De Illusie van Evidence Based Medicine

door  | 30 mrt 2022, 21:03

The Great Reset uitgelegd!

Markus Winkler: Samenvatting: dit artikel bespreekt the great reset agenda vanuit verschillende invalshoeken en biedt uitleg op basis van feiten. Helaas, the Great Reset is geen onzin. We zitten er midden in. De financieel-economische sancties die het Westen heeft doorgevoerd op 26 februari 2022 om het Russische regime financieel-economisch te straffen, kan een Great Reset van het monetaire systeem versnellen en de geboorte van een Bretton Woods III orde inhouden.

De Great Reset visie van Klaus Schwab

The Great Reset uitleg
Dr. Klaus Schwab

De voorzitter van het World Economic Forum (WEF), Klaus Schwab, heeft de rode lijntjes netjes uitgezet voor zijn Great Reset Visie. Ze staan beschreven in zijn bekendste boeken: The Great Reset (2020) & The Fourth Industrial Revolution (2016). The Great Reset is geen complottheorie. Het is een politieke agenda voor de hervorming van de wereldwijde sociaaleconomische en financiële orde. De uitvoering van deze agenda wordt gecoördineerd door de WEF (World Economic Forum), het IMF (Internationaal Monetary Fund) en de betrokken wereldleiders.

De Nederlandse regering en het koningshuis is betrokken bij de uitvoering van deze agenda. Recent gepubliceerde Tweede Kamer stukken tonen aan dat de Nederlandse regering juridisch bindende afspraken met het WEF heeft gemaakt. Deze hervormingsagenda wordt verder gesteund door een financieel-economische eliteclub van de belangrijkste bedrijfsleiders die jaarlijks in het Zwitserse Davos exclusief vergaderen.

Deze supranationale staatskapitalistische WEF-agenda zal de economische en financiële orde wereldwijd volledig veranderen door de implementatie van de onder meer de 2030 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Met behulp van een Great Narrative hoopt men verder steun en enthousiasme te vinden bij het gepeupel voor de plannen van Claus Schwab en zijn belangenclub.

De Great Reset zal ook over een monetair component beschikken: de inzet van digitaal centralebankgeld (CBDC´s) voor het opnieuw doorstarten van het huidige bankroete fiat-schuldensysteem. Het is breed genomen een collectivistische agenda die uiteindelijk de individuele vrijheid, financiële zelfstandigheid en persoonlijke gezondheid van alle burgers overboord gooit. De burgerij zal dan ook verdwijnen: you will own nothing and be happy.

We raden elke lezer dan ook aan om deze pagina te bewaren in de leeslijst aangezien er vele leerzame documentaires en videogesprekken zijn toegevoegd van verschillende onafhankelijke journalisten en economen. Ze bieden verschillende perspectieven over deze agenda en de gevolgen van de Great Reset voor jou als burger en individu. De schellen zullen van je ogen vallen. Dit onderwerp verdient alle aandacht, het gaat om de toekomst van onze volgende generatie, de strijd tussen collectivisme versus individualisme, centralisatie versus decentralisatie.

Het startpunt, de pandemie biedt een unieke kans…..

De lange termijn gevolgen van het wereldwijde lockdown-beleid voor het bestrijden van de 2020-22 pandemie, biedt een unieke kans voor wereld- en bedrijfsleiders om de 2030 doelstellingen te halen van de VN. De collectivistische technocratische top-down agenda en benadering voor het verwezenlijken van deze doelen, leidt volgens vele analisten tot een collectivistische nachtmerrie.

Dit scenario houdt vooral een bedreiging in voor de individuele welvaart en financiële vrijheid van de burgers. De meeste banen zullen verdwijnen; mensen zullen hun eigendom verliezen en volledig afhankelijk worden van de overheid en de centrale bank. Door de verdere introductie van kunstmatige intelligentie (AI), digitaal centralebankengeld, zoals de digitale euro, zal de financiële en sociale repressie toenemen. Centrale banken met overheden zullen ongelimiteerd monetair en fiscaal beleid kunnen uitvoeren op basis van kunstmatige intelligentie en gedragseconomische principes. Het onderscheid tussen digitaal, gen-technologisch en biologisch zal verder ook steeds meer vervagen binnen in een nieuwe trans-humanistische toekomst. De benodigde patenten voor de benodigde technologieën, die de bedrijfsbelangen van betrokken multinationals beschermen, zijn al ingediend. De wereld zal vanuit een collectivistische invalshoek dan ook staats-kapitalistisch bestuurd worden door een technocratische oligarchie.

de grote reset

Tegen deze collectivistische agenda waarbij macht steeds meer wordt gecentraliseerd ten nadele van de individuele burger biedt Bitcoin hoop. Bitcoin is een reddingsboot om te ontspannen uit de mogelijke verwerkelijking van een aankomend totalitair neo-feodaal financieel surveillance systeem. Bovendien zijn er betere, menselijkere alternatieven om een Great Reset te verwezenlijken. Dit wordt onder meer onderkend door vooraanstaande investeerders en macro-analisten waaronder Jeff Booth. Zijn bekende boek, The Price of Tomorrow, over onder meer het inflatie en deflatie debat, is een must read voor het begrijpen van de mentale spagaat waarin het systeem nu verkeerd. Een grote hervorming op basis van dezelfde onderliggende monetair-economische principes zal leiden tot financiële slavernij. Bitcoin als deflatoir decentraal monetair systeem voorziet in de benodigde monetaire principes om vermogen en welvaart juist weer op te bouwen. Dit op basis van nieuwe aankomende technologieën (vierde industriële revolutie) die in tandem met bitcoin juist kunnen zorgen voor de financiële emancipatie van de mensheid. Dit zal een positieve bottom up great reset inhouden en geen negatieve top down great reset. Hieronder kun je Jeff Booth aan het woord zien over de speltheorie van bitcoin in het kader van een great reset van een bankroet systeem dat gedoemd is om te knappen.

De strijd is al een tijdje gaande. Begin 2022 duidelijk zichtbaar in Canada. Justin Trudeau, een leerling van Claus Schwab, had de Canadese truckers van de Freedom Convoy als staatsgevaarlijke vijanden bestempeld. Met behulp van een noodwet werden de bankrekeningen van de demonstranten en aanhangers geblokkeerd. Bitcoin diende hier als freedom money. Voor meer info: Trudeau maakt een dictatuur van Canada. Met noodwetten en decreten worden individuele rechten opgeofferd, vrijheden beperkt en ongewenste stemmen gecensureerd. The Great Reset en Narrative is de meest gevaarlijke ontwikkeling in de menselijke geschiedenis sinds de opkomst van het fascisme en communisme als collectivistische ideologieën voor het inrichten van de wereld. Zeker, ook in Nederland zijn we al aardig op weg naar de verwezenlijking van een technocratische staatskapitalistische dystopie zonder echte vrijheid. We vertoeven in een waarachtige fiat-matrix die met behulp van een Great Reset zal worden gereboot met een digitale metaverse:

Tip: je kunt heel eenvoudig starten met bitcoin bij Litebit of Bitvavo in Nederland. Maak deel uit van de bottom up bitcoin resetExit Fiat, Become Your Own Bank. Financiële vrijheid met onvervreemdbaar digitaal eigendom is de basis voor daadwerkelijke autonomie en burgerrechten. Canada leverde het bewijs, want vreedzame demonstranten werden zonder pardon financieel uitgeschakeld en als staatsgevaarlijke extremisten opgepakt. Lees hier meer: Canadese Truckers Freedom Convoy wordt ontmanteld.

Na deze uitgebreide inleiding, laten we eens de Great Reset in het kader van agenda 2030 bespreken.

Introductie tot de Great Reset

De belangrijkste globale organisaties en instellingen spreken steeds meer over een aankomende Great Reset en een nieuwe Bretton Woods overeenkomst voor het hervormen van de wereldeconomie. Een virus, zo schijnt het te zijn, heeft immers de globale economie in een depressie gestort.

world economic forum

Vooral het World Economic Forum (WEF) heeft dit onderwerp expliciet op haar 2021 agenda gezet. Het WEF schrijft verschillende artikels over wat de nieuwe globale Great Reset behelst en hoe de nieuwe wereldorde er uit zou kunnen zien. De Global Goals for Sustainable Development voor 2030 maken hier deel vanuit. Op verschillende Davos conferenties komen de wereld- en bedrijfsleiders bij elkaar om dit onderwerp uit te diepen en uit te werken voor hun respectieve landen.

Waar gaat The Great Reset over?

the great reset

Volgens Klaus Schwab heeft een virusuitbraak (een pandemie) aangetoond dat de oude structureren op basis waarvan de huidige wereldeconomie werkt, niet meer afdoende is voor het herbouwen van een post-corona wereld. The Great Lock Down heeft gezorgd voor een enorme globale economische recessie. Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de wereld niet zo’n zware crisis gehad. Vandaar dat er veel wordt gesproken over een nieuwe Bretton Woods vergadering en met een nieuwe overeenkomst voor het opnieuw hervormen van de economische orde. De voortdurende pandemie is voor de wereldleiders een unieke historische kans om een Great Reset te verwezenlijken.

Een historische, maar een tijdelijke kans (window of opportunity) aangezien er (nog) een wereldwijde situatie van massavorming (Mass Formation Psychosis) heerst. Hierdoor kunnen ingrijpende veranderingen in de samenleving makkelijk worden geaccepteerd en doorgevoerd. Zo heeft de WEF al in 2018 een digitaal reispaspoort “Known Digital Traveller Identity”(KDTI) ontwikkeld dat nu kan worden uitgebreid met onder meer vaccinatiebewijzen (lees WEF-rapport over KDTI). Dit digitaal paspoort (Green Pass) kan nu zonder veel weerstand onder meer in Nederland met behulp van de regering worden uitgerold. Verschillende agenda 2030 plannen, kunnen nu worden uitgevoerd om de wereld te hervormen. Build Back Better is een bekende slogan die ook vaak in deze context wordt gebruikt.

Hoofdcomponenten van de Great Reset

De Great Reset volgens Klaus Schwab bestaat onder meer uit de volgende hoofdcomponenten:

WEF 2030 goals great reset
  • Het eerste component gaat om de implementatie van een systeem van stakeholder capitalism. Bedrijven moeten niet alleen de belangen van de aandeelhouders behartigen, maar die van alle belanghebbenden die met het bedrijf te maken hebben. Het doel van een bedrijf is om lange termijn waarde te scheppen voor alle belanghebbenden en niet om winsten te maximaliseren voor alleen de aandeelhouders ten koste van andere belanghebbenden. Neo-liberale principes en de vrije-marktwerking moet aan de kant worden geschoven voor een meer rechtvaardige vorm van kapitalisme met meer gelijkwaardige resultaten voor iedereen. Overheden moeten deze nieuwe vorm van economisch denken implementeren door middel van regelgeving, belastingregels (meer vermogensbelasting) en het aanpassen van handelsovereenkomsten. Overheden moeten door regelgeving en belastingwetgeving een belanghebbende bedrijfscultuur en economie stimuleren voor het verkrijgen van gelijkwaardige resultaten voor de samenleving. Sociale contracten zullen hiervoor moeten worden herschreven. Hieronder in de video van de Davos Conferentie van 2021 kun je Edward Felsenthal, Mariana Mazzucato, Klaus Schwab, Alexander De Croo, Angelique Kidjo, Dan Schulman van PayPal aan het woord zien over Stakeholder Capitalism:
  • Het tweede component, gaat om het zorgen voor investeringen in de samenleving voor het verwezenlijken van gedeelde doelen op het gebied van gelijkwaardigheid (equality) en duurzaamheid (sustainability). Er komt een wereldwijde klimaatcrisis (Climate Change) aan en het verwezenlijken van een groene economie (New Green Deal) is van uiterst belang. Hier zal er gestreefd worden naar gelijkwaardigheid in resultaten en een betere sociale gelijkschakeling van de samenleving.
  • Het derde component, voorziet in de gebruikmaking van nieuwe technologieën en de verdere digitalisering van de economie voor het bewerkstelligen van een vierde industriële revolutie. Denk hierbij aan de opmars van kunstmatige intelligentie, data-mining, cloud computing, 3D-printing, robotics, Internet of Things, Augmented Reality enz. Deze technologieën zullen bijdragen aan een nieuwe industriële revolutie en ook de verwezenlijking van een trans-humanistische agenda. Claus Schwab voorziet dat de mens en computertechnologie samensmelten in een nieuwe supermens door onder meer de chipimplementatie in het menselijke brein met behulp van de NeuroLink-technologie. Verder is het mogelijk om met inentingen nano-netwerken in het menselijk lichaam te integreren. Het gaat hier om de bouw van Intercorporal Nano Networks en de verwezenlijking van een trans-humanistische agenda. Wrede dierexperimenten op apen vinden al plaats om dit goed te testen.

Klaus Schwab heeft zelf ook een boek geschreven over zijn eigen visie over de nieuwe sociaaleconomische hervorming van de wereldorde. Het boek werd in 2022 uitgebracht met de titel: COVID-19: The Great Reset. Hieronder kun Klaus Schwab zelf aan het woord zien over zijn boek en de componenten van The Great Reset:

Een Great Reset zonder een hervorming van het monetaire systeem?

the great reset

Wat verder zeer opmerkelijk is van deze Great Reset agenda van het World Economic Forum onder leiding van Klaus Schwab, is dat er niet direct wordt gesproken over een hervorming van het financiële systeem of het bankwezen en de rol van de Federal Reserve. Er wordt niks geschreven over de financiering van deze ‘utopische’ agenda. Er wordt ook niks gezegd over de herstructurering van de schulden of een mogelijke wereldwijde schuldenjubileum. Verder wordt er geen melding gemaakt van de schuldencycli en de laatste grote schuldencyclus waarin de wereld zich nu in bevindt. We hebben te maken met een Big Debt Crisis en een periode die macro-analist Raoul Pal de Unfolding noemt. Het top-down hervormen van het monetaire systeem wordt vaak aangeduid met een Big Reset agenda.

Het gaat bij Klaus Schwab niet om het hervormen van het schuldensysteem, maar vooral om de introductie van nieuwe technologische innovaties en de introductie van een duurzame, milieuvriendelijke en sociaal bewogen bedrijfsvoering in het kader van een belanghebbende economie. Vandaar, het gaat primair om de transitie van het kapitalistisch model voor het MKB naar een nieuw soort coöperatief model. We gaan van een shareholder naar een gelijkwaardige stakeholder economie waarin de resultaten gelijk verdeeld worden over de samenleving door de overheid en de centrale bank. Gaan we van minder neo-liberalisme naar steeds meer staatskapitalisme en socialisme … een technocratische variant van fascisme?

CBDC´s – het sleutelcomponent voor een volwaardige Reset!

Om deze overgang beter mogelijk te maken zou in feite een Central Bank Digital Currency (CBDC), zoals een digitale euro, uitkomst bieden. Inderdaad, het uiteindelijke belangrijkste component dat ontbreekt in de Great Reset agenda van de WEF is digitaal centralebankgeld (CBDC’s) voor het direct financieel kunnen surveilleren, stimuleren, belasten en sturen van de samenleving. Hiermee zou het beleid veel makkelijker kunnen worden uitgevoerd vooral als dit in combinatie met een digitale wallet kan worden gedaan. Een digitale wallet dat natuurlijk gekoppeld is aan een digitaal paspoort.

Daarom hebben de meeste centrale banken, de IMF en ook de BIS de ontwikkeling van deze centraal gestuurde digitale valuta’s al een tijdje op de agenda staan. China is het meest vergevorderd met de implementatie van haar eigen digitale Yuan en betalingsnetwerk. De IMF heeft in het kader van deze snelle ontwikkelingen opgeroepen tot een nieuwe Bretton Woods conferentie.

Door een hervorming van het geldsysteem met CBDC’s onder leiding van het IMF kan ook het wereldwijde schuldenprobleem verder gedeeltelijk worden omzeild en hervormd door onder meer banktegoeden (giraal geld) te laten verdampen tijdens een nieuwe globale bankencrisis. De meeste banken en wellicht ook een deel Too Big too Fail systeembanken zullen niet worden gered, maar bankroet gaan. Tegoeden worden vervangen door digitaal basisgeld (een CBDC) van de centrale bank. De ECB zal een digitale euro gaan uitgeven die het direct of indirect via partnerbanken kan sturen naar de digitale wallet van een gebruiker.

De CBDC’s kunnen verder gebruikt worden in het Special Drawing Right mechanisme van het IMF. Ze kunnen in een een digitaal SDR-mandje terecht komen die wordt gebalanceerd door het IMF. De vraag is echter of er internationaal overeenstemming kan worden bereikt over een Bretton Woods 2.0 systeem met de SDR als een synthetische wereldreservevaluta.

Wellicht is dat een reden waarom de uiterst slechte staat van het bankwezen niet ter sprake komt in The Great Reset plannen van het World Economic Forum. Een aanleiding waarom Bitcoin een belangrijke rol heeft te vervullen in dit scenario als een waarborging voor de eigen financiële onafhankelijkheid en zekerheid. Bitcoin is de tegenpool van centraal gestuurd digitaal basisgeld, het is uiteindelijk digitaal decentraal basisgeld. Zelfs de beroemde Britse historicus Naill Ferguson geeft aan dat Bitcoin een sleutelrol moet gaan spelen in de monetaire revolutie waar we nu in verzeild geraakt. De Verenigde Staten moet Bitcoin integreren als een tegenwicht tegen het digitale Chinese centrale bankgeld (DCEP).

Zijn er al landen die al grote vorderingen hebben gemaakt met de great reset agenda?

China is een rolmodel en is zeer vergevorderd met de implementatie van een sociaalkredietsysteem en een CBDC. De Oekraïne is ook vergevorderd met de ontwikkeling van soortgelijk systeem en app (Diia) waarbij de toegang tot het financiële systeem en een basisinkomen onder meer gekoppeld is aan de vaccinatiestatus van de gebruiker. Het is geen complottheorie, het staat gewoon op de website van het ministerie van digitale transformatie.

In het licht van deze observatie over de Oekraïne is het interessant de volgende interview met met de Amerikaanse onderzoeksjournalist Lara Logan te bekijken over de huidige oorlog die daar op 24.02.2022 is uitgebroken:

 

Oorlog, the Great Reset, DCEP en Bretton Woods III

De oorlog in de Oekraïne met de verdere gevolgen van de toegepaste sancties, kunnen een Great Reset van het monetaire systeem verder versnellen. De zware sancties die het Westen Rusland heeft opgelegd zijn zeer slecht voor de huidige fragiele wereldorde. Vooral het bevriezen van de Dollar Reserves van de Centrale Bank van Rusland op 26 februari 2022 zullen onvoorziene gevolgen hebben voor de dollar als de wereld reservemunt en het einde kunnen betekenen voor het PetroDollar systeem.. China, Rusland, Iran, Saoedi-Arabië en wellicht India zouden kunnen overschakelen naar mogelijk de Chinese DCEP afgedekt door grondstoffen waaronder goud en olie. We zijn wellicht al getuige geweest van een Bretton Woods III moment voor de wereld, zonder dat we het in de gaten hebben. Dit zou het eurodollar systeem enorm verzwakken en onder meer een scenario van hyperinflatie kunnen inhouden voor het Westen. We zullen de ontwikkelingen hier bijhouden.

Nederland en The Great Reset

De Nederlandse regering werkt samen met de WEF in het in goede banen leiden van The Great Reset waarbinnen Nederland als handelsland een voorname rol zal mogen blijven spelen. Kamerleden Gideon van Meijeren en Pepijn van Houwelingen zijn flink in deze materie gedoken. Nader antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over het karakter van, en de relaties van kabinetsleden met, het World Economic Forum naar aanleiding van antwoorden op eerdere vragen zijn geleverd geworden. De officiële overheidsdocumenten met de correspondentie van de regering met het WEF tonen aan dat er juridisch bindende afspraken zijn gemaakt met het WEF. De vraag is in hoeverre de verantwoordelijk bewindslieden ambtsmisdrijven en wellichts landsverraad hebben gepleegd. Volgens nieuwe uitgelekte overheidsdocumenten van de Provincie Zeeland, is De Staat der Nederlanden een NGO die gekoppeld is aan het WEF.

Hoe het ook zij, vele Nederlandse bewindslieden zijn lid van de WEF en werken mee aan de verwezenlijking van hun supra-nationalistische agenda.

Sigrid Kaag van D66 is onder meer een lid van het WEF en helpt met de uitvoering van de Great Reset agenda. Hieronder kun je haar zelf aan het woord zien:

Hieronder in de video opname van een recente Tweede Kamer zitting kun je Gideon van Meijeren horen debatteren met zijn vraagstelling: “zijn de connecties van het partijkartel met de WEF van Klaus Schwab te betitelen als landverraad?

Kritiek op de WEF Great Reset agenda

Er zijn genoeg kritische commentaren over de Great Reset plannen van het World Economic Forum op het internet verschenen. In feite werd een “pandemie” in gang gezet of misbruikt om het mondiale financiële en economische systeem te hervormen en verder te centraliseren supranationale instituties waarbij uiteindelijk de macht en rijkdom van de superrijken op deze aarde gewoon beter beschermd, behouden en verder vergroot worden. De globale prikdwang en het feit dat iedereen meerdere malen geprikt zou moeten worden met een experimenteel nieuw goedje dat lekt en niet werkt, is een duidelijke waarschuwing voor iedereen die zijn vrijheid (op het gebied van gezondheid en financiën) lief heeft. Voor meer informatieDissident One over de Great Reset. Hier volgt nu een lijst met verschillende videocommentaren over de Great Reset.

Awaken with JP over de Great Reset en Klaus Schwab

Is Klaus Schwab gevaarlijk voor onze vrijheid en democratie? Bekijk hieronder een videocommentaar van Awaken with JP over de plannen van de WEF voor de mensheid.

Flavio Pasquino in gesprek met Bob de Wit over de Great Reset

Een van de meest recente video’s is gemaakt door Flavio Pasquino. Hij gaat in gesprek met Professor Bob de Wit (hoogleraar Strategisch leiderschap). Bob De Wit heeft de afgelopen jaren het geopolitiek schaakbord bestudeerd. Dat resulteerde in het nieuwe boek ‘Society 4.0’ wat een manifest is van ‘zorg’ maar ook ‘hoop’. Volgens De Wit is de Great Reset onontkoombaar en volkomen cyclisch omdat we aan het einde zitten van het industriële tijdperk dat simpelweg op is. ‘Echter, de koers die het World Economic Forum heeft ingezet is een weg van ondemocratisch bestuur, zonder feedback mechanismes en een systeem zonder rem leidt tot een dictatuur’, aldus De Wit. Hieronder kun je hem aan het woord zien:

“MONOPOLY: EEN TOTAALPLAATJE VAN THE GREAT RESET”

Minder dan een handje vol megacorporaties domineert vandaag de dag ons leven in ieder aspect. Van het ontbijt dat s’ ochtends op tafel staat, tot aan het matras waar we s’ nachts op slapen, en alles dat we daar tussenin doen, gebruiken of consumeren draagt bij aan de macht van deze corporaties. In deze video laat Tim Gielen je aan de hand van eenvoudig verifieerbare feiten zien hoe deze corporaties, of beter gezegd; hun grootste aandeelhouders, de hoofdrolspelers zijn in het theaterstuk waar we op dit moment getuige van zijn, en de drijvende kracht achter “The Great Reset” van het World Economic Forum.

Mitchel over The Great Reset boek

De Nederlandse ondernemer Mitchel heeft het Great Reset boek van Klaus Schwab gelezen. Hij geeft hier onder in zijn populaire video zijn samenvatting van het boek. Het boek is in samenwerking met de machtigste mensen ter wereld geschreven. Er wordt precies uitgelegd wat we kunnen verwachten in de toekomst: slavernij van de overlevenden.

Arno Wellens over The Great Reset

Hieronder kun je Arno Wellens in gesprek zien met GK Boris over o.a. de Corona-app, ‘Build Back Better’ en ‘The Great Reset. Een ongekozen elite misbruikt een griepje dat voor gezond levende mensen voor 99% ongevaarlijk is om digitale terreursamenleving in te voeren.

The Great Reset volgens Luke Gromen en Preston Pysh

Bekende macro-analist Luke Gromen kun je hieronder in gesprek zien met Preston Pysh van de populaire we study billionaires podcast.

George Gammon over de economische haalbaarheid van de WEF

George Gammon kijkt in zijn videoanalyse meer naar de intenties en de economische implicaties van een beleid op basis van een sociale gelijkheid (gelijkschakeling). Een bedrijf- en overheidspolitiek op basis van resultaten (equility of outcome) in plaats van gelijkheid op basis van kansen (equility of opportunities) zal alleen de grote zombiebanken en -bedrijven in stand houden en in feite geen hervorming of reset inhouden. In de praktijk zal het gaan om meer stagflatie, leugens, belastingen en minder vrijheden.

Hier is de laatste video van George over de Great Reset en de wereld in 2030:

Corbet Report – Your Guide to the Great Reset

Hieronder is een video analyse en commentaar van de Corbet Report over The Great Reset agenda. De Corbet Report ziet in deze agenda niets meer dan zelfde technocratische globale machtsstructuur die volgens deze reset agenda meer macht naar zich toe zal trekken ten koste van de vrijheid van het individu.

Doctors for Covid Ethics over the Great Reset

Deze onderstaande video is gepresenteerd door de Doctors for Covid Ethics gedurende de COVID-19 Interdisciplinary Symposium dat op 29 juli 2021 plaatsvond. Sessie II van dit symposium heeft als titel The Going Direct Reset met onder meer Catherine Austin Fitts, John Titus, Richard Werner en Mark Skidmore als sprekers. De pandemie moet begrepen worden vanuit een monetair en financieel perspectief. De pandemie is een deel van een Great Reset agenda van een kapot financieel systeem die BlackRock en de Federal Reserve overeind proberen te houden door uiteindelijk meer macht te centraliseren. De pandemie is een monetaire operatie die zal leiden tot een nieuwe gezondheidstirannie en een financiële tirannie die zal leiden tot een nieuwe vorm van slavernij voor de meeste mensen.

Heiko Schöning over de Great Reset

De Duitse arts en onderzoeksjournalist Heiko Schöning heeft een dikke pil geschreven van 500 pagina’s vol met bewijsmateriaal die naar de kern van de zaak gaat. Het boek heet GAME OVER. In dit boek wordt aangetoond dat de pandemie en de huidige Great Reset agenda van de WEF vele jaren van te voren gepland zijn. De wortel van het kwaad kan helemaal worden terug gevolgd naar de Anthrax-01 aanvallen waarbij dezelfde misdadigers en kopstukken van die tijd nog steeds een belangrijke rol spelen in de biofarmaceutische industrie, gerelateerde NGO´s en andere belanghebbende organisaties die nu ook achter de Great Reset staan. Door zijn eerdere onderzoek naar de achtergrond van de Anthrax/01 aanvallen, kon Heiko de uitrol van de huidige plandemie al in 2018 zien aankomen. Voor meer informatie: Game Over.

PhD professor Tuomas Malinen over de Great Reset

PhD (econ.) Tuomas Malinen is de CEO hoofdeconoom van GnS Economics. Hij is werkzaam als adjunct professor in de economie aan de University of Helsinki. Hij is gespecialiseerd in economische groei, economische crisis, centraal bankieren en de business cycle. Hij wordt vaak geraadpleegd door de internationale financiële media. Hij heeft ook met een kritische blik de plannen van de WEF gerevalueerd en komt tot een sombere conclusie dat de WEF-agenda een fascistische agenda is. Hij wijst naar de invloed van de WEF over de politieke leiders door middel van de Young Global Leaders -program, die de democratische besluitvoering in vele Westerse landen volledig ondermijnd. Voor meer informatie: The Great Reset, why should we be worried about the WEF agenda.

Andere videocommentaren over de Great Reset:

The Great Reset Debunked by Douglas Kruger:

Hieronder kun je een goed gesprek zien tussen Mike Maloney en Chris Martenson aan het woord zien over The Great Reset.

Hieronder kun je Robert Jensen aan het woord zien over The Great Reset:

The Great Reset and the Rise of Bitcoin

CEO Pfizer krabbelt terug: onder druk gezet om ‘contra-intuïtieve’ mRNA-injecties te produceren

CEO Pfizer krabbelt terug: onder druk gezet om ‘contra-intuïtieve’ mRNA-injecties te produceren

Pfizer-CEO Albert Bourla probeerde vrijdag afstand te nemen van de COVID-mRNA-vaccins, waarmee hij lijkt te suggereren dat hij de “contra-intuïtieve” technologie alleen onder druk van zijn collega’s ontwikkelde.

In een Washington Post Live-special getiteld “Moonshot: Inside Pfizer’s Nine-Month Race to Make the Impossible Possible”, vroeg gastheer Jonathon Capehart donderdag aan Bourla waarom Pfizer besloot om experimentele mRNA-vaccins te gaan gebruiken, ondanks het feit dat deze technologie niet was uitontwikkeld.

“Jij en je collega’s stonden voor een keuze welke route jullie moesten nemen: de traditionele vaccinroute of de mRNA-route. U schrijft dat het ‘heel contra-intuïtief’ was om de mRNA-route te volgen. En toch ben je die kant op gegaan. Leg uit waarom,” zei Capehart.

Bourla legde uit dat de mRNA-beslissing “niet intuïtief was, omdat Pfizer zeer ruime ervaring en expertise had op het gebied van meerdere andere technologieën voor vaccins, en daar waren we erg goed in. Eiwitvaccins, daar waren we heel goed in en ook in vele andere technologieën.”

“mRNA was al een bestaande technologie, maar we hadden hier minder ervaring mee. We hadden hier slechts twee jaar aan gewerkt en eigenlijk was mRNA een technologie die tot die dag nooit een enkel product had opgeleverd, -geen vaccins en ook geen andere medicijnen”, gaf Bourla toe.

“Dus het was erg contra-intuïtief, en ik was verrast toen ze me vertelden dat dit de technologie was die we zouden gaan gebruiken, ik had dan ook mijn twijfels,” vervolgde hij. “En ik vroeg hen om hun keuze hiervoor te verantwoorden, maar ze gaven aan erg overtuigd te zijn dat dit de juiste weg was.”

“Ze waren van mening dat de twee jaar werk aan mRNA met BioNTech om een griepvaccin te ontwikkelen, hen deed geloven dat de technologie klaar is om een product te leveren.”

“Dus ze hebben me overtuigd. Ik volgde mijn natuurlijk instinct om te geloven dat ‘ze weten wat ze doen’. Ze zijn goed in hun werk en we hebben destijds deze zeer moeilijke beslissing genomen”, voegde hij eraan toe.

Bourla gaf toe dat het een “meer riskante keuze” was om de mRNA-technologie op zo’n grote schaal te gebruiken, maar dat Pfizer vond dat het “alle benodigde functies” had om de ‘COVID-pandemie’ te bestrijden.

Aanpassingen aan ‘nieuwe varianten’

In de uitzending stelde Capehart de volgende vraag aan Bourla: “En is het zo dat mRNA het mogelijk maakt om sneller vaccins te ontwikkelen, omdat het synthetisch is? Klopt het dat het een stuk gemakkelijker is om het aan te passen aan welk virus dan ook, waar je een vaccin voor probeert te maken?”

Bourla antwoordde hierop: “Je hebt helemaal gelijk. Dit is een van de vele voordelen die de technologie met zich meebrengt. Dus de reden dat ze iets voorstelden dat duidelijk riskanter was dan de andere, was vanwege de vele voordelen als we succesvol zouden zijn. We hebben een heel goede analyse gemaakt en waren ons maar al te bewust van het feit dat we ons in een pandemie bevonden. En het is mogelijk dat we nu veel nieuwe varianten gaan zien opkomen. Dus we wilden een technologie hebben die als het nodig is om het vaccin aan te passen, we dit heel snel kunnen doen, en mRNA kan in weken doen waar andere technologieën maanden nodig hebben.”

“En het tweede is dat we een technologie wilden gebruiken die het vermogen om immuunresponsen te stimuleren met extra injecties niet beperkt als dat nodig is, en mRNA is daar erg goed in. In tegenstelling tot bijvoorbeeld adenovirussen, zijn er problemen wanneer u een tweede of derde dosis probeert te nemen. Dat zorgt voor problemen.

“Om deze en vele andere redenen hebben we gekozen voor iets dat duidelijk riskanter was, maar als we succesvol waren, leek het erop dat het alle functies had die nodig zijn om een ​​pandemie op een doelmatige manier en massale manier te bestrijden.”

Afstand van verantwoordelijkheid en jaarlijkse injecties als het ultieme doel

In plaats van met de eer van de ontwikkeling van de mRNA-technologie te strijken, lijkt Bourla afstand te nemen van de beslissing om mRNA-vaccins te gebruiken, waarmee hij de verantwoordelijkheid bij zijn ‘collega’s’ legt. We kunnen ons afvragen of dat is vanwege de schade die de injecties wellicht met zich mee zullen brengen, en of Bourla al meer weet dan wij. We weten inmiddels dat de lijst met bijwerkingen steeds groter wordt.

Bourla suggereerde ook dat het vaccin ineffectief was geworden vanwege de milde Omicron-variant, en zei dat “jaarlijkse hervaccinaties” het “ultieme doel” zijn.

“Ik voelde, en had die overtuiging uitgesproken, dat we met een derde injectie bescherming zouden moeten creëren die een jaar aanhoudt, en dan zouden we in staat moeten zijn om over te gaan op jaarlijkse hervaccinaties, wat het uiteindelijke doel is”, zei Bourla.

Gentherapie

Eerder publiceerde Café Weltschmerz al een artikel over de voorzitter van de Bayer Pharmaceuticals Division, Stefan Oelrich. Hij gaf tijdens de World Health Summit afgelopen november toe dat een wereldwijde pandemie nodig was, om de wereldbevolking te overtuigen zich te onderwerpen aan ‘experimentele mRNA-technologie-injecties’.

“Ik zeg altijd graag: als we twee jaar geleden de bevolking hadden ondervraagd – ‘zou je bereid zijn om een ​​gen- of celtherapie te nemen en het in je lichaam te injecteren?’ – zouden we waarschijnlijk een weigering van 95% hebben gehad, ” bekende Oelrich en voegde eraan toe: “Ik denk dat deze pandemie de ogen van veel mensen heeft geopend voor innovatie.”

Verspreking Bayer-topman? “mRNA vaccin is gentherapie”

Welke plannen heeft het WEF met Nederland? (Video DVO)

 

Zie hieronder de video.

 

De Vrije Omroep publiceerde op 19 maart een uitzending waarin advocaat Arno van Kessel de plannen van het World Economic Forum voor Nederland bespreekt.

In de beschrijving van het fragment uit deze uitzending staat:

‘Het World Economic Forum formuleert voor Nederland en voor een groot deel van de wereld plannen zoals dat ook in de communistische russische planeconomie gangbaar was. Daar maakte men telkens plannen voor periodes van 5 jaar. Op zich lijkt daar niets mis mee, maar hun plannen worden ook gevolgd als de eigen bevolking daar tegen is. Dat hebben we al gezien toen we nog referenda hadden. Het Oekrainse associatieverdrag werd met ruime meerderheid weggestemd, maar onze overheid trok zich daar niets van aan. Hoe ver dit gaat bespreken we hier met advocaat Arno van Kessel.’

Zie hieronder de video.

 

Het onbeschrijflelijke uitgelegd; Link naar de Katharen in Occetanie

(68) Robert Bridgeman; het onbeschrijfelijke uitgelegd in één uur. – Robert Bridgeman & Duncan Robles – YouTube

Interessante lezing over de Katharen, die in Octanie leefden. Ze leefden zuiver. Priesters waren mannen en vrouwen. De paus Innocentius hebben met een leger van vernietigers de mensen op te ruimen. Dit duurde 20 jaar en daarna kwam de inquisitie. Mensen werden gemarteld, vermoord

Marcel Messing

In gesprek met Jorn Luka

Marcel belt mij geregeld op om te vragen hoe het met me gaat en mij te vertellen over nieuw onderzoek wat hij heeft gedaan of mij op de hoogte te houden over bijvoorbeeld nieuwe boeken die hij aan het schrijven is. Soms komt er zoiets interessants naar boven waarop we besluiten dat het weer tijd is voor een nieuwe podcast. Zo bespraken we dit keer het fenomeen chem trails, het klimaat, de binnenaarde, de Annunaki, CERN, het spel van incarneren, de weg naar echte bevrijding, de weg naar binnen en nog veel meer.

Op het einde van ons gesprek leest Marcel een stuk voor uit zijn boek genaamd “Het Woud der Inwijding”. Deze is zeer recent herschreven en opnieuw uitgebracht. Via de volgende link is het boek met korting aan te schaffen:

Geheime oorlog: Corona over? Effecten gevaccineerden zweren door……………..

Eindelijk is oversterfte trending

door  | 19 mrt 2022, 11:03

Virusvaria was in augustus 2021 te vroeg met het aandacht vragen voor oversterfte. De eerste signalen, zowel in cijfers als in waarschuwingen van een enkele expert, vroegen om nader onderzoek maar dat bleef uit. Zelfs toen overduidelijk een vreemde oversterfte zichtbaar werd in vanaf april. Sindsdien ben ik daar sporadisch over blijven berichten. Ik noem het sporadisch omdat het probleem eigenlijk onafgebroken aandacht zou moeten hebben. Er gaan nog steeds onnodig veel mensen dood en er wordt geen gedegen onderzoek naar ingesteld. Instituten die onvolledige en onderling strijdige cijfers hebben gecommuniceerd worden daarentegen in de gelegenheid gesteld om die cijfers te her-arrangeren (‘plausibiliseren’).

Bijwerkingen met een lange incubatietijd

Tot nog toe was in mijn eerdere artikelen onduidelijk waar het tijdsverschil tussen het zetten van de prikken en de onverklaarde sterftegolf vandaan kwam. Dat kon immers niet. In alle onderzoeken, inclusief de goedbedoelde poging tot statistische bevestiging van Ronald Meester en Wouter Aukema, werden termijnen gesteld van ‘binnen twee weken’ of ‘binnen drie weken’ na het prikken. Want dan is er immers sprake van bijwerkingen – zeggen de experts. Terwijl je met je blote oog kon zien dat dat niet was wat er in de praktijk gebeurde.

Die korte termijn blijkt dus ook een misvatting, zoals we er al meer hebben gezien uit het overheidsvirologenhoekje. Een blauwe plek op je arm: ja, die krijg je snel. Wat verhoging, snap ik ook. Maar systemische aandoeningen kunnen er veel langer over doen om tot openbaring te komen. Een hartaanval klinkt bijvoorbeeld als een plotselinge aanval. Daar kunnen echter maanden van verslechterende vaten aan vooraf zijn gegaan.

De blauwe balken (aantal gezette prikken) rezen snel maar de onverklaarde oversterfte (niet-covid) steeg pas ruim 20 weken later.

Toch moest die uitbarsting van overlijdens aan andere oorzaken dan covid, weergegeven in de groene balken, ergens vandaan komen. Maar waarvandaan dan?

Spike-ontstekingen 8 weken na de prik nog aantoonbaar

Inmiddels is gevonden dat mRNA tot zeker acht weken na de prik nog aan te tonen is in het lymfestelsel. Terwijl het oorspronkelijke verhaal van de experts toch was dat dat binnen een paar uur afgebroken zou worden. Dat fladdert weg, ik hoor het ze nog zeggen. “Als een snapchat” – was dat Robbert Dijkgraaf niet? En het “blijft lokaal op de plek van injectie”… Yeah right.

Een conventioneel vaccin, bestaand uit een geïnvalideerd virus, daar weet ons lichaam wel weg mee als daarvan wat in het bloed terecht komt – wat onvermijdelijk gebeurt, zelfs als je aspireert. Dat ‘organische afval’ wordt netjes herkend en afgevoerd. Maar artificiële bouwplannen voor een eiwit van een virus, dat is iets anders. Die bouwplannen gaan door het hele lichaam en zetten op de vreemdste plekken lichaamseigen cellen aan tot het maken van spike eiwit, waartegen je immuunsysteem vervolgens in het geweer komt en ontstekingen veroorzaakt. Eind 2020 werd daar al dusdanig aannemelijk tegen gewaarschuwd dat ik er een blogartikel aan wijdde: Oei – word ik anti-vaxxer? Maar ja, dat inzicht kwam van een al eerder gecancelde wetenschapper die destijds iets over vaccins had durven vragen. Dus dat telde niet, in elk geval voor deugdenkers.

Detectie-techniek verbeterd: het komt niet van Covid

Obducties wezen al eerder op vaccin-oorzaken bij overlijden vanwege niet eerder geobserveerde patronen van verspreiding van spike eiwitten en ontstekingen. Er kon toen nog geen onderscheid gemaakt worden tussen spikes van het virus en spikes van het vaccin waardoor er steeds weer naar Covid als oorzaak werd gewezen. Nu kan dat onderscheid middels ‘aankleuring’ wel worden gemaakt – en blijken de vermoedens gegrond: het is inderdaad vaccin-geïnduceerd.

Links (slecht zichtbaar in het donkere vlak) aankleuring van lymfeknoop, aangetast door Covid-19. Rechts: aankleuring lymfeknoop, aangetast door het Covid-19-vaccin.

Het is goed voorstelbaar dat bijvoorbeeld orgaanbeschadigingen, bloedvataandoeningen of (andere) inwendige ontstekingen een fatale afloop hebben, laat eens zeggen gemiddeld binnen 40 weken. Uitgaand van een normaalverdeling zou je dan een bult zien rond de 20 weken. Bovenstaande grafieken zouden die hypothese kunnen illustreren. Nu is dit puur hypothetisch naar de data toegeredeneerd maar het erge is: niemand weet het precies, ook de mensen niet die het wereldwijd uitrollen en de gezondheidsinstituten die alles maar goedkeuren.

Pierre Capel vertelt op bitchute wat meer over de verspreiding van de spikes in het lichaam.

Data uit Engeland: sterfte-termijn aanzienlijk uitgebreid

Het gaat dus niet langer om twee of drie weken na de prik. Ook in de laatste data vanuit de UK worden langere termijnen niet meer uitgesloten. Zie de Tweet van O.S. Bij alle grafieken moet je wel goed de tekstjes lezen want soms zien ze er gelijkvormig uit terwijl ze iets anders weergeven.

Sommige grafieken geven de All-cause mortality weer: de totale sterfte, ongeacht de doodsoorzaak. Zo’n grafiek wil ik even aandacht geven.

Het voordeel van ‘All-cause mortality’ is dat er geen misverstanden kunnen ontstaan over wel/niet Covid, door/met Covid. De gevaccineerde groep moet hoe dan ook ALTIJD een lagere sterfte laten zien dan de ongevaccineerde groep. Anders kun je beter niet vaccineren, zo simpel is het.

 

 

 

All-cause mortality: de TOTALE sterfte onder 15-39 jarigen

De zwarte balk staat voor het aantal doden (verhoudingsgewijs) onder de ongevaccineerden. In deze leeftijdsgroep 15-39 vindt er normaal gesproken weinig sterfte plaats. Een kleine verandering springt er dus meteen uit.

Wat mij hierin opvalt:

  • De witte balken met gekleurde randen staan voor het aantal overlijdens BINNEN 21 dagen.
  • De massief gekleurde balken (blauw rood groen) zijn het hoogst. Deze balken staan voor de LANGSTE termijn.
  • (De rood gearceerde balk: tussen 21 dagen en 6 maanden)
  • De meeste sterfgevallen vallen dus helemaal niet binnen twee of drie weken. Integendeel.

Geen wonder dat het vaccin safe and effective lijkt, als je alleen binnen die tijdgrens kijkt.

Totale sterfte 15-39 jaar, relatief aantal overledenen ten opzichte van de betreffende groepsgrootte (per 100.000). Kijk je naar de drie rode balkjes, dan zie je dat de overlijdens na drie weken nog lang niet stoppen, al zakt het gemiddelde per tijdseenheid wel iets. Dit zal er enerzijds op kunnen duiden dat de bijwerkingen afnemen, anderzijds wordt de groep vaccinkwetsbaren steeds kleiner, naarmate er meer zijn overleden.

Richting de oudere leeftijdsklassen (60+) zal de balans steeds minder ongunstig uitvallen voor de vaccinaties.

Kijk je in het licht van al het bovenstaande nog eens naar de reisadvertentie van @MinVWS, dan kun je niet anders dan concluderen dat we geringeloord worden door een gremium van malicieuze oligrofenen. Zoek maar op, als ik het anders verwoord gaat het teveel op schelden lijken. Het is ten hemel schreiend.

[ Hieronder een edit van een eerder gebruikt kader dat ik al in eerdere minder bekeken artikelen heb gebruikt]

Benefits outweigh the risks: natte vingerwerk

De coronacrisis heeft pijnlijk blootgelegd dat er geen duidelijk criterium is voor effectiviteit versus bijwerkingen van een vaccinatiecampagne. Men rotzooit maar wat in de zorgsector, dat zal eigen zijn aan de branche. De gebruikelijke criteria (zoals NNTV, Number needed to vaccinate) worden om een of andere reden niet toegepast op corona en Covid-19 vaccins. Epidemie-handboeken worden terzijde geschoven als artsen de macht ruiken. Kostenoverwegingen tellen ook niet, het mag allemaal miljarden kosten met onbegrensde kosten per gered levensjaar.

FDA en EMA houden het steeds op: “the benefits outweigh the risks” (de voordelen wegen zwaarder dan de nadelen) en dat is ook bij twee vaccindoden per drie geredde covidlevens het geval – tenminste als je niet kijkt naar iets als verloren levensjaren, of als je er de leeftijdsdiscriminatie van de ziekte zelf bij betrekt. Nog los van de ethische vraag of je twee willekeurige mensenoffers mag brengen om drie kwetsbaren te redden.

Om QALY’s en leeftijdsstratificatie uit te leggen moet een criticus gaan rekenen. Dat heb je al snel bij rationele processen die iets verder gaan dan inspelen op morele verontwaardiging. Dus in een talkshow overleef je dat wel, met een minzame glimlach toeziend hoe iemand zich in bochten wringt om het tegenargument uit te rekenen. Kansloos. Eén moreel argument (‘elk leven telt’ of ‘de ziekte is echt heel erg’ of ‘komt u eens kijken bij ons op de IC’) en het gevaar is ontzenuwd. Het volk snapt er immers toch geen hol van, dat vertrouwt gewoon op de dokter en is bang dat zij misschien anders zelf wel dat ene leven zijn. De machthebbers hebben niet de fout gemaakt om zwart op wit met wetenschappelijke argumenten te komen – dan was er namelijk geen spaan van ze heel gebleven. Nee, een talkshow is dan het geëigende medium, daar kom je immers niet verder dan soundbites en dat is in dit geval ideaal.

Niks wetenschappelijke artikelen. Die zijn er namelijk niet. Maakt niet uit: we pakken hem wel in een talkshow in samenwerking met de interviewers/presentatoren.

 

Dat “outweighing the risks” kan redelijk zijn bij een terminale patiënt waarbij je heel ver wil gaan. Het is echter een onzinnige eis voor een vaccin, waarvan de bedoeling is dat iedereen het krijgt, ook de 98,5% gezonde en (destijds) nauwelijks getroffen mensen waaronder peuters, kinderen, tieners etc. etc.

Normaal gesproken worden massavaccinatiecampagnes al gestaakt bij een handvol verdachte overlijdens of ernstige bijwerkingen. Als je gezonde, niet speciaal kwetsbare mensen gaat inspuiten (wat de bedoeling is van een vaccin), dan mag er wat mij betreft geen enkele bijwerking zijn. Alleen bij “baat het niet dan schaadt het niet” zou ik vaccinatie van kinderen accepteren. En als het bij één op de miljoen toch fout lijkt te gaan, OK, dan kun je je afvragen of diegene dan wel ‘gezond’ was f dat er iets geks is gebeurd. Gebeurt er iets bij 0,1% dan is het al een heel ander verhaal, zeker in relatie tot het ziekterisico. Ergens daartussen moet er toch een grens getrokken kunnen worden. Erg jammer dat die grens nu alleen met de natte vinger wordt bepaald. Dezelfde natgemaakte vingers die vervolgens ook van pas komen om bankbiljetten te tellen.

Wat is een acceptabele verhouding voor vaccinsterfte:ziektesterfte? 1:10 ? 1:1.000? 1: 100.000 ? Je komt met de huidige cijfers nauwelijks in de buurt omdat er bijna niemand overlijdt binnen bepaalde welomschreven leeftijds-/bevolkingsgroepen. Nog los van het absurde idee dat massavaccinatie zin heeft bij een respiratoir verspreidend snel muterend virus. Zeker met matig en zeer kortdurend beschermende vaccins die toch al geen immuniteit bieden.