Data uit Engeland: vaccinaties hielpen niet tegen sterfte

door  | 13 aug 2023, Wat nu volgt lijkt ingewikkeld maar het is niet zo moeilijk. Denk aan brandveilige en brandgevaarlijke woningen. Als het aantal branden toeneemt, zal dat voornamelijk de brandgevaarlijke woningen betreffen. Is dat niet zo, dan klopt het hele verhaal over brandveiligheid niet. Zo bekijken we de vaccinatiebescherming in dit artikel. We vergelijken een covid-arme maand met een maand waarin de covidsterfte piekt. In de maand met veel covidsterfte blijkt de sterftetoename onder gevaccineerden vergelijkbaar met de sterftetoename onder niet-gevaccineerden, bij 50-plussers. Er is geen vaccinbescherming. Bij 50-minners is opvallend dat de sterfte onder gevaccineerden daalt als ze meer met het virus in aanraking komen. Dit innerlijk tegenstrijdige verhaal kan simpelweg niet kloppen. De consistentietoets wordt niet doorstaan.