Ik zie uitsluiting net als in de jaren 30

zei Rabbijn Tamarah Benima, maar wat er toen gebeurde…

Note: in de uitzending staat Rabbijn per abuis met één B geschreven, bij de naamtitel van Tamarah Benima.

“Speel niet met vuur door ongevaccineerden weg te zetten als gevaar voor de volksgezondheid, zoals minister de jonge met regelmaat doet”, sprak Rabbijn Tamarah Benima op 28 oktober de menigte toe tijdens de jaarlijkse prestigieuze Rede van Fryslân. De vraag die bekent staat om haar scherpe maar altijd intellectuele tong, kaartte de totalitaire tendensen aan, zoals de aanval op de waarheid, Woke, de macht van big tech, de toenemende censuur. Grote ophef volgde nadat Benima de corona-maatregelen – die zorgen voor een wereldwijde demonisering van bepaalde groepen mensen – met de jaren 30 vergeleek. In de Q&A die volgde waar mensen vragen konden stellen aan de spreker, ontstond commotie toe aanwezig Burgemeester van Friesland, Sybrand Haersma Buma zijn ongenoegen uitte.

“ Ik vind het een stuitende vergelijking. We proberen een samenleving te maken waarin het virus weggaat. Daar past geen vergelijking met de wijze waarop de joden in de oorlog zijn vermoord. Nederland is een democratie. Ik wil de vergelijking met Nazi-Duitlsand niet zien. Het emotioneert me”, aldus Buna.

4 grote Joodse organisaties waaronder het CIDI maar ook het het Nieuw Israëlitisch Weekblad – het oudste opinieblad van Nederland, waar ze nota bene zelf jarenlang columnist was – opende een heksenjacht op de vrouw die bij BLCKBX aan tafel zit en haar functie als Rabbijn onlangs beëindigde vanwege de grote ophef in de progressief Joodse gemeente Noord Nederland. Zo was op de site van Nieuw Israëlitisch Weekblad te lezen;

“Nog geen zes weken nadat vijf vooraanstaande Joodse organisaties de Tweede Kamer opriepen geen vergelijkingen te maken tussen de coronacrisis en het naziregime, deed rabbijn Tamarah Benima precies dat. Hoe staat haar progressieve kehila, Beit Ha’Chidush, tegenover die uitspraken?”

Programmamaker Flavio Pasquino neemt ruim de tijd voor Rabbijn Tamarah Benima en praat met haar over De Rede van Fryslân, over Woke, over totalitarisme en de vergelijk met de jaren 30 die kennelijk niet gemaakt mag worden.

De volledige Rede van Fryslân is hieronder te zien

Enemies of Freedom

In de uitzending refereert Tamarah Benima aan auteurs en denkers als Hannah Arendt, Giorgio Agamben maar ook Aldous Huxlex die in 1958 een profetisch interview gaf over het totalitarisme dat bijna letterlijk nu plaatsvind in de vorm zoals hij het beschrijft in een essay “Enemies of Freedom”. Onderstaande video is meer dan de moeite waard en feitelijk tijdloos.

Wil