Durf nee te zeggen

Professor Paul de Hert is als jurist helemaal thuis in met name Europese wetgeving. De afgelopen twee coronajaren volgde hij de ontwikkelingen op de voet van regels en wetten die invloed heeft op privacy en dataprotectie van mensen.

Hij constateert dat er door politici en beleidsmakers juridisch gezien de afgelopen jaren forse stappen zijn gemaakt in de richting van een Chinees model, wat door een groot deel van het publiek wordt geaccepteerd. Door een scala aan technologische ‘innovaties’ is het implementeren van een sociaal kredietsysteem in Europa niet langer denkbeeldig, zegt hij.

Durf nee te zeggen

Tijdens een openhartig en diepgaand gesprek met Flavia Pasquino legt De Hert uit wat volgens hem de manier is voor mensen om deze technologische noviteiten te benaderen, die weliswaar vaak ‘het gemak’ dienen maar een grote impact hebben op de privacy en zelfbeschikking. “Het is zaak om te voorkomen dat ethiek en moraliteit het afleggen tegen de weg van de minste weerstand en het gemak, waar de hedendaagse mens zo op is gesteld. Wij, maar ook beleidsmakers, móeten ook nee durven zeggen tegen technologische innovaties.”

De Hert geeft ook zijn visie over het baanbrekende arrest van Vavricka uit april 2021, waarbij een Europese rechter zich uitsprak over een zaak die was aangespannen door iemand uit Tsjechië die voor zijn kinderen een vaccinatieverplichting tegen polio en hepatitis aanvocht. Hoewel veel prominente juristen direct riepen dat het vonnis het invoeren van een vaccinatieverplichting rechtvaardigt, liggen de zaken toch heel anders, zo legt De Hert uit.

Kern van het gesprek

De Hert pleit voor meer zichtbaarheid en weerbaarheid van de ‘COVID-kritische’ mensen door zich organiseren in een ‘levensbeschouwelijke’ groep / entiteit waardoor er meer kans is op rechtsbescherming. Immers de mensen die nu recht tegenover elkaar staan gaan elkaar nooit overtuigen, zegt hij. “Ze hebben simpelweg een andere levensbeschouwing over bijvoorbeeld gezondheid, immuniteit, vrijheid, veiligheid, de bemoeienis van de staat en het aanvaarden van risico.”

Nu worden mensen die bezwaar hebben tegen vaccinatie daarvoor verketterd, maar dat zou je ook niet doen bij een christelijk en islamitische gelovige. Dat respecteer je simpelweg omdat we dit afgesproken hebben met elkaar. Zo zou dat ook moeten zijn met de groep die nu duidelijk en vanuit overtuiging anders wil samenleven met een virus.

Deze onderwerpen, en nog veel meer, komen aan bod tijdens het ruim anderhalf uur durende gesprek tussen De Hert en Pasquino, dat boeiend is van de eerste tot de laatste minuut.