Een eeuw onderwijs Jeroen Dijsselbloem naar hogere standaarden

Zie toe op kwalitatief streng onderwijs. Stel hoge eisen!

Politiek moet toezien op uitvoering