Nieuwsbrief; Livestream op 09-12 om 19.30 uur

Pieter Omtzigt

Beste klaas,

We zitten in een rare tijd in Den Haag: bijna een jaar geleden trad de regering af na het toeslagenschandaal. En in het midden van de coronacrisis worden we nog steeds bestuurd door dezelfde partijen. Iedere keer doet de regering alsof deze crisis bijna voorbij is, maar dat is niet zo. Het gevolg is wel dat de regering totaal niet plant voor de komende maanden, of dat nu over testcapaciteit, boosters of een strategie gaat.

Het dagelijkse werk als Kamerlid van een eenpersoons groep – ja zo heet dat officieel: ik zou het niet bedacht hebben – is pittig. Je stemt over alle wetten en moties mee, maar je hebt maar een heel kleine staf om alle zaken bij te houden. Ook omdat ik niet meteen 100% aan de slag kon, was en is dat best een opgave.We zijn ook bezig om een kleine organisatie op te zetten: dat kost wat tijd en inspanning. En het betekent dat het ons nog niet lukt om alle mails en brieven te beantwoorden, hoe graag we ook zouden willen. Wel lukt het om een behoorlijke bijdrage te leveren aan het debat en soms de besluiten: daarover gaat deze nieuwsbrief.

Kabinetsformatie

De kabinetsformatie is met heel veel zaken bezig geweest behalve met de formatie van een kabinet. Dat is beschamend en de Nederlandse staat en samenleving lopen forse schade op omdat er geen visie ligt hoe we de komende jaren de grote problemen van Nederland gaan aanpakken. De informateurs vroegen mij afgelopen maand om met hen te praten. Hoewel enigszins verbaasd, ben ik dat gesprek aangegaan. Voor de formatie heb ik deze brief aan de informateurs geschreven. Het is een agenda voor het nieuwe sociale contract. Het zou mooi zijn als de nieuwe regering de eigen beloftes serieus neemt. Rutte: ‘de radicale ideeën’, Kaag: ‘een nieuwe bestuurscultuur’, CDA: ‘een programma met al deze ideeën’. Anders zal ik ze zelf indienen, één voor één. Ik vertelde na afloop wat ik van het gesprek vond. Het was wel jammer dat de brief nog niet in een trein teruggevonden is, want dan zou die echt serieus genomen zijn.

De Kamer is de opdrachtgever van de formatie. Dat betekent dat de meerderheid van de Kamer mag bepalen of er een debat over de formatie gehouden wordt. Rutte beantwoordt op het VVD-congres wél vragen over de formatie, maar niet in de Tweede Kamer. Daar blokkeert de (oude=nieuwe) coalitie al wekenlang een debat. Dat is een weeffout en daarom stel ik samen met Volt en JA21 voor dat 50 Kamerleden een verzoek voor een debat over de formatie kunnen doen. Mijn blog over het voorstel, het voorstel zelf en een toelichting kun je allemaal teruglezen.

Nieuw sociaal contract: bestaanszekerheid

In Nederland maken we constant allerlei ingewikkelde koopkrachtplaatjes, maar de kernvragen stellen we nooit: kunnen mensen rondkomen? Wat is een redelijk bestaansminimum? Welke betaalbare en beschikbare publieke voorzieningen, zoals betaalbare huurwoningen, een zorgverzekering, een redelijke energierekening, horen daar dan bij? Het kostte wat moeite, maar de Tweede Kamer is het nu eindelijk eens met mijn voorstel dat we die basisvragen moeten beantwoorden.

Wat bestaanszekerheid betreft, komt er volgend jaar nog een probleem bij. Bleek eerder al uit antwoorden op mijn Kamervragen dat de koopkracht erop achteruit gaat in 2021 en 2022; nu blijkt de situatie met een inflatie van 5,6% nóg erger dan gedacht. En dat terwijl de economie draait als een zonnetje. En vergeet niet: VVD, CDA, CU en D66 beloofden voor de verkiezingen zowel koopkrachtverbetering als een verhoging van het minimumloon met 10% of wel 20%. Precies het omgekeerde gebeurt. Daarom heb ik, ook namens een fors aantal andere oppositiepartijen, twee voorstellen gedaan: verhoog het minimumloon met 4% extra op 1 januari en/of kom met een extra koopkrachtpakket om het precies op peil te houden. Vandaag staat op ad.nl ons ingezonden stuk hierover. Maar het is helder: je kunt niet het ene beloven en het tegenovergestelde doen, zeg ik tegen de formerende partijen

Nieuw sociaal contract; bestuurscultuur

Inmiddels zijn we begonnen met het uitwerken van eigen voorstellen die ik zal gaan indienen in de Tweede Kamer. Initiatiefwetten kosten tijd, maar ze veranderen uiteindelijk wel meer dan Kamervragen of moties. De voorstellen van de demissionaire regering om de bestuurscultuur te verbeteren, zijn helaas tot nu toe niet overtuigend. Lees hiervoor het stuk dat ik met Renske Leijten en Lousewies van der Laan schreef over de nieuwe klokkenluiderswet, die in de praktijk klokkenluiders juist níet beschermt. En de vragen met Volt over de draaideur en het ‘per ongeluk’ verdwenen lobbyverbod voor ministers. Vandaag komen mijn voorstellen in stemming om het aantal voorlichters bij de ministeries te verminderen en daarvoor twee denktanks (één over belastingen/sociale zekerheid en één over volkshuisvesting) op te richten. De achtergrond van dat voorstel heb ik hier beschreven.

Het kinderopvangtoeslagschandaal

Boven: ‘Mars van de Moeders’ een demonstatie van gedupeerde ouders.Helaas zit er volstrekt geen voortgang in dit dossier. Sterker nog: we ontdekken iedere keer weer nieuwe facetten, zoals de 275.000 mensen die de belastingdienst op de zwarte lijsten heeft gezet en minstens 1100 uithuisgeplaatste kinderen van toeslagenouders. Hoewel de minister-president een onderzoek beloofd heeft, was daar een motie van mij nodig, die overigens nog steeds niet wordt uitgevoerd. De regering wil namelijk de inspecties – die tien jaar lang faalden – dit laten uitzoeken. Dat lijkt mij nu juist geen goed idee.

Coronabeleid

Er is geen langetermijnbeleid van de regering op het gebied van corona. Dat breng ik regelmatig naar voren in debatten. Helaas verwierp de Kamer mijn voorstel om een nieuwe minister voor ziekenhuizen te benoemen. Die functie is al sinds juli,toen Tamara van Ark ziek werd, vacant. Alle andere ministers die aftraden, zijn vervangen, behalve zij. De Kamer nam vandaag wel mijn voorstel over om een hoorzitting te houden over de lange termijn bij corona. Met onder andere een vertegenwoordiger van de WHO. En ik heb voorgesteld om onderzoek te doen naar de oversterfte: alleen al in november zijn 3500 mensen meer overleden dan verwacht. In deze blog leg ik uit waarom dit zo belangrijk is.

Waar kun je vinden wat ik gedaan heb?

Mocht je willen horen of zien wat ik gedaan heb, kijk dan op mijn youtube kanaal (met bijvoorbeeld de visie over belastingen) en mijn nieuwe podcast kanaal. Mijn Kamervragen, moties en amendementen kun je terugvinden op mijn pagina van de Tweede Kamer.

Eindelijk, de live sessie!

Dit waren maar een paar van de onderwerpen die de laatste weken speelden. Wil je dagelijks op de hoogte blijven, volg mij dan op Twitter en Instagram. En o ja, op vrijdag 10 december om 19.30 uur houd ik op YouTube een live sessie over de stand van zaken rondom een nieuw sociaal contract. Ik zie ernaar uit om jullie ideeën te horen! Hier vind je de live sessie. Druk op ‘herinnering instellen’ voor een melding zodra het begint.

Hartelijke groet,