Bepaal je plaats!

Medici

Met de zogenaamde pandemie werden niet artsen maar dierenartsen ingezet. Met kennis van testen bij dieren, die bij mensen niet mochten. Met vaccins, die niet geheel waren getest. Artsen kwamen er niet aan te pas. Een flink aantal noodmaatregelen werden ingezet en belemmerde onze vrijheden. Alternatieve middelen werden verboden en artsen buiten spel gezet. Ziekenhuizen en met name de IC’s leken overvol te stromen. Vond de overheid dit erg? Nee het wakkerde de angst lekker aan. Overigens kun je een video op internet vinden van Marc van Ranst die aan zijn collega’s in andere landen (waaronder dierenarts Ab Osterhaus) uitlegt hoe je de bevolking met angst in de greep krijgt.

Vaccins

Corona is al jaren voor de pandemie in de VS ontwikkeld en daar zwaar bewaakt. Op een bepaald moment in China terechtgekomen. Daar is dit virus op de A-lijst terechtgekomen tussen de zware ziektes als Ebola (50% doden van geïnfecteerden. Voor het uitbreken van de pandemie is er een grote generale ‘Strijd tegen een pandemie’ uitgevoerd door vele landen. Om er zeker van te zijn dat ieder land zou weten wat ze te doen zou staan. Bij het uitbreken kwam dit draaiboek in werking. Snel werden er miljarden uitgegeven aan vaccinbedrijven. Die al snel succes melden. Een vaccin dat nog niet alle teststadia had doorlopen. Maar vanwege de hoge nood werd toegelaten. Wat er exact in het vaccin zat, is niet bekend gemaakt. De bijverschijnselen werden niet of nauwelijks bijgehouden. Nu blijkt echter het middel erger dan de kwaal. Vele hartproblemen en problemen op het gebied van vruchtbaarheid, verminderde weerstand en juist de mensen die weer ziek werden van corona! En in een aantal badges vaccin is materiaal verwerkt, wat het volgen en beïnvloeden van mensen mogelijk maakt. Ook op deze wijze krijgt de overheid grip op mensen en groepen mensen. Bedenk dat er een behoorlijke groep mensen zich al heel lang bezig houdt met ‘Eugenetica’ oftewel het kunnen manipuleren van bepaalde groepen mensen. In deze kringen wordt ook wel beleden dat het aantal mensen op de planeet te hoog is. Kijk dan wordt het oppassen!

Zoals bekend wordt er internationaal geijverd voor een paspoort waarop je inenting enz. is af te lezen. Daar zal nog een CO2 footprint bijkomen, je financiële status en jouw gedrag profiel. Om het nog directer en intenser te volgen en beïnvloeden zal het een chip worden die worden ingebracht. En via die chip en communicatie middel van je vaccin worden mensen afleesbaar en op den duur bestuurbaar. De trans humane mens.

Media

Zowel in de pers (alle kranten zijn in handen van 1 Belgische familie) als in publieke en commerciële media wordt 1 verhaal, 1 narratief onophoudelijk gepusht. De berichtgeving voedt de angst en het ene  verhaal. Alleen de ‘goede’ wetenschappers, experts en influenceren komen in beeld en aan het woord. Overigens waren er een aantal influenceren die zich kritisch uitlieten, maar die werden snel tot de orde geroepen met verwijzing naar het ondertekende contract en bijbehorende vergoeding.

Gelukkig zijn er alternatieve media waar wetenschappers, vrijdenkers, zowel voor en tegen hun mening en kennis mogen delen. En schandalen van de macht aan het licht brengen.

Overheid

Onze overheid ontwikkelt steeds meer wetten, zowel nationaal als internationaal om sturing te geven aan haar bevolking. Pikant is dat de technocraten aan de macht de uitvoering laten aan de regio’s, aan gemeenten, aan boa’s, aan controleurs, aan mensen, die het echte vuile werk moeten doen! En steeds meer beroepsgroepen die volgens de wetten en protocollen van de overheid moeten uitvoeren wat niet goed voelt. De wereld op zijn kop zet! Vandaar de trotse Nederlandse vlag op zijn kop als protest tegen de mallotige regels en beleid van de overheid. Onze eigen overheid geeft geen openheid van gegevens. Vele WOB-procedures worden getraineerd, onderzoeken naar betalingen voor discutabele corona diensten mogen niet worden onderzocht, Hugo de Jonge is aangeklaagd als minister van Volksgezondheid komt er onder uit. Ook nu aangeklaagd voor leugens bij volkshuisvesting. Ook M. Rutte liegt zich van het ene naar het andere dossier. Tragisch is dat zij marionetten zijn van de WorldEconomicForum van Klaus Schwab en meewerken aan agenda 2030. Alle zaken inclusief alle crisissen passen hierin. Onze ministers, koningshuis zijn onderdeel van dit machtsbolwerk. Nederland moet met België en Noordrijn-Westfalen een gezamenlijke eenheid worden van 30 miljoen.

Het is geen toeval dat de overheid de kleine bedrijven, de horeca en de kunst hard heeft getroffen met de corona maatregelen. Dit zijn branches, waar ze geen grip op krijgen, die zich niet lenen om in een stramien mee te gaan naar een ‘Great Reset’.

Gemeenten worden in het netwerk van overheden uitvoerende instanties. Toezicht en controle op weten en beleid dat landelijk is bepaald. Of het nu om woningen, gezondheidszorg, onderwijs en voedselproductie gaat. En hoe braaf gaan B&W en raadslieden zonder slag en stoot mee in dit narratief!? En op 11-8-2022 krijgen burgemeesters de opdracht om lastige knopen (zonder veel kennis en bagage) rond criminele zaken (dat moet je breed zien) door te hakken omdat politie en justitie geen tijd meer zou hebben!

Wetten

Er worden steeds wetten aangenomen, waar we als burger weinig tot niets van weten. Er komt een digitaal paspoort, waarop van alles kan worden bijgehouden. Onder andere of je bent gevaccineerd, wat je nodig hebt om te reizen. Je financiële status, je CO2 footprint, waarmee jou kan worden ontzegd om nog te vliegen. De onteigeningswet van grote gebouwen en vervolgens land (van de boeren) en huizen van mensen. Veel weten komen tot stand onder de dreiging van criminaliteit. En hier gaat het net zo als bij de gezondheidszorg. Die wordt niet verbeterd met meer ziekenhuizen, meer mensen en een betere beloning. Nee de dreiging van criminaliteit is nodig om een RIEC en LIEC in het leven te roepen. In deze regionale (RIEC) en landelijke (LIEC) organisaties wordt ‘off the record’ samengewerkt tussen overheid, politie, rechtspraak, bedrijven om ‘gevaarlijke’ personen en processen tegen te werken.

De leugen regeert. Wist u dat de stikstof normen in Nederland 100x strenger dan in andere landen? Dat Nederland zo’n 166 natura2000 gebieden kent. In Frankrijk dat 13x groter is als Nederland zijn er maar 6! Daar doet zich het stikstof probleem niet voor.

Met de CETA wet worden multinationals ook wettelijk bevooroordeeld. Zo kunnen deze megabedrijven zelfs gemeenten dwingen om hen te bevooroordelen. Bijvoorbeeld bij schaarste van water, stroom en land. En uiteindelijk dragen deze grote bedrijven niet bij aan onze schatkist. Ook de grote Tech bedrijven schakelen geleidelijk alle kleine bedrijfjes uit die via facebook, Instagram werkten. De marketingmolen wordt voor deze bedrijven gesloten! Goed voorbeeld is het watergebruik van Microsoft en Google in de Wieringermeer. Niet 20 miljoen m3 per jaar, maar 80-100 miljoen m3 per jaar per bedrijf. Ondertussen krijgen inwoners en bedrijfjes te horen dat ze zuinig moeten zijn met hetzelfde drinkwater. Zo ook zorgt de behoefte aan stroom een aanslag. De windmolens daar zorgen daarvoor. Overigens gerealiseerd met miljoenen aan subsidies. Ja die pot is nu op! En ja het gebruik is dermate groot dat het netwerk vol is en nieuwe aanbieders met zonnecollectoren niet aangesloten kunnen worden! Ondertussen blijven gemeenten en bedrijven de zonnecollectoren promoten!

Onze regering Rutte III is gevallen agv de toeslagenaffaire en een grote hoeveelheid leugens. Na een lange tijd hebben we toch weer een nieuwe regering gekregen, de Rutte IV. Er zou een nieuwe overheidscultuur worden betracht. De praktijk lijkt alleen maar erger.

Economie

Alle bedrijfstakken worden bestuurbare eenheden. Farmacie voor onderdrukkende middelen. De ICT bedrijven om via 5G mensen intensief te kunnen volgen en blokkeren als er een rood signaal aan gaat bij een luchthaven of andere plek. Voedseldistributie via een aantal supermarktketens. Landbouwproductiebedrijven die samen met agrotech bedrijven speciaal geprepareerde producten aflevert. Energieconcerns die je energiegebruik monitoren en de mobiliteit inperken. Media en communicatie zijn al grotendeels in handen van een beperkt aantal bedrijven. Samen met overheden wordt het ene narratief gepredikt en andersdenkenden geridiculiseerd. De heksenjacht is het vervolg zoals in de 11e en 12e eeuw in Frankrijk en 15e en 16e eeuw in Nederland. Mattias deSmet heeft een uitgebreide analyse geschreven over de ontwikkeling van het Totalirisme.

Way out?

Ja blijf kritisch. Zie ook de goede voortekenen: Denemarken heeft als 1e land de corona vaccins verboden! In Nederland streven naar een nieuwe regering, die op inhoud de menselijke maat voert. Stap uit de netwerken van angst en vervolg. Volg de lijn van Albert Einstein: Logica brengt je van A naar B, fantasie brengt je overal!