Geheime oorlog: Corona over? Effecten gevaccineerden zweren door……………..

Eindelijk is oversterfte trending

door  | 19 mrt 2022, 11:03

Virusvaria was in augustus 2021 te vroeg met het aandacht vragen voor oversterfte. De eerste signalen, zowel in cijfers als in waarschuwingen van een enkele expert, vroegen om nader onderzoek maar dat bleef uit. Zelfs toen overduidelijk een vreemde oversterfte zichtbaar werd in vanaf april. Sindsdien ben ik daar sporadisch over blijven berichten. Ik noem het sporadisch omdat het probleem eigenlijk onafgebroken aandacht zou moeten hebben. Er gaan nog steeds onnodig veel mensen dood en er wordt geen gedegen onderzoek naar ingesteld. Instituten die onvolledige en onderling strijdige cijfers hebben gecommuniceerd worden daarentegen in de gelegenheid gesteld om die cijfers te her-arrangeren (‘plausibiliseren’).

Bijwerkingen met een lange incubatietijd

Tot nog toe was in mijn eerdere artikelen onduidelijk waar het tijdsverschil tussen het zetten van de prikken en de onverklaarde sterftegolf vandaan kwam. Dat kon immers niet. In alle onderzoeken, inclusief de goedbedoelde poging tot statistische bevestiging van Ronald Meester en Wouter Aukema, werden termijnen gesteld van ‘binnen twee weken’ of ‘binnen drie weken’ na het prikken. Want dan is er immers sprake van bijwerkingen – zeggen de experts. Terwijl je met je blote oog kon zien dat dat niet was wat er in de praktijk gebeurde.

Die korte termijn blijkt dus ook een misvatting, zoals we er al meer hebben gezien uit het overheidsvirologenhoekje. Een blauwe plek op je arm: ja, die krijg je snel. Wat verhoging, snap ik ook. Maar systemische aandoeningen kunnen er veel langer over doen om tot openbaring te komen. Een hartaanval klinkt bijvoorbeeld als een plotselinge aanval. Daar kunnen echter maanden van verslechterende vaten aan vooraf zijn gegaan.

De blauwe balken (aantal gezette prikken) rezen snel maar de onverklaarde oversterfte (niet-covid) steeg pas ruim 20 weken later.

Toch moest die uitbarsting van overlijdens aan andere oorzaken dan covid, weergegeven in de groene balken, ergens vandaan komen. Maar waarvandaan dan?

Spike-ontstekingen 8 weken na de prik nog aantoonbaar

Inmiddels is gevonden dat mRNA tot zeker acht weken na de prik nog aan te tonen is in het lymfestelsel. Terwijl het oorspronkelijke verhaal van de experts toch was dat dat binnen een paar uur afgebroken zou worden. Dat fladdert weg, ik hoor het ze nog zeggen. “Als een snapchat” – was dat Robbert Dijkgraaf niet? En het “blijft lokaal op de plek van injectie”… Yeah right.

Een conventioneel vaccin, bestaand uit een geïnvalideerd virus, daar weet ons lichaam wel weg mee als daarvan wat in het bloed terecht komt – wat onvermijdelijk gebeurt, zelfs als je aspireert. Dat ‘organische afval’ wordt netjes herkend en afgevoerd. Maar artificiële bouwplannen voor een eiwit van een virus, dat is iets anders. Die bouwplannen gaan door het hele lichaam en zetten op de vreemdste plekken lichaamseigen cellen aan tot het maken van spike eiwit, waartegen je immuunsysteem vervolgens in het geweer komt en ontstekingen veroorzaakt. Eind 2020 werd daar al dusdanig aannemelijk tegen gewaarschuwd dat ik er een blogartikel aan wijdde: Oei – word ik anti-vaxxer? Maar ja, dat inzicht kwam van een al eerder gecancelde wetenschapper die destijds iets over vaccins had durven vragen. Dus dat telde niet, in elk geval voor deugdenkers.

Detectie-techniek verbeterd: het komt niet van Covid

Obducties wezen al eerder op vaccin-oorzaken bij overlijden vanwege niet eerder geobserveerde patronen van verspreiding van spike eiwitten en ontstekingen. Er kon toen nog geen onderscheid gemaakt worden tussen spikes van het virus en spikes van het vaccin waardoor er steeds weer naar Covid als oorzaak werd gewezen. Nu kan dat onderscheid middels ‘aankleuring’ wel worden gemaakt – en blijken de vermoedens gegrond: het is inderdaad vaccin-geïnduceerd.

Links (slecht zichtbaar in het donkere vlak) aankleuring van lymfeknoop, aangetast door Covid-19. Rechts: aankleuring lymfeknoop, aangetast door het Covid-19-vaccin.

Het is goed voorstelbaar dat bijvoorbeeld orgaanbeschadigingen, bloedvataandoeningen of (andere) inwendige ontstekingen een fatale afloop hebben, laat eens zeggen gemiddeld binnen 40 weken. Uitgaand van een normaalverdeling zou je dan een bult zien rond de 20 weken. Bovenstaande grafieken zouden die hypothese kunnen illustreren. Nu is dit puur hypothetisch naar de data toegeredeneerd maar het erge is: niemand weet het precies, ook de mensen niet die het wereldwijd uitrollen en de gezondheidsinstituten die alles maar goedkeuren.

Pierre Capel vertelt op bitchute wat meer over de verspreiding van de spikes in het lichaam.

Data uit Engeland: sterfte-termijn aanzienlijk uitgebreid

Het gaat dus niet langer om twee of drie weken na de prik. Ook in de laatste data vanuit de UK worden langere termijnen niet meer uitgesloten. Zie de Tweet van O.S. Bij alle grafieken moet je wel goed de tekstjes lezen want soms zien ze er gelijkvormig uit terwijl ze iets anders weergeven.

Sommige grafieken geven de All-cause mortality weer: de totale sterfte, ongeacht de doodsoorzaak. Zo’n grafiek wil ik even aandacht geven.

Het voordeel van ‘All-cause mortality’ is dat er geen misverstanden kunnen ontstaan over wel/niet Covid, door/met Covid. De gevaccineerde groep moet hoe dan ook ALTIJD een lagere sterfte laten zien dan de ongevaccineerde groep. Anders kun je beter niet vaccineren, zo simpel is het.

 

 

 

All-cause mortality: de TOTALE sterfte onder 15-39 jarigen

De zwarte balk staat voor het aantal doden (verhoudingsgewijs) onder de ongevaccineerden. In deze leeftijdsgroep 15-39 vindt er normaal gesproken weinig sterfte plaats. Een kleine verandering springt er dus meteen uit.

Wat mij hierin opvalt:

  • De witte balken met gekleurde randen staan voor het aantal overlijdens BINNEN 21 dagen.
  • De massief gekleurde balken (blauw rood groen) zijn het hoogst. Deze balken staan voor de LANGSTE termijn.
  • (De rood gearceerde balk: tussen 21 dagen en 6 maanden)
  • De meeste sterfgevallen vallen dus helemaal niet binnen twee of drie weken. Integendeel.

Geen wonder dat het vaccin safe and effective lijkt, als je alleen binnen die tijdgrens kijkt.

Totale sterfte 15-39 jaar, relatief aantal overledenen ten opzichte van de betreffende groepsgrootte (per 100.000). Kijk je naar de drie rode balkjes, dan zie je dat de overlijdens na drie weken nog lang niet stoppen, al zakt het gemiddelde per tijdseenheid wel iets. Dit zal er enerzijds op kunnen duiden dat de bijwerkingen afnemen, anderzijds wordt de groep vaccinkwetsbaren steeds kleiner, naarmate er meer zijn overleden.

Richting de oudere leeftijdsklassen (60+) zal de balans steeds minder ongunstig uitvallen voor de vaccinaties.

Kijk je in het licht van al het bovenstaande nog eens naar de reisadvertentie van @MinVWS, dan kun je niet anders dan concluderen dat we geringeloord worden door een gremium van malicieuze oligrofenen. Zoek maar op, als ik het anders verwoord gaat het teveel op schelden lijken. Het is ten hemel schreiend.

[ Hieronder een edit van een eerder gebruikt kader dat ik al in eerdere minder bekeken artikelen heb gebruikt]

Benefits outweigh the risks: natte vingerwerk

De coronacrisis heeft pijnlijk blootgelegd dat er geen duidelijk criterium is voor effectiviteit versus bijwerkingen van een vaccinatiecampagne. Men rotzooit maar wat in de zorgsector, dat zal eigen zijn aan de branche. De gebruikelijke criteria (zoals NNTV, Number needed to vaccinate) worden om een of andere reden niet toegepast op corona en Covid-19 vaccins. Epidemie-handboeken worden terzijde geschoven als artsen de macht ruiken. Kostenoverwegingen tellen ook niet, het mag allemaal miljarden kosten met onbegrensde kosten per gered levensjaar.

FDA en EMA houden het steeds op: “the benefits outweigh the risks” (de voordelen wegen zwaarder dan de nadelen) en dat is ook bij twee vaccindoden per drie geredde covidlevens het geval – tenminste als je niet kijkt naar iets als verloren levensjaren, of als je er de leeftijdsdiscriminatie van de ziekte zelf bij betrekt. Nog los van de ethische vraag of je twee willekeurige mensenoffers mag brengen om drie kwetsbaren te redden.

Om QALY’s en leeftijdsstratificatie uit te leggen moet een criticus gaan rekenen. Dat heb je al snel bij rationele processen die iets verder gaan dan inspelen op morele verontwaardiging. Dus in een talkshow overleef je dat wel, met een minzame glimlach toeziend hoe iemand zich in bochten wringt om het tegenargument uit te rekenen. Kansloos. Eén moreel argument (‘elk leven telt’ of ‘de ziekte is echt heel erg’ of ‘komt u eens kijken bij ons op de IC’) en het gevaar is ontzenuwd. Het volk snapt er immers toch geen hol van, dat vertrouwt gewoon op de dokter en is bang dat zij misschien anders zelf wel dat ene leven zijn. De machthebbers hebben niet de fout gemaakt om zwart op wit met wetenschappelijke argumenten te komen – dan was er namelijk geen spaan van ze heel gebleven. Nee, een talkshow is dan het geëigende medium, daar kom je immers niet verder dan soundbites en dat is in dit geval ideaal.

Niks wetenschappelijke artikelen. Die zijn er namelijk niet. Maakt niet uit: we pakken hem wel in een talkshow in samenwerking met de interviewers/presentatoren.

 

Dat “outweighing the risks” kan redelijk zijn bij een terminale patiënt waarbij je heel ver wil gaan. Het is echter een onzinnige eis voor een vaccin, waarvan de bedoeling is dat iedereen het krijgt, ook de 98,5% gezonde en (destijds) nauwelijks getroffen mensen waaronder peuters, kinderen, tieners etc. etc.

Normaal gesproken worden massavaccinatiecampagnes al gestaakt bij een handvol verdachte overlijdens of ernstige bijwerkingen. Als je gezonde, niet speciaal kwetsbare mensen gaat inspuiten (wat de bedoeling is van een vaccin), dan mag er wat mij betreft geen enkele bijwerking zijn. Alleen bij “baat het niet dan schaadt het niet” zou ik vaccinatie van kinderen accepteren. En als het bij één op de miljoen toch fout lijkt te gaan, OK, dan kun je je afvragen of diegene dan wel ‘gezond’ was f dat er iets geks is gebeurd. Gebeurt er iets bij 0,1% dan is het al een heel ander verhaal, zeker in relatie tot het ziekterisico. Ergens daartussen moet er toch een grens getrokken kunnen worden. Erg jammer dat die grens nu alleen met de natte vinger wordt bepaald. Dezelfde natgemaakte vingers die vervolgens ook van pas komen om bankbiljetten te tellen.

Wat is een acceptabele verhouding voor vaccinsterfte:ziektesterfte? 1:10 ? 1:1.000? 1: 100.000 ? Je komt met de huidige cijfers nauwelijks in de buurt omdat er bijna niemand overlijdt binnen bepaalde welomschreven leeftijds-/bevolkingsgroepen. Nog los van het absurde idee dat massavaccinatie zin heeft bij een respiratoir verspreidend snel muterend virus. Zeker met matig en zeer kortdurend beschermende vaccins die toch al geen immuniteit bieden.