gelet op het onderwerp van vandaag: Digitale Identiteit en Europese Regelgeving.

 

Er zijn nog kaartjes beschikbaar voor de Algemene Juridische Avond (Q&A) bij Sociëteit Weltschmerz (Schiphol-Rijk) op woensdagavond 16 februari 2022 van 19.00 uur tot 21.30 uur. Aanmelden kan via de volgende link: https://luistervrijbijmij.nl/optreden/algemene-juridische-avond-bij-societeit-weltschmerz-16-02/.

Inhoud: Juridisch Weekjournaal d.d. 15 februari 2021

Vandaag (in deel 20) wordt ingegaan op Digitale Identiteit en Europese Regelgeving. In deze aflevering wordt ingegaan op de vraag hoe digitale identiteit, die onderdeel is van de coronapas, niet alleen is bedoeld om je gezondheidsstatus met betrekking tot corona te onthullen (iets waartoe je op grond van je privacy niet toe verplicht zou mogen worden en waarbij het onthouden van toegang als gevolg van het niet kunnen tonen van de juiste status nog altijd gewoon discriminatie zou moeten heten), maar op den duur ook als toegang van zo’n beetje alle belangrijke sectoren van de maatschappij.

Via digitale identiteit wordt het zo mogelijk om heel veel data en systemen te koppelen. Dat wordt vooral gepresenteerd als vergroting van gemak en efficiëntie, maar leidt in werkelijkheid tot een totalitaire dystopie van massasurveillance en gedragsgerelateerde beloningen en bestraffingen van burgers. Tot het verdampen van burgerlijke vrijheden.

Daarom moeten zoveel mogelijk mensen, waar mogelijk, zich hiertegen verzetten. Om te beginnen door vooral niet mee te doen. Gebruik geen coronapas. Heb je al een coronapas, delete deze dan gewoon van je telefoon. Bied als bedrijf een handige ontsnapping aan mensen zonder een coronapas. Om de grens over te komen heb je de coronapas in veruit de meeste gevallen ook helemaal niet eens per se nodig, ondanks wat de overheid in het algemeen verkondigt. Weiger mee te werken aan je eigen knechting, ook niet als je daar minder makkelijk door een café binnenkomt of naar de sportschool kunt. Tot slot mag de coronapas dan in de nabije toekomst wellicht een tijdje worden opgedoekt, maar de coronapas blijft als mogelijkheid in de Wet Tijdelijke Maatregelen Covid-19 staan en kan dus zo weer uit de kast worden getrokken. Bijvoorbeeld in het najaar, wanneer de ‘r’ weer in de maand komt.

De PowerPoint van vandaag is te vinden op de website van videowaarheid.nl. De 17 beleidsstukken waaruit onderdelen zijn geknipt en verwerkt in de presentatie zijn tevens op de website te vinden. Mocht u meer willen weten, dan adviseren we om zelf door deze stukken heen te gaan.

Bronnen:

~ Artikel in de Telegraaf d.d. 14 februari 2022 met de titel: Justitie staakt naar Viruswaarheid (omdat de donateursgelden conform de statuten op rechtmatige wijze worden gebruikt): https://www.telegraaf.nl/financieel/1444443749/justitie-staakt-onderzoek-naar-viruswaarheid

~ Maatschappij Uitzending Juridisch (beantwoording kijkersvragen) d.d. 10 februari 2022: https://videowaarheid.nl/video/juridische-qa-aflevering-3/

~ Artikel mr. Hanno Wisse d.d. 14 januari 2022 met de titel ‘Digitale Identiteit als onderdeel van de coronapas: Een paard van Troje’: https://viruswaarheid.nl/informeren/digitale-identiteit-als-onderdeel-van-de-coronapas-een-paard-van-troje/

~ Artikel mr. Hanno Wisse d.d. 14 januari 2022 met de titel ‘Het Global Redesign Initiative 2010 – behandelprotocol continue palliatieve sedatie’ (over de vraag waarom het WEF zo’n “foute club” is): https://viruswaarheid.nl/informeren/het-global-redesign-initiative-2010-behandelprotocol-continue-palliatieve-sedatie-voor-nationale-democratieen/

~ Zie het plaatje in de white paper van het World Economic Forum (WEF) ‘Reimagining Digital Identity: A strategic Imperative’ voor de vele essentiële maatchappelijke sectoren waar digitale identiteit toegang toe moet gaan bieden, p. 6: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Digital_Identity_Strategic_Imperative.pdf

~ Zie de lesmethode voor middelbaar onderwijs ontwikkeld door de stichting FutureNL “Digi-doener!” VO Mentorles | Klooien met lichamen (slide 5, 7, 9 en 10): https://www.lessonup.com/nl/lesson/2ZnRAWFEbXSC2bHdc

 

Kuipers rommelt QR pas verplicht via de EU! Protesteer!!

Voorstel EU voor QR Reispas

Al lijkt die QR voorlopig van de baan, minister Ernst Kuijpers gaat mogelijk in mei namens 17,5 miljoen Nederlanders een verlenging van de EU- verordening ondertekenen.

Per juni 2022 moet dan de verplichting van het reizen met een QR code zijn ingevoerd + mensen mogen niet meer weigeren zich te laten vaccineren (!). Dit gaat allemaal heel stilzwijgend nu.

In Italië loopt het storm met het geven van feedback als burgers (inmiddels 15.000x gedaan). Bij ons is dit nauwelijks bekend. Ik ben er nu mee bezig, heb deze verordening (35 pagina’s!) eerst gedownload en gelezen. Ook heb ik een EU- account aangemaakt nu en moest even (1 dag) wachten op autorisatie. Nu kan ik aan de slag met het geven van mijn feedback want dat is slechts mogelijk tot 7 april.

Denk je dus dat we van die QR- code af zijn, wordt het stiekem met verplichte vaccinatie erbij door de EU ingevoerd als Kuijpers dit gaat ondertekenen en als de meerderheid van de EU- landen hiermee akkoord gaat. Dit is de link (veel leeswerk en wat moeite doen maar dan kun je in ieder geval je mening geven).

Hoe meer mensen dit weten hoe beter en hopelijk komt er daardoor flink tegengas…

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13375-Extension-of-EU-Digital-COVID-Certificate-Regulation_nl

  1. Géén controle van gezondheid
  2. Respecteer de Europese verdragen van vrij reizen voor ingezetenen
  3. Géén dwang voor prikken of invasieve tests
  4. Terugkeer naar eigen land is een recht dat geen andere vereisten mag hebben
  5. Géén social credit systeem
  6. Géén digitale identiteit
  7. Géén Europese overheersing

Onder­zoeks­raad voor Veiligheid negeert kwaliteit van informatie rivm: Wrong Intel

door  | 16 feb 2022, 16:02