Yuval Noah Harari: “Mensen zijn nu hackbare dieren door onderhuidse surveillance”

Yuval Noah Harari: “Mensen zijn nu hackbare dieren door onderhuidse surveillance”

Humans are now hackable animals’, zei auteur van best-sellers Sapiens en Homo Deus in een video uit november 2019. In deze video legt historicus en futuroloog Yuval Noah Harari uit dat wij als mensen steeds meer versmelten met machines en waarom dit een zeer gevaarlijke ontwikkeling is. Hij zegt:

Nov 28, 2019 | Yuval Noah Harari – Humans are now hackable animals – YouTube

“Als je verder kijkt dan de constante, dagelijks nieuwscyclus, denk ik dat er drie grote bedreigingen zijn, [waaronder..] een technologische ontwrichting. Ik denk dat het belangrijkste wat je moet weten over het 21e eeuwse leven is, dat mensen nu ‘hackbare dieren’ zijn.”

“Een mens hacken is een mens beter begrijpen dan hij of zij zichzelf begrijpt -iets wat in de geschiedenis nooit eerder op grote schaal mogelijk was. Ik bedoel, op individueel niveau: ja. Mijn moeder kende mij in ieder geval tot een bepaalde leeftijd beter dan ik mezelf kende. En dat was goed, want haar zij had het beste met mij voor. Na een bepaalde leeftijd is het niet zo goed, als je moeder je nog steeds beter kent dan jij jezelf.

“Maar het is veel veel erger, als er een coöperatie of een regering is, in plaats van een ouder, die je beter kent dan jezelf. [..], Als het in de handen valt van een 21e-eeuwse Stalin, is het resultaat het ergste totalitaire regime in de geschiedenis. En we hebben al een aantal sollicitanten voor de baan van 21ste-eeuwse Stalin. Dus we moeten er heel erg voorzichtig mee zijn.”

“Wat ik hiermee bedoel is dat homo sapiens nu technologieën verwerven die ons ofwel vernietigen of juist upgraden, maar ons in elk geval niet zullen laten zoals we zijn. De autoriteit zal geleidelijk van ons naar deze bedrijfs- of overheidsalgoritmen verschuiven die in toenemende mate bijna alles over onze leven bepalen. Je solliciteert bij de bank om een ​​lening te krijgen: het is een algoritme dat beslist, je solliciteert om een ​​baan te krijgen: het is een algoritme. Zelfs vragen als wat je gaat studeren of met wie je gaat trouwen, zullen in toenemende mate door deze algoritmen worden bepaald.”

Oplossing en waarschuwing

“Om in het spel te blijven, moet je jezelf beter leren kennen, om jezelf zo te beschermen tegen manipulatie door deze externe krachten.” is de boodschap die Harari ons in deze video wil meegeven. Ook geeft hij ons een waarschuwing, dat we hier niet te lang mee moeten wachten: “Als je eenmaal een soort digitale dictatuur hebt gecreëerd die dit soort kennis van iedereen heeft, is er absoluut geen manier meer om het systeem van binnenuit te vernietigen”.

Harari over transhumanisme met betrekking tot de ‘pandemie’ (2022)

Inmiddels heeft Harari recentelijk nieuwe uitspraken gedaan over de technocratie die nu ontstaat, waarbij hij ook de ‘pandemie’ betrekt en het ‘digital ID’ als trojaans paard beschrijft. Hij voorspelt dat wij in de toekomst door de transhumanistische ontwikkeling volledig onze vrije wil zullen verliezen. Ook doet hij de controversiële uitspraak dat Bill Gates de pandemie zou hebben geënsceneerd, om zo wereldmacht te verwerven.

“Met surveillance kunnen mensen over 100 jaar terugkijken en de ‘coronavirus-epidemie’ identificeren als het moment waarop het nieuwe regime van surveillance alles overnam, met name surveillance onder de huid. Wat ik denk dat misschien wel de belangrijkste ontwikkeling van de 21e eeuw is, is dit vermogen om mensen te hacken, onder de huid te kruipen, biometrische gegevens te verzamelen, mensen beter te analyseren en te begrijpen dan ze zichzelf begrijpen.”

“… dit hele idee dat mensen een ziel of geest hebben, en daarmee een vrije wil, en dat niemand anders dan ikzelf weet wat er binnen mij gebeurt, waar ik op stem tijdens verkiezing of wat ik kies in de supermarkt, dat dit mijn vrije wil is — dat is voorbij. Vandaag hebben we de technologie om mensen op grote schaal te hacken.”

“De vaccins zullen ons natuurlijk ‘helpen’, het zal de zaken beter beheersbaar maken. Er wordt vaak gezegd dat je een goede crisis nooit verloren mag laten gaan… Bill Gates creëerde deze epidemie in een laboratorium om de wereld over te nemen… “.

De video hieronder geeft enkele van zijn recente uitspraken weer.

Videospeler

World Economic Forum

Het is interessant dat Harari deze ‘controversiële’ uitspraken doet en zelfs een oplossing biedt die zeer nuttig kan zijn, namelijk onszelf beter leren kennen -om zo onszelf tegen invloeden van buitenaf te beschermen. Harari staat namelijk als lid op de website van het World Economic Forum en heeft in het verleden ook lezingen gegeven op bijeenkomsten van het WEF. Ook publiceerde hij op 24 januari 2020 een artikel over de ‘gevaarlijke technologische ontwikkelingen’ , dat notabene op de website van het WEF zelf staat. Ironisch is dat hij ons in dit artikel waarschuwt voor de teloorgang van bepaalde menselijke vaardigheden en fouten die we kunnen begaan door deze technologie toe te vertrouwen aan regeringen en legers. Hij schrijft:

“In de komende decennia zullen AI en biotechnologie ons goddelijke vermogens geven om het leven opnieuw te ontwerpen en zelfs om volledig nieuwe levensvormen te creëren. Na vier miljard jaar organisch leven, gevormd door natuurlijke selectie, staan ​​we op het punt een nieuw tijdperk van anorganisch leven binnen te treden, gevormd door intelligent ontwerp.”

“Ons intelligente ontwerp wordt de nieuwe drijvende kracht achter de evolutie van het leven en door onze nieuwe goddelijke scheppingskracht te gebruiken, kunnen we fouten maken op kosmische schaal. Met name regeringen, bedrijven en legers zullen waarschijnlijk technologie gebruiken om de menselijke vaardigheden te verbeteren die ze nodig hebben – zoals intelligentie en discipline – terwijl ze andere menselijke vaardigheden verwaarlozen – zoals mededogen, artistieke gevoeligheid en spiritualiteit.

De vraag is dan ook of Harari inmiddels tot inzicht gekomen is, een een andere agenda heeft of gewoon naïef is betreffende het World Economic Forum.