Cancel de klimaatcrisis

Op een symposium over de energietransitie betwistte de gerenommeerde natuurkundige Steven Koonin de angst voor een zogenaamde ‘klimaatcrisis’, terwijl organisator Theo Wolters een pleidooi hield voor kernenergie. Verslaggever Erwin Taams sprak uitgebreid met hen!

Hoe kunnen we een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam energiesysteem ontwikkelen, terwijl we rekening houden met de basisprincipes van demografie, technologie, economie, regelgeving en gedrag? Donderdag 28 september kwamen gasten en sprekers bijeen om deze prangende vraag te beantwoorden. Het decor was het schilderachtige kasteel Groeneveld in Baarn, waar het symposium ‘Our Energy Transition’ plaatsvond. Een van de voorgestelde antwoorden op deze complexe kwestie kwam van Theo Wolters, voorzitter van de Stichting Milieu, Wetenschap en Beleid en tevens de organisator van dit evenement.

Zijn boodschap was glashelder: ons huidige energienetwerk staat niet in verhouding tot de ambitieuze doelen die we stellen voor zonne- en windenergie. Met een gebrek aan capaciteit en torenhoge systeemkosten dreigen we zowel economisch als maatschappelijk vast te lopen. Zijn berekeningen laten geen ruimte voor twijfel. En hij betoogde dat kernenergie op dit moment de enige uitweg is, mits we jaarlijks de capaciteit weten uit te breiden. Dit sombere vooruitzicht contrasteerde sterk met de zonnige omgeving van het prachtige kasteel, dat opvallend vrij was van zonnepanelen, die volgens Wolters een buitensporige belasting vormen voor ons huidige energienetwerk.

Ook aanwezig was de natuurkundige Steven Koonin, die heeft gediend als adviseur van Barack Obama op het gebied van klimaat en energie. Koonin is een fel criticus van het invloedrijke Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Hij schreef het boek Unsettled, dat in de VS al meer dan 200.000 keer is verkocht en onlangs naar het Nederlands is vertaald onder de titel Onbeslist.

Naast Wolters, nam ook Koonin uitgebreid de tijd om blckbx-verslaggever Erwin Taams te woord te staan. Hij herhaalde zijn boodschap dat er helemaal geen sprake is van een klimaatcrisis. De enige naderende crisis komt volgens Koonin juist door het geloof in een klimaatcrisis, met als mogelijke gevolgen: economische verstoringen, angstgedreven depressie onder burgers en schendingen van de mensenrechten in onderontwikkelde landen. Koonin benadrukte: “De wereld heeft energie nodig.”

De grote vraag is of de inzichten van deze sprekers het tij kunnen keren, aangezien hun boodschap maar weinig aandacht kreeg in de media. Gelukkig waren de camera’s van blckbx aanwezig om vast te leggen wat veel mensen misschien niet willen horen!

Bekijk de reportage via Rumble