Het WEF-monster komt langzaam uit het donker

Cafe Weltschmerz 15/01/2022 Laila Mol en Pepijn van Houwelingen

In deze uitzending bespreekt Laila Mol met Pepijn van Houwelingen de zogenoemde WEF-papers die hij samen met Forum voor Democratie boven tafel heeft weten te halen. Waar de eliteclub in Davos eerst werd afgedaan als ‘praatgroepje’, bleek dit naar van Houweling’s verwachting niet zo te zijn. Ook bespreken zij de media die het Forum voor Democratie blijven demoniseren en aanvallen betreffende trivialere zaken dan de belangrijke informatie die alle Nederlandse burgers aangaat.

De WEF-papers – Vraagtekens

  • Sigrid Kaag
  • K. Ollegren
  • Hoekstra
  • Rutte
  • Femke Halsema
  • Frans Timmerman
  • ……………………….

Nederland levert 651.000 euro subsidie en mensen voor een WEF werkgroep na goedkeuring door de WEF Op basis van een kaderwet!!??

Zowel kabinetsleden, ook mensen van universiteiten en ambtenaren. Buiten de kamer om!

Identiteitswerkgroep van het reizen door het WEF (pag 12 WEF leidt en Nederland is pilot partner)

WEF coördineert de diverse werkgroepen.

Gideon van Meijeren noemt het landverraad. WEF is een buitenlands niet politiek orgaan.

Pure propaganda. Er zijn geen snode plannen. Er zijn openbare plannen maar die worden niet gedeeld met de politici.

Discussie over ‘Build Back Better’ en er is geen alternative en closing window of opportunities.

Alle landen gebruiken dezelfde taal.