Bits of Freedom: Geheime diensten niet te stoppen

1

De geheime diensten zijn niet te stoppen.

Digitale rechten in vogelvlucht.
De geheime diensten proberen weer eens hun bevoegdheden te verruimen en het toezicht af te schalen. In deze nieuwe tijdelijke wet wordt voorgesteld om nóg ongerichter gegevens te kunnen verzamelen. Onder andere door hun beruchte sleepnetbevoegdheid te verruimen. En dat terwijl de toezichthouder op de geheime dienst nu net over dat sleepnet een kritisch rapport heeft geschreven: de toezeggingen die rondom het sleepnet zijn gedaan blijken loze beloften en de geheime diensten gaan niet zorgvuldig genoeg met onze gegevens om. Daarom zet de toezichthouder haar zwaarste middel in en worden de geheime diensten onder verscherpt toezicht gesteld. En dat dat nu het zwaarste middel is, is een probleem. Goed en effectief toezicht komt namelijk met de mogelijkheid om in te grijpen waar dat nodig is. Niet alleen wij, maar ook wetenschappers pleiten nu voor bindende bevoegdheden voor de toezichthouder.

2

Censureren is geen oplossing, in tegendeel.

Is het in een vrij land aan de overheid om te bepalen welke websites jij wel of niet mag bekijken? Sinds vorige week kan je vanuit Europa, op last van de Europese regeringsleiders, de Russische staatsmedia niet meer bezoeken. Dat is een nieuwe en vergaande stap. Maar is dat ook echt nodig? Wij vinden dat de Europese Unie juist moet inzetten op het stimuleren van onafhankelijke media.

3

Boete van €20 miljoen voor Clearview AI.

De Italiaanse toezichthouder geeft het goede voorbeeld en plaatst zichzelf in een rijtje toezichthouders dat zich uitspreekt tegen de onrechtmatige praktijken van gezichtsherkenningsboer Clearview AI. En stevig ook. Zij geeft het bedrijf een boete van 20 miljoen euro. Waar blijft Nederland?