Stikstofmodel voor boerenbedrijf onwetenschappelijk, dus van tafel! Irene vd Marel

De modellen moeten niet gebruikt worden voor het toetsingskader. Het model kan niet gebruikt worden om de huidige maatregelen te nemen. Dit is buiten proportioneel en ontoelaatbaar.

NO kritisch over rekentool stikstof https://www.rd.nl/artikel/984881-tno-…

Zie ook dit artikel over Aerius: https://www.stikstofclaim.nl/updates/…

Irene verwijst naar de volgende Van Kooten en De Bie sketch: https://youtu.be/6L-dJjc9moI